Samenvatting Biologie voor jou Havo 5 handboek

-
ISBN-10 9020872001 ISBN-13 9789020872002
1418 Flashcards en notities
95 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Biologie voor jou Havo 5 handboek ". De auteur(s) van het boek is/zijn Gerard Smits Jolanda te Lindert Frank Dam ' s Alfred Pasieka. Het ISBN van dit boek is 9789020872002 of 9020872001. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Biologie voor jou Havo 5 handboek

 • 1 stofwisseling

 • Stofwisseling is het totaal van alle chemische processen in de cellen van een individu.

 • Wat is stofwisseling
  wisseling van stoffen
 • stofwisselingsprocessen

  alle chemische processen in de cellen van een individu

 • Wat is stofwisseling?

  Stofwisseling is het totaal van alle chemische processen in de cellen van een individu

 • wat is stofwisseling?

  Stofwisseling is het totaal van alle chemische processen in de cellen van een individu

 • Wat verstaan we onder stofwisselingsprocessen

  Het totaal van alle chemische processen in de cellen van een individu

 • Wat voor stoffen worden er gevormd bij een dissimilatie proces?

  organische stoffen uit anorganische stoffen

 • Wat is stofwisseling?

  Alle chemische processen in de cellen van een individu.

 • elke stof is opgebouwd uit moleculen. elk molecuul is weer opgebouwd uit atomen. Er zijn 2 soorten moleculen: organische stoffen en anorganische stoffen. Organische stoffen bevatten altijd een of meer atomen van de element koolstof, waterstof en zuurstof. De moleculen van anorganische stoffen zijn verschillend.

 • Organische stoffen zijn grote, in gewikkelde moleculen. Eiwitten, vetten, koolhydraten.

  Anorganische stoffen zijn kleine, eenvoudige moleculen. CO2, H2O, H2, NH3, N2, O2

 • Een individu is opgebouwd uit 2 verschillende typen stoffen. 

  • Organische stoffen -->  stoffen die altijd een of meer atomen van de elementen C, H, O. levendig. Behalve CO2 CO CO3
  • Anorganische stoffen --> kunnen verschillende stoffen gebruiken. Niet levendig. 
 • moleculen van organische stoffen bevatten altijd meer atomen van koolstof, waterstof, zuurstof.

 • Elke individu is opgebouwd uit 2 verschillende typen stoffen welke 2?

  Organische stoffen en anorganische stoffen

 • Waardoor ontstaat er energie in de cellen?

  Door de afbraak van grote moleculen naar kleine moleculen

 • Wat zijn stofwisselingsprocessen?

  Alle veranderingen in de cellen van je lichaam.

 • Kenmerken organische stoffen: groot en ingewikkeld

  Voorbeelden: eiwitten, vetten en koolhydraten

   

  Kenmerken anorganische stoffen: klein en simpel

  Voorbeelden: H2O, simpelen gassen en metalen

 • Kenmerken organische stoffen: groot en ingewikkeld, bevatten altijd een of meer atomen van elementen koolstof (C), waterstof (H) en zuurstof (O).

  Voorbeelden: eiwitten, vetten en koolhydraten. (Glucose )

   

  Kenmerken anorganische stoffen: klein en simpel

  Voorbeelden: H2O, simpelen gassen en metalen

 • stofwisselingsprocessen worden in 2 groepen verdeeld welke?

  assimilatie en dissimilatie

 • Waardoor ontstaat er energie in de cellen?

  Door de afbraak van grote moleculen naar kleine moleculen

 • ADP + P -) ATP

  D in ADP staat voor di =2

  T in ATP staat voor tri = 3

 • Autotrofe organismen nemen anorganische stoffen op uit het milieu.  Heterotrofie organismen nemen zowel organische als anorganische stoffen op uit het milieu.

 • wat is assimilatie?

  opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen

   

 • Waardoor ontstaat er energie in de cellen?

  Door de afbraak van grote moleculen naar kleine moleculen.

 • Door middel van assimilatie worden organische stoffen gevormd waaruit een individu bestaat. De stoffen die gevormd worden, worden gebruikt voor groei, herstel en voor het vormen van reserve stoffen. Bij assimilatieprocessen wordt altijd energie gebruikt, die energie wordt opgeslagen in de moleculen.

 •                   GROTER ORGANISCH MOLECUUL -) dissimilatie komt energie vrij -)  KLEINER (AN)ORGANISCH MOLECUUL -) assimilatie energie instoppen word een  GROTER ORGANISCH MOLECUUL -) 

 • Stofwisselingsprocessen kunnen we opdelen in 2 groepen:

   

  - Assimilatie: de opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen.

  • Resultaat: de vorming van organische stoffen waaruit het organisme bestaat.
  • Energie wordt vastgelegd als chemische energie in de organische moleculen.

  - Dissimilatie: de afbraak van organische moleculen tot kleinere moleculen.

  • Resultaat: het vrijmaken van energie voor processen in het organisme.
  • De vrijgekomen energie wordt tijdelijk opgeslagen in ATP-moleculen.

   

   

   

 • Door assimilatie ontstaan er organische stoffen waaruit je lichaam bestaan. Deze stoffen worden gebruikt voor;  groei, herstel en voor het vormen van reservestoffen.

 • chemische energie

  energie in moleculen

 • De stofwisselingsprocessen kunnen in 2 groepen verdeelt worden welke 2?

  Assimilatieprocessen en dissimilatieprocessen

 • Bij welke kleur vind er bijna geen fotosynthese plaats?

  Groen.

 • wat is dissimilatie?

  omzetting van organische moleculen tot kleinere moleculen

 • Bij dissimilatie komt de chemische energie vrij die opgeslagen is in de moleculen die worden afgebroken. De energie wordt dan bijv. gebruikt voor bewegen, chemische processen en verwarming van het lichaam. Bij dissimilatie wordt de chemische energie omgezet in verschillende soorten energie bijv. kinetische energie (bij bewegen) of warmte. De vrijgekomen energie kan ook weer vastgelegd worden als chemische energie. Zenuwcellen kunnen de chemische energie opzetten in elektrische energie, voor als ze impulsen geleiden. Sommige dieren kunnen er lichtenergie van maken.

 • Doel van dissimilatie: Het gebruiken van de chemische energie voor andere doeleinden.

 • ATP

  adenosinetrifosfaat

 • waar zijn enzymen actief?

  in en uit een levend wezen 

 • ADP

  adenosinedifosfaat

 • Word een enzym gesplitst?

  nee

 • Een ATP-molecuul bestaat uit 3 fosfaatgroepen. De bindingen van de tweede en de derde fosfaatgroep zijn erg energierijk. Wanneer deze dus wordt afgesplitst komt chemische energie vrij en ontstaat ADP. De vrijgekomen energie wordt gebruikt. Het ADP-molecuul en de fosfaatgroep zijn weer beschikbaar om bij dissimilatie de vrijgekomen energie weer vast te leggen.

 • Wat heeft een plant nodig voor koolstofassimilatie?

  alleen anorganische stoffen

 • bij welke kleur vind er bijna geen fotosynthese plaats?

  groen

 • volgorde koolydraten

  glucose-maltose-zetmeel

 • Is er voor de vorming van zetmeel uit glucose licht nodig?

  nee

 • Waar en wanneer vindt aerobe dissimilatie plaats in autotrofe organismes?

  In het donker

 • Wat zijn enzymen?

  Stoffen die chemische reacties van stofwisselingsprocessen katalyseren(versnellen)

 • Subsrtraat

  Stof waarop de enzym inwerkt. 

 • De stof die bij een reactie ontstaat, noemen we het product van de reactie. 

 • Enzymactiviteit is?

  De snelheid waarmee een enzym een reactie uitvoert, de enzymactiviteit is afhankelijk van de temperatuur. 

 • Verband tussen enzymactiviteit en de temperatuur wordt weergeven in een optimum kromme. Beneden minimum temperatuur; geen enzymactiviteit. Bij een optimum temperatuur, worden de botsingen tussen enzymmoleculen krachtiger. De vorm kan hierdoor ook veranderen, ze worden dan onwerkzaam, want ze passen dan niet meer op elkaar (de enzymmolecuul en de substraatmolecuul). Bij een maximum temperatuur, hebben alle moleculen zijn ruimtelijke vorm verloren.

 • Als een stof opgelost wordt in water, krijgt de oplossing een bepaalde zuurgraad; zuur, neutraal of basisch. 

 • Autotrofe nemen uit het milieu anorganische stoffen op, zoals water en koolstofdioxide. Autotrofe organismen, voeden zich zelf. 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waardoor wordt weefselvloeistof in d haarvaten opgenomen
Door lagere bloeddruk en de hogere osmotische waarde van bloedplasma
Functie weefselvloeistof
Zuurstof en voedingsstoffen naar de cellen toe voeren en koolstofdioxide en andere afvalstoffen van de cellen wegvoeren
Waardoor ontstaat weefselvloeistof
Doordat aan het begin van de haarvaten vocht uittreed
Witte bloedcellen
Cellen met kern
functie: ziekteverwekkers vernietigen celresten
Bloedplaatjes
 • Delen van uitgevallen cellen
 • functie: bloedstolling
 • gevormd in rood beenmerg
Rode bloedcellen
 • Geen kern 
 • gevormd in rood beenmerg uit stamcellen ook hier afgebroken 
 • bevatten hemoglobine dat zuurstof kan binden
 • functie: transport van zuurstof
Wat vervoert bloedplasma
Zuurstof voedingsstoffen afvalstoffen en beschermende stoffen
Bloedplasma
Water met opgeloste stoffen en plasma-eiwitten.
Hartinfarct
Een of meer vertakkingen van een kransslagader raken verstopt
Welke andere krachten helpen mee om bloedstroom op kracht te houden
 • Stotosgewijze druk van slagaders 
 • samentrekking van skeletspieren