Samenvatting Basiskennis taalonderwijs

-
140 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basiskennis taalonderwijs". De auteur(s) van het boek is/zijn Huizinga. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basiskennis taalonderwijs

 • 2 Taalonderwijs en taal

 • Wat is ontluikende geletterdheid?
  De ontwikkeling van de geletterdheid in de voorschoolse periode van 0 tot 4 jaar.
 • Wat is beginnende geletterdheid?
  de ontwikkeling van de geletterdheid in de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool.
 • Wat is gevorderde geletterdheid?
  De ontwikkeling van geletterdheid na groep 3
 • Wat is aanvankelijk lezen?
  De fase in het leesonderwijs waarin de kinderen de letters aanleren en eenvoudige woorden hardop kunnen lezen.
 • Wat is voortgezet lezen?
  de fase in het leesonderwijs  waarin gewerkt wordt aan her vergroten van de vaardigheid in het decoderen van teksten. het gaat om vlot en nauwkeurig kunnen lezen van een tekst en niet o het begrijpen.
 • Wat is technisch lezen?
  het kunnen ontcijferen van de letters en het hardop lezen van woorden.
 • Wat is begrijpend lezen?
  domein van het taalonderwijs waarbij het haat om het begrijpen van de tekst en het achterhalen van de bedoeling.
 • Wat is taalbeschouwing?
  Domein van het taalonderwijs waarbij het gaat om kinderen leren te reflecteren op de taalvorm de manier waarop iets is verwoord en het gebruik van taal.
 • Wat is woordenschat?
  Het domein van het taalonderwijs waarbij het gaat om het aanleren van de betekenis van nieuwe worden, uitdrukkingen, zegswijzen en spreekwoorden.
 • Wat is stellen?
  Domein van het taalonderwijs waarbij het gaat om het schijven van verschillende soorten teksten.
 • Wat is spelling?
  Domein van het taalonderwijs waarbij het gaat om het correct kunnen schijven van woorden en het toepassen van de belangrijkste spellingregels.
 • Wat houdt de communicatieve functie in?
  de functie van taal waarbij het haat om het gebruik van de taal als communicatiemiddel. ook wel sociale functie genoemd.
 • Waar bestaat de sociale functie uit?
  - zelfhandhaving
  - zelfsturing
  - sturing van anderen
  - structurering van het gesprek
 • Wat houdt de conceptualiserende functie in?
  De functie van taal waarbij het gaat om het gebruik van de taal als een hulpmiddel om gedachten te ordenen en greep te krijgen op de werkelijkheid. ook wel cognitieve functie genoemd.
 • Waar bestaat de cognitieve taalfunctie uit?
  - rapporteren
  - redeneren
  - projecteren
 • Wat houdt de expressieve functie in?
  De taal wordt gebruikt als expressiemiddel.
 • Wat zijn de niveaus van taal?
  - fonologisch niveau
  - morfologisch niveau
  - syntactisch niveau
  - semantisch niveau
  - pragmatisch niveau
  - orthografisch niveau
 • Wat is het recursief systeem?
  kenmerk van menselijke taal, dat inhoudt dat een element van de taal weer eenzelfde element van de taal kan bevatten. zo kan een zin ook weer een andere zin bevatten.
 • 3 mondelinge taalvaardigheid

 • Wat zijn de niveaus van taal?
  - fonologisch niveau
  - morfologisch niveau
  - syntactisch niveau
  - semantisch niveau
  - pragmatisch niveau
  - orthografisch niveau
 • Wat is de creatieve constructietheorie?
  De theorie over het ontstaan van taal, waarbij men ervan uitgaat dat kinderen taal niet simpelweg imiteren, maar zelf ber een aangeboren taalvermogen beschikken waarmee ze op een creatieve manier zinnen kunnen bouwen
 • Wat is de interactionele benadering?
  Theorie over het ontstaan van taal waarbij men enerzijds het belang van het aangeboren taalleervermogen onderschrijft, maar anderzijds benadrukt dat het taalaanbod van de omgeving en de interactie tussen een kind en andere moedertaalsprekers belangrijk is bij het leren van een taal.
 • Wat is de prelinguale fase?
  De periode in de taalontwikkeling voordat een kind zijn eerste woordjes spreekt, ook wel de voortalige periode genoemd.
 • Waar bestaat de prelinguale fase uit?
  - huilen
  - vocaliseren
  - vocaal spel
  - brabbelen
 • Wat is de linguale fase?
  De periode in de taalontwikkeling na het eerste levensjaar, waarin een kind woorden en zinnen als communicatiemiddel gebruikt.
 • Waar bestaat de linguale fase uit?
  - vroeglinguale fase
  - differentiatiefase
  - voltooiingsfase
 • Wat is simultane tweetaligheid?
  Het verschijnsel dat kinderen voor hun derde levensjaar min of meer gelijktijdig twee talen leren.
 • Wat is succesieve tweetaligheid?
  Het verschijnsel dat kinderen na de leeftijd van drie jaar een tweede taal leren nadat ze een eerste taal hebben geleerd.
 • Wat is een interferentiefout?
  Fouten die voortkomen uit de verschillen tussen een eerste en tweede taal.
 • Wat zijn de luisterstrategieën?
  - globaal luisteren
  - intensief luisteren
  - gericht luisteren
  - kritisch luisteren
 • Wat zijn de luisterdoelen?
  - spreekdoel
  - amuseren
  - informeren
  - instrueren
  - overtuigen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat zijn de vier hoofdprincipes van de Nederlandse spelling?
4
Wat zijn de verschillende schriftsoorten?
4
Wat is pictografisch schrift?
4
Wat is logografisch schrift?
4
Pagina 1 van 35