Samenvatting Bedrijfsinformatiesystemen

-
ISBN-10 9043017442 ISBN-13 9789043017442
499 Flashcards en notities
36 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bedrijfsinformatiesystemen". De auteur(s) van het boek is/zijn Kenneth C Laudon, Jane P Laudon Nederlandse Wim Van Grembergen, Theo Thiadens het Engels Babylonia. Het ISBN van dit boek is 9789043017442 of 9043017442. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bedrijfsinformatiesystemen

 • 1 Informatiesystemen in huidige ondernemen

 • Wat zijn de verschillende niveaus in een organisatie?
  Hoger management;  
  • strategische beslissingen
  • beslissingen lange termijn
  • beslissingen over producten/diensten
  • bewaakt financiële situatie onderneming

  Middenmanagement;
  • uitvoering plannen van hoger management 

  Operationele management
  • besturing dagelijkse activiteiten binnen de onderneming
 • Wat zijn 3 veranderingen op technologie gebied?
  1.De opkomst van mobiele digitale platform
  2.De groei van online software als dienst
  3.De groei van Cloud computing
 • Wat is een digitale onderneming?
  Een digitale onderneming is een onderneming waarbij alle bedrijfsrelaties van enige betekenis met klanten, leveranciers en medewerkers op digitale wijze worden mogelijk gemaakt en tot stand gebracht. De centrale bedrijfsprocessen worden uitgevoerd via digitale netwerken die de gehele organisatie omspannen of verschillende organisaties aan elkaar koppelen.
 • Wat zijn de 3 zichtbare veranderingen op gebied van technologie ?
  1. Het wijdverbreide gebruik van het mobiele platform 
  2. Het toenemende gebruik van zeer grote databestanden (big data)
  3. de groei van cloudcomputing (waarbij software en data niet op een eigen server staan maar extern, toegang via internet)
 • Wat is een informatiesysteem?
  Set aan elkaar gerelateerde componenten die info verzamelen, verwerken, opslaan en verspreiden. Deze ondersteunen de besluitvorming coördinatie en controle binnen een onderneming.
 • Wat zijn bedrijfsprocessen?
  Bedrijfsprocessen zijn logische taken en werkzaamheden die organisaties ontwikkelen om specifieke bedrijfsresultaten te produceren.
 • Wat zijn de 6 bedrijfsdoelstellingen?
  1. Band tussen klant en leverancier verbeteren
  - Het bespaart geld en tijd, door een betere band keren ze vaker terug.

  2. Operationeel excelleren 
  - De efficiëntie van operations verbeteren om zo een hogere winstgevendheid te bereiken.
  3. Nieuwe producten/diensten & bedrijfsmodellen ontwikkelen
  - IS/IT zorgt voor nieuwe bedrijfsmodellen, dat beschrijft hoe een bedrijf een nieuw product produceert, levert en verkoopt om zo waarde te creëren.
  4. Verbeterde besluitvorming
  - Door IS/IT hebben managers sneller informatie en data en kunnen ze sneller beslissingen maken.
  5. Overleven
  - IS/IT kan een hulpmiddel zijn om wettelijke informatie te bewaren.
  6. Concurrentie voordeel
  - Door IS/IT op de juiste manier in te zetten voor het te behalen van de bedrijfsdoelstelling, kan je voorlopen op de concurrent. 

  BONVOC
 • Welke  strategische bedrijfsdoelstellingen zijn er?
  Operationeel excelleren
  • efficiency verbeteren om hogere winstgevendheid te realiser
  Nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen

  • bedrijfsmodel beschrijft productie, levering en verkoop van product om waarde te creëren.

  Band tussen klant en leverancier
  • realiseren van herhalingsaankopen door goede relaties
  Verbeteren besluitvorming

  Concurrentievoordeel
  • verhoogt de kans op behalen concurrentievoordeel

  Overleven
 • Kerncompetenties, financiele en personele middelen zijn?
  Belangrijke bedrijfsmiddelen
 • Wat zijn bijzondere kenmerken van digitale ondernemingen?
  1. Time shifting: De bedrijsvoering blijft niet beperkt tot de duur van de werkdag van 9 tot 5, maar loopt continu door.
  2. Spaceshifting: Het werk is locatie-onafhankelijk.
 • Wat is informatietechnologie?
  Het bestaat uit hardware en software die een onderneming nodig heeft om zijn bedrijfsdoelstellingen te behalen.
 • Wat is een digitale onderneming?
  Onderneming waarbij de bedrijfsrelaties met klanten, leveranciers en medewerkers digitaal worden mogelijk gemaakt en tot stand komen.

  De centrale bedrijfsprocessen worden dus uitgevoerd via digitale netwerken.
 • Wat zijn de strategische bedrijfsdoelstellingen van informatiesystemen?
  1. Operationeel excelleren: Informatiesystemen zijn enkele van de belangrijkste middelen die managers tot hun beschikking hebben om hogere niveaus van efficientie en productiviteit te bereiken.
  2. Nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen ontwikkelen: Een bedrijfsmodel beschrijft hie een bedrijf een nieuw product producteert, levert en verkoopt om waarde te creeren. Informatiesystemen spelen hierbij ene belangrijke rol.
  3. Band tussen klant en leverancier verbeteren: Het werkelijk kennen van klanten en leveranciers is een belangrijk punt voor bedrijfen.
  4. Verbeterde besluitvorming: Informatiesystemen stellen managers in staat om bij het nemen van beslissingen gebruikt te maken van real time gegevens.
  5. Concurrentievoordeel: Hieronder valt dingen beter doen dan de concurrenten, informatiesystemen geven hier inzichten in.
  6. Overleven: Investeren in informatiesystemen behoort tot de basisvoorziening voor zakendoen.
 • Wat zijn de 3 niveaus van een organisatie?
  1. Het hoger management
  2. Het middenmanagement
  3. Het operationeel management
 • Computer software = geprogrammeerde instructies; coördineren en controleren de hardware componenten in infosusteem
 • Wat is informatietechnologie (IT)?
  IT bestaat uit alle hardware en software die een onderneming nodig heeft om zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Informatiesystemen maken gebruik van IT en staan in voor het verzamelen, het opslaan en het verwerken van informatie met het doel de bedrijfsprocessen te ondersteunen.
 • Wat is workflowmanagement?
  Stroomlijnen van bedrijfsprocedures zodat documenten eenvoudig en efficiënt van de ene lokatie naar de andere kunnen worden verstuurd.
 • Wat zijn aanvullende maatregelen?
  Maatregelen die nodig zijn om waarde te halen uit een primaire investering.
 • Wat is CAD?
  Computer Aided Design; automatiseert het maken van ontwerpen d.m.v. geavanceerde grafische software.
 • Wat is de definitie van informatie?
  Informatie zijn de gegevens die in een vorm zijn gegoten dat ze voor mensen begrijpelijk en bruikbaar zijn.
 • Figuur 1.8 
  Wat staat er op de X-as en wat staat er op de Y-as, wat kan je zeggen over dit tabel?
  X-as = Aandelen/investeringen
  Y-as = Productiviteit

  Je kan zeggen over de tabel dat niet iedereen die investeert een hogere productiviteit krijgt. 
 • Bedrijfsinfowaardeketen
 • Wat is de definitie van gegevens?
  Gegevens vertegenwoordigen gebeurtenissen die plaatsvinden binnen organisaties of in de fysieke omgeving, voordat ze worden georganiseerd en geordend in een vorm die mensen kunnen begrijpen en gebruiken.
 • Wat betekend een sociotechnisch gezichtspunt?
  Het gebruiken van zowel sociale als technische systemen om zo optimale organisatorische prestatie te bereiken.

  • Zowel technische als sociale kenmerken van systemen en oplossingen die de beste combinatie van beide representeren.
 • Wat zijn de drie basisactiviteiten binnen een informatiesysteem die samen de informatie produceren die organisaties nodig hebben voor het maken van beslissingen?
  1. Input: Het verzamelen van onbewerkte gegevens binnen de organisatie of de externe omgeving.
  2. Verwerking: Giet de input in een betekenisvolle vorm.
  3. Output: Geeft de verwerkte informatie door aan mensen die deze informatie zullen gebruiken of aan de activiteiten waarvoor de informatie nodig is.
 • Wat is de taak van het management?
  Het is de taak van het management om de vele situaties waar organisaties mee te maken krijgen in goede banen te leiden, beslissingen te nemen en actieplannen voor het oplossen van organisatorische problemen op te lossen.
 • Uit welke onderdelen bestaat IT?
  1. Computerhardware: de fysieke apparatuur voor input-, verwerkings- en outputactiviteiten in een informatiesysteem.
  2. Computersoftware: de verzamelnaam voor de gedetailleerd geprogrammeerde instructies die de hardwarecomponenten in een informatiesysteem controleren en coördineren.  
  3. Datamanagementtechnologie: bestaat uit software die de organisatie van deze gegevens op de fysieke opslagmedia beheert.
  4. Netwerk- en telecommunicatietechnologie: bestaat uit zowel fysieke apparatuur als software, koppelt de verschillende hardware-elementen aan elkaar en verstuurt gegevens van de ene fysieke locatie naar de andere. Een netwerk koppelt twee of meer computers aan elkaar om data of hardware te delen en uit te wisselen.
  5. Internet: is een internationaal netwerk van netwerken dat gebruikmaakt van universele standaarden en dat miljoenen verschillende netwerken met meer dan miljarden gebruikers in meer dan 230 landen over de hele wereld met elkaar verbindt.
  6. Intranetten: interne bedrijfsnetwerken gebaseerd op internettechnologie.
  7. Extranetten: eigen intranetten van de onderneming die zich uitstrekken tot geautoriseerde gebruikers buiten de organisatie.
  8. World Wide Web: een service geleverd door internet met universeel geaccepteerde standaarden voor het opslaan, vinden, formatteren en weergeven van informatie in de vorm van een webpagina.
 • Hoe ziet de bedrijfsinformatiewaardeketen eruit?
  Zie afbeelding.
 • Wat zijn aanvullende maatregelen?
  Maatregelen die nodig zijn om waarde te halen uit een primaire investering.
 • Wat zijn de moderne benaderingen van informatiesystemen?
  1. Technische benadering: benadrukt de wiskundige modellen die kunnen worden gebruikt om informatiesystemen te bestuderen.
  2. Gedragswetenschappen: heeft betrekking op de gedragsvragen die naar voren komen bij de ontwikkeling en het onderhoud van informatiesystemen op lange termijn. Sociologen bestuderen bijvoorbeeld informatiesystemen met het oog op de manier waarop groepen en organisaties de ontwikkeling van systemen vormgeven en hoe systemen individuen, groepen en organisaties beïnvloeden.
 • Hoe ziet het sociotechnisch perspectief op informatiesystemen eruit?
  Zie afbeelding
 • Wat zijn de belangrijkste aanvullende investeringen die bedrijven moeten doen om waarde uit hun informatietechnoligie-investeringen te halen?
  1. Organisatorische maatregelen:
  >  Ondersteunende organisatiecultuur die efficiëntie en effectiviteit waardeert
  > Passend bedrijfsmodel
  > Efficiëntie bedrijfsprocessen
  > Gedecentraliseerde beslissingsrechten
  > Gedistribueerde beslissingsrechten
  > Sterk IT-ontwikkelteam

  2. Bestuurlijke maatregelen:
  > Sterke ondersteuning vanuit het hoger management voor technologie-investeringen en verandering
  > Beloningssystemen voor managementinnovaties
  > Teamwork en collaboratieve werkomgevingen
  > Trainingsprogramma's om managementbesluitvaardigheid te verbeteren
  > Managementcultuur die flexibiliteit en op kennis gebaseerde besluitvorming waardeert

  3. Sociale maatregelen:
  > Internet- en telecommunicatie-infrastructuur
  > Met IT verrijkte educatieprogramma's om de computervaardigheid van het personeel te vergroten
  > Standaarden
  > Wetten en regels die een eerlijke en stabiele marktomgeving creëren
  > Technologiebedrijven en dienstverlenende bedrijven in aangrenzende markten om de implementatie te ondersteunen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.