Samenvatting BCK Basiskennis Calculatie

-
82 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "BCK Basiskennis Calculatie". De auteur(s) van het boek is/zijn H H Hamers W J M de Reuver. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - BCK Basiskennis Calculatie

 • 1 Elementaire Berekeningen

 • Geef de definitie van "Afschrijving"
  Waardevermindering van vaste activa
 • Geef de definitie van "Afzet"
  Aantal verkochte producten
 • Waarvoor staat "BTW"?
  Belasting toegevoegde waarde
 • Geef een synoniem voor "BTW"
  Omzetbelasting
 • "Brutowinst" is het verschil tussen "............ en ..........." van een product.
  Inkoopprijs en verkoopprijs
 • Waaruit is de consumentenprijs opgebouwd?
  Verkoopprijs en BTW
 • Wat is een "desinvestering"?
  Verkoop of buiten gebruik stelling van vaste activa
 • Wat betekend "Machtsverheffen"?
  Herhaald vermenigvuldigen
 • Wat is de formule voor "Nettowinst"?
  Brutowinst - overige kosten
 • Wat is de formulie voor "Omzet"?
  Afzet * Verkoopprijs
 • Wat is een synoniem voor "Omzetbelasting"?
  BTW
 • Waarvoor staat 'Procent'?
  Per honderd
 • Waarvoor staat 'Promillage'?
  Per duizend
 • 2 Vreemde valuta

 • Wat is bij valuta de "Aankoopprijs"?
  De prijs waarvoor vreemde valuta bij de bank worden gekocht.
 • Wat is een "Betaalmiddel"?
  Een middel om goederen of diensten aan te kunnen schaffen.
 • Wat is een "Rekeneenheid"?
  Een eenheid waarin bedragen worden uitgedrukt.
 • Wat is een "Ruilmiddel"? 
  Een middel om goederen of diensten aan te kunnen schaffen.
 • Wat is een "Spaarmiddel"?
  Een middel om koopkracht van het heden naar de toekomst over te hevelen. 
 • Wat is bij vreemde valuta de "Verkoopprijs"?
  De prijs waarvoor de bank vreemde valuta verkoopt.
 • Wat is zijn "Vreemde valuta"? 
  Buitenlands geld
 • Hoeveel landen behoren bij de eurozone? 
  28
 • Wat zijn de drie functies van geld? 
  Geld kan worden gebruikt als Ruilmiddel, Spaarmiddel en Rekeneenheid.
 • Wat betekend het als de aankoopprijs en de verkoopprijs van een vreemde valuta erg van elkaar verschillen? 
  Dat er een groot risico is dat de valuta in waarde zal dalen. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Tot welke soort kostenverhogende belasting zou je de belasting op gouden en zilveren sieraden rekenen?
Accijns
Is de BTW een kostprijsverhogende belasting en waarom?
Nee, omdat deze belasting volledig door de consument wordt betaald. 
Wat is de "Inkomstenbelasting"? 
Een winstbelasting die geheven wordt van het inkomen van eigenaars uit eenmanszaken, vof enzovoorts
Wat is de "Venootschapsbelasting"? 
Een winstbelasting die geheven wordt over de winst van een nv en dergelijke. 
Noem twee winstbelastingen.
Vennootschapsbelasting & Inkomstenbelasting
Welke belastingen mogen tot de kosten van het product worden gerekend?
Kostprijsverhogende belastingen
Geef twee voorbeelden van kostprijsverhogende belastingen
Invoerrechten en Accijnzen
Waaruit bestaan de kosten van de grond?
Bij de grond als vestigingsplaats: Interest + Belasting
Bij extractieve processen: Interest + Belasting + Afschrijving
Welke kostensoorten zijn te onderscheiden (7)?
- Grond- en hulpstoffen
- Arbeid
- Duurzame productiemiddelen
- Diensten van derden
- Grond
- Belastingen
- Interestkosten
Geef de definitie van "winstbelasting"? 
Belasting die wordt geheven over de winst die een onderneming maakt.