Samenvatting Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

-
ISBN-10 9001809499 ISBN-13 9789001809492
2195 Flashcards en notities
327 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties". De auteur(s) van het boek is/zijn A W W Heezen. Het ISBN van dit boek is 9789001809492 of 9001809499. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

 • 1 Betekenis van de bedrijfseconomie

 • Bedrijfseconomie is een onderdeel van de economische wetenschappen.
  Wat is de economische wetenschappen?
  De economische wetenschappen proberen een verklaring te vinden voor de economische verschijnselen die in de economie plaatsvinden. 
 • Wat is schaarste economische wetenschap?

  De economische wetenschap bestudeerd het handelen van mensen dat gericht is op het verminderen van de schaarste

 • sldfj
  lsidjf
 • Wat staat centraal in de bedrijfseconomie?
  In de bedrijfseconomie staat het economisch handelen binnen de bedrijfshuishouding (het bedrijf) centraal.
 • Wat is investeren
  heet aanschaffen van vaste of vlottende activa
 • Wat is welvaart?
  dd
 • voorbeelden van de  economische verschijnselen
  1. omvang van de nationale productiemethode
  2. wijzigingen in de productie productiemethode,
  3. werkgelegenheid
  4. prijsstijgingen
  5. veranderingen in de internationale concurrentiepositie
  6. de hoogte van de wisselkoersen


  In de bedrijfseconomie staat het economische handel binnen de bedrijfshuishouding centraal.

  Wie wil inzicht hebben in de bedrijfshuishouding? en waarom
  • eigenaren van een bedrijf
  • vertegenwoordigers  van de werkgevers
  • de verschaffers van de vreemd vermogen
  • overheid     
  om als volwaardig gesprekspartner van een bedrijf kunnen optreden

  In de bedrijfseconomie wordt ook nog aandacht besteed aan de  beheersing van goederen- en geldstromen van de productieorganisatie.
  De doelstelling van een organisatie is het uitgangspunt bij het vaststellen
  van het beleid van de organisatie en bij de beoordeling van de van de resultaten van het gevoerde beleid.
 • Waarom kan een nv in het algemeen een groter aandelenkapitaal aantrekken dan een bv?
  Omdat de aandelen bij een nv niet op naam staan en er dus meer aandeelhouders aandelen kunnen kopen
 • Onder andere, wat houdt de economische wetenschappen  bezig?
  De economische wetenschappen proberen verklaringen te vinden voor economische verschijnselen die in de samenleven optreden.
 • voorbeelden van de  economische verschijnselen zijn er?
  1. omvang van de nationale productiemethode
  2. wijzigingen in de productie productiemethode,
  3. werkgelegenheid
  4. prijsstijgingen
  5. veranderingen in de internationale concurrentiepositie
  6. de hoogte van de wisselkoersen


  In de bedrijfseconomie staat het economische handel binnen de bedrijfshuishouding 
  ( het bedrijf) centraal.

  Wie wil inzicht hebben in de bedrijfshuishouding? en waarom
  • eigenaren van een bedrijf
  • vertegenwoordigers  van de werkgevers
  • de verschaffers van de vreemd vermogen
  • overheid      
  om als volwaardig gesprekspartner van een bedrijf kunnen optreden

  In de bedrijfseconomie wordt ook nog aandacht besteed aan de  beheersing va goederen- en 
  geldstromen van de productieorganisatie.
  De doelstelling van een organisatie is het uitgangspunt bij het vaststellen 
  van het beleid van de organisatie en bij de beoordeling van de van de resultaten
  van het gevoerde beleid. • Wat wordt er mee bedoeld met economische verschijnselen?
  Omvang van de (nationale) productie
  Wijzigingen in de productiemethoden
  Werkgelegenheid
  Prijsstijgingen
  Hoogte van de wisselkoursen
  Veranderingen in de internationale concurrentie positie.
 • In de bedrijfseconomie, welke onderwerp staat centraal?
  Het "economisch handelen" binnen de bedrijfshouding (het bedrijf).
 • Wat bepaalt de doelstelling van een organisatie?
  De doelstelling van de organisatie is het uitgangspunt bij het vaststellen van het beleid van de organisatie en bij de beoordeling van de resultaten van het gevoerde beleid.
 • 1.1 Economie en bedrijfseconomie

 • Bedrijfseconomie: bestudeert het economisch handelen van individuelen binnen een bedrijf.
  Financial accounting: externe verslaggeving,
  management accounting: interne verslaggeving
  Bedrijfsadministratie: vastleggen en verwerken van (niet)financiële gegevens.
  Financiering: verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen.
 • Wat is de economie?
  Economie is de wetenschap die het keuze gedrag van  de mensen bestudeert.
  Dit keuzegedrag wordt economische handelen genoemd.
  Schaarste= het feit dat de middelen onvoldoende zijn om in alle behoeften te voorzien.
  Economische wetenschap bestudeert het handeln van mensen dat gericht is op het verminderen van de schaarste
  Economische principe= Een bepaalde doel proberen te bereiken met opoffering van zo min mogelijk middelen, of: met een gegeven hoeveelheid middelen zo veel mogelijk behoeften proberen te  bevredigen.
  Welvaart:De maate waarin de mens in staat is zijn behoeften te voorzien met de beschikbaare middelen.
  Economische handelen: Menselijk handen die gericht is op het vergroten van zijn welvaart.
  Economiiche wetenschap wordt gesplits in twee groepen:
  1. Algemene economie: Wetenschap die het economishe handelen van de volkshuishouding ( maatschappij) als geheel bestudeert.                                                                                          onderdelen: arbeidsverdeling, inkomensvorming, inkomensverdeling, prijzen van de productiefactoren, overheidsfinanciën en internationale betrekkingen aan de orde.
  2. Bedrijfseconomie: Wetenschap die het economische handelen van individuen in bedrijfshuishouding bestudeert.                                                                                                       Vakgebieden van de bedrijfseconomie:

  • financial accounting= Het versterken van informatie aan belangstellenden buiten de eigen organisatie 
   externen belangstellenden                         <-->     interne belangstellenden
   buiten eigen organisatie= externe verslaggeving
   Binnen de organisatie= interne verslaggeving 
   ENG fiancial accounting                                         ENG. management accounting
  • management accounting= Het verstrekken van de informatie aan de leidinggevenden medewerkers (managers) binnen de eigen organisatie
  • financiering= Het vakgebied binnen de bedrijfseconomie dat zich bezighoudt met het aantrekken en verstrekken van verschillenden vormen van vermogen.
 • Wat is belangrijk voor het besturen van organisaties
  Inzicht in geldontvangsen en -uitgaven.
 • Wat is commerciële economie?
  De economische wetenschap die zich bezighoudt met het handelen van consumenten.
 • Wat is schaarste?
  Het feit dat de middelen onvoldoende zijn om in alle behoeften te voorzien
 • wat is economie?
  Wetenschap die bestudeert hoe mens omgaat met de schaarste middelen, om de hun behoefte te bevredigen.
 • Financiele middelen zijn over het algemeen onvoldoende aanwezig om al onze wensen te vervullen. Het feit dat middelen onvoldoende aanwezig zijn om al onze behoeften te voorzien wordt schaarste genoemd

  De economische wetenschap bestudeert het handelen van mensen dat gericht is op het verminderen van de schaarste. Er wordt hierbij uitgegaan van het economisch principe, wat inhoud dat men een doel probeert te realiseren door opoffering van zo min mogelijk middelen of met de beschikbare middelen probeert zo veel mogelijk behoeften te bevredigen

  Welvaart is een subjectief begrip
  Bij de mate van welvaart spelen non-materiele zaken een steeds belangrijkere rol

  Economische wetenschap wordt gesplitst in twee groepen:
  1. Algemene economie: Wetenschap die het economishe handelen van de volkshuishouding(maatschappij) als geheel bestudeert onderdelen: arbeidsverdeling, inkomensvorming, inkomensverdeling, prijzen van de productiefactoren, overheidsfinanciën en internationale betrekkingen aan de orde.
  2. Bedrijfseconomie: Wetenschap die het economische handelen van individuen in bedrijfshuishouding bestudeert.                                                                                                       Vakgebieden van de bedrijfseconomie:
 • Wat is vreemd vermogen?
  Het vreemd vermogen van een bedrijf wordt opgebouwd uit de verplichtingen of schulden die een bedrijf heeft. Dat houdt dus in dat een bedrijf geld zal moeten betalen voor ontvangen leningen, diensten en/of goederen.
  Vreemd vermogen is onderdeel van de passiva en staat dus aan de credit-zijde op de balans.
  Vreemd vermogen = passiva - eigen vermogen
 • Definitie: Economisch handelen
  Handelen gericht op het vergroten van de welvaart
 • Wat is belangrijk voor het besturen van organisaties

  Inzicht in geldontvangsen en -uitgaven.

 • Wat is management accounting/interne verslaggeving?
  Het verstrekken van financiële informatie om beslissingen binnen een organisatie te onderbouwen.
 • Wat houdt de commerciële economie in?
  De commerciële economie is de economische wetenschap die zich bezighoudt met het handelen van consumenten.
 • 2 formuleringen van economisch principe
  1. Met de beschikbare middelen probeert men zoveel mogelijk behoeften te bevredigen
  2. Men probeert een bepaald doel te realiseren door opoffering van zo min mogelijk middelen
 • Wat wordt er bedoeld met schaarste?
  Het feit dat de middelen onvoldoende zijn om in alle behoeften te voorzien, wordt schaarste genoemd.
  De economische wetenschap bestudeert het handelen van mensen dat gericht is op het verminderen van de schaarste.
 • Definitie: Schaarste
  Een situatie waarin er te weinig middelen zijn, om in de behoefte te kunnen voorzien.
 • Waar houdt financiering zich mee bezig?
  De verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen en de financiële vergoedingen die de verstrekkers van dit vermogen eisen.
 • Wat wordt er verstaan onder bedrijfsadministratie?
  Onder bedrijfsadministratie wordt verstaan het vastleggen en verwerken van financiële en niet-financiële gegevens.
 • Wat doet economische wetenschap?
  Bestudeert het handelen van de mens dat gericht is op het verminderen van de schaarste. 
 • In de economische wetenschap wordt ervan uitgegaan dat de mens zich bij dit keuzehandelen laat leiden door het economische principe. Op welke 2 manieren kan dit principe worden geformuleerd?
  1.- Met de beschikbare middelen probeert men zo veel mogelijk behoeften te bevredigen
  2.- Men probeert een bepaald doel te realiseren door opoffering van zo min mogelijk middelen.
 • Definitie: Welvaart
  Hoeveel kun je kopen van je geld

  De beschikbare middelen die iemand heeft, om in zijn behoefte te voorzien.
 • In welke 2 onderdelen kunnen we bedrijfsadministratie verdelen?
  1. financiële gegevens
  2. niet-financiële gegevens
 • Wat houdt management accounting in?
  Het verstrekken van informatie aan leidinggevende medewerkers (managers) binnen de eigen organisatie.
 • Welvaart is?
  Mate waarin de mens in staat is zijn behoeften te bevredigen (relatief begrip)
 • Wat is welvaart?
  Welvaart is de mate waarin de mens in staat is zijn behoeften te bevredigen met de beschikbare middelen.
  De economische wetenschap bestudeert het handelen van de mens dat gericht is op een vergroting van zijn welvaart.
 • In welke drie onderdelen wordt bedrijfseconomie verdeelt
  1. Financial accounting
  2. Management accounting
  3. Financiering
 • Wat is financial accounting/externe verslaggeving?
  Het verstrekken van (financiële) gegevens aan belangstellenden buiten de eigen organisatie.
 • Wat houdt financiering in?
  Financiering is het vakgebied binnen de bedrijfseconomie dat zich bezighoudt met het aantrekken en verstrekken van verschillende vormen van vermogen.
 • Algemene economie
  Bestudeert het economisch handelen van de volkshuishouding (maatschappij) als geheel. 
 • Wat is het verschil tussen algemene economie en bedrijfseconomie?
  De algemene economie bestudeert het economisch handelen van de volkshuishouding (maatschappij) als geheel.
  De bedrijfseconomie bestudeert het economisch handelen van individuen in bedrijfshuishoudingen.
 • Financial accounting
  Definitie: Externe verslaggeving
  Het verstrekken van financiële gegevens aan mensen buiten de organisatie
 • In welke 3 vakgebieden kunnen we bedrijfseconomie onderverdelen?

  1. financial accounting
  2. management accounting
  3. financiering


 • Wat houdt financial accounting in?
  Het verstrekken van informatie aan belangstellenden buiten de eigen organisatie (externe verslaggeving).
 • Bedrijfseconomie
  Bestudeert het economisch handelen van individuen in bedrijfshuishoudingen.We kunnen het onderverdelen in 1. Financial accounting 2.management accounting 3. Financiering
 • Management accounting
  Definitie: Interne verslaggeving
  Het vestrekken van financiële gegevens om binnen de organisatie beslissingen te kunnen nemen.
 • Wat is het verschil tussen algemene economie en bedrijfseconomie?
  Algemene economie bestudeert het economisch handelen van de volkshuishouding als geheel. Inzichten hieruit kunnen de koopkracht van consumenten verklaren.
  Bedrijfseconomie bestudeert het economisch handelen van individuen in bedrijfshuishoudingen.
 • In welke vakgebieden kan de bedrijfseconomie worden onderverdeeld?
  De bedrijfseconomie kan worden onderverdeeld in de volgende vakgebieden:
  • financial accounting
  • management accounting
  • financiering
 • Management accounting
  Interne verslaggeving, het verstrekken van financiële informatie om beslissingen binnen de organisatie  te onderbouwen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Geef een definitie van de term voorzieningen.
Voorzieningen zijn verplichtingen, verliezen of risico's die tot een betaling in de toekomst leiden en waarvan de omvang op de balansdatum min of meer vaststaat.
Welk onderscheid kan er gemaakt worden bij de vorming van voorzieningen?
Bij het vormen van voorzieningen maken we onderscheid in:
 • de dynamische methode
 • de statische methode
Geef een omschrijving van het begrip herwaarderingsreserve.
Een herwaarderingsreserve is een gedeelte van het eigen vermogen dat is ontstaan door een waardestijging van de activa.
De actuele waarde is hoger dan de boekwaarde.
Wanneer is er sprake van deelneming?
Als de zeggenschap wordt verkregen door middel van bezit van aandelen in een groepsmaatschappij, is er sprake van een deelneming.

Wettelijk is er sprake van een deelneming als het aanhouden van aandelen in een andere onderneming:
- duurzaam is én
- de kapitaalverschaffing voor eigen rekening geschiedt, én
- ten dienste staat van de werkzaamheden van de eigen onderneming.
Wat wordt er bedoeld met een houdstermaatschappij?
Een maatschappij die de zeggenschap over een andere maatschappij uitoefent (meerderheidsdeelneming) is een houdstermaatschappij (holding).
Wat is een dochtermaatschappij?
Maatschappij waarvan aandelen in het bezit zijn van een andere maatschappij (moedermaatschappij) waarbij de moedermaatschappij de zeggenschap kan uitoefenen in de dochtermaatschappij.
Geef een omschrijving van de term groepsmaatschappij.
Een groepsmaatschappij is een maatschappij die tot een groep van juridisch zelfstandige ondernemingen behoort. Om van een groep te kunnen spreken, moet er sprake zijn van een economische eenheid en organisatorische verbondenheid.
Welke onderverdeling valt er bij materiële vaste activa te maken?
Materiële vaste activa zijn tastbare vaste activa, die onderverdeeld kunnen worden in:
 • bedrijfsgebouwen en -terreinen
 • machines en installaties
 • andere vaste bedrijfsmiddelen (zoals kantoormeubelen, computers en bedrijfsauto's)
 • materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen
 • niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa
In welke categorieën vallen de vaste activa uiteen?
De vaste activa moeten op grond van de wet worden onderverdeeld in:
 • immateriële vaste activa
 • materiële vaste activa
 • financiële vaste activa / vlottende activa
Binnen welke termijn dient een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij de jaarrekening op te stellen?
Bij de coöperatie en onderlinge waarborg maatschappij bedraagt de termijn voor het opstellen van de jaarrekening zes maanden.