Samenvatting Basiskennis geschiedenis

-
ISBN-10 9001804934 ISBN-13 9789001804930
133 Flashcards en notities
56 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basiskennis geschiedenis". De auteur(s) van het boek is/zijn Hans Keissen. Het ISBN van dit boek is 9789001804930 of 9001804934. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basiskennis geschiedenis

 • 1 Tijd van jagers en boeren (3000 v. Chr.) 9

 • Wanneer was de tijd van jagers en boeren?
  3000 v. Chr. 
 • Welke soorten mensen waren er in de prehistorie
  Homo erectus waren de eerste menssoorten(rechtlopende mens). Daarna ontwikkelde in Europa een plaatselijke mensensoort: de Neanderthaler.
  En nu bestaan er alleen maar homo sapiens(de denkende mens).
 • 1.1 Jagers-verzamelaars 10

 • Hoe noem je een rechtoplopende mens ook wel?
  homo erectus
 • - Jager- verzamelaar werd sterk beïnvloed door het heersende klimaat.
  - 1.1.1 Migraties uit Afrika :
  5 tot 4 miljoen jaar geleden leefde er mensachtige in oost Afrika.

  Anderhalf miljoen jaar geleden verliet de menssoort Afrika.

  In Europa ontwikkelde de menssoort : Neanderthaler. 

  Tegenwoordig bestaat er nog 1 soort : De Homo sapiens sapiens > kon zich sneller aanpassen aan veranderende omstandigheden > verscheen 35.000 jaar geleden in Europa > rond die tijd stierf neanderthaler uit. 

  De moderne mens komt oorspronkelijk uit Afrika.

  150.000 jaar geleden trokken kleine groepjes mensen vanuit Afrika naar het Midden-oosten om voedsel te zoeken > verspreidde zo verder over de wereld > verdrong alle andere menssoorten. 
 • Hoe noem je de mensen soort die nog bestaat? ( Denkende mens )
  homo sapiens sapiens
 • - 1.1.2 De nomadische samenleving van jagers-verzamelaars : 
  Oudste vorm van bestaan. 

  Jagers-verzamelaars leven nomadische bestaan > trekken steeds rond op zoek naar voedsel. 

  Komen bijv. voor in Amazonegebied in Zuid-Amerika > tropische klimaat heeft permanent groeiseizoen > veel insecten, wild, vissen en vruchten > hoeven niet ver te trekken en geen wintervoorraden.

  Groot verschil vergeleken met in Europa > sterk wisselende seizoenen > voorraden moeten aanleggen voor de winter > moeten rekening houden met trekgedrag van de dieren. 
 • Wat is nomadische bestaan?
  Het rondtrekken op zoek naar voedselgebieden
 • - 1.1.3 Rendierjagers : 
  Tot 13.000 jaar geleden bedekte ijskap het noorden van Europa > in deze tijd leefden rendierjagers > leefden als nomaden > moesten grote afstanden afleggen om kuddes rendieren te volgen.

  Vlees, huid, botten werden gebruikt als voedsel, kleding, tent en gereedschap.

  Belangrijkste hulpmiddelen waren vuur en gereedschappen van vuursteen, botten en hout > vuur maakte het mogelijk te overleven in koude gebieden > Vuur kon slecht verteerbaar voedsel eetbaar maken en hield roofdieren op afstand. 

  Vuurstenen werktuigen waren belangrijk > grote bijlen werden gebruikt, ook schrapers, boren, messen en naalden > voor de jacht speren en pijlen met een vuurstenen punt.

  Rendierjagers leefden in tenten of eenvoudige hutten. 
 • Hoe leefden rendierjagers?
  Als nomaden
 • - 1.1.4 Jagers en vissers : 
  Na laatste ijstijd werd klimaat warmer > er groeide bos > rendieren trokken naar het hoge noorden > elanden, runderen, wilde paarden, everzwijnen, herten en reeën konden volop voedsel vinden.

  Door de opwarming ontstonden visrijke meren, rivieren en beekjes.

  9000 jaar geleden hoefde de jagers in West-Europa niet meer ver te trekken > er was voldoende voedsel > in de lente werd veel gevist > in de herfst werden noten en vruchten verzameld > hele jaar werd gejaagd.

  In Nederland worden jagers en vissers de Vlaardingencultuur genoemd > naar belangrijke archeologische vindplaats.

  Nieuwe uitvinden zijn boomstamkano met peddel en visfuik. 

 • Hoe wordt de cultuur van jagers en vissers in Nederland genoemd?
  Vlaardingencultuur
 • 1.2 De overgang van jagen en verzamelen naar landbouw 12

 • - 1.2 : 
  De eerste boeren leefden 9000 jaar geleden in het Midden-Oosten > Dit gebied heet Vruchtbare Halvemaan > hieruit verspreidde de landbouw naar aangrenzende gebieden en West-Europa.

  - 1.2.1 Verschillen tussen jagers-verzamelaars en landbouwsamenlevingen :
  Jagers-verzamelaars trokken in klein groepen rond op zoek naar voedsel > iedereen hielp mee met verzamelen of jagen > hadden weinig bezittingen > weinig sporen van teruggevonden.

  In de Vruchtbare Halvemaan , grensgebied van Turkije, Irak en Syrië, kwamen graanvelden voor > ontdekte dat akkers ingezaaid konden worden > wilde dieren zoals schapen en geiten moesten hier weg gehouden worden > oudere dieren werden gedood, jongere dieren opgefokt > hierbij werd gelet op tamheid, hierdoor ontstonden kuddes die werden gehoed.

  Boeren bleven bij hun akkers wonen in boerderijen of grotere nederzettingen > konden meer voedsel produceren waardoor bevolking verder groeide > uiteindelijk hoefde niet iedereen meer te werken, zo konden ze zich gaan specialiseren bijv. pottenbakker > ontwikkelde nieuwe technieken zoals spinnen en weven van wol.

  Ook nieuwe uitvinden werden bedacht zoals het wiel > voor karren, spinnen of pottenbakkerswiel > ezels, runderen en paarden werden gebruikt als trek- of lastdier om goederen te dragen.

  Ploegen en bemesten was belangrijke vinding om grond vruchtbaar te houden > zo ontstonden uit jagers-verzamelaars boeren > niet duidelijk waarom ze jagers- verzamelaars opgaven > mogelijk door overbejaging > opvallend is dat mammoeten en reuzenherten uitstierven.

  Vroege vormen van landbouw leiden tot erosie > tegenwoordig zijn veel landbouwgronden in Midden-Oosten niet meer vruchtbaar > afvalhopen en dieren rond de nederzettingen waren een ziektebron > ziektes van dieren werden ziektes van mensen zoals griepvirus, pokken, q-koorts.
 • hoe heet het grensgebied tussen Turkije, Irak en Syrië?
  Vruchtbare Halvemaan
 • - 1.2.2 De eerste boeren in ons gebied :
  Eerste landbouwcultuur in West-Europa was de Bandkeramiekcultuur > rond 5300 v. Chr. > kreeg zijn naam door opvallende versiering in de vorm van aan band op aardewerk > potten werden samen met andere stenen voorwerpen terug gevonden. 

  Niet duidelijk waar deze boeren vandaan kwamen > mogelijk vanuit Midden- Europa naar het westen getrokken > of dat plaatselijke jagers-verzamelaars het idee van landbouw overnamen > boeren vestigden graag op makkelijk te bewerken lössgrond > in NL in Zuid-Limburg > werden grote boerderijen gebouwd van meer dan 30 meter lang > akkers lagen in het bos.

  Andere belangrijke landbouw cultuur was de Trechterbekercultuur > leefde tussen 3500 en 2700 v. Chr. > kregen naam door hun trechtervormige potten, bekers en schalen > gaven overledenen potten, sieraden en wapens mee als ze in een hunebed werden bijgezet.

  Hunebedden zijn meest prehistorische monumenten van Nederland > zijn grafkelders > vooral in Drenthe en in heel Noordwest-Europa > gebouwd door grote zwerfstenen die in de IJstijd door gletsjers hier naar toe waren geschoven. 

  Men gebruikte rollers op een ondergrond van balken en sleden > met een aarden dam, houten palen en kleinere stenen werden stenen in de goede positie gebracht > later bedekt met een heuvel > alle kieren met kleinere stenen dichtgestopt. 
 • - 1.2.3 Steen, brons en ijzer : 
  Steen lange tijd het belangrijkste materiaal geweest om gereedschap te maken of wapens > later namen brons en ijzer deze rol over > door veel gebruik van steen werd deze tijd soms steentijd genoemd. 

  Vuursteen was voor hun onmisbaar als voor ons staal > kon goed bewerkt worden door in de lengte spanen er vanaf te slaan > dit was scherp dus konden gebruikt worden als bijl, messen, boren en pijlpunten. 

  Rond 4000 v. Chr. werd vuursteen opgegraven > in Krijtland in Zuid-Limburg zijn verschillende vuursteenmijnen gevonden > werd verhandeld. 

  Geleidelijk aan werd gebruik van metalen ontdekt en leerde daarvan werktuigen te maken > eerst van puur koper, dit was niet bruikbaar doordat het te zacht en buigbaar was > door mengen van koper en tin ontstond een legering dit was bruikbaarder.

  Rond 2100 v. Chr. komen in Europa eerste bronzen voorwerpen voor > sieraden, bijlen, speerpunten > werden gegoten in gietmallen. 

  Rond 700 v. Chr. werd gebruikgemaakt van ijzer > kon op veel plaatsen worden gevonden in tegenstelling tot koper en tin > voor smelten van ijzer waren wel hoge temperaturen nodig > vereiste nieuwe technologische inzichten.
 • wat kwam er in 2100 v. Chr. voor?
  eerste bronzen voorwerpen
 • Waar werd gebruik van gemaakt in 700 v. Chr. ?
  ijzer
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.