Samenvatting Beheren medicijnen

-
235 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Beheren medicijnen

 • 1 Apotheekbeheer

 • Wat is een diergeneesmiddel?
  Elke samenstelling die
  - wordt gepresenteerd als te beschikken over therapeutische of preventieve eigenschappen met betrekking tot ziekten bij dieren.
  - of kan worden toegepast bij dieren om een medische diagnose te stellen of om fysiologische functies te herstellen, verbeteren of wijzigen door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen.
 • Waarvoor zijn bepaalde waarborgen belangrijk van de wetgeving?
  - volksgezondheid
  - dierziektebestrijding
  - dierwelzijn
 • Wat is kanalisatie en benoem de verschillende kanalisatiewegen.
  = manier waarop het geneesmiddel via de eigenaar vh dier in of op het dier terechtkomt
  1. UDD: Uitsluitend door Dierenartsen toe te Dienen
  2. UDA: Uitsluitend door Dierenartsen Afleveren
  3. URA: Uitsluitend op Recept Afleveren
  4. VRIJ: niet gekanaliseerd
 • Welke wetgevingen zijn er?
  • Wet Dieren
  • Regeling en besluit Diergeneesmiddelen
  • Wet gewasbescherming en bicoden
  • Arbo wet
  • Opiumwet
 • Hoeveel medicatie mag er maximaal aan een eigenaar worden meegegeven?
  Maximaal voor de behandeling van 1 maand, behalve in geval van
  - ontwormingsmiddel
  - middel tegen parasieten
  - middel tegen schimmels
  - kalmeringsmiddel
  Deze middelen mogen voor maximaal 1 jaar worden meegegeven.
  - Antibiotica mag voor maximaal 2 weken worden meegegeven. Meer meegeven mag pas na herhalingsconsult.
 • Mogen ook niet geregistreerde dierengeneesmiddelen worden toegepast, verkocht, of in voorraad worden gehouden?
  • Alleen geregistreerde diergeneesmiddelen op voorraad/toegepast/ verkocht
 • Hoe pas je de Wet Dieren toe bij medicijnen?
  1. Registratie; alleen deze mogen worden toegepast, verkocht, in voorraad.
  - bepaald gebruik, doeldier, indicatie, toedieningsweg, dosering, evt wachttijd

  - te herkennen aan RegNl nummer, "diergeneesmiddel", UDD/UDA/URA/VRIJ
  - afwijken alleen dmv cascade
  2.
 • Welke vermeldingen is een diergeneesmiddel te herkennen?
  Diergeneesmiddel is te herkennen aan de volgende vermeldingen:
  • 1. Reg. Nl. XXXX(X)
  • 2. ‘diergeneesmiddel’
  • 3. UDD / UDA / URA/ VRIJ
 • Leg uit wat cascade is.
  Als er voor een bep aandoening geen diergeneesmiddel in NL is, mar de DA dieren behandelen met
  - diergeneesmiddel voor andere diersoort of andere aandoening bij dezelfde diersoort
  - diergeneesmiddel dat in andere EU lidstaat wel is toegelaten voor gebruik bij dieren
  - geneesmiddel dat in NL is toegelaten voor gebruik bij mensen
  - ex tempore bereiding
 • Welke middelen moeten geregistreerd staan?
  • Homeopathische middelen: geen indicaties op etiket
  • Sera, entstoffen, diagnostica
  • antibiotica
 • Waarmee morgen voedselproducerende dieren niet worden behandeld?
  Met middelen die een hormonale of thyreostatische werking (remt schildklier) hebben of beta-agonisten bevatten.
 • Wat zijn uitzonderingen (niet registratieplichtige producten)
  Die geen suubstanties bevatten.
  - Aquariumvissen
  - Kooivogels
  - postduiven
  - Terrariumdieren
  -  Kleine knaagdieren
  - Fretten
  - Konijnen
 • Waarmee mag je dieren niet behandelen?
  - geregistreerd diergeneesmiddel waarbij wordt afgeweken vd bijsluiter, met uitzondering van de cascade (ander doeldier of indicatie)
  - niet geregistreerde humane geneesmiddelen
  - in buitenland geregistreerde humane geneesmiddelen
  - in een ander dan EU lidstaat geregistreerd geneesmiddel
  - middel waarvan werkzame bestanddeel niet in tabel 1 staat voor toepassing dieren voor humane consumptie.
 • Wat betekend kanalisatie, en welke soorten heb je?
  Kanalisatie: de manier waarop het diergeneesmiddel bij de eigenaar en het dier terecht komen.
  – UDD: Uitsluitend door Dierenartsen toe te Dienen
  – UDA: Uitsluitend door Dierenarts Afleveren
  – URA: “Uitsluitend op Recept Afleveren”
  – VRIJ: niet gekanaliseerd

  – Kanalisatie staat op verpakking vermeld
 • Wat zijn de voorwaarden voor Ex tempore bereidingen?
  - In NL is geen diergeneesmiddel voor deze aandoening beschikbaar, waarvoor vergunning (of vrijstelling) is verleend
  - Bij cascade blijkt dat behandeling met ex tempore bereid diergeneesmiddel noodzakelijk is
  - Als het om voedselproducerende dieren gaat, staat het werkzame bestanddeel in de lijst
  - De apotheek die het middel bereidt, mag dit alleen verstrekken aan DA of de toepasser onder verantwoordelijkheid van DA
  - DA schrijft een wachttermijn voor
  - Hoeveelheid dat bereidt wordt, is afgestemd op de behandeling/therapie
  - Verpakking is volledig geëtiketteerd
 • Wat moet je bijhouden in de administratie?
  • Inzage geven aan A.I.D. van transacties
  • Logboek
  • Verplichte opiatenadministratie
  • Verplichting geven van schriftelijke informatie
 • Valt het mengen van een medicijn met stroop onder Ex tempore?
  Nee.
 • Wat houdt de cascaderegeling in?
  Als er voor bepaalde aandoeningen geen diergeneesmiddel bestaat in Nederland, mag de dierenarts om de dieren ondraaglijk lijden te besparen de dieren behandelen met: 
  1. Het “off-label use” (ander diersoort of andere aandoening)
  2. Gebruik van humane middelen
  3. Gebruik van ex tempore bereide middelen
  • door de dierenarts(-apotheker) zelf gemaakt middel
 • Valt het verwerken van tabletten tot een suspensie onder ex tempore?
  Ja.
 • Diergeneesmiddelen mogen alleen worden afgeleverd als:
  Houdbaarheidstermijn niet verstreken is
  Aanduiding op de verpakking of bijsluiter moet hetzelfde zijn als de tekst op de registratie
  Op het etiket moet staan: de NAW gegevens van de praktijk en de datum van uitgifte
 • Pentobarbital is geen opiaat, maar valt wel onder de Opiumwet. Leg uit.
  Pentobarbital wordt gebruikt voor euthanasie en daarom is een goede registratie belangrijk.
 • Noem twee opiaten welke niet onder de Opiumwet vallen. Leg uit.
  1, Tramadol (morfine-achtige pijnstiller)
  2, Butorfanol (pijnbestrijding en lichte sedatie)

  Het heeft een pijn bestrijdende werking, maar heeft geen uitgesproken bijwerkingen zoals bijvoorbeeld morfine.
 • Welke gegevens moeten er op een etiket op een diergeneesmiddel staan? (10x)
  1. Naam diergeneesmiddel
  2. Concentratie en werkzame stof
  3. Batchnummer en Reg.NL nummer
  4. NAW gegevens DAP
  5. Datum uitgifte
  6. Naam patiënt en eigenaar
  7. Diersoort, dosering, wijze van gebruik (wachttermijn igv consumptiedieren)
  8. Uiterste gebruiksdatum, wijze van bewaren
  9. Veiligheid/waarschuwingen voor gebruiker, vermelding "diergeneesmiddel"
  10. UDD/UDA/URA/Vrij
 • Welke gegevens moeten er in een bijsluiter van een diergeneesmiddel staan? (12x)
  1. Naam diergeneesmiddel
  2. Farmaceutische vorm
  3. Samenstelling
  4. Eigenschappen
  5. Doeldieren
  6. Indicaties
  7. Toediening/dosering
  8. Contra-indicaties
  9. Waarschuwing
  10. Bewaarcondities/houdbaarheid
  11. Verpakking
  12. Registratie-kanalisatie
 • Wat is een gevoeligheidsbepaling?
  Een test die inzicht geeft in het soort antibiotica waar de bacterie gevoelig voor is. Als hieruit blijkt dat de bacterie behandeld kan worden met een ander, eenvoudig, antibioticum, is het niet toegestaan één van de aangewezen antibiotica toe te passen. Een DA kan van deze verplichting afwijken indien vanwege diergeneeskundige noodzaak een gevoeligheidsbepaling onmogelijk is of onmiddellijke toepassing van het diergeneesmiddel noodzakelijk is.
 • Waar moet de administratie van diergeneesmiddelen aan voldoen?
  1, Na ontvangst registratie naam diergeneesmiddel, datum, hoeveelheid, vervaldatum, batchnummer
  2. Bij uitgifte registratie naam diergeneesmiddel en batchnummer
  3. Registratie recept en uitslag gevoeligheidsbepaling (bewaarplicht 5 jaar)
  4. I.g.v. cascade: registratie naam product en wachttijd.
  5. Opiatenregistratie; sluitende administratie ontvangst, herkomst, bestemming, aflevering, toediening, verlies en vernietiging van opiumwetartikelen. (pakbonnen 6 jaar bewaarplicht)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn cardiotherapeutica?
Diergeneesmiddelen met effect op hart en bloedvaten
Benoem een aantal hormoonpreparaten
Corticosteroiden -> Bijnieren en hormonen
Oestrogeen-> opwekken bronstverschijnselen
Progesteron -> antiloopsheid injectie
Insuline -> pancreas en hormonen
Femimazole ->   schildklier en hormonen
Wat zijn endocriene preparaten?
Zijn hormonen
In welke 2 hoofdgroepen zijn virussen onder te verdelen?
1 DNA- virussen
2- RNA- virussen
Welke middelen zijn er tegen virussen?
Er zijn geen antivirale middelen!!
• Virussen hebben geen eigen stofwisseling
• Kunnen zich niet zelfstandig vermenigvuldigen
• Virus perst genetisch materiaal in de gastheercel
• Alleen preventief d.m.v vaccins (levende en dode)
Benoem middelen tegen ecto parasieten
• Formamidinen
• Amitraz: tegen teken, luizen en mijten, niet tegen vlooien!
• Niet bij paarden en katten

• Ivermectine en closantel
• Ivermectine: Ivomec -> schurft
• Avermectine: Stronghold

• Imidaclopride
• Advantage: hond en kat
• Alleen tegen vlooien 

• Fipronil
– Frontline®

• Hond: vlooien en teken
• Kat: alleen vlooien!
• Alleen topicaal
• Dodelijk voor konijnen
Benoem een aantal parasieten.
• Endoparasieten
– Wormen o.a.

• Ectoparasieten
– Insecten: vlooien, luizen
– Spinachtigen: mijten, teken
Noem een aantal protozoen
• Coccidiose
– Diarree
– Preventief door het voer bij pluimvee

• Babesia
– Bloedparasiet
– Imizol -> is niet meer geregistreerd in Nederland!

• Trichomonas
– Geelkuur voor duiven

• Toxoplasma
– Trimethoprim-Sulfa: niet geregistreerd!
– Clindamycine: tegen acute Toxoplasmose- infectie
Wat zijn anti protozoica?
Middelen tegen protozoa.
Benoem de 3 eigenschappen van schimmels.
– Anti-bacterieel
– Produceren toxines
– Ziekteverwekkend