Samenvatting Basisboek Procesmanagement

ISBN-13 9789001833978
107 Flashcards en notities
43 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek Procesmanagement". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001833978. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Basisboek Procesmanagement

 • 1 processen

 • Wat zijn de basisbegrippen van een processchema? 
  A product-dienst B proces-deelproces C input-output
  C input-output
 • Wat is een voorbeeld van een transformatie bij een vrachtwagenfabrikant?het ontwikkelen van nieuwe modellenhet monteren van machineonderdelenhet opleiden van de monteurshet beveiligen van de montagehal
  het monteren van machineonderdelen
 • Wat is een voorbeeld van een proces binnen een gemeente?het opstellen van een begrotinghet evalueren van de doelstellingenhet beoordelen van bedrijfsprestatieshet verantwoorden van het gevoerde beleid
  het opstellen van een begroting
 • Wat is het kenmerkende van een blackboxbenadering?flexibiliteitbestuurbaarheidkwaliteitrobuustheid
  bestuurbaarheid
 • In procesmanagement zijn zes fasen te onderscheiden.
  Zet de fasen van procesmanagement in de juiste volgorde. herkennen,afstemmen, inplementeren, (her)ontwerpen, analyseren en (bij/be) sturen
  1. herkennen 2. analyseren, 3. (her) ontwerpen 4. implementeren 5. afstemmen 6. (bij/be) sturen


 • Wat is een voorbeeld van een vraag om de belangen van een stakeholder van de organisatie te inventariseren?

  Wie maakt zich zorgen over de activiteiten van de organisatie?Tegenover wie heeft de organisatie wettelijke verplichtingen?Wie worden benadeeld als de organisatie niet met de stakeholder in gesprek gaat?Welke nadelen heeft de stakeholder van uw bedrijfsactiviteiten?

  Juist
  Welke nadelen heeft de stakeholder van uw bedrijfsactiviteiten?
 • Zet de processtappen van het proces van een aanvraag voor een vergoeding in de juiste volgorde. 1. beoordelen vergoeding 2. uitbetalen vergoeding 3. aanvraag vergoeding 4. goedkeuren vergoeding.
  3. aanvraag vergoeding 1. beoordelen vergoeding 4. goedkeuren vergoeding. 2. uitbetalen vergoeding 
 • Organisatieprocessen kunnen op diverse niveaus van detaillering, zogenoemde aggregatieniveaus, plaatsvinden.
  Zet in de juiste volgorde in toenemende mate van detaillering. deelprocesniveau, bedrijfstakniveau, procesniveau, brancheniveau, organisatieniveau, afdelingsniveau en businessunitniveau


  brancheniveau
  bedrijfstakniveau
  organisatieniveau
  businessunitniveau
  afdelingsniveau
  procesniveau
  deelprocesniveau


 • Op welk aggregatieniveau vindt het bepalen van een systeem van kwaliteitscontrole volgens een ISO (International Organization for Standardization)-methodiek plaats?

  afdelingsniveauorganisatieniveaudeelprocesniveauprocesniveau
  organisatieniveau


 • Onder welk aspect van de procesbeheersing valt de ontwikkeltijd voor een nieuw product of een nieuwe dienst?

  kwaliteitflexibiliteitrobuustheidbestuurbaarheid
  flexibiliteit
 • Wat is de volgorde van de fasen in procesmanagement? 
  implementeren
  (bij/be)sturen
  herkennen
  (her)ontwerpen
  analyseren

  herkennen
  analyseren
  (her)ontwerpen
  implementeren
  afstemmen
  (bij/be)sturen
 • Wat is de definitie van de effectiviteit van een proces?

  de mate waarin het bereikte resultaat van het proces overeenkomt met het beoogde resultaatde mate waarin het proces geschikt is voor de organisatie en medewerkers om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren of ondersteunende mate waarin het proces optimaal en zuinig omspringt met tijd (menskracht), geld en middelende mate waarin alternatieven beschikbaar zijn als het proces niet op de gebruikelijke wijze kan worden uitgevoerd


  de mate waarin het bereikte resultaat van het proces overeenkomt met het beoogde resultaat


 • Wat zijn de basisonderdelen van een proces?

  input-transformatie-outputtransformatie-fasen-gewenste outputafstemming-kwaliteit-productproces-deelproces-procesmanagement
  input-transformatie-output


 • De politie is verantwoordelijk voor een aantal processen. Welke van de onderstaande omschrijvingen is de beschrijving van een hoofdproces?

  het handhaven van de openbare ordehet identificeren van slachtoffershet regelen van het verkeerhet begeleiden van hulpdiensten
  het handhaven van de openbare orde


 • Wat is een voorbeeld van een proces binnen een gemeente?

  het verantwoorden van het gevoerde beleidhet opstellen van een begrotinghet beoordelen van bedrijfsprestatieshet evalueren van de doelstellingen
  het opstellen van een begroting


 • Onder welk aspect van de procesbeheersing valt de doorlooptijd tussen de bestelling van een product en de orderuitlevering?

  robuustheidflexibiliteitbestuurbaarheidkwaliteit
  bestuurbaarheid
 • Wat is de laatste fase in procesmanagement?

  implementerenanalyseren(bij/be)sturenherkennen
  (bij/be)sturen
 • Wat is de definitie van de efficiëntie van een proces?

  de mate waarin het proces optimaal en zuinig omspringt met tijd (menskracht), grondstoffen en geldde mate waarin het proces de beoogde doelen realiseert en bijdraagt aan het bedrijfsresultaat en de kritische succesfactoren van de organisatiede mate waarin alternatieven beschikbaar zijn als het proces niet op de gebruikelijke wijze kan worden uitgevoerdde mate waarin het proces geschikt is voor de organisatie en medewerkers om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren of ondersteunen
  de mate waarin het proces optimaal en zuinig omspringt met tijd (menskracht), grondstoffen en geld


 • Wat is de juiste volgorde van de cirkel van Deming?

  act-check-plan-docheck-plan-do-actplan-do-check-actdo-act-plan-check
  plan-do-check-act

 • Onder welk aspect van de procesbeheersing valt overproductie in een productieproces?

  flexibiliteitbestuurbaarheidkwaliteitrobuustheid
  bestuurbaarheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Er zijn vier verschillende productieprocessen te onderscheiden:
 1. stuk productie 
 2. serieproductie
 3. massaproductie 
 4. continue productie 
Een productieproces bestaat uit ketens van:
 • Voorraadpunten
 • bewerkingsstations 
 • goederenstromen
 • bewerkingsprocessen
 • assemblageprocessen enzovoort 
Wat is het kenmerkende van een blackboxbenadering?flexibiliteit - bestuurbaarheid-kwaliteit-robuustheid
bestuurbaarheid
Vanuit welke vier perspectieven kan je een bedrijf analyseren?
1. perspectief kwaliteit en processen
2. perspectief klant
3. perspectief financiële analyse
4. perspectief HRM
Wat is de verklaring dat bedrijven beter presteren met de balances scorecard?
Het motiveert om de strategie daadwerkelijk te halen.
Wat is de relatie tussen MVO en kwaliteit en processen?
Door actief aan MVO te werken stijgt direct je arbeidsproductiviteit en winst.
Je krijgt een betere concurrentiepositie en een beter imago.
Hoe werkt een Ishikawa diagram?
1. definieer het probleem
2. teken zijgraten op hoofdniveau
3. inventariseer oorzaken op de werkvloer
4.categoriseer in diagram
5. definieer deeloorzaken
Wat kan je met een pareto analyse?
De belangrijke zaken onderscheiden van de minder belangrijke. 20% van de oorzaken is verantwoordelijk voor 80% van de gevolgen.
Welke 8 leiderschapsrollen kent Quinn?
Mentor
stimulator
controleur
coördinator
innovator
bemiddelaar
producent
bestuurder
Wat betekent het framework van Quin?
een theorie waarbij een organisatie ingedeeld is in vier belangrijke organisatiemodellen. Quin gebruikt het framework om acht categorieën leiderschap te definiëren.