Samenvatting Biologie voor jou 5h leeropdrachtenboek deel a

-
ISBN-10 9034574261 ISBN-13 9789034574268
500 Flashcards en notities
79 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Biologie voor jou 5h leeropdrachtenboek deel a". De auteur(s) van het boek is/zijn Arteunis Bos, Marianne Gommers, Arthur Jansen, Onno Kalverda, Theo de Rouw, Gerard Smits, Ben Waas, René Westra. Het ISBN van dit boek is 9789034574268 of 9034574261. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Biologie voor jou 5h leeropdrachtenboek deel a

 • 1 Stofwisseling

 • Je lichaam gebruikt constant energie (bijvoorbeeld om te bewegen, praten, of op te warmen). Deze energie wordt gehaald uit eten of drinken en zuurstof die je inademt. Voordat deze stoffen gebruikt kunnen worden, moeten ze eerst worden omgezet om door je lichaam gebruikt te kunnen worden. Dit gebeurt in cellen waarbij enzymen de reacties versnellen. Alle chemische reacties in cellen worden stofwisseling genoemd.
 • Wat is de functie van een enzym?
  Een chemische reactie mogelijk maken, zonder er zelf bij gebruikt te worden.
 • wat is stofwisseling?
  alle chemische reacties in de cellen samen
 • Wat is de reactievergelijking van koolstofassimilatie (fotosynthese)?
  6HO + 6CO + licht -> CHO+ 6CO
 • Wat is assimilatie?
  Opbouw tot groter molecuul, gebruikt energie
 • Autotrofe organismen maken:
  vetten, koolhydraten, aminozuren
 • Heterotrofe organismen maken:
  koolhydraten, vetten
 • Welke drie soorten voortgezette assimilatie bestaan er?
  van suiker -> koolhydraten maken
  van suiker -> vetten maken
  van suiker -> aminozuren maken -> eiwitten
 • Koolhydraten:
  1 of meerdere suikers aan elkaar
 • Vetten:
  een bepaalde verbouwing van suiker
 • Dissimilatieproces van vet:
  vet -> vetzuren/glycerol + O -> CO+ HO + energie
 • Eiwitten:
  glucose + nitraat + energie -> aminozuur
 • Aeroob
  met zuurstof
 • Anaeroob
  zonder zuurstof
 • Hoe kun je het verschil tussen melkzuurgisting en alcohol gisting zien?
  Bij alcohol komt er CO vrij, en onstaan er dus bubbels
 • Dissimilatie
  afbraak tot een kleiner molecuul, er komt energie vrij
 • Wat gebeurd er met vrijgekomen energie?
  Wordt eerst opgeslagen in ATP en daarna overgedragen. Dit gebeurt in de mitochondriën.
 • Hoe vindt transport plaats in planten?
  Tussen de cellen via osmose, diffusie en actief transport.
  Over grotere afstand via vaten: Houtvaten en Bastvaten
 • Houtvaten
  Water en mineralen, omhoog, binnenkant
 • Bastvaten
  Water en assimilatieproducten, naar Beneden, buitenkant
 • Stofwisseling in de plant (s'nachts)
  C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O + energie
 • Stofwisseling in de plant (overdag)
  C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O + energie
  6H2O + 6CO2 + licht-> 6O2 + C6H12O6
  C6H12O6 + C6H12O6 enz. -> zetmeel
 • Absorptiespectrum
  een schema dat aangeeft hoeveel licht geabsorbeerd wordt
 • Spectrum
  alle kleuren die een witte lichtstraal bevat = regenboog
 • Basale stofwisseling
  stofwisseling van een organisme in rust
 • Warmbloedige dieren
  min of meer constante lichaamstemperatuur,
  bij lage temp. is de intensiteit van de basale stofwisseling van een warmbloedig dier hoger dan bij een koudbloedig dier
 • Koudbloedige dieren
  wisselende lichaamstemperatuur
 • Wat zijn de 5 beperkende factoren voor de fotosynthese?
  koolstofdioxide
  water
  temperatuur
  bladgroen
  lichtsterkte
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Benoem maatregelen ter bescherming van natuur en landschap
- Aeraalvergroting van natuurgebied door ecologische hoofdstructuur
- Beheer van natuurgebieden door de overheid en organisaties
- Introductie van nieuwe soorten in een natuurgebied
Wat is natuurontwikkeling
De natuur, na een aanvankelijke ingreep, haar gang laten gaan
Wat is natuurbeheer
Het door ingrijpen handhaven of creeren van een gewenste situatie in een gebied
Wat is natuurbehoud
Het handhaven van een door veel mensen gewenste situatie  in een gebied
Wat is het uitgangspunt van oplossingen
Duurzame ontwikkeling van de relatie tussen mens en milieu
Noem 3 opties voor rioolzuivering
- mechanische zuivering: filtering en voor en nabezinking
- biologische zuivering: afbraak van organisch afval door reducenten
- chemische zuivering: o.a. Fosfaat verwijderen
Noem de gevolgen van waterbloei
- door de algengroei wordt het water troebel waardoor planten minder licht ontvangen
- Ondergedoken waterplanten sterven, doordat ze minder licht ontvangen
- De algen sterven na enige tijd . Dit leid tot grote hoeveelheden organische afvalstoffen in het water waardoor reducenten zich snel verminderen
- Doordat reducenten veel zuurstof gebruiken ontstaat zuurstof gebrek. Daardoor sterven veel dieren, wat leidt tot nog meer organische afvalstoffen
- Uiteindelijk kan stinkend, dood water ontstaan
Noem de gevolgen van eutrofiering
- verandering van de soortensamenstelling in ecosystemen
- sterke toename van sommige soorten waterplanten waardoor waterbloei ontstaat
Noem de oorzaken van eutrofiering
- overbemesting met stalmest
- bemesting met kunstmest
Wat is eutrofiering
Sterke toename van de hoeveelheid mineralen in oppervlaktewater, waardoor voedselrijk water ontstaat