Samenvatting Basiskennis aardrijkskunde

ISBN-13 9789001846213
336 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basiskennis aardrijkskunde". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001846213. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basiskennis aardrijkskunde

 • 1.2.1 Beschrijven (en herkennen)

 • Wat heb je nodig om een landschap te beschrijven?
  Waar bevindt het landschap zich?
  Wat zie je?
 • 1.2.2 Verklaren (en voorspellen)

 • Welke factoren zijn er in het landschap te zien?
  Bodem
  Klimaat
  Mens
  Flora
  Fauna
  Reliëf
  Water
 • Hoe geef je een verklaring?
  Door een verband te leggen tussen twee of meerdere factoren
 • 1.3 Indeling van de leerstof in drie aandachtsgebieden

 • In welke twee onderdelen kun je aardrijkskunde verdelen?
  Fysische geografie
  Sociale geografie
 • Wat is fysische geografie?
  Natuurlijke verschijnselen in het landschap.
 • Wat is sociale geografie?
  Aardrijkskunde van mensen
 • Wat zijn de drie bestaandsmiddelen van levensonderhoud?
  Landbouw
  Industrie
  Diensten
 • Welke drie aandachtsgebieden van staan met elkaar in verband?
  Landschap
  Bevolking
  Bestaansmiddelen
 • 2.1 De aarde in het zonnestelsel

 • Hoeveel planeten draaien er om de zon heen?
  9 planeten
 • Hoelang wordt gedaan over de aardbaan?
  1 jaar en 6 uur
 • Wat houdt schikkeljaar in?
  Schikkeljaar is een extra dag die we eens in de 4 jaar hebben om te voorkomen dat ons kalender langzaam gaat verschuiven.
 • Wat zijn de zeven continenten?
  Europa
  Azië
  Afrika
  Noord- Amerika
  Zuid - Amerika
  Australië
  Antarctica
 • Welke oceaan is het grootst?
  De stille of grote oceaan
 • Waaruit bestaat een oceaan?
  Zout water
  reliefrijke bodem
  heeft een diepte van veelal kilometers
 • Waar bevindt zich het diepste punt van de oceaan?
  In de stille oceaan bij Japan, met een diepte van ruim 12 kilometer onder wateroppervlakte
 • Wanneer wordt iets een zee genoemd?
  Als het een degelijk gebied is.
  Zout water bevat.
  vlakke bodum heeft
  Honderenden meters diep
 • 2.2 Geografische coördinaten en tijdzones

 • Wat zijn geografische coördinaten?
  Coördinaten die we gebruiken om te bepalen waar een bepaald punt zich bevindt.
 • In welke twee delen verdeelt de evenaar de aarde?
  Het noordelijke halfrond
  Het zuidelijk halfrond
 • Hoe heten de lijnen die parallel van elkaar lopen?
  breedtecirkels of parallelen
 • Wanneer spreek van je van lage breedte?
  Dicht bij de evenaar
 • Wanneer spreek je van hoge breedte?
  Dicht bij de pool
 • Wanneer spreek je van noorderbreedte?
  Als je ten noorden van de evenaar komt
 • Wanneer spreek je van zuiderbreedte?
  Als je ten zuiden van de evenaar komt
 • Waar bevindt zich de nullijn?
  Op de evenaar
 • Wat zijn meridianen?
  Lijnen die van pool tot pool lopen.
  Deze snijden elkaar in de noordpool en de zuidpool.
 • Waar liggen de meridianen het verst uit elkaar?
  Bij de evenaar
 • Hoeveel meridianen zijn er?
  360 meridianen, die we uitdrukken in graden.
 • Waar ligt de nulmeridiaan?
  Bij Greenwich in London.
 • Wat doet de nulmeridiaan?
  Het verdeelt de aarde in een westelijk halfrond en een oosterlijk halfrond.
 • Wanneer spreek je van graden oosterlengte?
  Als je vanaf Greenwich in Londen ten oosten gaat.
  Je kunt maximaal 180 graden oosterlengte gaan.
 • Wanneer spreek je van graden westerlengte?
  Als je vanaf Greenwich in London ten westen gaat.
  Je kunt maximaal 180 graden oosterlengte gaan.
 • Hoe kun je e graden meten?
  Om tussen de graden te kunnen meten wordt er een verdeling gemaakt. 
  Een graad kan verdeelt worden in 60 minuten, minuten of zelfs seconden.
 • Wat is een etmaal?
  24 uur
 • Hoe draait de aarde?
  Tegen de klok in rond haar as.
 • Wat wordt door de aardrotatie veroorzaakt?
  Dag en nacht.
 • Wanneer is het dag?
  Als de aarde naar de zon toe gekeerd is.
 • Waar komt de zon op?
  In het oosten
 • Waar gaat de zon onder?
  In het westen.
 • De aarde is verdeelt is 24 tijdzones, wat overeenkomt met 15 lengtegraden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

hoe gaat het proces van sedimentgesteente naar metamorfgesteente?
sediment blijft liggen door exogene druk en indogene invled v binnen hoge temp. ondergaat sediment een metamorfse. 
klei -->kleisteen---> leisteen
kal-->kalksteen-->marmer
zand--> zandsteen---kwartsiet
Wat gebeurt er als zandkorrels op de grnd terecht komen?
ontstaat afzettngslaag vb lossgrond limbrg
Wind s minder krachtig dan gletsjerijs,zwaartekracht en water. wat is hiervan het gevolgg?
kan alleen zandkorrels en droge kleideeltjes meenemen
vertel iets over boven- midden- en benedenlop van een rivier
bovenloop veel keien (weinig zand en water) midden minder harde stroming minder keien. keien zijn door het botsen kleiner geworden-->grind. benedenloop grind is nog kleiner geworden--> zand en klei.
Rustig water land het sediment. zand en klei is afzettingsgesteente of sedimentgesteente.
Wat is sediment en wat doet het?
sediment keien,grind, zand en klei. Rivieren nemen dit sediment door stroming mee.
Hoe ontstaan gletsjers?
verwerig en erosie van gletsjerijs. nemen veel sediment mee. Waar ijs is verdwenen blijft water in de inhammen staan.Grootste gletsjer? grober aletsgletsjer Zwitserland. BV Alpen, Noorwegen Fjorden
Zwaartekracht zorgt ervoor dat loszittende keien van bergen naar beneden vallen. Wat wordt daardoor veroorzaakt?
Diepe dalen. Bij bergen vallen stukken gesteente langs de punten vd berg en brokkelen zo stukjes af. keien verweren en kunnen worden meegenomen door gletsjerijs of water.(erosie)
Wat is erosie?
Door verwering(afbrokkelen v gesteente) vindt erosie plaats. Uitschuren van de aardbodem (met gesteente). dmv water in beken en rvieren, wind, gletsjerijs
Welke twee soorten verwering zijn er? Wat is het verschil? vb?
mechanische verwering: gesteente brokkelt af door klimaat(warm koud cycli) scheuren en brokkelt af.
chemische verwering: zuren uit de grond komen door grondwater bij gesteente.
Wat is verwering?
Het afbrokkelen of oplossen van gesteente.