Samenvatting Beleidsinstrumentatie

-
ISBN-10 9059313615 ISBN-13 9789059313613
153 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Beleidsinstrumentatie". De auteur(s) van het boek is/zijn J H J van den Heuvel. Het ISBN van dit boek is 9789059313613 of 9059313615. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Beleidsinstrumentatie

 • 1 Van probleem tot beleid

 • Via welke route loopt beleid? Noem de 7 stappen
  probleemanalyse - Beleidsprobleem - beleidsalternatieven - keuze alternatief- uitwerking beleidsvoornemens - beleidsuitvoering - beleidsevaluatie 
 • noem twee voorbeelden van onvoorziene problemen tijdens het maken van beleid (KTITWO)
  Gebrek aan specialistische kennis 
  meer tijd nodig 
  nieuwe informatie die tot een wijziging moet leiden 
  transactiekosten 
  doelgroep andere wensen blijkt te hebben 
  of veranderingen in externe omgeving 
 • Wat is overheidsbeleid?
  Het oplossen van een maatschappelijk probleem
 • Waarom is het oplossen van een maatschappelijk probleem een te nauwe defenitie voor overheidsbeleid?
  Omdat de overheid ook doet aan: 
  1. problemen voorkomen
  2. samenleving rechtvaardig inrichten 
  3. welvaart bevorderen 
  4. maatschappij aangenamer te maken 
 • Wat is het imagoprobleem waar de overheid meer kampt?
  Niet effectief overheidsbeleid 
  afnemende publieke waardering 
  oorzaak --> Maakbare samenleving overkill aan regels en procedures 
 • De overheid heeft de mythe van bestuurbaarheid laten varen. Wat betekend dat?
  Dat wil zeggen dat de gedacht dat de staat maatschappelijke processen vanuit een centraal punt kan reguleren en beheersen heeft laten varen. 
 • 1.1 Inleiding

 • Maatstaf wat is dat?
  Dat is een norm of een ideaal, in ieders geval iets nastrevenswaardig. (Is niet op zichzelf objectief)
 • van welke factoren is afhankelijk of een maatschappelijke situatie als probleem ervaren wordt?
  de maatstaf
  de waarneming en de interpretatie of beoordeling van de bestaande situatie
  de oorzaken van het probleem 
  de verwachte gevolgen 
 • Wat is strategisch beleid?
  Meer oog voor het proces omdat de wijze waarop beleidsproces verloopt bijdraagt aan het bereiken van het gestelde doel. De nadrukt ligt dan op de weg waarlangs of de wijze waarop beleid moet worden gevoerd. 
 • Wat is de klassieke benadering van beleid?
  In de klassieke benadering worden beleidsinstrumenten ingezet om een of meer doelstellingen te bereiken ; Dat beleid wordt gezien in termen van doelen en middelen; operationeel beleid 
 • Aan welke twee voorwaarden moet een maatschappelijk probleem voldoen voordat de overheid zich er mee gaat bemoeien?
  1. moet manipuleerbaar zijn 
  2. het oplossen ervan moet uit een oogpunt van het algemeen belang tot de verantwoordelijkheid van de overheid gerekend worden 
 • 1.2 Maatschappelijk probleem

 • Wanneer komt een maatschappelijke probleem op de politieke agenda?
  Als de politiek een maatschappelijke situatie tot probleem verklaart. 
 • maatschappelijke situaties die al problematisch worden aangemerkt zijn meervoudig. Wat wordt hier meer bedoeld?
  Dat het een samengesteld karakter heeft en een maatschappelijk probleem heeft meerdere aspecten, het bestaat ui meerdere deelproblemen. 
 • Wat is de definitie van een maatschappelijk probleem?
  Een maatschappelijk probleem is de discrepantie die bestaat tussen een maatstaf, een norm of een beginsel en een maatschappelijke situatie, de oorzaken daarvan of de verwachte ontwikkeling daarin. 
 • 1.3 Beleidsprobleem

 • Noem een voorbeeld van een verandering in een maatstaf
  Eutanasie versoepelen 
  sparen van natuurgebied (als je een project wilt tegenhouden bijvoorbeeld)
  Pensioensleetijd 
 • De oorzaken van een maatschappelijke ongewenste situatie zijn voor het beleid alleen onder drie voorwaarden van belang
  - enige maten van zekerhied kennen 
  - ze moeten manipuleren waard zijn
  - ze moeten voor het beleid manipuleerbaar zijn 
 • wat betekend incrementaistisch beleid voeren?
  Dat er op de oude voet wordt voortgegaan met zo min mogelijk wijzigingen in het beleidspatroon. Soms worden alleen die beleidswijzigingen aangebracht die de ernstigste deelaspecten van een maatschappelijk probleem aanpakken. 
 • Wat zijn de verschillende probleem oriëntaties van beleid 
  waargenomen of verwachte situatie 
  oorzaken van de situatie 
  waargenomen of verwachte gevolgen 
  maatstaf 

 • Waaruit bestaat een beleidsvisie 
  Een beleidsvisie bestaat uit de formulering van de doelen die voor de oplossing van een bepaald beleidsprobleem worden nagestreefd met de inzet van de daarvoor benodigde instrumenten, 
 • Wat wordt er bedoeld met een beleidsprobleem is een constructie?
  Een beleidsprobleem wordt getransformeerd aan de hand waarvan het te voeren beleid kan worden ingericht. (Mootjes gehakt waar wel beleid op te schrijven is.)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Via welke route loopt beleid? Noem de 7 stappen
3
noem twee voorbeelden van onvoorziene problemen tijdens het maken van beleid (KTITWO)
3
Wat is overheidsbeleid?
3
Waarom is het oplossen van een maatschappelijk probleem een te nauwe defenitie voor overheidsbeleid?
3
Pagina 1 van 38