Samenvatting Beauty level basics 2

-
127 Flashcards en notities
36 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Beauty level basics 2
 • bespeak
 • of

Samenvatting - Beauty level basics 2

 • 1 Over anatomie en fysiologie

 • Anatomie= de kennis van de bouw van het menselijk lichaam.
  Fysiologie= de werking van het menselijk lichaam.
  Pathologie= ziekteleer.
 • Vegetatieve functies: hierdoor kan een mens groeien, zich ontwikkelen en voortbestaan. Ze regelen de orgaanfuncties.
  De vegetatieve verrichtingen werken onwillekeurig, dus automatisch.
 • De vegetatieve functies zijn:
  1. stofwisseling: om te kunnen functioneren hebben cellen voedingsstoffen nodig (brandstoffen en bouwstoffen). De cellen hebben zuurstof nodig om de voedingsstoffen te kunnen verwerken tot energie.
  2. groei: na de celdeling moeten de cellen eerst groeien voordat zij hun taak kunnen uitvoeren. Groei en levensduur hangen af van de soort cel.
  3. voortplanting: het orgaanstelsel dat hiervoor zorgt heet het voortplantingsstelsel.
 • Animale functies: stellen de mens in staat sneller te bewegen en te reageren op prikkels en veranderingen uit de omgeving.
  De animale verrichtingen werken willekeurig, dus als het nodig is of gewenst.
 • De animale functies zijn:
  1. prikkelbaarheid: het ontvangen van prikkels vindt plaats door het sensorisch systeem: de zintuigen, gezichtsvermogen, reuk, smaak, gehoor en huidgevoel.
  Het vervoert info van de zintuigen naar het animale zenuwstelsel.
  2. beweging: als de info is verwerkt kan het motorische systeem verwerkt worden.
 • De vegetatieve verrichtingen werken automatisch, dus...
  Onwillekeurig
 • De animale verrichtingen werken als het nodig of gewenst is, dus...
  Willekeurig
 • Wat is anatomie?
  De kennis van de bouw van het menselijk lichaam.
 • Wat is fysiologie?
  De werking van het menselijk lichaam.
 • Wat is pathologie?
  Ziekteleer
 • 1.1 de cel

 • Een cel is de kleinste, zelfstandigste eenheid van een levend organisme ( mens,dier en plant) die nog alle belangrijke levensverrichtingen bezit zoals groei, voortplanting, beweging (vegatieve), beweging en prikkelbaarheid (animale).
 • 1.1.1 bouw van de cel

 • Hoe is de cel van buiten naar binnen opgebouwd?
  - celmembraam
  - cellichaam
  - celkern
 • Vertel over de celmembraam !
  het vormt de celwand - hij is semi-permeabel(halfdoorlaatbaar) - hij neemt dus voedingstoffen en zuurstof op en geeft afvalstoffen af - 
 • Welk celmembraam is dikker ; die van een plantaardige cel of n dierlijke/menselijke ? en waarom ?
  Plantaardige omdat deze voor een groot deel uit cellulose bestaat. De menselijke bestaat uit eiwitten en lipiden
 • waaruit bestaat het cellichaam ?
  cytoplasma 
 • Waaruit bestaat cytoplasma?
  70 % water. in dit water zit oa opgeloste voedingsstoffen en zuurstof. Dit is belangrijk voor de celstofwisseling en de energievoorziening
 • wanneer verandert je cytoplasma?
  wanneer je ouder wordt. wordt dikker. van vloeibaar naar gelei.
 • Waaruit bestaat de celkern?
  Kernplasma. Dit heeft dezelfde samenstelling als cytoplasma
 • hoe heet de wand van de celkern?
  kernmembraam. 
 • ander woord voor kernplasma is...
  nucleoplasma
 • protoplasma bestaat uit ...
  kernplasma en cytoplasma
 • Wat is chromatine?
  eiwitkorrels die in de celkern zitten. als de celkern zich gaat delen, vormen de chromatinekorrels draden. Dat zijn de chromosonen
 • Wat zijn chromosonen ?
  lange dunne draden van chromatinekorrels. Bestaan uit DNA
 • ff n kijkje van celkern naar dna....
  celkern-chromatine-korrels-delen-draden-chromosonen-dna
 • Hoeveel chromosonen zitten er in een menselijke celkern ?
  46 ( 23 paar )
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Beauty level basics 2
 • Bespeak B V Visavi B V
 • of

Samenvatting - Beauty level basics 2

 • 1.1 De Cel

 • Wat is een cel?
  De cel is het kleinste deel van het lichaam en is tot alle belangrijke levensverrichtingen in staat.
 • 1.1.1 Bouw van de Cel

 • Waar is een cel van opgebouwd?
  Celmembraan, cellichaam, celkern
 • Wat is een celmembraan?
  De celmembraan zorgt dat de cel voedingstoffen en zuurstof kan opnemen en afvalstoffen kan afgeven
 • Waar bestaat celmembraan uit?
  Het vormt een celwand en semi permeabel half doorlaatbaar
 • Waar bestaat cellichaam uit?
  Cytoplasma, 70% uit water
 • Waar bestaat een celkern uit?
  Kernplasma, en kernmembraan binnen in de kernmembraan zit kernplasma
 • Wat doet de celkern? 
  Regelt alle levensprocessen in de cel
 • Wat is protoplasma?
  Cytoplasma en kernplasma samen. Het is een vloeibare bestanddeel van een cel.
 • Wat is chromatine?
  In de celkern zitten chromatinekorrels ( eiwitkorrels) 
 • Hoe ontstaat DNA?
  Als de celkern zich deelt vormen de chromatinekorrels draden. Dat zijn de chromosomen. Chromosomen bestaan uit DNA
 • Wat is DNA?
  Desoxyrib nucleïne acid ( desoxyribonucleinezuur).in bepaalde delen van DNA zit erfelijke informatie in de genen. Die zorgen voor het doorgeven van erfelijke eigenschappen van de ouders aan het kind. De celkern bevat 46 chromosomen (23 paar).
 • Hoe is de cel van buiten naar binnen opgebouwd?
  - celmembraan (celwand)
  - cellichaam
  - celkern
 • Wat is een celmembraan?
  Een celmembraan vormt de celwand.
 • Noem 2 kenmerken van een celmembraan.
  1. semi-permeabel (halfdoorlaatbaar).
  2. zorgt dat de cel voedingsstoffen en zuurstof kan opnemen en afvalstoffen kan afgeven.
 • Omschrijf de celkern.
  De celkern regelt alle levensprocessen in de cel. De wand noemen we het kernmembraan met daarin kernplasma/nucleoplasma.
 • Wat is protoplasma?
  Cytoplasma en kernplasma vormen samen het vloeibare bestanddeel van de cel.
 • In de celkern zit chromatine, wat is dat?
  Chromatinekorrels (eiwitkorrels) vormen bij celdeling draden die we chromosomen noemen. Chromosomen bestaan uit DNA.
 • Het cellichaam bestaat uit cytoplasma. Waaruit bestaat cytoplasma?
  Het bestaat 70% uit water. In dit water zitten opgeloste voedingsstoffen en zuurstof die belangrijk zijn voor de celstofwisseling en energievoorziening van het lichaam. In het cytoplasma zit het centraallichaam.
 • 1.1.2 Functies/Levensverwachtingen van de Cel

 • Waar kun je levensverwachtingen in delen?
  Animale levensverwachtingen en vegetatieve levensverwachtingen 
 • Wat zijn animale functies/levensverrichtingen?
  Prikkelbaarheid en prikkelverwerking en beweging
 • Wat zijn vegetatieve levensverwachtingen?
  Dat zijn functies die ontwikkelingen en voortbestaan van het individu en soort mogelijk maken. - groei, - stofwisseling, - voortplanting
 • Hoe groei je ?
  De grotte van de cellen of het aantal cellen nemen toe. De levensduur en groei van de cel hangt af van het soort cel
 • Waarom hebben cellen voedingsstoffen nodig?
  om zich te kunnen delen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is pathologie?
Ziekteleer
Wat is fysiologie?
De werking van het menselijk lichaam.
Wat is anatomie?
De kennis van de bouw van het menselijk lichaam.
De animale verrichtingen werken als het nodig of gewenst is, dus...
Willekeurig
De vegetatieve verrichtingen werken automatisch, dus...
Onwillekeurig
Wat is immuniteit?
Als je ziek bent komt het afweersysteem in werking en wordt de ziekmaker uitgeschakeld. Bij een eerste infectie kan dat proces een paar dagen in beslag nemen en dan kan je ziek worden. Bij een volgende infectie door dezelfde ziekmaker verloopt het proces zo snel, dat je er niks meer van merkt. Dan ben je dus immuun voor die ziekmaker.
Wat gebeurt er bij dissimilatie?
Ontstane afvalstoffen worden door het bloed opgenomen en afgevoerd.
Hoe noemen we het opnemen en omzetten van werkstoffen?
assimilatie
Hoe noemen we het opnemen en omzetten van werkstoffen?
Assimilatie
Welke ontstekingsverschijnselen ken je?
Plaatselijke ontsteking (open): kan het gevolg zijn van fysische en chemische factoren of door micro-organismen.

Steriele ontsteking (gesloten): kan veroorzaakt zijn door straling, stoten, drukken of aanhoudend wrijven waardoor een slijmbeurs wordt gevormd.

Chemische ontsteking: wordt veroorzaakt door inwerking van chemische stoffen op het lichaam. Er kunnen overgevoeligheden, allergieën en vergiftigingen ontstaan.

Bacteriële ontsteking (meestal open): door een bacterie ontstaan, we noemen dit een infectie.