Samenvatting Beroep op onderzoek.

-
ISBN-10 9001702538 ISBN-13 9789001702533
1110 Flashcards en notities
47 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Beroep op onderzoek.". De auteur(s) van het boek is/zijn J H M Brinkman. Het ISBN van dit boek is 9789001702533 of 9001702538. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Beroep op onderzoek.

 • 1 Beginnen aan onderzoek 15

 • absolute frequentie
  frequentie die is uitgedrukt in getallen
 • Aan welke eisen moet een fundamenteel/ zuiver onderzoek aan voldoen?
  1. controleerbaarheid: je moet open zijn over je methoden, verloop, redeneringen en uitkomsten.
  2. herhaalbaarheid. de uitkomsten moeten reproduceerbaar zijn.
  3.objectiviteit: je moet afzien van voorspellingen en de waarheid spreken.
  4. systematiek: je moet een geplande, concequente en gestructureerde aanpak gebruiken.
 • Controleerbaarheid
  Kwalificatie van een zodanig open werkwijze en verantwoording daarvan, dat anderen elke denkstap en handeling in een onderzoeksproces kunnen kennen en beoordelen.
 • controleerbaarheid
  Open werkwijze en verantwoording daarvan.
  Elke denkstap en handeling moeten anderen kunnen, kennen en beoordelen.
 • wat houd het begrip methodologie in?
  levert de regels en technieken om een onderzoek wetenschappelijk uit te voeren.  het verschaft een begrippenkader waardoor iedereen de zelfde taal spreekt bij het gebruiken van bepaalde begrippen 
 • (Onderzoeks)- doelstelling
  Datgene wat men met het beantwoorden van de probleemstelling en dus met het doen van onderzoek wil bereiken.
 • (onderzoeks)doelstelling.
  Wat met men het beantwoorden van de probleemstelling (met onderzoek) wil bereiken
 • wat is een probalistische uitspraak?
  uitspraken waarin kans en toeval beide een rol spelen. deze uitspraken gelden niet voor het individu maar wel voor het algemeen. bijvoorbeeld: mannen zijn groter dan vrouwen. 
 • Fundamenteel/zuiver wetenschappelijk onderzoek
  Onderzoek dat tot doel heeft ( de theorievorming binnen) een wetenschap verder te helpen
 • fundamenteel onderzoek?
  zuiver wetenschappelijk onderzoek dat tot doel heeft (theorievorming binnen) een wetenschap verder te helpen
 • uit welke 2 hoofdcategorieën bestaat sociaal wetenschappelijk onderzoek?
  kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. 

  kwalitatief onderzoek: de aard van verschijnselen achterhalen, de nadruk leggen op ervaring, gevoel etc. ze beantwoorden vooral de hoe, wat en waarom vragen.

  kwantitief onderzoek: het vergaren , verwerken en interperteren van gegevens staat centraal, er word vaak gebruik gemaakt van diagnostiek en bestaat voornamelijk uit hoe veel en hoe groot vragen.

 • Herhaalbaarheid
  Eigenschap van een onderzoek dat zodanig is verlopen en waarvan op zodanige wijze verslag is gedaan dat anderen dit precies zo kunnen overdoen waardoor ze dezelfde resultaten zouden moeten bereiken.
 • herhaalbaarheid
  Onderzoek is zo gedaan dat anderen het precies zo kunnen overdoen, met dezelfde resultaten
 • welke niet passende motieven kan iemand hebben die een onderzoek opstelt?
  1.eigen gelijk willen bevestigen
  2. uitstellen van een moeilijke beslissing
  3. ondersteunen van een toch al genomen beslissing
  4. hopen op een wonder
  5. geld kunnen krijgen of het willen opmaken
  6. status verhogen
  7. verantwoordelijkheid ontlopen en ontmaskeren.
  8. pappen en nathouden
 • Kwalitatief onderzoek
  (socaiaalwetenschappelijk) onderzoek dat vooral gericht is op het wat, hoe en waarom van verschijnselen en daarbij veel recht doet aan ervaringen, zingeving, betekenis, historie, proces en context.
 • kwalitatief onderzoek
  (sociaal)wetenschappelijk onderzoek gericht op het  hoe, wat en waarom.

  Doet veel recht aan ervaring, zingeving, betekenis, historie, proces en context.
 • welke 6 fasen zijn er in het onderzoeksproces?
  1. formuleren van probleemstelling
  2. ontwikkelen van de onderzoeksopzet
  3. verwerven gegevens
  4. verwerken gegevens
  5. interperteren van de gegevens en een conclusie trekken.
  6. vastlegging.
 • Kwantitatief onderzoek
  Onderzoek dat vooral gericht is op het beantwoorden van hoeveel- en hoe groot- vragen en daarbij gebaseerd is op tel- en rekenwerk mbt (doorgaans veel) gegevens
 • (onderzoek)methodologie
  leer van basisbegrippen en - principes,
  grondslagen,valkuilen en
  voorschriften van wetenschappelijk onderzoek
 • Objectiviteit
  Kwalificatie van een werkwijze waarbij men alleen het object zelf laat spraken en daartoe afzien van eigen wensen, oordelen, behoeften, belangen etc.
 • onderzoek
  o.b.v. waarnemingen ware en algemene uitspraken doen over de werkelijkheid. 

  (systematische activiteit)
 • Wat is controleerbaarheid?
  Kwalificatie van een zodanig open werkwijze en verantwoording daarvan, dat anderen elke denkstap en handeling in een onderzoeksproces kunnen, kennen en beoordelen.
 • Onderzoek
  (Systematische) activiteit die erop gericht is obv waarnemingen ware en algemene uitspraken te doen over de werkelijkheid
 • Wat is een (onderzoeks-)doelstelling?
  Datgene wat men met het beantwoorden van de probleemstelling en dus met het doen van onderzoek wil bereiken.
 • Onderzoeksproces
  In herkenbare, elkaar logische opeenvolgende fasen verlopend geheel van activiteiten tbv een onderzoek.
 • Wat wordt verstaan onder fundamenteel/zuiver wetenschappelijk onderzoek?
  Onderzoek dat tot doel heeft (de theorievorming binnen) een wetenschap verder te helpen.
 • Probabilistische uitspraak
  Algemene uitspraak met een 'kans'-karakter, waardoor er niet uit kan worden afgeleid hoe 'het 'in individule situaties gesteld is.
 • Wat is herhaalbaarheid?
  Eigenschap van een onderzoek dat zodanig is verlopen en waarvan op zodanige wijze verslag is gedaan dat anderen dit precies zo kunnen overdoen waardoor ze dezelfde resultaten zouden moeten bereiken.
 • Onderzoeksprobleemstelling
  De (scherp geformuleerde) vraag waarop een onderzoek het antwoord moet geven.
 • Wat is 'kwalitatief onderzoek'? 
  (Sociaalwetenschappelijk) onderzoek dat vooral gericht is op het wat, hoe en waarom van verschijnselen en daarbij veel recht doet aan ervaring, zingeving, betekenis, historie, proces en context.
 • Systematiek
  Kwalificatie van een consequente, geplande en doelgerichte werkwijze
 • Wat is (onderzoeks-)methodologie?
  Leer van de basisbegrippen en -principes, grondslagen, valkuilen en voorschriften van wetenschappelijk verantwoord onderzoek.
 • Wetenschappelijk verantwoord onderzoek
  Onderzoek dat wordt verricht langs wetenschappelijke weg, wat onder ander inhoudt dat men objectief, controleerbaar en systematisch te werk gaat, dat het onderzoek herhaalbaar is en dat de resultaten reproduceerbaar is.
 • Wat wordt verstaan onder objectiviteit?
  Kwalificatie van een werkwijze waarbij men alleen het object zelf laat spreken en daartoe afziet van eigen wensen, oordelen, behoeften, belangen, etc.
 • Wat is een onderzoek?
  Een (systematische) activiteit die erop gericht is op basis van waarnemingen ware en algemene uitspraken te doen over de werkelijkheid.
 • Wat is een onderzoeksproces? 
  Dat is een in herkenbare, logische opeenvolgende fasen verlopend geheel van activiteiten ten behoeve van een onderzoek.
 • Wat is een probabilistische uitspraak?
  Dat is een algemene uitspraak met een 'kans'-karakter, waardoor er niet uit kan worden afgeleid hoe 'het' in individuele situaties gesteld is.
 • Wat is een (onderzoeks-)probleemstelling?
  De (scherp geformuleerde) vraag waarop een onderzoek het antwoord moet geven.
 • Wat houdt systematiek in?
  Systematiek is de kwalificatie van een consequente, geplande en doelgerichte werkwijze.
 • Wat is wetenschappelijk verantwoord onderzoek?
  Dit is onderzoek dat wordt verricht langs wetenschappelijke weg, wat onder andere inhoudt dat men objectief, controleerbaar en systematisch te werk gaat, dat het onderzoek herhaalbaar is en dat de resultaten reproduceerbaar zijn. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.