Samenvatting Biologie voor jou Havo 4 handboek

-
ISBN-10 9020871307 ISBN-13 9789020871302
384 Flashcards en notities
41 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Biologie voor jou Havo 4 handboek ". De auteur(s) van het boek is/zijn Gerard Smits Jolanda te Lindert, Peter Mooren Henk van der Vrande ' s ABC Press. Het ISBN van dit boek is 9789020871302 of 9020871307. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Biologie voor jou Havo 4 handboek

 • 1 Inleiding in de biologie

 • Biologie; bestuderen van levende wezens, cellen van organismen bestuderen, onderzoek doen

 • wat is biologie?

  bestudering van levende wezens

 • Ander woord voor levende wezens

  organismen

 • Alle organismen vertonen.......

  levensverschijnselen, oa, stofwisseling groei, ontwikkeling, voortplanting.

 • Als een organisme geen levensveschijnselen vertoond is het ....

  dood

 • Als iets nooit heeft geleefd is het..

  levenloos

 • wat word onder stofwisseling verstaan?

  alle scheikundige reacties in een organisme

 • Welke rol spelen enzymen bij stofwisseling

  enzymen versnellen de chemische reactie van stofwisselingsprocessen

 • wat is het verschil tussen de levensloop en levenscyclus

  Levensloop is de ontwikkeling van een individu die eindigt met de dood, levenscyclus is de de ontwikkeling die een soort meemaakt waarbij ook de nakomelingen hoort (dus cyclus) ondanks dat het individu doodgaat.

 • Bij welke wetenschap kun je biologie indelen

  natuurwetenschappen

 • 1.1 Wat is biologie?

 • Organismen -> levende wezens 

  • planten
  • dieren 
  • schimmels
  • bacteriën

  Levensverschijnselen -> dit vertonen organismen 

  • stofwisseling 
  • groei
  • ontwikkelen
  • voortplanten

  Dood -> het heeft levensverschijnselen vertoond, maar nu niet meer.

  Levenloos -> heeft nooit levensverschijnselen vertoond.

  • water 
  • zuurstof
  • koolstofdioxide
  • gesteente

  Stofwisseling -> alle chemische reacties in een organise hierbij worden stoffen omgezet in andere stoffen. Bij deze omzetting spelen enzymen een belangrijke rol. enzymen versnellen (katalyseren) de chemische reactie van stofwisselingsprocessen.

   

  Levensloop -> van een individu. geboorte tot dood.

  Ontwikkeling -> optreden van veranderingen in de bouw en de functioneren van het individu of bepaalde delen daar van. 

  levenscyclus -> van een soort. Geboorte -> voortplanting -> dood van individu -> nakomelingen blijven voortbestaan.  

 • Wat is biologie?

  Studie van organismen

 • Organismen: planten, dieren, schimmels en bacteriën

  Vertonen levensverschijnselen: stofwisseling, groei , ontwikkeling en voortplanting

   

  Dood: heeft ooit geleefd, nu niet meer levend

  Levenloos: heeft nog nooit geleefd (bijv. water, lucht en stenen)

   

  Stofwisseling= alle chemische reactie in een organisme: stoffen worden omgezet in andere stoffen

  Ontwikkeling= veranderingen in de bouw en het functioneren van her individu of van bepaalde delen ervan

   

  Andere begrippen in dit basisstof:

  • enzymen
  • levensloop
  • levenscyclus
  • voorplanting
  • individu

   

 • wat is een ander woord voor levende wezens

  organisme

 • Als een organisme geen levensverschijnsele meer vertoond is het...

  dood

 • Iets dat nooit heeft geleefd heet..

  levenloos

 • wat is de levensloop?

  de stadia van een individu  van geboorte tot dood

 • wat is een levenscyclus?

  de stadia van een soort, door voortplanting onstaat cyclus

 • wat verstaan we onder ontwikkeling?

  het onstaan van verandering in de bouw en het functioneren van een individu, of delen daarvan.

 • 1.2 Natuurwetenschappelijk onderzoeken

 • Fase natuurwetenschappelijk onderzoek:

  1. observatie (waarneming)
  2. probleemstelling; onderzoekvraag
  3. hypothese; wat verwacht je?
  4. experimentele fase
  5. resultaten; wat zijn je waarnemingen?
  6. conclusie
 • Generatio spontanea -> theorie die zegt dat uit dood of levenloze materie vrij plotseling een organisme kan ontstaan. 

   

  Natuurwetenschappelijk onderzoek bestaat uit de volgende fasen

  • Observatie
  • Probleemstelling 
  • hypothese vorming 
  • Experimentele fase
  • Resultaten
  • Conclusie

   

  Observatie

  De waarneming van het natuurwetenschappelijk onderzoek.

   

  Probleemstelling

  Hier formuleer je een probleemstelling. 

   

  Hypothese vorming

  Hier geef je een logische verklaring voor het probleem. hypothese is een wel een veronderstelling.

   

  Experimentele fase

  Hier werk je je experiment uit. (+ een blancoproef)

   

  Resultaten

  Hier geef je je resultaten weer van het experiment dmv grafieken, tabellen en/of diagrammen.

   

  Conclusie

  Hier kijk je of je hypothese juist was. Zo nee, pas je je hypothese aan.

   

 • Wat betekend generatio spontanea?

 • uit welke fasen betaat natuurwetenschappelijk onderzoek ?

  • observatie ( waarneming)
  • probleemstelling 
  • hypothese vorming 
  • experimentele fase 
  • resultaten 
  • conclusie
 • Hoe kom je aan een probleemstelling?

  die vorm je aan de hand van een waarneming

 • is een probleemstelling hetzelfde als een onderzoeksvraag?

  nee, een onderzoeksvraag is afgeleid van de probleemstelling, maar veel nauwkeuriger geformuleerd.

 • wat is een hypothese?

  Een mogelijke verklaring voor het natuurverschijnsel

 • Welke stappen zitten er in de experimentele fase?

  onderzoeksvraag formuleren

  een hypothese formuleren

  twee identieken groepen worden gevormd 1 experimenteergroep en 2 controlegroep

  proef word uitgevoerd, slechts een factor word onderzocht

   

 • hoe worden resultaten van een onderzoek weergegeven?

  tabellen,grafieken en diagrammen

 • hoe kom je tot de conclusie?

  door de uitkomst te toetsen aan de hypothese

 • hoe formuleer je een verwachting?

  Als (vul hypothese in)... ,dan( vul verwachte uitkomst in)

 • Generatio spontanea -> theorie die zegt dat uit dood of levenloze materie vrij plotseling een organisme kan ontstaan omdat de lucht levens kracht bezit.

   

  natuurwetenschappelijk onderzoek bestaat uit de volgende fasen

  • observatie ( waarneming)
  • probleemstelling 
  • hypothese vorming 
  • experimentele fase  ( experimenteer- en controlegroep)
  • resultaten ( tabellen, grafieken of diagrammen)
  • conclusie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is biologie?
9
wat is biologie?
8
Ander woord voor levende wezens
8
Alle organismen vertonen.......
8
Pagina 1 van 83