Samenvatting Basisboek recht

-
ISBN-10 9001794335 ISBN-13 9789001794330
950 Flashcards en notities
52 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek recht". De auteur(s) van het boek is/zijn onder van O A P van der Roest van R Barents. Het ISBN van dit boek is 9789001794330 of 9001794335. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek recht

 • 1 Kennismaking met het recht

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1.1 Mens en recht

 • Mensen zijn gelijktijdig deelnemer aan verschillende maatschappelijke verbanden.
  Zo is iemand bijvoorbeeld tegelijkertijd werknemer en staatsburger. Iedereen komt op die manier, gewenst of ongewenst, in contact met anderen. Dit kan voor wrijvingen zorgen. Verschillende mensen hebben verschillende belangen. Als dit het geval is spreken we van belangentegenstelling; de oorzaak van veel privaatrechtelijke problemen.
  Een rechtssubject kan een 'natuurlijk persoon' (een mens) of een 'rechtspersoon' (bijvoorbeeld een vereniging, organisatie etc.) zijn.
 • Wat is  veelal de basis van een juridisch probleem?

  Belangentegenstelling

 • Eigenrichting is als je in een geschil je gelijk wil halen door zelf geweld te gebruiken.

  De overheid heeft "monopolie"op rechtshandhaving.

   

 • Wat is belangentegenstelling?
  Belangentegenstelling houdt in dat de belangen van twee of meer personen tegen elkaar in gaan. Dit kan leiden tot juridische problemen.
 • Wat wil eigenrichting zeggen?
  Dat je in een geschil je gelijk wil halen door geweld te gebruiken.
 • Wat is eigenrichting?

  In een geschil je gelijk halen door zelf geweld te gebruiken. Het recht van de (economisch) sterkste geldt dan. Alleen de overheid  mag doen aan eigenrichting om zijn gelijk te halen(politie, leger) Er is een uitzondering wanneer je eigenrichting mag gebruiken als burger maar dan moet dit uitdrukkelijk in de wet staan.

 • Voorbeeld: Persoon A heeft een cafe. Om winst te maken gaat hij avonden met luide muziek organiseren. Persoon B, de buurman van A, ondervindt hier hinder van. Dit is een belangentegenstelling: A wil winst maken. B wil rust. Dit botst met elkaar.
 • In het Nederlands recht is het denkbaar dat een burger bij hoge uitzondering zijn problemen via eigenrichting rechtens geoorloofd mag oplossen. 

  Bijvoorbeeld: 
  Als de beplanting van de buurman over iemand erf heen hangt, mag deze - zonder toestemming van de rechter- de op zijn erf overhangende takken afzagen als de buurman de aanmaning om dat zelf te doen naast zich heeft neergelegd. Rechtens mag hij de takken afzagen op grond van art. 5:44 BW. 
 • Persoon B neemt, nadat de gemeente volgens hem niet adequaat reageert, op een avond het recht in eigen hand. Hij gaat naar het cafe en geeft A een paar rake tikken. Hoe noemen we dit?
  Dit is (ongeoorloofde) eigenrichting:
  Eigenrichting is het zelf in de hand nemen van het recht, door geweld toe te passen om een conflict op te lossen.
  Enkel de politie en het leger mogen geweld toepassen om (in naam van de overheid) problemen op te lossen.
 • Wat is geoorloofde eigenrichting?
  Geoorloofde eigenrichting is eigenrichting, die bij wet niet verboden is. Dit zijn doorgaans uitzonderingen.
  Bijvoorbeeld:
  Buurman A heeft een boom in zijn tuin. Deze hangt over de schutting van buurman B.
  Buurman B heeft hier vaker over geklaagd. Uiteindelijk heeft hij bij de gemeente geklaagd. Deze heeft buurman A aangemaand en opgedragen de takken af te knippen die over de schutting hangen. De aanmaningen worden genegeerd. In dit geval mag B eigenrichting toepassen en zelf de overhangende takken afzagen of afknippen.
  Overhangende takken zijn in principe verboden. Als de 'overtreder' aanmaningen negeert mag de gedupeerde zelf het recht toepassen.
 • 1.2 Organisatie Rechterlijke macht

 • Hoe is de rechterlijke macht geordend?
  In Nederland kennen we, van boven naar beneden, de volgende machten:
  -Hoge Raad
  -Gerechtshof (5)
  -Rechtbank (19)
 • Hoe ziet de organisatie van de rechterlijke macht er in Nederland uit?
  • Rechtbanken (19)
  • Gerechtshoven (5)
  • Hoge Raad (1)
 • Wat zijn de drie verschillende rechterlijke machten in Nederland? 

  Hoge raad,  gerechtshof en rechtbank

 • In cassatie in cassatie, gaan bij de Hoge Raad is iets anders dan in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.


  • In hoger beroep kijkt de rechter nog een keer of de rechter in de rechtbank alle feiten goed heeft beoordeeld, of er voldoende bewijs is en of het recht juist is toegepast. 
  • De uitspraak van het gerechtshof komt in plaats van het vonnis van de rechtbank. 
  • In cassatie wordt door de Hoge Raad niet opnieuw gekeken of de feiten wel kloppen, hij kijkt alleen of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast. 
  • Als de Hoge Raad oordeelt dat het recht niet goed is toegepast, wordt de zaak terugverwezen naar een lagere rechter die opnieuw uitspraak moet doen.
 • Zittende magistratuur omdat de rechters zitten blijven tijdens hun spreektijd

  Rechtbank is het eerste gerecht. Een of meervoudige kamers. 

  Politierechter en kantonrechter 

   

  Hoger beroep gebeurt bij een van de vijf gerechtshoven.

  Cassatie betekent een beroep aan tekenen tegen een hoger beroep, dit gebeurt bij de hoge raad.

  In cassatie gaan bij de Hoge Raad is iets anders dan in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.
  • In hoger beroep kijkt de rechter nog een keer of de rechter in de rechtbank alle feiten goed heeft beoordeeld, of er voldoende bewijs is en of het recht juist is toegepast. 
  • De uitspraak van het gerechtshof komt in plaats van het vonnis van de rechtbank. 
  • In cassatie wordt door de Hoge Raad niet opnieuw gekeken of de feiten wel kloppen, hij kijkt alleen of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast. 
  • Als de Hoge Raad oordeelt dat het recht niet goed is toegepast, wordt de zaak terugverwezen naar een lagere rechter die opnieuw uitspraak moet doen.

   

 • Wat doet de Rechtbank?
  Een rechterlijk probleem wordt eerst in een rechtbank behandeld. Hier wordt naar de inhoudelijke feiten van een zaak gekeken en wordt een uitspraak gedaan; een vonnis.
 • Wat is het eerste gerecht voor een juridisch probleem?
  De rechtbank.
 • Wat doet het Gerechtshof?
  Als de beklaagde (of de gedupeerde) het niet eens is met het vonnis, de uitspraak van de rechter, kan deze in Hoger Beroep gaan. 
  De zaak wordt dan voorgelegd aan het Gerechtshof. Hier kijken de rechters (Raadsheren genoemd) wederom naar de inhoudelijke feiten en vormen zijn een nieuw oordeel; een arrest.
 • Hoeveel rechtsprekende rechters kent de rechtbank met de meervoudige kamers?
  Drie rechtsprekende rechters.
 • Wat doet de Hoge Raad?

  Als men het niet eens is met het arrest, uitgesproken door het Gerechtshof, kan men in cassatie gaan.
  Dit houdt in dat de zaak wordt behandeld in de Hoge Raad.
  Hierbij wordt niet meer gekeken naar de inhoudelijke feiten. Men kijkt enkel en alleen of de rechter het recht eerder goed heeft toegepast, of er naar alle feiten is gekeken et cetera. Ze houden zich bezig met de procedure, niet met de inhoud. 
  Het oordeel van een Hoge Raad heet, net als bij het Gerechtshof, een Arrest en wordt, net als bij het Gerechtshof, uitgesproken door Raadsheren.
  Als de Hoge Raad beslist dat het recht niet goed is toegepast, wordt de zaak opnieuw behandeld. Het oordeel van de HR wordt meegenomen.
 • Noem twee voorbeelden van alleensprekende rechters.
  • Kantonrechter
  • Politierechter
 • Hoe noemen we het begrip als één van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank?
  Vonnis
 • Hoe worden de rechters bij het gerechtshof genoemd?
  Raadsheren.
 • Hoe noemen we het begrip als één van de partijen het niet eens is met de uitspraak van het gerechtshof?
  Arrest
 • Hoe heet het om een geschil voor te leggen aan het hoogste rechtscollege in Nederland?
  In cassatie gaan.
 • In cassatie gaan bij de Hoge Raad is iets anders dan in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.


  • In hoger beroep kijkt de rechter nog een keer of de rechter in de rechtbank alle feiten goed heeft beoordeeld, of er voldoende bewijs is en of het recht juist is toegepast. 
  • De uitspraak van het gerechtshof komt in plaats van het vonnis van de rechtbank. 
  • In cassatie wordt door de Hoge Raad niet opnieuw gekeken of de feiten wel kloppen, hij kijkt alleen of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast. 
  • Als de Hoge Raad oordeelt dat het recht niet goed is toegepast, wordt de zaak terugverwezen naar een lagere rechter die opnieuw uitspraak moet doen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.