Samenvatting Binnenmilieu / 2013

ISBN-10 9012577764 ISBN-13 9789012577762
233 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Binnenmilieu / 2013". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789012577762 of 9012577764. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Binnenmilieu / 2013

 • 1 Wat verstaan we onder binnenmilieu

 • Wat wordt er verstaan onder binnenmilieu?
  1. temperatuur/thermisch binnenklimaat: koud en warmte (lokaal en algemeen)
  2. luchtkwaliteit: verse lucht (ventilatie) afwezigheid van vervuilde lucht, luchtvochtigheid, legionella, luchtstromen (hinderlijk, tocht)
  3. geluid: van mensen en apparatuur, van buiten en vanbinnen
  4. licht: van buiten en van binnen
  5. uitzicht: zie je de hemel, het weer, natuur, dynamiek op straat
 • Taken en werkprocessen
  Een taak is een bepaalde functie bijvoorbeeld het ontwerpen van een gebouw de werkprocessen die erbij horen zijn bijvoorbeeld tekenen, berekenen, overleggen.
 • Ruimtebeheer
  - ruimtebehoefte: medewerkers, taken en processen, aantal m2, soort ruimte en hulpmiddelen
  - kwaliteit en onderhoud: o.a. binnenmilieu
  -flexibiliteit: multifunctionaliteit, toekomstige veranderingen
  - duurzaamheid: slim inzetten van beschikbare ruimte, slim muteren en exploiteren
 • Het nieuwe werken als toekomstperspectief
  - plaats en onafhankelijk werken ''any time, any period''
  - bricks, bites and behaviour: bricks = gebouw, bites = middelen, behavior = gedrag van medewerkers
 • Factoren die de kwaliteit van binnenmilieu beïnvloeden
  - buitencondities: luchtverontreiniging, groen, buitentemperatuur, omgevingsgeluid,  (zon)licht
  - gebouw: gevel, materialen, meubilair
  - installaties: ventilatie, verwarming, verlichting, koeling
  - mens en activiteiten: productie van bio effluenten, warmte gebruik, gebruik van apparatuur, schoonmaak, onderhoud
 • Arbeidsomstandigheden: arbowet
  arbeidsomstandigheden op de werkplek: veiligheid, gezondheid en welzijn
  de arbowet = wettelijke randvoorwaarden die je kunt aanwenden om frustratie, stress en ziekte te voorkomen
  doel = verbeteren arbeidsomstandigheden dus terugdringen ziekteverzuim en verminderen van aanspraak op WIA: werknemersverzekering voor het doorbetalen van loon na afwezigheid werknemer.
  Voorkomen dat medewerkers arbeidsongeschikt worden en in de WIA terecht komen.
 • Het 5-W model als tool voor FM'er
  willen
  weten: de risico inventarisatie en evaluatie opzetten
  wegen
  (uit) werken 
   waken
  een handleiding voor de fm'er en gebouwbeheerder om een arbobeleid in te voeren en te handhaven. 5 w-model is een arbomanagementsysteem waarbij systematisch wordt gewerkt aan een goed arbobeleid
 • RI&E
  is verplicht, zijn in kaart gebrachte risico's binnen een bedrijf vastgelegd in een plan van aanpak deze is weer vastgelegd in RI&E
  • er is een preventiemedewerker die jouw helpt in het proces voor het bedenken van maatregelen verplicht bij een bedrijf met meer dan 25 medewerkers
  • bedrijfshulpverlening: BHV'ers, het zelf organiseren van hulpverlening onder de medewerkers bij een gevaarlijke situatie, aantal BHV is afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

  Voorbeeld gevaarlijke situatie: ongeval met een snijmachine.
 • Hoe kan de FM'er positief bijdragen met het werkplekconcept, het ruimtegebruik en het binnenmilieu
  Door een werkplekconcept te kiezen dat bij de taak en het proces past van de werknemer voorkom je stress door prestatieverlies. Door slim je ruimtes in te zetten voorkom je een te kort aan werkplekken (of een overschot wat weer duur is en ook niet functioneel) wat ook weer stress oplevert. Een goed binnenmilieu zorgt ervoor dat mensen niet ziek worden van verontreinigingen in de lucht, het te warm of te koud hebben, voorkomt dat werknemers zich niet kunnen concentreren, droge ogen  en geïrriteerde slijm vliezen etc. krijgen wat kan leiden tot stress en ziekteverzuim.
 • 2 Het belang van een goed binnenmilieu

 • Thermisch binnenklimaat/temperatuur
  - te hoge temperaturen
  - te lage temperaturen
  - wisselende temperaturen
  - tocht
  - koudestraling
  - warme of koude voeten (vloeren)
 • Specifieke/Aspecifieke gezondheidsklachten thermisch binnenklimaat
  Specifieke gezondheidsklachten hebben een duidelijk ontstaansmoment en aspecifieke gezondheidsklachten niet. 
  specifieke gezondheidsklachten
  te hoge of te lage temperatuur
  wisselende temperaturen
  tocht of koude straling

  een voorbeeld van een aspecifieke gezondheidsklacht
  hoofdpijn (bij te hoge temperaturen)
  vermoeidheid
  duizeligheid
  achteruitgang motoriek
 • Behaaglijkheid factoren
  - luchttemperatuur
  - de gemiddelde stralingstemperatuur
  - de luchtsnelheid
  - de waterdampdruk
  - thermische weerstand van kleding
  -het activiteitenniveau
  - de relatieve vochtigheid
  - de samenstelling aan toxische stoffen en geuren
  - stofgehalte
  - geluidsniveau
  - lichtniveau
  - psychische gesteldheid van de mens
 • Beleving van het binnenmilieu is afhankelijk van
  - gebruikte techniek voor de kwaliteit van installaties
  - het beheer en onderhoudsproces, monitoring afstemming beheer en gebruik kwaliteit en onderhoud
  - perceptie van de gebruikers zelf: grote verschillen tussen fitheid bijv.
 • Commisioning, en fases van installaties
  commisioning is een gefaseerd proces gericht op de kwaliteitbeheersing en prestatieborging van installaties
  1.  voorbereiding
  2. -systeemdefinitie
  3. -maken testpakketten
  4. -uitvoeren controles
  5. -start op voorbereidingen
  6. functioneel testen
  7. opstarten met nazorg
  8. overdracht
 • Sick building syndrome
  Ziekteverschijnsel gerelateerd aan een gebouw met een onverklaarbare oorzaak
  - 90% na onderzoek wel verklaarbaar
  er zijn veel minder klachten in gebouwen waar ramen open kunnen.
 • Gezondheidsklachten binnenluchtkwaliteit
  specifieke gezondheidsklachten
  - geurhinder
  - muffe lucht
  - droge lucht
  aspecifieke gezondheidsklachten
  - droge ogen
  - verstopte neus
  - hoofdpijn
 • Gezondheidsklachten geluid
  specifieke klachten
  - piep of ruis in oren
  - vermindering van concentratie
  - vermindering in spraakverstaanbaarheid
  aspecifieke klachten
  - evenwichtsstoornissen
  - vermoeidheid
  - stress
 • Gezondheidsklachten licht
  specifieke klachten
  - slechte leesbaarheid van beeldschermen
  - te weinig daglicht of kunstlicht
  - verblindend daglicht of kunstlicht
  aspecifieke klachten
  - oogklachten
  - oogirritaties
  - stress
  - hoofdpijn
 • Effecten binnenmilieu op productiviteit
  - een slecht thermisch binnenklimaat leidt tot afbreuk van activiteiten en motivatie
  - te koude of te warme omgeving leidt tot 10% productieverlies
  - geluidshinder doet concentratievermogen verminderen
 • Wat levert een goed binnenmilieu op?
  Met een goed binnenmilieu kan het ziekte verzuim met 1,5 tot 2,5 % gereduceerd worden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de beheersmaatregelen voor daglicht?
Alle werkruimtes aan buitengevel situeren 
Bureaus goed opstellen zodat het niet weerspiegeld 
Let bij helderheidswering op uitzicht 
Wat zijn de beheersmaatregelen van kunstlicht?
Moet voldoen aan normen 
Regelbaar maken tussen 200 en 750 lux 
Apart schakelbaar 
Individueel regelbaar met aanwezigheidsdetectie 
Matte beeldschermen 
Verlichting afstemmen op specifieke werkzaamheden 
Waar moet je op letten bij een werkplek als het over licht gaat?
Hoeveel licht heb je nodig op deze werkplek?
OF het niet reflecteert in het beeldscherm 
Voldoende daglicht
Maximale luminantieverhouding 
Wat is het verschil tussen helderheidsweringen en zonweringen?
Helderheidsweringen: aan de binnenzijde, die de gebruiker zelf kan bedienen (lamellen, gordijnen, luxaflex)
Zonwering: aan de buitenkant
Wanneer speelt verblinding op?
Sprake is van een te groot verschil tussen de luminantie en de visuele taak
Welke factoren beïnvloeden het licht en uitzicht?
Kunstlicht
Daglicht 
Verblinding 
Spiegelende reflecties 
Diffuse reflecties: als licht van opzij op het scherm valt 
Wat is licht?
Elektromagnetisch golfverschijnsel, het is onzichtbaar en wij zien maar een klein gedeelte van het licht, heeft geen medium nodig
Wat is luminantiereductie?
een maat voor de effectiviteit van lichtweringstypen
Wat is luminantieverhouding?
Contrast
Wat is luminantie?
helderheid