Samenvatting Biologie voor jou Havo 4 handboek

-
ISBN-10 9020871307 ISBN-13 9789020871302
437 Flashcards en notities
45 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Biologie voor jou Havo 4 handboek ". De auteur(s) van het boek is/zijn Gerard Smits Jolanda te Lindert, Peter Mooren Henk van der Vrande ' s ABC Press. Het ISBN van dit boek is 9789020871302 of 9020871307. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Biologie voor jou Havo 4 handboek

 • 1 Inleiding in de biologie

 • Biologie; bestuderen van levende wezens, cellen van organismen bestuderen, onderzoek doen

 • wat is biologie?

  bestudering van levende wezens

 • Ander woord voor levende wezens

  organismen

 • Alle organismen vertonen.......

  levensverschijnselen, oa, stofwisseling groei, ontwikkeling, voortplanting.

 • Als een organisme geen levensveschijnselen vertoond is het ....

  dood

 • Als iets nooit heeft geleefd is het..

  levenloos

 • wat word onder stofwisseling verstaan?

  alle scheikundige reacties in een organisme

 • Welke rol spelen enzymen bij stofwisseling

  enzymen versnellen de chemische reactie van stofwisselingsprocessen

 • wat is het verschil tussen de levensloop en levenscyclus

  Levensloop is de ontwikkeling van een individu die eindigt met de dood, levenscyclus is de de ontwikkeling die een soort meemaakt waarbij ook de nakomelingen hoort (dus cyclus) ondanks dat het individu doodgaat.

 • Bij welke wetenschap kun je biologie indelen

  natuurwetenschappen

 • 1.1 Wat is biologie?

 • Organismen -> levende wezens 

  • planten
  • dieren 
  • schimmels
  • bacteriën

  Levensverschijnselen -> dit vertonen organismen 

  • stofwisseling 
  • groei
  • ontwikkelen
  • voortplanten

  Dood -> het heeft levensverschijnselen vertoond, maar nu niet meer.

  Levenloos -> heeft nooit levensverschijnselen vertoond.

  • water 
  • zuurstof
  • koolstofdioxide
  • gesteente

  Stofwisseling -> alle chemische reacties in een organise hierbij worden stoffen omgezet in andere stoffen. Bij deze omzetting spelen enzymen een belangrijke rol. enzymen versnellen (katalyseren) de chemische reactie van stofwisselingsprocessen.

   

  Levensloop -> van een individu. geboorte tot dood.

  Ontwikkeling -> optreden van veranderingen in de bouw en de functioneren van het individu of bepaalde delen daar van. 

  levenscyclus -> van een soort. Geboorte -> voortplanting -> dood van individu -> nakomelingen blijven voortbestaan.  

 • Wat is biologie?

  Studie van organismen

 • wat is een ander woord voor levende wezens?

  organisme

 • Organismen: planten, dieren, schimmels en bacteriën

  Vertonen levensverschijnselen: stofwisseling, groei , ontwikkeling en voortplanting

   

  Dood: heeft ooit geleefd, nu niet meer levend

  Levenloos: heeft nog nooit geleefd (bijv. water, lucht en stenen)

   

  Stofwisseling= alle chemische reactie in een organisme: stoffen worden omgezet in andere stoffen

  Ontwikkeling= veranderingen in de bouw en het functioneren van her individu of van bepaalde delen ervan

   

  Andere begrippen in dit basisstof:

  • enzymen
  • levensloop
  • levenscyclus
  • voorplanting
  • individu

   

 • wat is een ander woord voor levende wezens

  organisme

 • Als een organisme geen levensverschijnsele meer vertoond is het...

  dood

 • Iets dat nooit heeft geleefd heet..

  levenloos

 • wat is de levensloop?

  de stadia van een individu  van geboorte tot dood

 • Wat vertonen Alle organismen?

  Levensverschijnselen

 • Organismen:

  • Planten
  • Dieren
  • Schimmels
  • Bacteriën

  De 8 levensverschijnselen:

  • Voortplanting
  • Ademen
  • Waarnemen
  • Voeden
  • Groei en ontwikkeling
  • Uitscheiden
  • Bewegen
  • Stofwisseling

  Stofwisseling = Alle chemische reacties in een organisme. Hierbij spelen Enzymen een belangrijke rol. 

  Enzymen = Eiwitcomplexen die de stofwisseling helpen en versnellen. 

 • wat is een levenscyclus?

  de stadia van een soort, door voortplanting onstaat cyclus

 • wat verstaan we onder ontwikkeling?

  het onstaan van verandering in de bouw en het functioneren van een individu, of delen daarvan.

 • Wat heeft elk individueel organisme?

  een levensloop

 • Wanneer eindigt de levensloop?

  Bij de dood van het individu

 • Wat heeft elk soort?

  Een levenscyclus

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

ribosomen
Ribosomen: Doen aan eiwitsynthese ->Lezen het DNA af. Er worden zo eiwitten gevormd.
actief transport

—Transport dat wel energie (ATP) kost noem je actief transport
passief transport

—Wanneer transport over het celmembraan geen energie (ATP) kost noem je dit: passief transport
semi permeabel
Sommige stoffen kunnen niet door het celmembraan heen (eiwitten, ionen). Andere stoffen wel zoals water en gassen (O2 en CO2).
processen
Processen:

•Eiwitsynthese àhet maken van eiwitten: à wordt gedaan door ribosomen

•Fotosynthese àhet omzetten water + Co2 + licht in energie: à wordt gedaan door een chloroplast

•Endocytose: Opname vaneiwitten door celmembraan à kost ATP en vindt plaats in transportblaasjes

•Exocytose: Afgifte van eiwitten door celmembraan à kost ATP en vindt plaats in transportblaasjes

•Dissimilatie (celverbranding): à wordt gedaan door Mitochondrien à maakt ATP

•Diffusie: à transport van kleine stoffen (O2/CO2 ) van hoge concentratie naar een lage concentratie àcelmembraan/celwand

•Osmose: à transport van water van een lage concentratie naar een hoge concentratie àcelmembraan/celwand/ vacuole

•Actief transport: Transport over het celmembraan dat ATP (energie) kost. Dit zijn vaak grote moleculen.
functies cel onderdelen
Functies Cel onderdelen:

•Mitochondrien: aerobe dissimilate (verbranding) à glucose wordt afgebroken à ATP (energie komt vrij) àdus maken van ATP!

•Endoplasmatischreticulum: celkern kan via het ER stoffen transporteren. Bij het ruw ER vindt eiwitsynthese plaats door ribosomen. à opslag en transport eiwitten

•Golgi-apparaat: opslag en transporteiwitten
Celmembraan:

1.Scheidt de binnenkant van de cel van de buitenkant,
2.Semi-permeabel
3.Vind diffusie/osmose/actief transport/ endocytose en exocytose over plaats

•Kern: Bevind zich het DNA, kopieren van het DNA.

•Lysosoom: afbreken van afvalstoffen

•Ribosoom: eiwitsynthese (maken van eiwitten)

•Cytoplasma: vloeistof in de cel

•Celskelet: vorm geven aan de cel/stevigheid van de cel

•Chloroplasten: vind fotosynthese plaats: water + Co2 + licht à glucose (energie)

•Vacuole: Door opname van water in de vacuole kan een cel uitgerekt worden (turgor)

•Celwand: stevigheid van de cel/ barriere met de buitenkant van de cel
fagocytose

—Opname van stoffen door omsluiting van het celmembraan heet fagocytose (=het eten door de cel).
—In dunne darmwand opname verteringsproducten door endocytoseà het naar binnen halen van stoffen.
—
—Afgifte afvalproducten en bouwstoffen door exocystoseàhet afgeven van stoffen.
actief transport

—Transport van grotere moleculen (eiwitten) die niet door het semipermeabele membraan kunnen.
—Kost energie (ATP).
osmose in cellen
Dierlijke cel:

—Buiten de cel hoge conc. - binnen de cel lage conc. à (a) cel krimpt
—Buiten de cel lage conc. – binnen de cel hoge conc. à (c) cel klapt Wat zal er gebeuren als je teveel water drinkt? àvb student Groningen 2005 à watervergiftiging door opdracht water drinken.


Plantaardige cel:
Waarom zou een plantaardige cel niet klappen?

—Situatie (a) àPlasmolyse (celmembraan laat los van celwand) Buiten de cel hoge concentratie à cel krimpt

—
—Situatie (c) àTurgor (druk van waterige inhoud op celwand) Buiten de cel lage concentratie à cel zwelt op

—Turgor zorgt voor stevigheid van een plant. Overleg met je buurman waarom een plant slap hangt als het een warme/droge dag is? à weinig water in de grond = hoge osmotische waarde à transport water de cel uit
Of creeer een situatie waarin een plant slap hangt of juist stevig.
osmose plant
Plasmolyseà doordat de omgeving hypertoon is gaat water de cel uit. De cel krimpt en het celmembraan laat los van de celwand.
Turgorà doordat de omgeving hypotoon is gaat water de cel in en wordt de vacuole voller à cel blaast op.