Samenvatting biologie voor jou

-
ISBN-13 9789402009392
233 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • biologie voor jou
 • arteunis bos, onno kalverde, Ruud passier, Gerard Smits, ben waas, rené westra
 • 9789402009392
 • 6th

Samenvatting - biologie voor jou

 • 1.1 Regeling en homeostase

 • Door welk systeem worden bepaalde normwaarden gehandhaafd, waardoor er sprake is van een dynamisch evenwicht?
  Door regelkringen worden bepaalde normwaarden gehandhaafd. Hierdoor is er een dynamisch evenwicht.
 • Wat is homeostase?
  Het in stand houden van een dynamisch evenwicht in het inwendige milieu van organismen.
 • Uit welke 3 delen bestaat een regelkring?
  Een regelkring bestaat uit een sensor, een controlecentrum en een effector.
 • Begrip: inwendig milieu
  Het wordt gevormd door het bloed en de weefselvloeistof van een organisme
 • Begrip: negatieve terugkoppeling
  Negatieve terugkoppeling zorgt ervoor dat het resultaat van een proces een remmende invloed heeft op hetzelfde proces.
 • Waaruit bestaat een regelkring en waar zorgt het voor?
  Een regelkring bestaat uit een sensor, een controlecentrum en een effector. 
  Het zorgt voor het handhaven van een bepaalde normwaarde in een organisme. (hierdoor is er een dynamisch evenwicht)
 • Begrip: positieve terugkoppeling
  Bij positieve terugkoppeling versterkt een toename van het resultaat hetzelfde proces.
 • Betekenis negatieve terugkoppeling
  Het is een regelkring waarin een toename van het resultaat een remming van het proces veroorzaakt. De afname van het resultaat veroorzaakt vervolgens weer een stimulering van het proces.
 • Hoe vindt in meercellige organismen communicatie plaats?
  Door homeostase in meercellige organismen vindt communicatie tussen cellen plaats met signaalmoleculen, zoals hormonen en neurotransmitters.
 • Begrip: Uitwendig milieu
  De omgeving van een organisme. De inhoud van de darmen, longen en blaas hoort bij het uitwendige milieu.
 • Begrip: homeostase
  Homeostase is het in stand houden van een dynamisch evenwicht in het inwendige milieu van organismen.
 • Begrip: normwaarde
  Bepaalde waarde van een factor in een organisme die moet worden gehandhaafd.
 • Betekenis positieve terugkoppeling
  Regelkring waarin een toename van het resultaat het proces versterkt. (de weeën bij een zwangerschap bijvoorbeeld.)
 • Betekenis dynamisch evenwicht
  Bepaalde factoren in een organisme schommelen rondom een bepaald evenwicht (de normwaarde).
 • Welke factoren handhaaft het lichaam?
  Het lichaam handhaaft het zuurstof- en glucoseconcentratie in het bloed, de osmotische waarde van lichaamsvloeistoffen en de lichaamstemperatuur. (Het moet rondom een bepaalde waarde zitten. Zoals de lichaamstemperatuur 37 graden. Dit is de normwaarde).
 • Je lichaamstemperatuur wordt steeds beïnvloed door bepaalde factoren, zoals wat?
  Je omgevingstemperatuur maar ook je activiteiten die je uitvoert.
 • Wat is het verschil tussen de normwaarde en het dynamisch evenwicht
  Normwaarde: de waarde die iets behoort te hebben.
  Dynamisch evenwicht: bepaald evenwicht dat verandert maar uiteindelijk weer terug keert naar het normale niveau, de normwaarde.
 • Waarom hebben de meeste cellen van meercellige organismen geen direct contact met het uitwendige milieu?
  Doordat ze worden omgeven door andere cellen.
 • Op welk organisatieniveau vindt homeostase plaats?
  Organisme
 • Een regelkring bestaat uit een sensor (ZINTUIGcellen), een controlecentrum (hormoonklieren en neuronen --> zenuwcellen) en een effector (weefsel en organen). 
  De sensor meet een waarde en vergelijkt deze met de normwaarde. Is de gemeten waarde anders dan wordt er een signaal afgegeven aan het controlecentrum. Deze voert een verandering uit op de effector.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • biologie voor jou
 • Arteunis Bos
 • 9789402029659
 • 7th

Samenvatting - biologie voor jou

 • 1.1 Organismen

 • wat bestudeert biologie?
  al het leven op aarde
 • hoe noemen we alle levende wezens?
  organismen
 • waar kunnen organismen enorm van verschillen?
  grootte en uiterlijk
 • alle organismen hebben 1 ding gemeen, wat is dat?
  alle organismen zijn opgebouwd uit 1 of meer cellen
 • zijn cellen de bouwstenen van het leven?
  ja
 • waarmee kun je cellen bekijken?
  met een microscoop
 • welke levenskenmerken vertonen alle organismen?
  stofwisseling, groei, voortplanting en reageren op prikkels
 • kun je sommige van deze levenskenmerken onderverdelen in andere levenskenmerken?
  ja
 • wat behoord bij het levenskenmerk stofwisseling?
  ademhalen, voeden en afvalstoffen uitscheiden
 • bij stofwisseling worden in je lichaam...
  stoffen omgezet in andere stoffen (als je bijvoorbeeld brood eet, zet je lichaam het brood om in andere stoffen)
 • waar kunnen deze stoffen bijvoorbeeld voor zorgen?
  dat je warm blijft en dat je energie hebt om je spieren te bewegen
 • wat kan een organisme tijdens de groei?
  zich ontwikkelen
 • wat bedoelen we met ontwikkelen?
  dat er veranderingen optreden in de bouw van een organisme
  (bijvoorbeeld jongens krijgen tijdens de pubertijd de baard in de keel en meisjes bredere heupen)
 • kunnen organismen prikkels zoals licht en geur waarnemen?
  ja
 • kunnen organismen reageren op prikkels?
  ja, bijvoorbeeld door te bewegen
 • wat ontstaan er als organismen zich voortplanten?
  nakomelingen
 • hoe noem je elk apart organisme?
  een individu
 • wat heeft elk individu?
  een levensloop
 • waarmee begint een levensloop?
  met de geboorte
 • waarmee eindigt een levensloop?
  de dood
 • hoewel elk individu doodgaat, heeft elke soort een...
  levenscyclus
 • wat gaan de individuen telkens in de levenscyclus?
  dood
 • waardoor blijft de soort bestaan?
  doordat de individuen steeds nakomelingen krijgen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe wordt een DNA-profiel ook wel genoemd?
Een DNA-fingerprint
Waaruit bestaan bepaalde loci in niet-coderend DNA?
Uit repetitief DNA
Wat is het nadeel van gelelektroforese?
Het aflezen van de nucleotiden kost veel tijd
Wat kun je met gelelektroforese?
De DNA-fragmenten, onder invloed van elektrische spanning, in een gel op lengte scheiden
Wat is de laatste stap van de speciale PCR-reactie?
De procedure herhalen met didesoxynucleotiden C, T en G
Wat gebeurt in de PCR-machine?
•  Bij de DNA-synthese worden steeds meer kopieën afgesloten met een dideoxynucleotide
•  De reageerbuis bevat een verzameling DNA-fragmenten van alle mogelijk verschillende lengten met ieder een gelabeld didesoxynucleotide A op het eind.
Wat zijn de eerste 2 stappen van de speciale PCR-reactie?
1. Je voegt in een reageerbuis ddA met een fluorescerend label toe aan leidende strengen, DNA-polymerase, DNA-nucleotiden en primers
2. Je plaatst de reageerbuis in de PCR-machine
Wat het voordeel gebruik van didesoxynucleotiden bij de speciale PCR-reactie? (2)
•  De DNA-replicatie stopt nadat er een didesoxynucleotide is ingbouwd
•  Aan elk van de vier didesoxynucleatiden is een stof gebonden die in een bepaalde kleur fluoresceert
Wat zijn didesoxynucleotiden?
Moleculen die op normale nucleotiden zijn, maar geen OH-groep hebben aan het 3'-uiteinde
Wat is er benodigd bij de speciale PCR-reactie?
Didesoxynucleotiden (ddA, ddC, ddG en ddT)