Samenvatting Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

-
ISBN-10 9001376312 ISBN-13 9789001376314
131 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties". De auteur(s) van het boek is/zijn A W W Heezen. Het ISBN van dit boek is 9789001376314 of 9001376312. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

 • 1.1 Economie en bedrijfseconomie

 • Economisch principe
  • Met de beschikbare middelen probeert men zo veel mogelijk behoeften te bevredigen
  • Men probeert een bepaald doel te realiseren door opoffering van zo min mogelijk middelen.
 • Welvaart
  De mate waarin de mens in staat is zijn behoeften te bevredigen met de beschikbare middelen.
  Welvaart is een relatief begrip.
 • De economie is de wetenschap die het keuzegedrag van de mens bestudeert. Het economisch handelen. De economische wetenschap bestudeert het handelen van mensen dat gericht is op het verminderen van de schaarste.
  Er wordt er vanuit gegaan dat mensen zich laten leiden door het economisch principe
 • De economische wetenschap bestudeert het handelen van de mens dat gericht is op een vergroting van zijn welvaart.
 • De bedrijfseconomie
  Het economisch handelen van individuen in bedrijfshuishoudingen.
 • De algemene economie
  Het economisch handelen van de volkshuishouding (maatschappij) als geheel.
 • 1.2 Bedrijfshuishouding

 • Bedrijfshuishouding
  Is een financieel-economisch zelfstandige productieorganisatie
 • 1.2.1 Productie

 • Productie
  Het omzetten van productiemiddelen (input) in producten (output), zoals halffabrikaten, eindproducten en diensten.
 • Door het produceren komt het product steeds dichter bij de consument. Iedere handeling voegt waarde toe aan het product.
 • Productiemiddelen
  Arbeid, machines, grondstoffen en energie
 • Consumptie
  Het rechtstreeks gebruik (door de consument) van goederen/diensten voor de bevrediging van zijn behoeften.
 • 1.2.2 Organisatie

 • Organisatie
  Samenwerkingsverband tussen personen met het doel hun persoonlijke belangen te bevorderen.
 • De bedrijfshuishouding en haar relaties.
  Leveranciers:
  In: Productiemiddelen
  Out: Aanschaffingskosten
  Werknemers:
  In: Arbeid
  Out: Loon
  Afnemers:
  In: Verkoopopbrengsten
  Out: Producten
  Overheid:
  In: Subsidies, Infrastructuur
  Out: Belasting
  Verschaffers van EV en VV:
  In: Beschikbaarstelling eigen en/of vreemd vermogen
  Out: Interest, aflossing, dividend
  Overige:
  In: Bijdrage
  Out: Prestaties
 • 1.2.3 Goederen- en geldstromen

 • In het omzettingsproces worden productiemiddelen omgevormd tot (eind)producten. Dit proces bestaat uit goederenstromen.
  Door tussen verschillende fasen in het omzettingsproces voorraden aan te houden, kan men stagnatie voorkomen.
 • Het omzettingsproces is de kern van de activiteiten van de organisatie.
 • Primaire geldstromen
  Vloeit rechtstreeks voort uit het primaire proces.
  • Betaling van grondstoffen
  • Uitbetalen van loon.
  • Betaalde belastingen
  • Ontvangen subsidies
 • Liquide middelen
  Kassaldo en de positieve tegoeden op de bank- en/of girorekening.
 • Secundaire geldstromen
  Geldstromen die naar en van de vermogensmarkt komen.
 • De goederen- en geldstromen die binnen een bedrijfshuishouding plaatsvinden, sluiten niet altijd precies op elkaar aan. Tussen de diverse schakels in het productieproces kunnen voorraden ontstaan, bijvoorbeeld een voorraad grondstoffen, halffabrikaten of liquide middelen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.