Samenvatting Bestuurlijke informatievoorziening

-
ISBN-13 9789001795771
117 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bestuurlijke informatievoorziening". De auteur(s) van het boek is/zijn W Leijnse. Het ISBN van dit boek is 9789001795771. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Bestuurlijke informatievoorziening

 • 1 Organisatie, informatie en bestuurlijke informatievoorziening 11

 • Omschrijf bestuurlijke informatievoorziening? 
  Bestuurlijke informatievoorziening omvat alle activiteiten met betrekking tot het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het doen functioneren en het beheersen van een organisatie alsmede ten behoeve van het afleggen van verantwoording.
 • Omschrijf bestuurlijke informatievoorziening?
  Bestuurlijke informatievoorziening omvat alle activiteiten met betrekking tot het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie. Het heeft tevens betrekking op de manier van besluitvorming op verschillende niveaus.
 • 1.1 Praktijkvoorbeeld van bestuurlijke informatievoorziening 12

 • Om bijvoorbeeld processen in een hotel in goede banen te leiden, moet er een juiste taakverdeling zijn tussen procedures, werkzaamheden en werknemers. Naast dat het duidelijk is door wie en hoe werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, moet er ook informatie over de uitvoering ervan worden verstrekt aan de leidinggevende.
 • 1.2 Bestuurlijke informatievoorziening in relatie met organisatie en informatie 14

 • De ISO-9000-certificering wordt steeds belangrijker. Het dwingt ondernemers na te denken over bedrijfsprocessen en deze op een juiste manier te beschrijving in een handboek.
 • 1.2.1 Samenhang tussen organisatie, informatie en bestuurlijke informatievoorziening

 • Omschrijf het begrip organisatie?
  Een organisatie bestaat uit een groep mensen die probeert om met gebruik van bepaalde middelen, in onderlinge samenwerking doelstellingen te realiseren
 • Omschrijf het begrip organisatie?
  Een groep mensen die gezamenlijk proberen om met middelen, in samenwerking, doelen te behalen.
 • Wat verstaat men onder processen?
  Een organisatie probeert haar doelstellingen te realiseren door activiteiten te ontplooien, die activiteiten noemt men processen
 • Geef de definitie van informatie?
  Informatie bestaat uit gegevens die een bijdrage leveren aan de kennis van werknemers.
 • Noem de primaire processen?
  • inkopen
  • produceren
  • verkopen
  Met primair proces wordt bedoelt dat het gaat om de kernactiviteit van een organisatie
 • Waar is bestuurlijke informatie op gericht?
  • Op maatregelen die belangrijk zijn in het verschaffen van informatie
  • Op het maken van verantwoordingsinformatie
 • Hoe zou je in de term van processen de administratie kunnen verwoorden?
  Als een secundair of ondersteunend proces
 • Waarop heeft beheersen en functioneren betrekking?
  Op datgene wat nodig is in een bedrijf, nadat de beslissing is genomen. (bijvoorbeeld het meedelen van beslissingen aan anderen, en het evalueren van de uitvoering met eventuele bijsturing)
 • Geef de definitie van informatie?
  Informatie bestaat uit gegevens die een bijdrage leveren aan de kennis van de mensen die werkzaam zijn in de organisatie
 • Waar is bestuurlijke informatie op gericht?
  • in eerste instantie gericht op  maatregelen die belangrijk zijn voor het voorzien in de informatiebehoefte van medewerkers in een organisatie
  • in tweede instantie gericht op het maken van verantwoordingsinformatie
 • Wat wordt bedoeld met primaire processen?

  Met primair proces wordt bedoeld dat het gaat om de kernactiviteit van een organisatie. Voorbeelden van primaire processen zijn: inkopen, produceren en verkopen
 • Waar heeft besturen betrekking op?
  Op het nemen van beslissingen op de verschillende leidinggevende niveaus in een onderneming
 • Wat wordt bedoeld met " doen functioneren"  en " beheersen" ?
  doen functioneren: op gang brengen van de bedrijfsprocessen (zorgen dat mensen aan het werk blijven)
  beheersen: in het goede spoor houden van de bedrijfsprocessen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Waar heeft besturen betrekking op?
8
Noem het grondpatroon van de informatievoorzieningsprocessen?
8
Wat houdt internetboekhouden in?
8
Wat is een ASP?
8
Pagina 1 van 20