Samenvatting Basisboek pedagogisch werk

172 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Basisboek pedagogisch werk

 • 2 Het lichaam ontwikkelt

 • Hoe ontwikkelt de motoriek van kinderen tussen 15 en 21 jaar?
  Steeds groter verschil in lichamelijk vermogen van jongens en meisjes. Door mannelijke hormonen wordt het hart, de longen en de spieren groter bij jongens dan bij meisjes. Ze bereiken hun maximale spierkracht en uithoudingsvermogen. Het lukt ze ook beter om hun eigen kracht in te kunnen schatten, waardoor ze hun lichamelijke grenzen op kunnen zoeken en zichzelf uit kunnen dagen. De motorische vaardigheid is daarmee op een hoogtepunt.
 • Hoe ontwikkelen pubers zich met betrekking tot de motoriek?
  • Bijna geen ontwikkeling in motoriek (kan nog wel verfijnd worden)
  • Kracht en uithoudingsvermogen zijn nog wel in ontwikkeling
  • De coördinatie van langere spieren van jongens is niet altijd in evenwicht waardoor ze slungelig bewegen
  • Ze worden soms wel 10 tot 15 cm langer, botten worden dikker en zwaarder
 • Hoe ontwikkelt de motoriek van het oudere basisschoolkind?
  • Langer en geconcentreerder werken en spelen
  • Nauwkeurige pentekeningen en knipwerken 
  • Over balk lopen van 5 tot 7 cm breed
  • Gecombineerde bewegingen (bijvoorbeeld in het ene ritme huppelen en in een ander ritme in de handen klappen)
  • Dribbelen 
 • Wat leert het jonge basisschoolkind, met betrekking tot de motoriek?
  • Complexe bewegingen uitvoeren, zoals koprollen aan een rekstok
  • Fietsen met goede controle
  • Omhoog en naar beneden klimmen in een klimrek
  • Ze hebben bewegingsdracht (moeilijk stil kunnen zitten, hun lijf vraagt om te bewegen)
 • Wat leert een kleuter met betrekking tot de fijne motoriek?
  • De pengreep
  • handvoorkeur komt vast te liggen 
 • Wat kan de kleuter al, met betrekking tot de grove motoriek?
  • Armen en benen, onafhankelijk van elkaar bewegen
  • Stuiteren met één hand
  • Snelheid, hoogte, lengte en diepte al aardig inschatten. (handig voor klimmen, fietsen en balspelen bijvoorbeeld)
 • Wat is zindelijk worden?
  Zindelijk worden kan pas als de peuter zijn sluitspieren onder controle heeft. Zindelijk worden is een kwestie van beheersing over het lichaam en begrijpen wat je moet doen als je aandrang voelt om te poepen of te plassen.
 • Wat kan een peuter al, met betrekking tot de fijne motoriek?
  • Tekenen van een cirkel of vierkant
  • Kralen rijgen
  • Vrij knippen (zonder een vorm knippen)
  • Eten met een lepel zonder veel te morsen 
 • Wat kan een peuter al met betrekking tot de grove motoriek?
  • 6 tot 8 seconden op één been staan
  • op zijn tenen lopen
  • op een driewieler met trappers rijden 
  • een goede balans
  • plezier om te hinkelen en te rennen 
 • Wat kan een dreumes met betrekking tot de grove motoriek?
  • Een bal gooien en schoppen
  • Toren van 3 blokken bouwen, en al snel meer
  • Maken van een eenvoudige vormpuzzel
  • Spel met water, gieten en overgieten 


  Het kind heeft soms een voorkeur voor links of rechts, maar dit kan nog veranderen. 
 • Wat is exploratiedrang?
  De dreumes is continu in beweging en gaat graag op onderzoek uit.
 • Wat is schuttershouding?
  Een kind dat met één knie op de grond steunt, terwijl het andere been op de voet steunt en een strekbeweging maakt.
 • Wanneer kan een baby zelf (gaan) staan?
  Rond de 8e a 9e maand kan een kind zich vanuit de kruiphouding ook optrekken tot stand. Dit ziet er nog ongecontroleerd uit. Na wat oefening zal het rond 10 maanden met de romp gaan draaien en met één knie op de grond gaan steunen, terwijl het andere been op de voet steunt en een strekbeweging maakt. Dit is een gecontroleerde beweging. Als het zich staande veilig voelt zal het 'los' gaan staan. Rond 11 a 12 maanden leert het langs de tafel of aan de hand te lopen. Kort daarna volgen de eerste 'losse stapjes'.
 • Wanneer noemt met een baby een billenschuiver en kan dit kwaad?
  De billenschuivers zijn de baby's die zich voortbewegen op hun billen.  Dat kan leiden tot het afzetten met een been, maar is voor de verdere ontwikkeling niet erg. Bij het lopen kan het zijn dat de voet niet helemaal recht geplaatst wordt, maar dit trekt na een tijdje weer bij.
 • Wat is robben?
  Op de buik naar voren schuiven door met beide handen tegelijk af te zetten.
 • Wat is tijgeren?
  Op de buik naar voren schuiven door afwisselend de rechter- en linkerelleboog te gebruiken.
 • Rond welke leeftijd kan een baby op de buik naar voren schuiven?
  Rond de 8e tot 10e maand.
 • Wanneer kan een baby zelfstandig gaan zitten en is zitten spelen goed om mee te oefenen?
  Meestal rond de 6 tot 8 maanden. Als een baby te vroeg in zitstand neergezet wordt kan dit ten koste gaan van de ontwikkeling in buik-0 en rugligging, en kan een vertraging van de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het evenwicht veroorzaken.
 • Wat leert een baby met het  omrollen van buik naar rug en omgekeerd?
  De baby leert een draaibeweging met de romp te maken. Dit is belangrijk om later goed evenwicht te bewaren bij het kruipen, lopen en rennen.
 • Wat leert een baby vanuit buikligging?
  In buikligging leert een baby zijn hoofd te heffen en te steunen op zijn armen. De rugspieren worden actief om later te kunnen kruipen en te gaan staan.
 • Wat leert een baby vanuit rugligging?
  Het eerste half jaar speelt een baby vooral in rug- en buikligging. Vanuit rugligging leert hij zijn hoofd en benen op te trekken. De buikspieren worden sterker wat belangrijk is om te leren rollen. Met sterke buikspieren kan een baby daarna ook leren zitten.
 • Vanuit welke houdingen ontwikkelt de baby zijn motoriek?
  1. Rugligging
  2. Buikligging
  3. Zitten
  4. Staand
 • Waarom is de mond zo belangrijk voor baby's?
  Hij kan er direct mee voelen en proeven. Het wordt gebruikt om mee te drinken, voelen en verkennen. Nieuwe voorwerpen worden meestal in de mond gestopt, maar ook handen en voeten.
 • Welke zintuigen zijn de eerste 2 maanden erg belangrijk voor een baby?
  Een baby ziet de eerste 4 weken nog niet veel en ruikt vooral de geur van de moeder en herkent haar stem. Pas na 4 weken kan hij wat gerichter kijken en herkent haar gezicht. Na 2 maanden kan een baby pas voorwerpen zien en volgen. Doordat de baby geprikkeld wordt via zijn zintuigen zal hij zich gaan bewegen en verder ontwikkelen.
 • Welke reflexen hebben alleen baby's en hoe werken ze?
  • Grijpreflex: als je het handje van een pasgeboren baby aanraakt, klemt het handje vanzelf dicht en laat niet los.
  • Zoek- en zuigreflex: als een baby een borst tegen zijn wang voelt, draait hij vanzelf het hoofd en begint te zuigen.


  Deze reflexen zijn alleen bij pasgeboren baby's aanwezig en verdwijnen als ze wat ouder worden. 
 • Wat is een reflex?
  Prikkels in de omgeving zorgen voor een reactie van de zenuwen en hersenen waardoor spieren bewegen.
 • Waardoor bewegen baby's de eerste 20 weken?
  Als een baby net geboren is, heeft hij alleen nog maar bewogen in de baarmoeder. Hij kan nog niets zelf, want hij heeft nog niet geoefend. De eerste 20 weken zorgen reflexen ervoor dat baby's bewegen.
 • Welke richtingen/principes volgt de motorische ontwikkeling?
  • Van boven naar beneden (Baby leert eerst grijpen met de handen, pas later leert het gericht te bewegen met de benen)
  • Van dichtbij naar veraf (een baby leert eerst de spieren dichtbij de romp te bewegen zoals de benen en daarna verder van de romp af zoals de handen
  • Van grof naar fijn (Een peuter leert eerst een potlood vast te houden in een vuist, pas later kan het kind een precieze pengreep maken om letters te schrijven). 
 • Wat is de grove motoriek?
  Grote bewegingen zoals lopen, klimmen, evenwicht bewaren en gooien.
 • Wat is de fijne motoriek?
  Kleine bewegingen als knippen, schrijven of een spijker oppakken.
 • Wat is motorische ontwikkeling?
  De ontwikkeling van het maken van simpele bewegingen naar complexe bewegingen. De motorische ontwikkeling volgt een aantal principes: 

  •  Van boven naar beneden
  • Van dichtbij naar veraf
  • Van grof naar fijn  
 • Wat is een groeicurve?
  Lijn in een grafiek waarin je kunt zien hoe een kind in een bepaalde periode is gegroeid. In de grafiek zie je ook de groei die kinderen van dezelfde leeftijd gemiddeld doormaken. Een afwijkende lengte of gewicht zegt in eerste instantie niets. De groeilijn va een kind mag afwijken van de gemiddelde lijn, zolang de groei maar gestaag (op hetzelfde tempo) doorgaat.
 • Wat is de GGD en wat doet de GGD?
  De GGD is de Gemeenschappelijke GezondheidsDienst. Zij onderzoeken kinderen op het consultatiebureau en op school. Kinderen worden gemeten en gewogen en moeten soms een oog- of gehoortest doen. De GGD doet ook elk jaar groeionderzoek in het middelbaar onderwijs.
 • Wanneer hebben jongens een groeispurt?
  De groeispurt begint bij jongens pas als ze ongeveer 13 jaar zijn. De groeispurt duurt tot ze ongeveer 16 jaar oud zijn. Daarna groeien ze niet veel meer. Omdat jongens meestal eerst vooral in de lengte groeien zien ze er soms wat slungelachtig uit en bewegen zich wat onhandig, omdat ze ook nog moeten wennen aan hun groeiende lijf. Mannen zijn uiteindelijk gemiddeld 13 cm groter dan vrouwen.
 • Wanneer hebben meisjes een groeispurt?
  Vaak hebben ze een groeispurt tussen de 10 en 14 jaar. Bij de meeste meisjes is er rond hun 12e een groeispurt. Zodra meisjes ongesteld zijn geweest groeien ze niet meer zo snel. Ze groeien daarna nog gemiddeld 8 cm.
 • Wanneer wisselt een kind zijn melkgebit?
  Rond de 6 jaar beginnen kinderen met het wisselen van hun melkgebit. Soms komen de nieuwe tanden scheef of op de verkeerde plaats te staan. Dit zegt niets. Pas als alle tanden gewisseld zijn zie je het resultaat.
 • Vertel iets over de lichaamsverhouding van het jonge basisschoolkind?
  De lichaamsverhoudingen van het jonge basisschoolkind beginnen al te lijken op die van volwassenen. De armen en benen zijn verder gegroeid en het hoofd is in verhouding veel minder groot.
 • Wat zijn groeipijnen?
  Typisch zeurende pijn in enkels, schenen, knieën, ellebogen en polsen.
 • Wat is een groeispurt?
  Als een kind ineens zo snel groeit.
 • Leg uit hoe de groei zich ontwikkeld bij een kleuter?
  De lichaamsverhoudingen veranderen opnieuw. Armen en benen groeien snel en ook in de lengte groeien ze ongeveer 6 cm per jaar. Tijdens zo'n groeispurt kunnen ze vermoeid zijn en last hebben van groeipijnen. Vooral als ze tot rust komen klagen ze hierover.
 • Leg globaal de ontwikkeling (lichamelijk) uit van een peuter.
  Peuters groeien vooral in de breedte, minder in de lengte. Ze vinden veel uitdagingen in lopen en rennen, klimmen en klauteren waardoor ze sterker worden en hun spieren ontwikkelen. Het babyvet verdwijnt meestal als ze wat ouder zijn, tot 4 jaar. Als ze na hun 4e jaar nog dik zijn, lopen ze gevaar op overgewicht. De lichaamsverhouding veranderd verder door dat de armen en benen langer worden. Ook ontwikkelen de zintuigen zoals de smaak, reuk en het gehoor en groei en de hersenen in snel tempo door.
 • Hoe groeien dreumesen?
  Het hele snelle groeien gaat eruit. Als dreumes groeit een kind nog ongeveer 12 cm in de lengte. Er komt ongeveer 3 kg bij in dit jaar. De dreumes gaat minder eten, omdat hij ook minder groeit en daardoor minder nodig heeft. De dreumes krijgt nu langzaam een betere lichaamsverhouding.
 • Wat is babyvet, en waarvoor dient het?
  Baby's hebben veel babyvet. Ze hebben ronde wangen, dikke armen en benen. Soms hebben ze een bolle rug. Babyvet is een ander soort vet dan het vet van volwassenen. Babyvet is een soort reservevoorraad aan energie voor de snelgroeiende baby. Het babyvet houdt de baby warm, omdat de vetlaag voor extra isolatie zorgt.
 • Wat zijn de symptomen van doorbraakpijn?
  Kwijlen, rode wangen, soms zelf verhoging of koorts. De tanden moeten door het tandvlees heen waardoor dat tijdelijk een soort wond wordt.
 • Wanneer krijgen baby's hun eerste tandjes?
  Na ongeveer 6 maanden komt er meestal een voortand in het ondergebit. De laatste tanden van het melkgebit komen door als de baby een peuter is geworden.
 • Wat is doorbraakpijn?
  De pijn die veroorzaakt wordt doordat een tand door het tandvlees komt.
 • Hoe zit het met lichaamsverhoudingen van baby's ten opzichte van een volwassene?
  Het hoofd van de baby is in verhouding van de rest van het lichaam groot. Het hoofd groeit de eerste jaren maar weinig, de armen en benen groeien veel. De lichaamsverhoudingen worden steeds beter tot ze volwassen zijn, dan is het plaatje compleet.
 • Wanneer groeien de fontanellen dicht?
  De kleine fontanel op het achterhoofd groeit meestal weer dicht als een baby 2 maanden oud is. 

  De grote fontanel groeit langzamer dicht. Dat duurt tot het kind tussen de 6 maanden en 3 jaar oud is.
 • Wat zijn de fontanellen, en waar dienen ze voor?
  Fontanellen zijn de 2 zachte plekken (een soort kiertjes) die je voelt op het hoofdje van een baby. De fontanellen zijn zacht en soepel voor de bevalling. Ze zorgen ervoor dat de 2 delen van de schedel tijdens de bevalling makkelijker over elkaar heen schuiven en past het hoofdje goed door het geboortekanaal van de moeder, ook zijn ze zacht en soepel omdat de hersenen nog groeien na de geboorte. De schedel is door de fontanellen flexibel en dat geeft ruimte om te groeien.
 • Wat gebeurd er op een consultatiebureau met een baby?
  Het consultatiebureau en de huisarts houden een kind goed in de gaten vanaf de zijlijn. De baby wordt gewogen, gemeten en zijn hoofdje wordt gemeten door een verpleegkundige. Samen met de arts wordt er naar de groei en ontwikkeling gekeken. Ook wordt er gekeken of ouders hulp of advies nodig hebben.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.