Samenvatting Basisboek recht / druk 5

-
ISBN-10 9089747524 ISBN-13 9789089747525
380 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek recht / druk 5". De auteur(s) van het boek is/zijn Lydia Janssen. Het ISBN van dit boek is 9789089747525 of 9089747524. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek recht / druk 5

 • 1 33 de onrechtmatige daad

 • wat houdt rechtvaardigingsgrond in?

  inbreuk op een recht van een ander met een goede reden waardoor het niet onrechtmatig is. (bewoners redden)

 • 1.1 Doel van het recht

 • Wat is het doel van het recht?
  - ordenen van de samenleving
  -zorgen voor een rechtvaardige oplossing bij conficten
 • Wat zijn de kenmerken van een rechtsregel?
   - ze moeten gemaakt zijn door de overheid
  -ze zijn algemeen bekend
  -de rechter beslist wat er gebeurt als iemand zich niet aan de regels houdt 
 • 1.1.1 Hoeveel rechtsgebieden zijn er?

 • Hoeveel rechtsgebieden zijn er?
  -staatsrecht
  -bestuursrecht
  -strafrecht
  -burgerlijk recht
  -internationaal recht
 • 1.1.1.1 Wat betekent staatsrecht?

 • Staatsrecht beschrijft de organisatie van de overheid. 
  verhouding tussen overheidsorganen.
  bv: verhouding tussen 2e kamer en de regering
  basisregels van het staatsrecht staan in de Grondwet
 • 1.1.1.1.1 Wat betekent bestuursrecht?

 • In het bestuursrecht staan de regels waaraan de overheid zich moet houden als zij het land bestuurt.
 • Wat is het verschil tussen staatsrecht en bestuursrecht?
  het staatsrecht beschrijft de overheid' in ruste'. organisatieplaatje
  het bestuursrecht beschrijft de overheid in 'actie' aan welke regels zij moet houden tijdens het besturen. AWB
 • 1.1.1.1.1.1.1 Wat betekent burgerlijke recht?

 • burgerlijk recht gaat om zaken waar je doorgaans mee te maken hebt. huwelijk , koop, huur 
 • 1.1.1.1.1.1.1.1 Wat betekent internationaal recht?

 • internationaal recht regelt  de verhouding met andere landen en de positie van ons land in allerlei organisaties , zoals de VS en EU
 • 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Publiek en privaat recht

 • wat is privaatrecht?
  privaatrecht regelt de juridische relaties tussen burgers onderling. en tussen burgers en bedrijven. (koop ovk)
 • wat is publiekrecht?
  publiekrecht geeft regels voor de juridische verhoudingen tussen burgers en bedrijven enerzijds en de overheid anderzijds
 • wat is materieel recht? 
  het materiële recht beschrijft defecte en de plichten van mensen, zoals werknemer die zijn werk moet doen, werkgever moet betalen. 


 • wat is formeel recht?
  het formele recht beschrijft hoe je materieel recht kunt halen.
  procedures 


   in het formeel recht staat wat je moet doen als werknemer als je je loon niet op tijd krijgt. hoe je een scheiding moet aanvragen ect.
 • ander woord voor formeel recht
  procesrecht
 • 2 Bronnen van het recht

 • Wat staat er in de burgerlijke wetboek?
  In de burgerlijke wetboek staan familiezaken, ondernemingen, erfrecht en overeenkomsten
 • Hoeveel boeken is het burgerlijke wetboek verdeeld?
  Het burgerlijke wetboek is in negen boeken verdeeld.

  Voorbeeld:

  boek 1 gaat over personen en familierecht
  boek 2 gaat over rechtspersonen
  boek 4 gaat over erfrecht
 • Hoe beschrijf je: Artikel 198 van boek 1 van het BW
  Art. 1:198 BW
 • Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
  Dit wetboek beschrijft hoe een rechtszaak verloopt, of hoe je doet procederen bijvoorbeeld omdat je als verkoper nog geld tegoed hebt van een koper.
 • Wetboek van strafvordering
  in dit wetboek staan de regels en de procedures als er een strafbaar feit is gepleegd.

  Voorbeeld
  Wat mag de politie doen?
  Welke rechten heeft de verdachte?
  Hoe verloopt een strafzaak?
 • Wat houd jurisprudentie in?
  Jurisprudentie is de verzameling van alle rechtsuitspraken.

  Ook bij de hoge raad wordt het geraadpleegd als ze meer willen weten over de wetsartikel.
 • Waar kun je terecht wanneer er zaken zijn van geen eerlijke rechtszaak?
  Je kunt komen bij de (EVRM) Europees verdrag voor de rechten.
  Het internationale rechter waar de burgers terecht kunnen als ze menen dat in hun eigen land de rechten uit het EVRM geschonden worden.
 • Gewoonte
  1. het staatsrecht is de gewoonte een belangrijke rechtsbron.
  2. in het strafrecht is het gebruik van de gewoonte als rechtsbron niet toegestaan.
 • Waar kijkt de rechter bij een rechtszaak?
  De rechter zal eerst in het wetboek kijken daarna in de jurisprudentie daarna het internationaal verdrag als laats de gewoonte.
 • Wie kan een rechter ontslaan?
  Hoge raad.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat verstaan we onder nazorg? en wie begeleid dit?
De begeleiding van de laatste weken/maanden van de straf. Denk aan proefverlof, trainingsprogramma's etc. onder begeleiding van de jeugdreclassering.
Voorwaardelijke veroordeling, wat houdt dit in? Wat is de maximale proeftijd? Dit is mogelijk bij.... (3)
De veroordeelde krijgt nog een laatste kans. Als hij zich binnen de proeftijd (van maximaal 2 jaar) netjes gedraagt, wordt de straf niet uitgevoerd.
Gedraagt hij zich niet? Dan moet hij alsnog de straf ondergaan.

Dit is mogelijk bij: de pij-maatregel, de geldboete en bij jeugddetentie
Hoe lang mag een contact- of plaatsverbod of meldplicht worden opgelegd? En wat als jongere zich hier niet aan houdt?
Maximaal 2 jaar. Als hij zich hier niet aan houdt kan hij in (vervangende) hechtenis worden genomen.
Vanaf welke leeftijd kan een schadevergoeding worden opgelegd?
Vanaf 14 jaar
Wat bedoelen we met ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel? Hoe noemen we dit ook wel?
Pluk-ze. Dit is bedoeld om de dader zijn winst af te nemen die zijn misdrijf heeft opgeleverd.
Wat bedoelen we met onttrekken aan het (maatschappelijk) verkeer?
Goederen die met het misdrijf te maken hebben of ongewenst zijn in de samenleving vernietigen.
Wat is gedragsbeïnvloeding?
Ook een vorm van heropvoeding. Een strak dagprogramma met therapieën, leerprojecten e.d.
Wat is de pij-maatregel? Wat is het doel hiervan? Wanneer wordt deze opgelegd? Voorwaarde? Hoe lang?
Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen
Doel: heropvoeding
Opgelegd bij: zware misdrijven, zware ingreep
Voorwaarde: rechter moet 2 gedragsdeskundigen vragen de jongere te onderzoeken

Voor de duur van 2 jaar. Verlening mogelijk bij geweldsdelict of een zedenmisdrijf van nogmaals 2 jaar. Psychisch zwaar ziek is totaal 6 jaar.
Er zijn 2 soorten justitiële inrichtingen. Welke? En wat zijn de verschillen?
Opvanginrichting > om te straffen (jeugddetentie)
Behandelingsinrichting > voor behandeling (pij-maatregel)
Welke maatregelen zijn er? (6)
Pij-maatregel
Gedragsbeïnvloeding
Onttrekken aan het verkeer
Ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel
Schadevergoeding
Contact of plaatsverbod/meldplicht