Samenvatting Bedrijfseconomie in Balans Havo theorie boek 1

-
229 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Bedrijfseconomie in Balans Havo theorie boek 1

 • 5.1 Soorten verzekeringen

 • Verzekering
  Bij een verzekering verplicht de verzekeraar zich om tegen ontvangst van een premie de verzekerde schadeloos te stellen wegens een verlies, schade, of gemis van verwacht voordeel door een onzeker voorval
 • Schadeverzekering
  Verzekering waarbij de uitkering door de verzekeraar afhankelijk is van de geleden schade.
 • Sommenverzekering
  Verzekering waarbij de uitkering door de verzekeraar afhankelijk is van het moment dat verband houdt met het leven of sterven van een bepaald persoon
 • Polis
  Akte waarin de verzekeringsovereenkomst wordt opgenomen
 • Verzekerde som
  Maximumbedrag dat de verzekeraar uitkeert
 • 5.2 Schadeverzekeringen en-regelingen

 • Brandverzekering
  Verzekering tegen de schade ontstaan door brand
 • Transportverzekering
  Verzekering tegen de shade ontstaan tijdens het transport van goederen
 • Imaginaire winst
  Te verwachte winst op goederen die verloren gaat als de goederen door schade waardeloos worden
 • Bedrijfsschadeverzekering
  Verzekering tegen de schade  ontstaan door tijdelijke stilstand van een bedrijf, stormschade etc.
 • Kredietverzekering
  Verzekering tegen de schade ontstaan door het niet kunnen innen van uitstaande vorderingen
 • Kredietlimiet
  Maximum kredietbedrag waarvoor de kredietverzekeraar gerant staat.
 • Exportkredietverzekering
  Verzekering tegen de schade door het niet kunnen innen van uitstaande vorderingen bij afnemers in het buitenland
 • Commercieel risico bij exportkredietverzekering
  Risico voor een onderneming/exporteur dat de onderneming/importeur niet betaalt door de schul van de overheid in het importland
 • Politiek risico bij exportkredietverzekering
  Risico voor een onderneming/exporteur dat de onderneming/importeur niet betaalt door de schul van de overheid in het importland
 • Herverzekeren
  Het opnieuw geheel of gedeeltelijk verzekeren van een door een verzekeraar afgesloten verzekering
 • Productaansprakelijkheidsverzekering
  Verzekering tegen de schade die kan ontstaan door het gebruik van een bepaald product
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
  Verzekering tegen de schade die een persoon kan toebrengen aan een ander persoon of een zaak van een ander persoon
 • Rechtsbijstandverzekering
  Verzekering waarbij de verzekeraar een persoon of een onderneming bijstaat bij juridische geschillen
 • Nodige gegevens schade uitkering
  Schadebedrag (waarde van de goederen die verloren zijn gegaan), gezonde waarde (waarde van alle verzekerde goederen op het moment juist voordat de schade ontstaat) en verzekerde som
 • Verzekeringsbreuk
  Verhouding tussen de verzekerde som en de gezonde waarde
 • Schade uitkering
  Uitkomst van de vermenigvuldiging van verzekeringsbreuk en schadebedrag
 • Oververzekering
  Verzekering waarbij de verzekerde som hoger is dan de gezonde waarde
 • Onderverzekeringsbreuk
  Verzekeringsbreuk met een uitkomst lager dan 1
 • Primier-risqueverzekering
  Verzekering waarbij-ondanks onderverzekering-geleden schade wordt uitgekeerd, met als maximum de verzekerde som
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Samenleven met samenlevingscontract
In een samenlevingscontract maken partners afspraken over welke goederen en welk geld gezamelijk is en er zijn afspraken als de personen uit elkaar gaan. De inhoud van een samenlevingscontract is vrij en kan naar eigen inzicht worden ingevuld.
Samenleven zonder samenlevingscontract
Hierbij sluiten beiden personen geen overeenkomst hierover af. Inkomen, bezittingen en schulden blijven gescheiden.
Geregistreerd partnerschap
Dit is een alternatieve juridsch gelijke samenlevingsvorm voor het huwelijk. Het ja-woord hoeft niet. In veel landen wordt een geregistreerd partnerschap niet erkend. Scheiding van tafel en bed is niet mogelijk. Het geregistreerde partnerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden beëindigd zonder de rechter en anders door de rechter.
Nabestaandenpensioen
Het gaat om een pensioenuitkering aan de partner en/of kinderen bij overlijden van de pensioengerechtigde
Ouderdomspensioen verevening
Bij verevening krijgt de ex-partner (A) een voorwaardelijk recht op een deel van het ouderdomspensioen van de opbouwende ex-partner (B). Pas met pensioen gaat) zal de andere ex-partner (A) ook een pensioenuitkering ontvangen.
Pensioenrechten
Bij scheiding moet grond van de Wet vereveningen pensioenrechten bij scheiding ook het bedrijfs-of werkgeverspensioen worden verevend
Draagkracht
De draagkracht van de alimentatieplichtige wordt bepaald door de financiële middelen waarover de alimentatieplichtige beschikt of kan beschikken min de lasten die hij of zij daarvan moet betalen
Behoeftigheid
De mate waarin de alimentatiegerechtigde niet in staat is in zijn eigen behoefte te voorzien door bijvoorbeeld (meer) te gaan werken
Behoefte
Deze word beïnvloed door de welstand waaraan iemand gedurende het huwelijk gewend is geraakt
Partneralimentatie
De bijdrage in de kosten die een ex-partner heeft om te leven.