Samenvatting Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector editie 2019-2020

-
ISBN-10 9462906246 ISBN-13 9789462906242
116 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector editie 2019-2020". De auteur(s) van het boek is/zijn Peter Simons. Het ISBN van dit boek is 9789462906242 of 9462906246. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector editie 2019-2020

 • 2.3.2 Bestuursorganen

 • Wat doet de provinciale staten ?
  Vertegenwoordiger bevolking en het kiezen van de leden uit de eerste kamer
 • Hoeveel leden heeft de provinciale staten
  39 tot 55
 • Om hoeveel jaar wordt de provinciale staten gekozen en door wie
  Om de 4 jaar, door 18 plussers uit Nederlanders of buitenlanders die al 5 jaar in Nederland wonen
 • Commisaris koning
  Voorzitter van de provinciale staten en de gedeputeerde staten wordt elke 6 jaar gekozenf
 • Geduputeerde staten
  Dagelijks bestuur, bestaat uit leden gekozen door de provinciale staten en de commisaris
 • Zijn de provinciale staten en de gemeente openbare lichamen
  Ja
 • Burgemeester
  Benoemd door de koning, is voorzitter van college B&W en wordt om de 6 jaar gekozen
 • Wethouder
  Geen raadslid, geen politieke partij en heeft een bepaald taakgebied
 • Dualisme
  • Samenwerking tussen de provincie en de gemeente
  • provincie stelt beleid op en het college voert dit uit, de provincie controleert dit
 • 2.4 Overheidshandelingen

 • Rechtshandelingen
  • Doel: Rechtsgevolg
  • kopen van grond
 • Rechtsgevolg
  Rechten en plichten
 • Feitelijke handelingen
  Rechtsgevolg is niet het doel
  onderhouden van plantsoenen
 • Privaatrechtelijke handelingen
  Een handeling waarbij de gemeente zich in de positie van burger stelt
  het doel is wel een rechtsgevolg
  bijvoorbeeld het kopen van grond voor de woningbouwvereniging
 • Overheidshandelingen/bestuurshandelingen
  Manier van handelen door overheid
 • Publiekrechtelijke rechtshandelingen
  Wanneer de overheid als bestuurder rechtshandelingen verricht
 • 2.6 Geen algemeen verbindende voorschriften

 • Beschikking
  Beslissing overheid individueel geval
 • Besluiten algemene strekking
  Grote groep (Wet materiele zin)
  AVV
 • Algemene verbindende voorschriften
  • Schriftelijk besluit
  • algemene regels, normen die afgedwongen kunnen worden
  • hond aanlijnen 
  • onpersoonlijk
 • Soorten wetgevers
  • Regering/staten generaal
   • wet formele zin
  • regering
   • algemene maatregel van bestuur AmvB
  • minister
   • ministeriele maatregel 
 • Preventief toezicht
  Goedkeuring hoger orgaan
 • Repressief toezicht
  Vernietigd door hoger orgaan
 • Rangorde wetten
  1. Internationaal verdrag
  2. grondwet
  3. wetgeving formele zin (door regering)
  4. ambvb (product van wet formele zin)
  5. ministeriele verordening
  6. provinciele verordening
  7. gemeentelijke verordening
 • Beleidsregel
  Hoe een bepaalde bevoegdheid wordt uitgevoerd/richtlijnen
 • Plan
  Vorm en inhoud geven aan beleid
 • Bezwaar bij een beschikking
  1. Belanghebbende vraagt bezwaar aan bij desbetreffende bestuursorgaan
  2. bezwaarschrift procedure
  3. beroep rechtbank
  eventuele voorlopige voorziening
 • Na hoeveel weken na het besluit moet het bezwaar worden aangediend bij het desbetreffende bestuursorgaan
  6 weken
 • Hoelang mag maximaal de bezwaarschrift procedure duren
  12 weken
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Jeugdhulp beeïndigen
 • Volgens plan
  • een dag na de laatste overnachting
 • overeenstemming
 • eenzijdig
  • client
  • aanbieder
 • externe omstandigheden
Vrijwillige jeugdhulp
 • Kwaliteit
 • familiegroepsplan
  • behandelplan
 • hulpverleningsplan
 • informatie of voorlichting over de hulp
 • toestemming
  • 12+ jongere en ouder
  • 16+ jongere
 • dossier
 • medezeggenschap
  • door clientenraad
 • klachtrecht
Jeugdhulp
Ondersteuning jeugdigen
bevorderen maatschappelijk verkeer
zelfredzaamheid
Waar moeten gemeentes aan voldoen volgens de jeugdwet
 1. Zorg moet laagdrempelig zijn
 2. jeugdigen ondersteunen
Jeugdwet van 2015
Jeugdzorg bij gemeentes
Verschil juridisch ouder en gezag
Juridisch ouder is de vader of moeder van het kind. Gezag is de recht/plicht om voor het kind te zorgen. Meestal hebben de juridische ouders ook het gezag. Maar wanneer de juridische ouders niet voor het kind kunnen zorgen kan het zijn dat iemand anders het gezag van het kind krijgt
Rangorde voogdij
 1. Registratie gezagsregister
 2. datieve voogdij
  1. opgedragen voogdij bij minderjarige moeder
 3. gezamenlijke voogdij
Hanne heeft al 2 jaar alleen het gezag van haar zoontje. Ze verzorgt haar zoontje al 1 jaar samen met haar vriend. Mag haar vriend al gezag aanvragen
Nee, minimaal 3 jaar alleen gezag
Gezag vriend/vriendin moeder
Moeder 3 jaar alleen gezag
minimaal 1 jaar samen de verzorging
Testamentaire voogdij
Voogd aanwijzen binnen testement