Samenvatting Biologie voor jou handboek Havo/VWO

-
ISBN-10 903458254X ISBN-13 9789034582546
397 Flashcards en notities
33 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Biologie voor jou handboek Havo/VWO". De auteur(s) van het boek is/zijn Bos, Kalverda, Smits, Waas. Het ISBN van dit boek is 9789034582546 of 903458254X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Biologie voor jou handboek Havo/VWO

 • 1 Wat is biologie

 • Wat is biologie?
  Dat is de leer van het leven.
 • Wat is biologie?
  Leer van het leven
 • Je moet benoemen of iets levend, dood of levenloos is. Kan je de verschillen benoemen?
  Iets is levend als het levensverschijnselen vertoond.
  Iets is dood als het geen levensverschijnselen meer vertoond.
  En levenloos als het nooit heeft geleefd.
 • Wat bestudeerd biologie?
  Organismen
 • Benoem de levensverschijnselen en waar ze mee te maken hebben?
  Levensverschijnselen die te maken hebben met opnemen en afgeven van stoffen: Ademen, voeden en uitscheiden.


  Levensverschijnselen die te maken hebben met het reageren op de omgeving: 
  Waarnemen ( zien, horen, ruiken voelen, proeven) en bewegen.

  Levensverschijnselen die te maken hebben met het krijgen van nakomelingen: Voortplanten en groeien.
 • Wat zijn de levensverschijnselen die te maken hebben met het opnemen en afgeven van stoffen?
  Ademen, voeden en uitscheiden.

 • Levensverschijnselen die te maken hebben met het reageren op de omgeving?
  Waarnemen ( zien, horen, ruiken voelen, proeven) en bewegen.
 • Levensverschijnselen die te maken hebben met het krijgen van nakomelingen?
  Voortplanten en groeien.
 • Kan je benoemen welke verschillende vormen van afbeeldingen je kent?
  Natuurgetrouw: alle details zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven.


  Schematisch: Alleen de belangrijkste kenmerken zijn weergegeven. De details zijn weggelaten.

  Buitenaanzicht: Zoals het organisme er van buitenaf uit ziet.

  Doorsnede: Alleen het snijvlak is getekend.
  - Lengtedoorsnede: zoals het organisme er in de lengterichting doorgesneden     uit ziet.
  - Dwarsdoorsnede: zoals het organisme er in de dwarsrichting doorgesneden     uit ziet.
 • Wat is een natuurgetrouwe afbeelding?
  alle details zijn zo nauwkeurig mogelijk in de tekening weergegeven.
 • Wat is een schematische tekening?
  Alleen de belangrijkste kenmerken zijn weergegeven. De details zijn weggelaten.
 • Als een tekening het buitenaanzicht laat zien, wat weet je dan van de tekening?
  Het is getekend zoals de afbeelding er van buitenaf uit ziet.
 • Wat zie je bij een afbeelding van een doorsnede?
  Alleen het snijvlak is getekend.
 • Welke delen van de bruine boon kun je benoemen?
  Zaadhuis, navel, poortje , hartvormig bultte, 2 zaadlobben, kiem.
 • Waarvoor dienen de 2 zaadlobben van de bruine boon?
  Het is lichtgeel en bevatten reservevoedsel.
 • Wat is een kenmerk van de kiem?
  Het heeft oa een worteltje en blaadjes.
  Bij de kieming van het zaad groeit de kiem uit tot een kiemplantje.
 • Wat is het poortje van de bruine boon?
  Een opening in de zaadhuid.
 • Wat is een kenmerk van de navel van de bruine boon?
  De plaats waar het zaad heeft vastgezeten aan de moederplant.
 • Wat is de functie van het poortje van de bruine boon?
  Door het poortje neemt het zaad water op bij de kieming.
 • Welke kleur heeft de navel van de bruine boon? 
  Wit.
 • Welke kleur heeft de zaadhuid van de bruine boon?
  Bruin.
 • Wat is het kenmerk van de zaadhuid van de bruine boon?
  Het vlies dat om het zaad zit.
 • Wat is de functie van de zaadhuid van de bruine boon?
  De zaadhuid beschermd het zaad.
 • Je moet in een grafiek de groei van een organisme ( levend wezen) kunnen lezen. Waaruit bestaat de tabel?
  Uit 2 of meer kolommem.
  In de linker kolom staat de tijd, bijv het aantal dagen.
  In de kolom(men) ernaast de lengte of het gewicht van het organisme.
 • Je moet een grafiek van de groei van het organisme kunnen lezen. Waaruit bestaat de grafiek?
  Uit 2 assen.
  x-as: horizontale as. Wordt bijv het aantal dagen gezet.
  y-as: vertikale as. wordt de lengte en bijv het gewicht van het organisme (levende wezen) gezet.
 • Welke 3 typen ontwikkeling ken je bij de mens?
  Lichamelijke-, Motorische- en Geestelijke ontwikkeling
 • welk kenmerk heeft de lichamelijke ontwikkeling?
  Veranderingen in het lichaam.
 • Welk kenmerk heeft de motorische ontwikkeling?
  Leren van bewegen. 
 • Welke kenmerken heeft de geestelijke ontwikkeling?
  De ontwikkeling van verstand, gevoelsleven en persoonlijkheid.
 • Wat is de reden dat er in de verschillende levensfasen van een gemiddelde leeftijd wordt gesproken?
  Een levensfase duurt niet bij ieder mens even lang.
 • Welke levensfasen van de mens ken je en benoem de gemiddelde lengte van die levensfase?
  Baby, van 0-1.5 jaar,
  Peuter: van 1.5-4 jaar,
  Kleuter: 4-6 jaar,
  Schoolkind: 6-12 jaar,
  Puber: 12-16 jaar,
  Adolescent: 16-21 jaar,
  Volwassene: 21-67 jaar,
  Oudere (bejaarde):boven de 67 jaar.
 • Wat is een kenmerk van de baby-fase?
  Een baby is helemaal afhankelijk van de mensen om zich heen.
 • Geeft de kenmerken van de levensfase van een puber?
  -Er vindt een sterke lichamelijke ontwikkeling plaats, 
    bijv. de voortplantingsorganen beginnen te functioneren, meisjes krijgen     
    borstgroei.
  - De gevoelens bij contacten veranderen.
 • Wat is een kenmerk van een schoolkind?
  Geestelijke ontwikkeling: bijv. lezen, rekenen en schrijven.
 • Een kenmerk van de adolescent?
  Die wordt geheel zelfstandig.
 • Een kenmerk van de levensfase van een oudere?
  Veel ouderen hebben verzorging nodig.
 • wat weet je van een pop in de levenscyclus van een koolwitje?
  Het dier bevind zich in een omhulsel (een cocon). 
  Een pop eet niet en beweegt meestal niet.
  Inwendig is er veel ontwikkeling, bijv de vorming van de vleugels.
 • Wat is een imago in de levenscyclus van een koolwitje?
  Dat is een volwassen vlinder.
 • Wat weet je van een imago (volwassen vlinder)?
  Eet weinig, kan vliegen,kan zich voortplanten.
 • Wat zijn de 4 stadia in de levenscyclus van een koolwitje?
  ei, rups, pop, vlinder.
 • In welke levensfase van het koolwitje wordt het veel gegeten en een aantal keren vervelt en na die vervelling snel gegroeid?
  In de rups-fase.
 • Wat is zelfregulatie?
  Organismen (levende wezens) regelen uit zichzelf bijv de ademhaling en houden zichzelf hierdoor in stand.
 • Waardoor ontstaat evolutie?
  Door variatie en selectie.
 • Wat is evolutie?
  De ontwikkeling van het leven op aarde, waarbij soorten ontstaan veranderen en/of verdwijnen.
 • Reproductie, wat is dat? 
  Organismen reproduceren zichzelf door voortplanting. Er ontstaan dan nieuwe organismen ( levende wezens).
 • Zelforganisatie ?
  Tijdens de groei en ontwikkeling organiseren organismen zichzelf.
 • Wat is interactie? 
  Het reageren van organismen op elkaar en de wisselwerking tussen organismen en hun omgeving.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem de organen bij de mens
Slokdarm
Luchtpijp
Longen
Aorta
Holle ader
Hart

Slokdarm
Maag
Lever
Dunne darm
Dikke darm
Nieren
Benoem de hoofdthema's van de biologie en voorbeelden kunnen geven
Zelfregulatie         Organismen   regelen zichzelf en houden zich hierdoor in stand
Zelforganisatie     Organiseren tijdens groei en ontwikkeling
Interactie               Reageren op elkaar en wisselwerking tussen organismen
Reproductie           Reproduceren door voortplanting. Er ontstaan nieuwe organismen
Evolutie                   Ontwikkeling waarbij soorten ontstaan/veranderen/verdwijnen
Beschrijf de levenscyclus van een koolwitje
ei
rups : eet veel, vervelt enkele keren en groeit
pop  : in cocon, eet niet, beweegt niet inwendig veel  ontwikkeling
vlinder: eet weinig, kan vliegen en voortplanten
Wat is een metamorfose
Metamorfose is gedaantewisseling. Een jong dier ziet er anders uit dan een volwassen dier
Geef de levensfase met de gemiddelde leeftijden en kenmerken weer van de mens
Baby                    0 - 1,5                      Afhankelijk van de mensen om zich heen
Peuter                 1,5 - 4
Kleuter                4 - 6
Schoolkind         6 -12                       Geestelijke ontwikkeling vb lezen schrijven 
Puber                  12 - 16                    Sterke lichamelijke ontwikkeling (voortplanting)
Adolescent         16 - 21                    Wordt geheel zelfstandig
Volwassene        21 - 67                     
Oudere                 67 -                         Hebben verzorging nodig
Geef de drie type ontwikkelingen van de mens weer net hun kenmerken
Lichamelijke   : verandering van het lichaam
Motorische     : leren van bewegen
Geestelijke      : verstand, gevoelsleven en persoonlijkheid
Beschrijf de groei van een mens
 • Groeit tot ongeveer 18 jaar
 • Eerste levensjaren groei het snelst
 • Puberteit groeispurt (periode van snelle groei)
 • Benen groeien het snelst
 • Hoofd groeit het langzaamst 
Wat heeft twee assen en de groei van organisme wordt door een lijn aangegeven?Een tabel of grafiek
Grafiek
Wat heeft kolommen en evt tekeningen om de groei van een organisme weer te geven?Een tabel of grafiek
Een tabel
Noem de kenmerken van een bruine boon. Geef ook zoveel mogelijk de functies op.
Zaadhuid - vlies wat om het zaad zit
Navel - plaats waar het zaad aan de moederplant heeft gezeten
Poortje - een opening in de zaadhuid. Het neemt water op bij de keiming
Hartvormig bultje
Twee zaadlobben - bevatten reservevoedsel
Kiem - de kiem groeit uit het kiemplantje