Samenvatting Biopsychology

-
ISBN-10 0205030998 ISBN-13 9780205030996
639 Flashcards en notities
254 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Biopsychology ". De auteur(s) van het boek is/zijn John P J Pinel. Het ISBN van dit boek is 9780205030996 of 0205030998. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Biopsychology

 • 1 Biopsychology as a Neuroscience

 • Er zijn vier grote thema's in dit boek:


  1. Thinking creatively about Biopsychology (creatief denken);

      Met creatief denken wordt in dit geval bedoeld te denken op een    
      productieve en onconventionele manier. Met andere woorden 
      "Thinking outside the box"

  2. Clinical Implications (klinische implicaties);
       Klinische overwegingen zijn verwant aan de biopsychologie. Veel van
       wat biopsychologen leren over de functie van het normale brein kont      
       van de studie van beschadigde of dode hersenen. Daartegenover is veel  
       wat biopsychologen ontdekken relevant voor het behandelen van
       hersenziekten.

   
  3. The Evolutionary Perspective (Evolutionair perspectief);
     
   Een belangrijk onderdeel van het evolutionair perspectief is de    
       'comparative apporach' (het biologische fenomeen leren begrijpen door
       soorten met elkaar te vergelijken). 
       

  4. Neuroplasticity (neuroplasticiteit);
     
   Tot de vroege jaren '90 dachten de meeste neurowetenschappers dat 
       het brein een drie dementionaal web was van neuro elementen die als
       het ware verbonden waren in een groot netwerk van circuits. Nu weten
       wetenschappers dat het volwassen brein niet een statisch netwerk van
       neuronen is, maar een plastisch (veranderbaar) orgaan dat continue
       veranderd en groeit door invloeden van de genen en gebeurtenissen in
       een persoon zijn leven. 
 • 1.1 What is Biopsychology?

 • Biopsychology: de wetenschappelijke studie van de biologie van gedrag (Dewsbury 1991).

  Sommige refereren dit veld als psychobiologie, gedrags biologie of gedrags neurowetenschappen. In het boek 'The Organization of Behavior'  (1949) van D. O. Hebb beschrijft hij een theorie dat complexe psychogische fenomenen, zoals perceptie, emotie, gedachten en herinneringen worden geproduceerd door hersenactiviteit. 
 • Biopsychologie is de wetenschappelijke studie naar de biologie achter gedrag. Het is een relatief jonge studie die in de 20e eeuw ontstaan is.
 • 1.2 What Is the Relation between Biopsychology and the Other Disciplines of Neuroscience?

 • De volgende disciplines van de neurowetenschappen zijn relevant voor de biopsychologie: 

  • Neuroanatomy: De studie naar de structuur van het zenuwstelsel 

  • Neurochemistry: De studie naar de chemische basis van neuroactiviteit

  • Neuroendocrinology: De studie naar interacties tussen het
   zenuwstelsel en het endocriene systeem

  • Neuropathology: De studie naar afwijkingen aan het zenuwstelsel

  • Neuropharmacology: De studie naar de effecten van medicijnen op de neuroactiviteit

  • Neurophysiology: De studie naar de functies en activiteiten van het zenuwstelsel
 • Biopsychologen integreren de kennis van andere neurowetenschappelijke disciplines om zo het gedrag te bestuderen.

  De volgende neurowetenschappelijke disciplines zijn relevant voor biopsychologie:
  - Neuroanatomie: de studie naar de structuur van het zenuwstelsel.
  - Neurochemie: de studie naar de chemische basis van neurale activiteit.
  - Neuroendocrinologie: de studie naar de interactie tussen het zenuwstelsel en het endocrien systeem (klieren die afscheidingen in het lichaam hebben).
  - Neuropathologie: de studie naar aandoeningen in het zenuwstelsel.
  - Neuropharmacologie: de studie naar de effecten van drugs op hersenactiviteit.
  - Neurophysiologie: de studie naar de functies en activiteiten van het zenuwstelsel.
 • 1.3 What Types of Research Characterize the Biopsychological Approach?

 • Er zijn verschillende manieren waarop onderzoek kan worden uitgevoerd. Zo zijn er:

  - Human and Nonhuman Subjects (1.3.1);
  - Experiments and Nonexperimends (1.3.2);
  - Pure and Applied Research (1.3.3);
 • Biopsychologisch onderzoek kan gaan over menselijke of niet-menselijke subjecten. Het kan een formeel experiment zijn of een non-experiment, en het kan een puur of toegepast onderzoek zijn.
 • 1.3.1 Human and Nonhuman Subjects

 • Zowel mensen als dieren worden gebruikt voor biopsychologisch onderzoek. 


  Voordelen mensen:
  • Zij kunnen instructies opvolgen
  • Zij kunnen hun subjectieve mening uiten
  • Het is goedkoper
  • Het is direct generaliseerbaar op mensen

  Nadelen mensen:
  • Je hebt te maken met ethiek.
  • Het brein is complexer en groter dan een dierenbrein   Voordelen dieren:
  • Het brein is minder complex dan dat van mensen, maar toch kunnen veel dingen verklaard worden van het menselijk brein door onderzoek te doen op dieren
  • De 'comparative approach' is toe te passen, omdat je verschillende soorten met elkaar kunt vergelijken.
  • Je kunt onderzoeken uitvoeren die bij mensen onethisch zijn.

  Nadelen dieren:
  • Je moet volgens de wet goed voor de dieren zorgen, wat kosten met zich meebrengt
  • Je kunt de resultaten van het onderzoek niet generaliseren op mensen
 • Zowel mensen als niet-mensen zijn het onderwerp van biopsychologisch onderzoek. Van de niet-mensen zijn ratten het meest populair, daarna: muizen, katten, honden en (niet-menselijke) primaten. 

  Voordelen van mensen over niet-mensen:
  - Kunnen instructies opvolgen
  - Ze kunnen vertellen over hun subjectieve ervaringen
  - Onderzoek is goedkoper dan niet-menselijk onderzoek

  Voordelen van niet-mensen over mensen:
  - De hersenfuncties zijn simpeler, hierdoor is het makkelijker om de basale verbanden tussen gedrag en hersenactiviteit te achterhalen.
  - Het vergelijken van verschillende soorten dieren.
  - Soepelere ethische regels.
 • 1.3.2 Experiments and Nonexperiments


 • Experimenten:

  Between-subjects design: een verschillende groep testsubjecten onder elke conditie

  Within-subjects design: de zelfde groep testsubjecten onder elke conditie.

  Het verschil tussen de condities heet de onafhankelijke variabele (independent variable). De variabele wat gemeten wordt met het onderzoek om de onafhankelijke variabele te meten wordt de afhankelijke variabele (dependent variable) genoemd.
  Indien het onderzoek op juiste manier wordt uitgevoerd, zijn alle veranderingen die hebben plaatsgevonden bij de afhankelijke variabele, veroorzaakt door de onafhankelijke variabele. Indien dit niet het geval is kan een ander determinant voor de verandering hebben gezorgd, de verstorende variabele (confounded variable)
  Nonexperiment
  Quasiexperimental studies: onderzoeken naar groepen of subjecten die in het echte leven ook al zijn blootgesteld aan de conditie.
  Dit wordt vooral gedaan indien het onethisch zou zijn. Bijvoorbeeld: onderzoeken over de effecten van alcoholverslaving. Het is onethisch om personen alcohol te blijven schenken.
  Case studies: onderzoek dat zich richt op één enkel persoon/subject. Het grootste probleem bij de case studies is dat het niet generaliseerbaar is.
 • In de biopsychologie zijn er 2 soorten onderzoek; experimenten en non-experimenten. 2 types van non-experimenten zijn: quasi experimenteel onderzoek en casussen.

  Experimenten
  Deze methode is er om causale verbanden te achterhalen.

  Between subjects design:
  1 groep blootgesteld aan 1 conditie

  Within subjects design:
  1 groep blootgesteld aan meerdere condities

  De onafhankelijke variabele zijn de condities.
  De afhankelijke variabele is hetgeen wat wordt getest door de onderzoeker.
  De verstorende variabele is de variabele die ongemerkt de uitslag beïnvloed.


  Quasi experimenteel
  Onderzoek naar de effecten van condities die aan de mensen in de 'echte wereld' zijn blootgesteld.

  Casus
  Bij een casus wordt maar 1 subject bekeken/behandeld. Hierdoor krijgt men een beter beeld over die situatie, het probleem is echter dat deze casussen moeilijk te generaliseren zijn.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Zenuwen die signalen transporteren vanaf een constructie, zoals het CZS zijn ........ zenuwen
efferente
het gedeelte van het perifere zenuwstelsel, dat de interne lichaamsomgeving reguleert, heet het: ........
autonome zenuwstelsel
Het ...... bestaat uit de hersenen en de ruggengraat 
Centrale zenuwstelsel
Noem 4 voordelen van lateralisatie.
1. Conflict vermijding door onverenigbare functies te scheiden en 1 hemisfeer de controle geven.

2. Door specialisatie wordt de capaciteit verhoogd.

3. Snelheid verhoogd door langzame interhemisferische communicatie wordt vermeden (corpus callosum).

4. Parallel-processing; multi-task is mogelijk.
Is lateralisatie uniek in mensen?
Nee, vanaf mid 70's werd het duidelijk dat lateralisatie aanwezig was in zelfs primitieve soorten en alle zoogdieren. Het is dus geevolueerd vroeg in the evolutie van zoogdieren.
Wat is het grote verschil tussen de linker en rechter hemisfeer?
Links houdt zich vooral bezig met rationele dingen, terwijl rechts zich meer bezig houdt met emotionele dingen.
Wat zijn twee karakteristieken van hersen en gedragslateralisatie?
1. Functies zijn dominant in 1 hemisfeer.

2. Hemisferen hebben een set verenigbare functies.
Verlies wordt geassocieerd met schade aan welke hemisfeer?
Linker hemisfeer.
What are three conditions for evolution?
1. Heredity
2. Variability
3. Selection
What is the current view of brain structures that mediate addiction?
1. Prefrontral lobes, amygdala and mesocorticolimbic pathway; initial drug taking.

2. Craving and compulsive drug use: Dorsal striatum and hypothalamic stress circuits.

3. Relapse: prefrontal cortex, amygdala, hypothalamic stress circuits.