Samenvatting Biologie

-
103 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Biologie

 • 1 Cellen

 • Noem 4 levenskenmerken
  stofwisseling
  groei
  ademhaling
  voortplanting
  uitscheiding
  reageren op prikkels
 • Vertel iets over de kern van een cel
  In de kern word alles geregeld voor de cel. De cel bestaat uit kernplasma en in het kernplasma zitten chromosomen
 • Wat is cytoplasma
  celvloeistof (water en opgeloste stoffen)
  Via cytoplasma gaan stoffen van de ene naar de andere cel
 • Wat is het celmembaarn?
  Het buitenste laagje cytoplasma
 • Wat zijn chromosomen
  lange dunne ddraden die DNA bevatten
 • Hoe komen chromosomen voor
  in paren
 • hoeveel chromonsomen heeft een mens
  46
 • Noem de onderdelen die een plantencel wel heeft en een dierlijke cel niet
  vacuole, celwand, intercellulaire ruimte, plastiden-> bladgroenkorrels, kleurstofkorres en zetmeelkorrels
 • Wat is weefsel?
  Een groep aaneengesloten cellen met gelijke vormen en functies
 • Leg uit wat het doel is van dekweefsel bij plantaardig weefsel
  cellen van de opperhuid vormen het dekweefsel het zorgt voor bescherming en dat het niet uitdroogd
 • Leg uit wat de vaatbundels zijn in plantaardigweefsel
  de vaatbundels liggen  in de nerven van de bladeren en zorgen voor transport van stoffen
 • Waaruit bestaat steunweefsel
  uit vezels en die vezels zorgen voor de stevigheid van de bladeren
 • Noem 3 steunweefsels bij dierlijke weefsels
  3 typen steunweefsel:
  -bindweefsel
  -kraakbeenweefsel
  -beenweefsel
 • Vertel 2 dingen over sperweefsel
  ze zorgen ervoor dat lichaamsdelen kunnen bewegen en hhet spier weefsel bestaat uit lange cellen die zich kunnen samentrekken
 • Vertel iets over het dekweefsel van dierlijke weefsels
  het zijn aaneengesloten cellen van de opperhuis die een waterdichte laag vormen. Het beschermd het onderliggende weefsel tegen uitdroging en beschadiging
 • Wat is het zennuwweefsel
  Bestaat uit zenuwcellen en zorgt voor de geleiding van singnalen uit zintuigen naar de hersenen en van de hersenen naar spieren en klieren
 • Wat is een orgaan?
  een meercellig organisme die 1 of meerdere functies heeft
 • Leg uit wat een organenstelsel is?
  een groep organen die samenwerken en 1 of meerdere functies uitoefenen
 • Noem alle organenstelsel
  verteringsstelsel
  bloedvatenstelsel
  botten/geraamte stelsel
  zenuwstelsel
  spierstelsel
  zintuigenstelsel
  voortplantingstelsel
  ademhalinsstelsel
  hormoonstelsel
 • Noem 2 soorten stoffen en leg ze uit
  organische stoffen: stoffen uit de levende natuur ze zijn energierijk en dus brandbaar
  anorganische stoffen: stoffen sie in de niet-levende natuur voorkomen ze zijn energiearm
 • Noem voorbeelden van organische en anorganische stoffen
  organische stoffen: koolhydraten, eiwitten, vetten, alcoholglucose en houtstof
  anorganische stoffen: water, zuurstof, koolstofdioxide minaralen

 • Wat is fotosynthese
  een proces waarbij water en koolstofdioxide word omgezet in zuurstof en glucose onder invloed van licht. Dit kan allen als er licht op de blad groenkorrels schijnt
 • Noem de voorwaardes voor fotosynthese
  voldoende licht
  in groene delen van een plant
  koolstofdioxia aanwezig zijn
  plant heeft water nodig
  gunstige temparatuur
 • Wanner vinden stofwisselingsreacties plaats
  als ze gestimuleerd worden door enzymen.
 • Waaruit bestaan enzymen en noem hun eigenschappen
  enzymen bestaan uit eiwitten en ze versnellen reacties voor elke reactie is dan ook een ander enzym nodig en de activiteit van een enzym is afhanklijk van de temperatuur
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.