Samenvatting Boekhouden geboekstaafd 1

-
ISBN-10 9001410065 ISBN-13 9789001410063
266 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Boekhouden geboekstaafd 1". De auteur(s) van het boek is/zijn H Fuchs, S J M van Vlimmeren. Het ISBN van dit boek is 9789001410063 of 9001410065. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Boekhouden geboekstaafd 1

 • 1 Inleiding en algemene begrippen

 • Bedrijfshuishouding
  Economisch zelfstandige duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, die zich richt op het leveren van goederen en/of het verlenen van diensten.
 • Onderneming
  Een bedrijfshuishouding die gericht is op het maken van winst.
 • Informatie
  Gegevens waarmee de kennis van een bepaalde persoon wordt vergroot.
 • Informatieanalyse 
  Een onderzoek naar de informatiebehoeften van de diverse functionarissen in een onderneming. 
 • Bestuurlijke Informatieverzorging
  Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie t.b.v. het besturen, het doen functioneren en het beheersen van een bedrijf en t.b.v. de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.
 • Management Informatie Systeem (MIS)
  Systeem waarbij allerlei gegevens die zijn verzameld binnen het bedrijf en daarbuiten, worden omgezet in voor het management bruikbare informatie.
 • Financiële administratie
  Onderdeel van de administratie waarin de financiële gegevens worden vastgelegd.
 • Boekhouding 
  Gedeelte van de administratie waarin gegevens over financiële feiten worden vastgelegd, die leiden tot veranderingen in de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen.
 • Handelsonderneming
  Onderneming die goederen inkoopt met de bedoeling deze in onveranderde vorm met winst te verkopen.
 • Waardenkringloopschema
  Schematische voorstelling van de relaties tussen geld- en goederenstromen binnen een onderneming.
 • Transformatieproces
  Omvormingsproces van grondstoffen naar eindproducten binnen een industriële onderneming. Door dit transformatieproces onderscheidt de industriële onderneming zich van de handelsonderneming. Ook bij dienstverlenende ondernemingen zien we zo'n omvormingsproces.
 • Administratieve Organisatie (AO)
  Het geheel van organisatorische maatregelen die een onderneming worden genomen om de bestuurlijke informatieverzorging op de juiste wijze te laten plaatsvinden.
 • Bestuurlijke Informatiekunde (BIK)
  Studiegebied van de bestuurlijke informatieverzorging die zich richt op het opzetten van een geautomatiseerd informatiesysteem.
 • Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
  Technologie die wordt ingeschakeld bij het opzetten van een geautomatiseerd informatiesysteem.
 • Verbandscontrole
  Controle-aanpak die gebaseerd is op toetsing van de onderlinge relatie tussen twee grootheden.
 • Jaarrekening
  Jaarlijks opgemaakt financieel verslag, dat bestaat uit de winst-en-verliesrekening, de balans en een toelichting op deze overzichten.
 • Interne Jaarrekening
  Jaarrekening die informatie bevat ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen en ter bijsturing van de uitvoering binnen de onderneming. Dit cijfermateriaal wordt overigens meestal vaker dan éénmaal per jaar samengesteld. 
 • Fiscale Jaarrekening
  Jaarrekening die is opgesteld volgens voorschriften die zijn vastgelegd in belastingwetten en die de bedoeling heeft de belastingdienst te informeren over het behaalde resultaat in een bepaald boekjaar. 
 • Externe Jaarrekening
  Jaarrekening die is opgesteld volgens wettelijke eisen (uit het BW) en andere regelgeving, bestemd voor het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouders (bij een BV/NV).
 • Gepubliceerde Jaarrekening
  Jaarrekening waarmee financiële informatie wordt verstrekt aan geïnteresseerde derden in het algemeen. Deze jaarrekening moet ter inzage worden gelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Geïntegreerd Informatiesysteem
  Informatiesysteem dat alle aspecten van een transactie in verschillende deelsystemen tegelijkertijd registreert.
 • Externe Integratie van Informatiesystemen
  Integratie van het interne informatiesysteem met een of meer externe informatiesystemen.
 • Centrale Databasetechnologie
  Technologie waarbij een softwareprogramma gegevens niet opslaat in allerlei eigen bestandsformaten, maar gebruikmaakt van een centrale gegevensbank.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.