Samenvatting Bedrijfskunde integraal

-
ISBN-13 9789001575564
301 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Bedrijfskunde integraal
 • Peter Thuis
 • 9789001575564
 • 3rd

Samenvatting - Bedrijfskunde integraal

 • 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming

 • Wat is een organisatie
  Een organisatie is een menselijke samenwerking die doelrecht is en als blijvend bedoeld is.
 • Wat is een bedrijf
  Organisaties die goederen of diensten voortbrengen of handel drijven met het doel deze op de afzetmarkt te verkopen noemen we een bedrijf
 • Bedrijf zonder winstoogmerk(non profit)
  Deze streven naar levering van goederen en diensten voor algemeen nut. Ziekenhuis
 • Bedrijven met winstoogopmerk
  Zij streven naar winst. Deze kan je ook wel onderneming noemen. Zij realiseren op eigen kracht een opbrengst voor hun producten en of diensten.
 • 1.1.2 bedrijven zijn organisaties

 • Bedrijf is, naast dat het goederen produceert, diensten levert, handel drijft een organisatie. 
  Menselijk samenwerkingsverband dat doelrecht en blijvend is
 • Welke vier belangrijke kenmerken geven exact aan waar het in een organisatie om gaat?
  1. De mens in de organisatie
  2. samenwerking in een organisatie
  3. doelgerichtheid binnen een organisatie
  4. continuïteit in een organisatie
 • Mens in organisatie
  in bedrijven gaat het om mensen
 • Samenwerking in een organisatie
  Zo goed en handig mogelijk. Samenwerken loont -> synergie effect
 • Wat is synergie
  Het resultaat van het totale samenwerkingverband is groter dan een optelling van de resultaten van de individuele prestaties
 • Doelgerichtheid
  een organisatie is altijd opgericht met een bepaald doel
 • Continuïteit
  Een organisatie heeft een blijvend karakter. Organisatie continueren. 
 • Het verband met going concern met continuiteit
  Je gaat bij het nemen van managementbeslissingen uit van de continuïteit van een bedrijf.
 • Verschil tussen interne en externe hoofddoelstelling
  Interne doelstelling: het voortbestaan van een bedrijf
  Externe doelstelling: het voorzien in behoefte
 • 1.1.3 vereenvoudigen weergave van de werking van een bedrijf

 • Bedrijven worden opgericht met een bepaalde doelstelling.
 • Hoe doelstelling realiseren
  Input veranderen in output = transformatieproces
 • Blackboxbenadering
  Het bedrijf wordt gezien als een zwarte doos waarbij alleen gezien kan worden wat erin gaat en wat er uitkomt
 • 1.2 Wat is bedrijfskunde

 • Bedrijfskunde
  • Gaat over bedrijven
  • bedrijfsomgeving is belangrijk
  • is multidisciplinair
  • interdisciplinair
  • is een wetenschap en een kunde
 • 1.2.1 Bedrijfskunde gaat over bedrijven

 • Bedrijfskunde gaat over bedrijven. Het vakgebied dat zich bezighoudt met de juiste wijze van organiseren, in elkaar zetten en regelen van bedrijven
 • 1.2.2 de bedrijfsomgeving is belangrijk in de bedrijfskunde

 • Hoe zit omgeving bedrijf in elkaar
  Met omgeving wordt gedoeld op elementen buiten het bedrijf die echter wel van invloed zijn op de werking van het bedrijf. Kanten, overheid, vakbonden, economische situatie etc. 
  • enerzijds aanpassen aan omgeving
   • anderzijds omgeving proberen beinvloeden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Bedrijfskunde Integraal
 • Peter Thuis Rienk Stuive
 • of
 • 2014

Samenvatting - Bedrijfskunde Integraal

 • 1 Hoofdstuk 1

 • Wat is een organisatie?
  Menselijke samenwerking, blijven en doelgericht
 • wat is een organisatie?
  een organisatie is een menselijke samenwerking die doelgericht is en als blijvend bedoeld is
 • Wat is een bedrijf?
  Organisatie die goederen/diensten voortbrengt of handel drijft met als doel deze op afzet markt te verkopen 

 • wat is een bedrijf?
  organisaties die goederen en/of diensten voorbrengen met het doel om deze op de afzetmarkt te verkopen
 • Wat is een Non-Profit Instelling?
  Bedrijven zonder winstoogmerk (Ziekenhuis, brandweer etc.)
 • waarin zijn bedrijven te onderscheiden?
  bedrijven zijn te onderscheiden in met en zonder winstoogmerk
 • Wat is een Onderneming?
  Bedrijf met winstoogmerk 
 • wat zijn de 4 belangrijke kenmerken van een organisatie?
  1. de mens in de organisatie 
  2. de samenwerking in een organisatie
  3. doelgerichtheid binnen een organisatie
  4. continuïteit binnen een organisatie
 • Om welke 4 dingen draait het in een organisatie? 
  - Mensen in de organisatie
  - Samenwerken binnen de organisatie (Synergie-effect, samen meer waarde      dan alleen 
  - Doelgerichtheid binnen een organisatie (Gezamenlijke doelen)
  - Continuïteit in een organisatie (Going Concern gedachte)
 • hoe heet het effect als het resultaat van het totale samenwerkingsverband groter is dan die van het individu?
  het synergie effect
 • Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezig houdt met het op juiste wijze organiseren, in elkaar zetten en regelen van bedrijven. Hierbij is de omgeving belangrijk, er is veel invloed van klanten, concurrenten, overheid etc. 
 • hoe wordt het veranderen van input naar output genoemd?
  transformatieproces
 • Bedrijfskunde bestaat uit 2 onderdelen, welke onderdelen en licht je antwoord toe.
  Multidisciplinair - Kijken (naar organisatie) vanuit verschillende vakgebieden naar vraagstukken (economie, psychologie, communicatie etc) Maar ook vanuit meerder niveaus: Macro, Meso , Micro en/of strategisch, tactisch en operationeel. 

  Interdisciplinair - Verschillende vakgebieden worden met elkaar in verband gebracht en vanuit die vakgebieden wordt een oplossing geformuleerd. 


 • wat wordt er bedoeld met de blackboxbenadering?
  wanneer er niet is aangegeven hoe men de input tot de juiste ouput transformeert.
 • waar houdt bedrijfskunde zich mee bezig?
  op de juiste manier organiseren, in elkaar zetten en regelen van bedrijven
 • waarom is de bedrijfsomgeving zo belangrijk?
  elementen buiten het bedrijf hebben grote invloed op het bedrijf zelf
 • waarom heeft bedrijfskunde een multidisciplinair karakter?
  bedrijfskunde heeft een multidisciplinair karakter omdat het meerdere vakgebieden bij elkaar brengt.
 • waarom heeft bedrijfskunde een interdisciplinair karakter?
  bedrijfskunde brengt de verbinding van verschillende disciplines
 • wat is de definitie van bedrijfskunde?
  de bedrijfskunde is die tak van de wetenschap die zich bezighoudt met de organisatie en omgeving van bedrijven. bedrijfskunde kent een integrale, multi- en interdisciplinaire  benadering waarin op een maatschappelijke manier wordt nagedacht wordt besteed aan praktijkgerichte vraagstukken binnen bedrijven.
 • wat zijn de competenties voor een bedrijfskundige?
  1. analytisch inzicht
  2. adviseren
  3. samenwerken
  4. communiceren
  5. leiding kunnen geven 
  6. stressbestendigheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Bedrijfskunde integraal
 • Peter Thuis, Rienk Stuive
 • 9789001809621 of 9001809626
 • 1ste druk

Samenvatting - Bedrijfskunde integraal

 • 1 Bedrijf en bedrijfskundige

 • begrip: bedrijfskunde

 • .
  .
 • 222
  333
 • We kennen organisaties, bedrijven en onderneming. Wat is het verschil tussen deze 3?
  - Een organisatie is als blijvend bedoeld en gericht op menselijke samenwerking. Bijvoorbeeld een hogeschool.
  - Een bedrijf is een organisatie die goederen en/of diensten voortbrengt. We kennen hierin bedrijven met winstoogmerk of zonder winstoogmerk.  Een bedrijf zonder winstoogmerk is bijvoorbeeld een ziekenhuis.
  - Bedrijven met winstoogmerk noemen we ondernemingen.
 • Is dit een voorbeeldvraag over bedrijfskunde?
  Ja, dat is dit tijdens een uitleg
 • begrip: blackboxbenadering

 • Wat zijn 4 belangrijke kenmerken in een organisatie?
  - De mens
  - De samenwerking
  - Doelgerichtheid
  - Continuiteit
 • begrip: manager

 • Wat is bedrijfskunde?
  Bedrijfskunde is die tak van de wetenschap die zich bezighoudt met de organisatie en omgeving van bedrijven.
 • begrip: onderneming

 • wat betekent een organisatie?
  een organisatie is een groep mensen die door middel van samenwerken een doel willen bereiken.
 • begrip: synergie-effect

 • begrip: transformatieproces

 • wat zijn de 4 belangrijkste kenmerken van een organisatie?

 • interdisciplinair

 • wanneer ben je een non-profit organisatie?

 • begrip: interne hoofddoelstelling van organisaties

 • wanneer noemen we iets een bedrijf?

 • begrip: multidisciplinair

 • begrip: organisatie

 • nettowinst

 • vakgebieden die een rol spelen binnen de bedrijfskunde</p

 • omzet

 • </p

 • wat houdt de omgeving van een bedrijf is?

 • waarom spreken we van het multidisciplinaire karakter van bedrijfskunde?

 • wat zijn de competenties van een bedrijfskundige?

 • begrip: bedrijf

 • wat betekent een organisatie?

 • begrip: externe hoofddoelstelling van organisaties

 • wat is een blackboxbenadering?

 • begrip: going-concerngedachte

 • begrip: interdisciplinair

 • wanneer ben je een onderneming?

 • begrip: competenties

 • begrip: bedrijfskundige

 • vakgebied: bedrijfseconomie

 • wat is een organisatie

   

 • vakgebied: bedrijfspsychologie

 • Wat is een bedrijf?
 • vakgebied: (bedrijfs)sociologie


 • Wat is een organisatie?
 • vakgebied: facility management

 • Wat is going-concern gedachte? 
 • vakgebied: informatiekunde

 • welke 3 krachten stonden aan de wieg van de bedrijfskunde aan het eind van de 19e eeuw?

 • beschrijf in je eigen woorden het verschil tussen bedrijfskunde en management

 • Wat is going-concern gedachte? 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Weerstandsvermindering door het begeleiden van verandering
 1. Communicatie
 2. participatie en betrokkenheid
 3. faciliteiten en ondersteuning
 4. onderhandeling en instemming
 5. manipulatie en coöptatie 
 6. dwingen


een goed wapen in strijd tegen weerstand is goed informeren van de leden. 
Zes bronnen die weerstand kunnen vergroten individueel niveau
 1. Gewoonte
 2. veiligheid
 3. economische factoren
 4. angst voor het onbekende
 5. gebrek aan bewustheid
 6. sociale factoren


hieraan toevoegen:
 1. weerstand als gevolg veronderstelling negatief resultaar
 2. weerstand als gevolg van angst voor meer werk
 3. weerstand als gevolg van het vermoeden dat verandering slecht uitpakt voor het individu.
Zes bronnen die weerstand kunnen vergroten Organisatie niveau
 1. Overdreven stabiliteit. Als deze stabiliteit veranderd wordt, weerstand
 2. een te beperkte blik op verandering.
 3. groepsinertie. Individu wil wel veranderen maar geremd door groep
 4. bedreigde expertise
 5. bedreigde macht
 6. toewijzing middelen
MACHT, 6 verschillende machtsbronnen
 • Legitieme macht
  • formele positie in bedrijf
 • deskundige macht
  • expert heeft info, expertise
 • informele macht
  • op basis van de informatie die je uit hoofde van je functie krijgt
 • sanctionele macht
  • straffen
 • beloningsmacht
  • medewerkers belonen, loon
 • referentiemacht 
  • aantrekkingskracht, charisma
Veranderingen op verschillende manieren doorvoeren
1. Strategische flux
continue patroon van strategische veranderingen, ontbreekt een duidelijke richting. Sprake van flux bij ondernemingen waar niet goed gaat

2. Incrementele verandering
continu patroon van kleine veranderingen, zo blijft het bedrijf op juiste pad

3. Strategische informsatie
grote revolutionaire verandering. Als er geruime tijd niks meer is gedaan aan verandering.
Veranderingen op verschillende manieren doorvoeren (drie soorten strategische veranderingen)
 1. Strategische flux
Lewin
 1. Ontdooien
 2. verschuiven
 3. bevriezen
Missionaire
Ideologie
standaardisatie normen
Innovatieve
Ondersteundende staf
onderlinge afstemming
Gedeversifeerde
Middenkader
standaardisatie output