Samenvatting Biologie voor jou 4h leeropdrachtenboek deel a

-
ISBN-10 9034574245 ISBN-13 9789034574244
1496 Flashcards en notities
645 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Biologie voor jou 4h leeropdrachtenboek deel a". De auteur(s) van het boek is/zijn Arteunis Bos. Het ISBN van dit boek is 9789034574244 of 9034574245. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Biologie voor jou 4h leeropdrachtenboek deel a

 • 1 Inleiding in de biologie

 • wat zijn voorbeelden van levensverschijnselen?

  voortplanting en stofwisseling

 • welke levensverschijnselen zijn er?

  voortplanting, stofwisseling, groeien, bewegen en waarnemen

 • Wat is tumor
  Celdeling is ontregeld
 • In de biologie worden levende wezens bestudeerd. Daarbij wordt veel onderzoek gedaan. In dit hoofdstuk leer je zelf een onderzoek uit te voeren en hiervan een verslag te maken.
 • Wat is biologie?
  Biologie is de studie van organismen (levende wezens)
 • organismen zijn levende wezens. tot organismen worden planten, dieren en mensen gerekend. organismen tonen levensverschijnselen

 • aan deze vier levensverschijnselen moet een organisme voldoen

 • Wat is biopsie
  verzamelen van weefsel
 • wat zijn voorbeelden van levensverschijnselen?
  voortplanten
  uitscheiden
  Voeden
  groeien
  ontwikkelen
 • Organismen
  - alle organismen vertonen levensverschijnselen zoals voortplanting, stofwisseling, groeien en ontwikkelen. 
  - als een organismen geen levensverschijnselen meer vertoont, noemen we het dood. dingen die nooit hebben geleefd noemen we levenloos.
 • Eigen flashcard om te kijken hoe dit werkt
  • Doet het goed
  • kan beter
  • is ok toch?
 • wat verstaan we onder stofwisseling?

  alle chemische reacties in een organisme

 • 4 delen van een microscoop
  tubus, oculair, kleine schroef, grote schroef, diafragma, preparaat, objectief, revolver,
 • stofwisseling
  alle chemische reacties in een organismen. Enzymen versnellen (katalyseren) de chemische reacties van stofwisselingsprocessen.
 • wat gebeurt er als een organisme zich ontwikkelt? 

  er treden dan veranderingen op in de bouw en het functioneren van een individu of van bepaalde delen ervan

 • intercellulaire ruimte
  ruimte tussen cellen
 • levensloop
  elk organisme heeft een levens loop. de levensloop eindigt met de dood van het individu. Elke soort heeft een levenscyclus
 • organismen kunnen ook groeien en ontwikkelen

 • vacuole
  zorgt voor stevigheid in plantaardige cellen
 • wat zijn voorbeelden van levenloze dingen?
  water (h20), zuurstof(O2), koolstofdioxide (CO2) en gesteenten
 • soort
  organisme die zich onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen kunnen voortbrengen.
 • hoe noemen we een organisme als het geen levensverschijnselen meer vertoont?

  dood

 • 3 soorten plastiden, noem ze.
  chromoplasten, leukoplasten, chloroplasten
 • wanneer hoort een individu tot hetzelfde soort?
  Een individu behoort tot hetzelfde soort wanneer ze zich onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen krijgen.
 • op welke gebieden speelt biologie een centrale rol bij enkele grote vraagstukken van de toekomst?
  bijv. op het gebied van voeding en voedselzekerheid, gezondheid, duurzame ontwikkeling, energie en veiligheid
 • als een organisme nooit heeft geleefd noemen we het levenloos.

 • wat zijn stamcellen
  cellen die zich nog niet hebben ontwikkeld tot een bepaalde cel en nog geen specifieke functie hebben.
 • de organisatieniveaus van de biologie en eigenschappen
  - molecuul: moleculen zijn de bouwstenen van stoffen. Een belangrijk molecuul is bijvoorbeeld DNA dat de erfelijke informatie voor een organisme bevat.
  - organel: is een deel van een cel dat naar bouw en functie apart is te onderscheiden, organellen zijn meestal omgeven door een celmembraan. De celkern, bladgroenkorrels en vacuolen zijn voorbeelden van organellen. eukaryote cellen bevatten organellen
  -cel: alle organismen bestaan uit een of meer cellen. 
          - Bij prokaryote cellen ligt het DNA los in de cel
          - Bij eukaryote cellen ligt het DNA in het centrum.
  - Weefsel: groep cellen met dezelfde bouw en functie
  - orgaan: Een deel van een organisme met een specifieke bouw en functie. Bijv. een blad van een plant, een paddenstoel van een schimmel, de lever van een mens.
  - Organenstelsel: bestaan uit organen die samenwerken aan een bepaalde taak: bijv. het spijsverteringsstelsel en het bloedvatenstelsel bij de mens en het wortelstelsel bij een plant.
  - Organisme: een levend wezen (individu). Complex gebouwde organismen bestaan uit verscheidene organenstelsels.
  - Populatie: Een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten. 
  - Levensgemeenschap: alle populaties die in een bepaald gebied leven.
  - ecosysteem: Een min of meer begrensd gebied met bepaalde eigenschappen waarbinnen de abiotische en biotische factoren een eenheid vormen. bijv. een meer , een bos of een koraalrif
  - systeem aarde (biosfeer): een geheel aan ecosystemen op aarde.
 • wat zijn voorbeelden van levenloze dingen?

  water, zuurstof, koolstofdioxide en gesteenten

 • functie van het endo plasmatisch reticulum?
  vervult een functie bij het transport van van moleculen in een cel.
 • de emergente eigenschappen van de organisatieniveaus
  Op elk hoger organisatieniveau verschijnen nieuwe eigenschappen. bijv. een oog (orgaan) kan een compleet beeld vertaald in een aantal impulsen tegelijkertijd naar de hersenen sturen. Een zintuigcel in het oog kan dat niet.
 • ieder organisme (individu) heeft een levensomloop. --> eindigt met dood. hoewel elk individu dood gaat heeft elk soort een levenscyclus

 • waar bevinden zich ribosomen en wat is hun functie?
  locatie:op het endo plasmatisch reticulum en in het cytoplasma.
  functie: vormen van eiwitten nadat een boodschapper molecuul uit de kern informatie doorgeeft aan de ribosoom.
 • biotische factoren
  de invloeden uit de levende natuur
 • wanneer hoort een individu tot hetzelfde soort?

  als zij zich onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen kunnen voortbrengen

 • golgisysteem, functie ?
  de uiteindelijke vorm geven aan eiwitmoleculen. sommige eiwitten geven hun stoffen af aan de buitenkant van de cel SECRETIE
  sommige eiwitten zijn LYSOSOMEN , die bevatten enzymen om andere stoffen te verteren.
 • abiotische factoren
  invloeden uit de levenloze natuur
 • in de cellen van een individu worden voortdurend moleculen omgezet in andere moleculen, bijvoorbeeld in de moleculen waaruit de cel is opogebouwd. bij deze omzettingen spelen enzymen een belangrijke rol.

 • wat is de functie van enzymen?

  ze versnellen(katalyseren) de chemische reacties van stofwisselingsprocessen. 

 • wat zijn 4 verschillende natuurwetenschappen?

  biologie, scheikunde, natuurkunde en geologie.

 • wat zijn de 5 overgangsgebieden tussen biologie en andere wetenschappen?

  paleontologie, biochemie, bio-informatica, biomedische wetenschappen, biofysica 

 • op gebied van welke dingen zullen biologische kennis en vaardigheden een belangrijke rol spelen?

  voeding, voedselzekerheid, gezondheid, duurzame ontwikkeling, engergie en veiligheid

 • op wat voor huidtype komen de minste bacteriën voor?

  droge huid

 • ieder organisme (individu) heeft een levensomloop. --> eindigend met de dood. hoewel elk individu dood gaat heeft elk soort een levenscyclus
 • hoe worden alle micro-organismen bij elkaar in het maag-darmkanaal genoemd?

  de darmflora of microbiota 

 • de darmflora bestaat vooral uit bacteriën, maar ook uit schimmels en archaea. 

 • wat zijn Archaea?

  eencelligen die wel wat op bacteriën lijken en meestal onder extreme omstandigheden leven.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat ontstaat door mutatie
Net als door recombinatie, genetische variatie
Wat zijn de mutaties meestal voor het organisme
Ongunstig
Wanneer kunnen mutaties wel grote uitwerkingen hebben
Als ze optreden in een geslachtscelmoedercel, een geslachtscel, een zygote of een cel van een embryo
Waardoor hebben mutaties meestal geen grote uitwerkingen
- slechts een klein deel van het DNA uit genen bestaat, een groot deel van de mutaties vindt daardoor plaats in een niet coderend DNA

- een mutatie die wel plaatsvindt in een gen, uitgeschakeld kan zijn

- de meeste gemuteerde allelen recessief zijn

- de uitwerking van een mutatie die is opgetreden in een lichaamscel, meestal beperkt blijft tot die ene cel

- mutaties in genen lang niet altijd leiden tot veranderende eiwitten
Wat gebeurd er door een gewijzigde aminozuurvolgorde
Hierdoor kunnen de vorm en functie van het eiwit veranderen
Wat kan er als gevolg van mutatie gebeuren
Een ander aminozuur kan in de eiwit worden ingebouwd
Wat is een mutatie
Een verandering in de basenvolgorde van het DNA of RNA
Wat is een genoom
De volledige set genen van een organisme inclusief niet coderen DNA (junk DNA)
Wat bestudeerd genomica
Bestudeert het genoom van organismen. Bijv. Projecten die de DNA-sequentie voor een deel van het genoom van een organisme in kaart brengen
Wat brengt het RNA in de ribosomen op gang
De eiwitsynthese