Samenvatting begrippen informatiemanagement

-
230 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - begrippen informatiemanagement

 • 1 Informatiesystemen in het huidige mondiale ondernemen

 • Bedrijfsfunctie
  Gespecialiseerde taken binnen organisaties, zoals verkoop en marketing, productie, financiën, boekhouding en personeelszaken.
 • Bedrijfsinformatiesystemen
  Informatiesystemen op het managementniveau binnen een organisatie die de functies van planning, controle en besluitvorming ondersteunen door overzichten en rapportages van afwijkingen te geven.
 • Bedrijfsmodel
  Een abstractie van wat een onderneming is en hoe de onderneming een product of dienst levert, daarbij tonend hoe de onderneming welvaart creëert.
 • Bedrijfsprocessen
  De unieke manier waarop organisaties werkactiviteiten, informatie en kennis coördineren en organiseren om een product of dienst te produceren.
 • Computerhardware
  De fysieke apparatuur die wordt gebruikt voor input-, verwerkings- en outputactiviteiten in een informatiesysteem.
 • Datamanagement-technologie
  Software die de organisatie van gegevens op fysieke opslagmedia regelt.
 • Gegevens
  Stromen onbewerkte feiten die gebeurtenissen vertegenwoordigen die plaatsvinden binnen organisaties of in de fysieke omgeving, voordat ze worden georganiseerd en geordend in een vorm die mensen kunnen begrijpen en gebruiken.
 • Gegevensverwerkers
  Mensen die de administratieve taken binnen de organisatie uitvoeren.
 • Informatie
  Gegevens die zodanig bijeen zijn gebracht en worden voorgesteld dat er betekenis aan kan worden toegekend
 • Informatiesysteem
  Aan elkaar gerelateerde componenten die samenwerken om informatie te verzamelen, verwerken, opslaan en verspreiden ter ondersteuning van besluitvorming, coördinatie, controle, analyse en visualisatie binnen een organisatie.
 • Informatie-technologie (IT)
  Alle hardware en software die een onderneming nodig heeft om zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
 • Input
  Het verzamelen van onbewerkte gegevens binnen de organisatie of de externe omgeving voor verwerking in een informatiesysteem.
 • Internet
  Internationaal netwerk van netwerken; een verzameling van honderdduizenden particuliere en publieke netwerken.
 • Intranet
  Een intern netwerk gebaseerd op internet- en www-technologie en –standaarden.
 • Kenniswerkers
  Mensen, zoals technici, wetenschappers en architecten, die producten of diensten ontwerpen of kennis voor de organisatie ontwikkelen.
 • Middelentoewijzing
  Manier waarop geld, tijd en personeel worden toegewezen aan de verschillende fasen van een systeemontwikkelingsproject.
 • Netwerk
  Het koppelen van twee of meer computers om data of bronnen, zoals een printer, te delen.
 • Output
  Het distribueren van de verwerkte informatie aan mensen die deze informatie zullen gebruiken of aan de activiteiten waarvoor de informatie nodig is.
 • Verwerking
  Het omzetten, manipuleren en analyseren van onbewerkte input in een vorm die meer betekent voor mensen.
 • 2 Wereldwijd werken: Hoe bedrijven gebruikmaken van informatiesystemen

 • Beslissingsondersteunend systeem (DSS)
  Computersysteem op het managementniveau van een organisatie die gegevens, analytische middelen en modellen gebruikt om semigestructureerde en ongestructureerde beslissingen te ondersteunen.
 • Chief information officer (CIO)
  Hogere manager verantwoordelijk voor de informatiesystemen binnen de onderneming.
 • Customer Relation management-Systeem (CRM)
  Informatiesystemen die alle manieren waarop een bedrijf contact onderhoudt met zijn klanten bijhoudt en analyseert op winsten, rentabiliteit, klanttevredenheid en klantbehoud.
 • E-business
  Het gebruik van internet en andere digitale technologieën voor communicatie en coördinatie binnen de organisatie en het management van de onderneming.
 • E-government
  De toepassing van internet en verwante technologieën op het digitaal mogelijk maken van relaties van de overheid en instellingen uit de publieke sector met burgers, bedrijven en andere takken van de overheid.
 • Eindgebruikers
  Vertegenwoordigers van de afdelingen buiten de IT-groep voor wie de toepassingen van het informatiesysteem zijn ontwikkeld.
 • Enterprise-toepassing
  Een systeem dat activiteiten, besluiten en kennis kan coördineren over veel verschillende functies, niveaus en businessunits van een onderneming. Bestaat uit enterprisesystemen, supply-chain-managementsystemen en kennismanagementsystemen.
 • ERP-systeem
  Geïntegreerde bedrijfsbrede informatiesystemen die de belangrijke interne processen van de onderneming coördineren.
 • Executive supportsystemen (ESS)
  Informatiesystemen op het strategisch niveau van de organisatie, ontworpen voor het behandelen van ongestructureerde besluitvorming door geavanceerde graphics en communicatie.
 • IT-afdeling
  De formele organisatie-eenheid die verantwoordelijk is voor de informatiesystemen in de organisatie.
 • IT-Managers
  Leiders van de verschillende specialisten op de IT-afdeling.
 • IT-Governance
  Strategie en beleid voor het gebruik van informatietechnologie binnen een organisatie met specificering van beslissingsrechten en verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat de informatietechnologie de strategieën en doelstellingen van de organisatie ondersteunt.
 • Kennismanagementsystemen
  Systemen die alle relevante kennis en ervaring binnen de onderneming verzamelen en deze beschikbaar maken waar en wanneer ze nodig is om bedrijfsprocessen en managementbeslissingen te ondersteunen.
 • Management-Informatie Systemen (MIS)
  Specifieke categorie van informatiesystemen die rapporten over organisatorische prestatie leveren en zo het middenmanagement helpen het bedrijf te bewaken en besturen.
 • Portal
  Website of een andere dienst die fungeert als beginpunt op het web of op een intern bedrijfssysteem.
 • Prestatie Indicatoren
  Een standaardmaat voor presentatie.
 • Programmeurs
  Hoogopgeleide technische specialisten die de software-instructies schrijven voor de computer.
 • Supplychain-managementsystemen (SCM)
  Informatiesystemen die zijn gericht op het ondersteunen van de onderneming bij het beheren van haar relatie met leveranciers voor het optimaliseren van de planning, de bevoorrading, de productie en de levering van goederen en diensten.
 • Systeemanalisten
  Specialisten die ondernemingsproblemen en –eisen vertalen in een informatie-eisen en –systemen, fungeren als tussenpersoon tussen de informatiesysteemgroep en de rest van de organisatie.
 • Telepresence
  Een technologie die iemand de mogelijkheid biedt om op een locatie anders dan zijn of haar werkelijke fysieke locatie aanwezig te zijn.
 • Transactie-verwerkingssystemen
  Gecomputiseerde systemen die de dagelijkste routinetransacties die nodig zijn voor de bedrijfsvoering uitvoeren en registreren; ze dienen het operationele niveau van de organisatie.
 • Werkprocedure
  Methoden voor het oplossen van problemen en andere oplossingen die door een specifieke organisatie of industrie zijn ontwikkeld.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Veranderingsmanagement
Is een vorm van management die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie en/of de systemen.
Socio-technisch ontwerp
Een manier om menselijke en organisatorische kwesties te behandelen, is het aanwenden van de socio-technisch-ontwerp- aanpak in informatiesysteemprojecten.
Projectportfoliomanagementsoftware
Helpt organisaties om projectportfolio’s en de onderlinge afhankelijkheid te beheersen.
Projectmanagement
Is de toepassing van kennis, vaardigheden en technieken voor het bereiken van specifieke doelen binnen het opgegeven budget en de tijdslimiet.
Project
Is een geplande reeks van verwante activiteiten voor het bereiken van een specifiek bedrijfsdoel.
Portfolioanaylse
Inventariseert alle informatiesysteemprojecten en middelen van de organisatie, waaronder infrastructuur, outsourcingscontracten en licenties.
Organisatieimpactsysteem
Verklaart hoe een voorgesteld systeem de organisatiestructuur, attitudes, besluitvorming en operaties beïnvloedt.
Informatie systeem plan
Om vast te stellen welke informatiesysteemprojecten de meeste bedrijfswaarde leveren.
Gebruikersinterface
Is het gedeelte van het systeem waarmee de eindgebruikers werken.
Gebruiker-ontwerper communicatiekloof
Gebruikers en informatiesysteemspecialisten zijn geneigd om verschillende achtergronden, interesses en prioriteiten te hebben.