Samenvatting Bedrijfseconomie MBA

-
ISBN-10 9001816754 ISBN-13 9789001816759
292 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bedrijfseconomie MBA ". De auteur(s) van het boek is/zijn W A Tijhaar. Het ISBN van dit boek is 9789001816759 of 9001816754. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bedrijfseconomie MBA

 • 1 Algemene inleiding in de bedrijfseconomie

 • Bedrijfseconomie, zes deelgebieden:

  1. cost accounting (kostprijscalculaties);
  2. managementaccounting (kostenbudgettering, besluitvorming);
  3. financiering;
  4. financial accounting;
  5. organisatie van de interne bedrijfsprocessen en samenwerking tussen ondernemingen;
  6. commerciële economie.
 • Wat bestudeert bedrijfseconomie?
  Het economisch handelen in en door bedrijven
 • Welke deelgebieden zijn te onderscheiden binnen de bedrijfseconomie? En hoeveel?
  1. Cost accounting: verzamelen, registeren en intern rapporteren van kostengegevens t.b.v. kostprijscalculaties;

  2. Management accounting: kostenbudgettering en de daarmee verwante interne berichtgeving voor de besluitvorming (onderdeel van Planning & Control, oftewel strategische meerjarenplanning en beheersing ervan);

  3. Financiering;

  4. Financial accounting: vermogens- en resultaatbepaling en externe verslaglegging;

  5. Organisatie van de interne bedrijfsprocessen en samenwerking tussen 
  ondernemingen;

  6. Commerciële economie
 • Hoe omschrijf je het begrip "bedrijfshuishouding"?
  Een economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures, waarbij productie van goederen en/of diensten platsvindt. (p.19)
 • Aan welke drie eisen moet een economisch zelfstandige organisatie voldoen?
  1. De ontvangsten (baten) moeten de uitgaven (kosten) overtreffen
  2. De baten moeten een normaal rendement op geïnvesteerd vermogen mogelijk maken
  3. De baten moeten een normaal ondernemingsloon dekken.
 • Wanneer spreken we van "een onderneming"? 
  1. als het streeft naar maximalisatie van de winst(doelstelling);
  en
  2. als het bewust onzekerheden in het resultaat tegemoet treedt.
 • Wat betekent een 'make or buy' beslissing?
  als een bedrijf een beslissing moet maken om (een deel van een) product of dienst zelf te maken/doen of juist uit te besteden, bv in capaciteit of in specialisatie.
 • Wat is een bedrijfstak?
  Ondernemingen die eenzelfde rol vervullen binnen het voorstuwingsproces van een bepaalde product of dienst. 

  Ander woord: branche. 
 • Wat is een bedrijfskolom?
  Opeenvolging van bedrijfstakken binnen het gehele productieproces van een bepaalde product of dienst. Deze bedrijfstakken zijn gescheiden door markten.
 • Wat is een markt?
  Een (abstract) geheel van omstandigheden waarin gevraagde en aangeboden hoeveelheiden van een bepaald product of dienst verhandeld worden en waar (dus) een prijs ontstaat.
 • Welke 5 tendensen zijn te onderscheiden ten aanzien van het aantrekken en afstoten van bepaalde fasen van een bedrijfskolom binnen een onderneming?
  1. Differentiatie: Het afstoten van een bepaalde fase van het productieproces naar een afzonderlijke onderneming (verticaal);

  2. Integratie: Het aantrekken van een of meerdere fasen van het productieproces naar de oorspronkelijke onderneming (verticaal);

  3. Specialisatie: Het afstoten van een deel van het assortiment naar ondernemingen in dezelfde fase in een bedrijfskolom (horizontaal). 

  4. Parallellisatie: Het aantrekken van productsoorten uit dezelfde fase in een bedrijfskolom ten behoeve van het uitbreiden van het assortiment van de oorspronkelijke onderneming (horizontaal)

  5. Diversificatie: Het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten over meerdere bedrijfstakken (horizontaal / verticaal)
 • Waarom zijn ondernemingsdoeleinden belangrijk?
  Ze dienen als richtsnoer voor het handelen van een onderneming, mits ze van tevoren worden vastgesteld.
 • Welke verschillende ondernemingsdoeleinden zijn te onderscheiden?
  1. Basisdoelstellingen, zoals de handhaving van de continuiteit en het (daarbij) realiseren van een zo hoog mogelijke winst

  2. Nevendoelstellingen, zoals het realiseren van een zo groot mogelijke afzet en marktaandeel, het realiseren van groei en/of stijgende omzet, het realiseren van een toenemende marktwaarde van de onderneming

  Extra doelen: klanttevredenheid, interne processen efficienter maken, het vergroten van leervermogen/ontwikkelvermogen van een onderneming. 
 • Wat is een balanced Scorecard?
  Een format/model voor prestatiemeting om te kijken of bepaalde doelstellingen voldoende worden behaald en om strategische prioriteiten in te stellen.
 • 1.1 Bedrijfshuishouding

 • Bedrijfshuishouding: een economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures, waarbij productie van goederen en/of diensten plaatsvindt.

 • Wat is een bedrijfshuishouding?

  De bedrijfshuishouding is een economisch zelfstandige organisatie van mensen, diensten, middelen en procedures, waarbij de productie van goederen en/of diensten plaatsvindt.

 • Wat is kenmerkend voor een onderneming?

  Een onderneming is een particuliere bedrijfshuishouding, waarbij het kenmerkend is dat men:

  • bewust onzekerheden in het resultaat tegemoet treedt en
  • men naar maximalisatie van de (winst)doelstelling streeft.
 • Wat is het verschil tussen een overheidsbedrijf en een overheidsdienst?

  Bij overheidsbedrijven bestaat de mogelijkheid een beleid te voeren waarbij economische zelfstandigheid ontstaat. Bij een overheidsdienst is dit niet zo; de exploitatiekosten komen geheel ten laste van de overheid.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat betekend "onderhandse geldlening"
Niet openbaar, de voorwaarden waaronder het geld wordt geleend of uitgeleend , zijn bepaald in onderling overleg of door onderhandelingen.
(ook hypothecaire leningen behoren hiertoe) De kosten zijn vaak lager dan andere vormen van vreemd vermogen.
Hoe is deze theoretische waarde te berekenen?
theoretische waarde = (MPA - UOP) x aantal te verkrijgen aandelen

MPA = marktprijs per aandeel ofwel de beurswaarde van het aandeel
UOP = uitoefenprijs
Wanneer de marktprijs van het te verkrijgen aandeel boven de uitoefenprijs van de warrant ligt, heeft de warrant waarde. Hoe noemen we deze waarde?
Theoretische waarde of intrinsieke waarde
Een warrant is een waardepapier waarin vastligt:
Een (extra) recht om gedurende een bepaalde periode (uitoefenperiode), tegen een vooraf vastgestelde koers (uitoefenprijs) een of meer aandelen van de onderneming te kopen.
Naar welk begrip wordt hier gezocht: de emissieprijs van de aandelen voor de obligatiehouder bij omruil van zijn converteerbare obligatie tegen die te verkrijgen aandelen (conversie)
Conversieprijs (Cp)
Wat zijn converteerbare obligaties?
Obligaties waarbij elke individuele houder het recht heeft, gedurende een bepaalde periode (conversieperiode), tegen een vooraf vastgestelde koers (conversiekoers), zijn obligaties om te wisselen in aandelen.
Noem een vorm van vreemd vermogen op lange termijn:
Obligatielening
Wat is een informal investor (ook wel business angel genoemd)?
Vaak zijn het ex-ondernemers die over een aanzienlijk vermogen beschikken.
Zij stellen enerzijds vermogen ter beschikking en anderzijds hun ervaring, advies en betrokkenheid.
Welke groepen vermogenverschaffers kan emissie met claimrecht bereiken?
1. Eigen aandeelhouders
2. Beleggers die hoge prijzen willen betalen
Wat is de beurswaarde?
De prijs waartegen het aandeel op de beurs wordt verhandeld. Deze prijs fluctueert en is afhankelijk van de stemming en de verwachte winstgevendheid van de onderneming.