Samenvatting Bedrijfskunde Integraal

ISBN-13 9789001868772
149 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bedrijfskunde Integraal". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001868772. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bedrijfskunde Integraal

 • 1.1 wat is marketing

 • wat is marketing?
  een sociaal- en managementproces waarin individuen en groepen verkrijgen waaraan zij behoefte hebben en wat zij wensen, door producten en waarde te creëren en deze met andere uit te wisselen
 • 1.2 De markt en klantbehoeften doorgronden

 • behoefte
  het besef van het individu dat hem aan iets ontbreekt
 • wensen
  zijn de concrete vormen die de menselijke behoeften aannemen. wensen kunnen worden omgezet in vraag
 • marketingaanbod
  een combinatie van producten, diensten, informatie of belevingen die wordt aangeboden op de markt om een behoefte of wens te vervullen
 • marketingbijziendheid
  zo in beslag genomen door hun producten of diensten dat zij alleen naar bestaande wensen kijken en de achterliggende klantenbehoeften uit het oog verliezen. ze vergeten dat een product alleen een middel is  om een klankprobleem op te lossen
 • waarde en tevredenheid
  klanten verwachten een bepaalde waarde en baseren hun aankoop daarop. tevreden klanten komen terug
 • ruil
  waarbij een persoon het gewenste product van iemand verwerft door zelf iets anders in ruil aan te bieden
 • transacties
  houdt in dat twee partijen iets van waarde ruilen
 • markt
  een groep bestaande en potentiële afnemers van een product
 • 1.3 Een klantgerichte marketingstrategie ontwerpen

 • marketingmanagement
  het selecteren van doelmarkten en het daarmee opbouwen van winstgevende relaties
 • welke drie vragen moet de marketingmanager beantwoorden als hij een winnende strategie wil ontwerpen?
  1. in welke behoefte willen we voorzien? --> marktsegmentatie
  2. welke klanten gaan we bedienen? --> doelgroep keuzen
  3. hoe kunnen we deze klanten het beste bedienen? --> differentiëren
 • 1.4 Marketingmanagementconcepten

 • productieconcept
  geeft de consument de voorkeur aan producten die beschikbaar en betaalbaar zijn. producent moet zich toeleggen op verbetering en efficiency
 • productconcept
  geeft de consument de voorkeur aan producten die de beste kwaliteit, prestaties en innovatieve functies bieden. producent moet zich concentreren op continue productie verbetering
 • verkoopconcept
  consumenten allen dan genoegen van de producent van het bedrijf afnemen wanneer het bedrijf zeer actief is op verkoop- en promotiegebied
 • marketingconcept
  leiden klankfocus en kantwaarde tot verkoop en winst
 • maatschappelijke marketingconcept
  houdt in dat de marketingstrategie waarde voor klanten moeten leveren op een manier die het welzijn van zowel klant als van de samenleving bevordert of verbetert
 • 1.5 Gevolgen als er iets misgaat

 • De privacywetgeving maakt onderscheid tussen beveiligingslekken en datalekken. Wanneer is sprake van welke?
  Van een beveiligingslek is sprake wanneer er een inbreuk op de beveiliging heeft plaatsgevonden. Van een datalek is sprake wanneer bij de beveiligingslek een aanzienlijke kans is dat er persoonsgegevens verloren gegaan of als het niet is uit te sluiten dat de persoonsgegevens in handen van de onbevoegden zijn terechtgekomen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

4 kenmerken organisaties
 1. De mens
 2. De samenwerking
 3. Het doel
 4. Het voortbestaan
Twee soorten organisaties
 • Ondernemingen (met winstoogmerk)
 • Non-Profit (zonder winstoogmerk)
Waarin kan men processen onderverdelen?
Continu proces: Productieproces dat nooit stil ligt. (Behalve als de machines moeten worden onderhouden). Discontinue processen hier kan de productie wil stil liggen. (voorbeeld fiets eerst frame en dan de trappers etcetera. 

Daarnaast kun je processen verdelen in Natuurlijke processen: Deze processen vinden van zelf plaats volgens de wetten van de natuur. (roesten). Kunstmatige processen: Dit proces wordt in stand gehouden door mensen. (oorlogsmisdadiger, productieproces) 

Bij de kunstmatige processen en natuurlijke processen kan de output zowel gewenst output als ongewenst output.
De privacywetgeving maakt onderscheid tussen beveiligingslekken en datalekken. Wanneer is sprake van welke?
Van een beveiligingslek is sprake wanneer er een inbreuk op de beveiliging heeft plaatsgevonden. Van een datalek is sprake wanneer bij de beveiligingslek een aanzienlijke kans is dat er persoonsgegevens verloren gegaan of als het niet is uit te sluiten dat de persoonsgegevens in handen van de onbevoegden zijn terechtgekomen.
Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens?
- Pseudonimiseren. Dit houdt in het vervangen van persoonsgegevens door versleutelde gegevens middels een algoritme. 
- Twee-factor-authenticatie. Dit houdt in dat er bij het inloggen via twee apparaten identificatie moet plaatsvinden. 
- Logging. Dit betreft automatische logging van alle handelingen rondom persoonsgegevens. 
- Organisatorische maatregelen. 
- Beveiligde verbindingen. Dit houdt in het enkel gebruikmaken van beveiligde netwerkverbindingen.
Privacy by design en privacy by default zijn twee principes die met de komst van de nieuwe privacywetgeving worden geïntroduceerd. Wat houden deze principes in?
- Privacy by design: houdt in dat er door een bedrijf al bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten rekening wordt gehouden met privacy. 
- Privacy by default: houdt in dat de standaardinstellingen van een dienst, apparaat, app, programma of website zo privacy vriendelijk mogelijk moeten zijn.
Bewaartermijn persoonsgegevens?
Het is niet toegestaan om persoonsgegevens voor altijd bewaren. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Doelbindingsvereiste: 
houdt in dat het bedrijf persoonsgegevens enkel mag verzamelen en verwerken voor een duidelijk omschreven doel. Dit doel dient, voorafgaand aan het vergrijken van toestemming, bekend te zijn gemaakt aan de betrokkenen.
Om te beoordelen of het nieuwe doel voor de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan het Doelbindingsvereiste moet het bedrijf de volgende factoren beoordelen: 
1. Verwantschap. Staan de producten of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt in verband met de producten of diensten die de klant al heeft afgenomen? 

2. Aard van de persoonsgegevens. Zijn er bijzondere persoonsgegevens of gewone persoonsgegevens nodig voor het nieuwe doel? 
3. Gevolgen voor de klanten. Kan, de klant de reclame ongelezen wissen? 
4. Wijze van verkrijgen van de persoonsgegevens. Hoe zijn de persoonsgegevens verzameld? 
5. Passende waarborgen. Is het ‘passend’ om de klant voorafgaand aan het tonen van gepersonaliseerde advertenties de mogelijkheid te geven om hierover zijn zienswijze kenbaar te maken?
Ook voor het plaatsen van cookies en ongemerkte dataverzameling is op grond van de cookieregels in de Telecommunicatiewet het verkrijgen van toestemming vereist.
Vereisten 
Bij een toestemmingsvraag is het kader van cookies dient het bedrijf de volgende informatie te vermelden: 
1. Waar de cookies worden geplaatst 
2. Door wie de cookies worden geplaats 
3. Waarom dit gebeurt 
4. Waar meer informatie te verkrijgen is 
5. Hoe de betrokkene toestemming geeft 

Uitzondering: technische en functionele cookies 
Het verkrijgen van toestemming is niet vereist voor het plaatsen van louter technische en functionele cookies. Voorbeelden: 
- de cookies die het winkelmandje in een webshop realiseren 
- een cookie waarmee wordt vastgesteld dat iemand de nieuwsbiefpop-up heeft weggeklikt, zodat deze bij het volgende bezoek niet nog een keer wordt getoond. 
- een cookie om een bezoeker langen ingelogd te laten 


Uitzondering: analyticscookies die geen of geen geringe inbreuk op privacy creëren 
Het plaatsen van analyticscookies is toegestaan zonder voorafgaand toestemming van de webisitebezoeker, mits deze cookie ‘geen of geen geringe inbreuk maken’ op de privacy van de webisitebezoeker.