Samenvatting Beheer en exploitatie van informatiesystemen

-
175 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Beheer en exploitatie van informatiesystemen

 • 1.1 Inleiding

 • Wat verstaan we onder beheer?
  Het onderhouden van informatiesystemen en het uitoefenen van toezicht op- en het besturen van informatiesystemen en IT infrastructuurmiddelen.
 • Wat is de theoretische uitleg van "beheer"?
  Onder beheer wordt verstaan het onderhouden van informatiesystemen en het uitoefenen van toezicht op- en het besturen van informatiesystemen en IT infrastructuurmiddelen. Het uitoefenen van toezicht bestaat uit het bewaken van de status en de inzet van (delen van) systemen en automatiseringsmiddelen;
 • wat bedoelen we met exploitatie?
  het tegen gerechtvaardigd kosten ter beschikking stellen van informatiesystemen en IT infrastructuurmiddelen aan de gebruiker om het met de gebruikersorganisatie overeengekomen of verwachte serviceniveau te realiseren.
 • Wat is de theoretische uitleg van "exploitatie"?
  Met exploitatie wordt bedoeld het tegen gerechtvaardigde kosten ter beschikking stellen van informatiesystemen en IT infrastructuurmiddelen aan de gebruikers om het met de gebruikersorganisatie overeengekomen of verwachte serviceniveau te realiseren.
 • 1.2 Rollen bij informatiesystemen

 • welke 3 rollen houden zich bezig met het informatiesysteem binnen een organisatie?
  - Eigenaar
  - Gebruiker
  - Beheerder
 • Binnen de wereld van informatiesystemen zijn er drie rollen die zich bezighouden met informatiesystemen in een organisatie; de eigenaar, gebruiker en beheerder. Leg uit wat de rol van eigenaar inhoud?
  De eigenaar is feitelijk diegene die de rekening van de ontwikkeling en het beheer moet betalen. (Economisch belang)
  De taak van de eigenaar is ervoor zorgen dat er een informatiesysteem komt waar behoefte aan is. Hij zorgt ervoor dat support en onderhoud goed geregeld is.
 • Wat is de rol eigenaar?
  Is feitelijk degene die de rekening van de ontwikkeling en het beheer moet betalen.
 • Binnen de wereld van informatiesystemen zijn er drie rollen die zich bezighouden met informatiesystemen in een organisatie; de eigenaar, gebruiker en beheerder. Leg uit wat de rol van de gebruiker inhoud?
  De gebruiker is diegene die gebruik moet maken van het informatiesysteem om zijn werk uit te voeren. De eisen die hij aan het IS stelt zal te maken hebben met functionaliteiten, gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid.
 • Welke eisen stelt de eigenaar aan het informatiesysteem?
  die liggen meestal in de hoek van geld, service en support
 • Binnen de wereld van informatiesystemen zijn er drie rollen die zich bezighouden met informatiesystemen in een organisatie; de eigenaar, gebruiker en beheerder. Leg uit wat de rol van de beheerder inhoud?
  De beheerder is na ontwikkeling diegene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken omtrent het IS. Hij zorgt voor het dagelijkse beheer en onderhoud van het IS.
 • waar zorgt de eigenaar voor?
  dat het informatiesysteem de gevraagde functionaliteit biedt en goed blijft draaien. Taken die de eigenaar heeft is er voor zorgen dat er een informatiesysteem komt. Juiste afstemming met de directie.
 • Als een beheerder een informatiesysteem uit-faseert. Wat bedoelt hij hier dan mee?
  Als het informatiesysteem niet meer past bij de realiteit, dan wordt  het  gebruik afgebouwd en overgenomen door een nieuw informatiesysteem
 • waar heeft de gebruiker belang bij?
  dat die zijn dagelijkse werkzaamheden goed kan uitvoeren. dat komt dan door (functionaliteit, gebruiksgemak, gebruikersvriendelijkheid) die aan het systeem worden verwacht. Functionaliteit > kosten
 • welke eisen zullen de gebruiker aan het systeem stellen?
  zullen in het algemeen betrekking hebben op snelheid, gebruikersvriendelijkheid, beeldschermlay-out en betrouwbaarheid.
 • wat is de taak van de gebruiker?
  om ervoor te zorgen dat de ontwikkelaars die informatie krijgen dei ze nodig hebben om een passend informatiesysteem te ontwerpen en te bouwen
 • wat doen de beheerders?
  de beheersafdeling is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken Rod het informatiesysteem. de beheerder is het eerste aanspreekpunt voor gebruikers indien er zich problemen met het informatiesysteem voordoen.
 • Als er gesignaleerd wordt dat een bepaalde functionaliteit verbeterd of structureel veranderd moet worden, dan zal via wijzigingsaanvragen en overleg tussen de eigenaar (of gedelegeerde) en de beheerder dit geregeld worden.
 • wat is "uit te faseren"?
  wanneer het informatiesysteem helemaal niet past bij de realiteit. Dit betekent dat het gebruik langzaam afgebouwd wordt en overgenomen door ene nieuwe informatiesysteem
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Men heeft te maken met delen van applicaties in diverse fasen van hun levenscyclus. De ontwikkelaars willen ontwikkelen, de gebruikers willen productie draaien, de testers willen testen en de beheerders moeten zien dat alles “in de lucht” blijft. Welke 5 'IT-omgevingen' ken?

1. Ontwikkelomgeving; hierin worden applicaties ontwikkeld en onderhouden. Hierin is ook ruimte voor programmatests;
2. Productieomgeving of exploitatieomgeving; dit is de infrastructuur-omgeving waarin de gebruikers werkzaam zijn en hun werk uitvoeren (productie). Zij werken met geautoriseerde versies van applicaties en programmatuur;
3. Verschillende testomgevingen; naast de programmatest die door de ontwikkelaars en programmeurs gedaan wordt, zijn er nog een aantal andere testsoorten te onderscheiden. Deze tests worden het liefst in een aparte omgeving gedaan om productie- en ontwikkelomgevingen niet te verstoren. Als voorbeelden de volgende testomgevingen:
 • Een testomgeving voor functioneel testen waarin getest wordt of de functies zoals die in het functioneel ontwerp beschreven zijn, door de applicaties worden geleverd;
 • Een acceptatie- of gebruikerstestomgeving waarin gebruikers testen hoe goed de applicatie hun dagelijkse gang van zaken ondersteunt;

4. Distributieomgeving; van hieruit krijgen de afnemers (bijvoorbeeld de clients in een client/server systeem) de voor hen bedoelde programmatuur en versies toegewezen en geïnstalleerd;
5. Opleidingsomgeving; meestal een lokaal met een eigen netwerk speciaal ingericht voor het geven van cursussen over het gebruik van informatiesystemen en programmatuur.
Wijzigingen aan het informatiesysteem kunnen voorkomen naar aanleiding van nieuwe gebruikerseisen & wensen of onderhoud naar aanleiding van veranderde omstandigheden. Welke twee soorten wijzigingen ken je beschouwende vanuit 'tijd'?
 • Wijzigingen die vooruit gepland worden; er worden zogeheten wijzigingsronden uitgezet waarmee rekening moet worden gehouden wanneer een bepaald soort wijziging moet worden uitgevoerd. Zo zal vergroting van de netwerkcapaciteit, het aansluiten van nieuwe PC clusters en het vervangen van basisprogrammatuur vooruit gepland moeten worden. Dit is niet alleen van belang voor degenen die de wijzigingen moeten uitvoeren, maar ook om tijdig de gebruikers te informeren over situaties waarmee wellicht rekening moet worden gehouden;
 • Wijzigingen die niet of nauwelijks vooruit gepland kunnen worden; dit betreft wijzigingen die tot de zogeheten spoedwijzigingen horen (urgent changes). Plotseling doet zich een situatie voor, bijvoorbeeld een fout in de programmatuur of apparatuur, die aanleiding geeft om zo snel mogelijk de betreffende programmatuur of apparatuur te wijzigen.
System Support Tools kunnen verschillende functionaliteiten bevatten. Wat doet een Storage management tool?
Vele ICT organisaties gebruiken indirect aangesloten externe geheugensystemen. Dit betreft dus niet de schijven die onderdeel van het computersysteem zijn, maar van externe opslagsystemen die via een speciaal daarvoor ontworpen netwerk aangesloten zijn. Een dergelijk oplossing wordt een Storage Area Network (SAN) genoemd. Om deze mogelijkheid effectief te laten functioneren zijn er tools die zorgen voor:
 • Allocatie van extern geheugen, kopieeracties, instellen van back-up policies;
 • Spiegeling van geheugencomponenten zodat zij bij defecten vervangen kunnen worden zonder dat systemen uitgezet moeten worden. Dit wordt ook wel hot swapping genoemd;
 • Monitoring van het gebruik van externe geheugensystemen, rapporteren en systeeminstellingen verrichten;
 • Toegangscontrole en beveiligingsfuncties;
 • Dagelijks gebruik en onderhoud van de geheugenmedia;
 • Ondersteuning van het efficiënt en effectief gebruik van databases en filesystemen.
System Support Tools kunnen verschillende functionaliteiten bevatten. Wat doet een Scheduling tool?
Grote ICT organisaties hebben vaak verschillende gecentraliseerde en gedistribueerde server platformen. Scheduling tools (hulpmiddelen voor werklastbeheer) verdelen de totale werklast over de verschillende systemen. Dit is vaak een zeer complexe uitdaging en daarom bijna niet handmatig te doen.
System Support Tools kunnen verschillende functionaliteiten bevatten. Wat doet een Diagnostic tool?
Vaak zijn deze hulpmiddelen in staat om snel ondersteuning te bieden bij het identificeren en oplossen van complexe ICT infrastructuurproblemen. Zij kunnen variëren van simpele hulpmiddelen voor analyse van gelogde gegevens of kabeltesters tot uitgebreide protocolanalyzers voor netwerken.
(Diagnostische hulpmiddelen bestaan er in vele variëteiten en kunnen voor vele diagnostische doeleinden en testdoeleinden gebruikt worden van problemen bij datacommunicatieverkeer tot problemen bij planningen)
System Support Tools kunnen verschillende functionaliteiten bevatten. Wat doet een performance tool?
Met performance tools is het mogelijk de belasting/prestatie van het systeem te meten en te analyseren. Vaak worden deze gegevens grafisch weergegeven. Door de gegevens te analyseren kan de systeembeheerder snel de bottlenecks van het systeem opsporen en maatregelen nemen om de prestaties (performance) van het systeem op een acceptabel niveau te houden. De meetgegevens worden vastgelegd in een logbestand waaruit het “normale gedrag” bepaald kan worden. Dit normale gedrag wordt de “Baseline” genoemd.
Wat bedoelen ze met (de functionaliteit) 'tracing' in een system support tool?
Met tracing wordt bedoeld dat het gedrag van programmatuur of andere componenten kan worden nagegaan, wat natuurlijk erg handig is bij het opsporen van fouten en problemen.
Waar zijn system support tools op gericht?
Deze zijn primair gericht op het beheer van systemen. Het zijn tools voor het uitvoeren van technische metingen en het beheer van systeemtechnisch componenten.
(Vandaar worden ze ook wel: monitoring tools genoemd) 
Wat is leidend in de overweging om een service support tool / beheer-hulpmiddel aan te schaffen?
De aanschaf van een (geautomatiseerd) hulpmiddel moet de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening verbeteren.
Welke 2 zaken moet een service support tool bieden?
1. Een incident moet goed geregistreerd kunnen worden.
2. Het is van belang dat een incident wordt beheerd. Dit wil zeggen dat het mogelijk is om een incident te volgen, de voortgang te bewaken en dat op elk gewenst moment de status kan worden opgevraagd.