Samenvatting Boom Basics Strafrecht

-
ISBN-10 9089746617 ISBN-13 9789089746610
131 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Boom Basics Strafrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn S L J Janssen. Het ISBN van dit boek is 9789089746610 of 9089746617. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Boom Basics Strafrecht

 • 1 Inleiding

 • strafrecht is onderdeel van het publiek recht

  strafrecht heeft als doel het tegengaan van eigenrichting, dus het voorkomen dat burgers hun problemen onderling uitvechten

 • speciale preventie; voorkomen dat de dader nogmaals strafbare feiten pleegt, dat hij recidiveert

  generale preventie; voorkomen dat anderen dergelijke strafbare feiten pleegt

 • Speciale preventie is....

  voorkomen dat de dader nogmaals strafbare feiten pleegt; dat hij recidiveert

 • Generale preventie is....

  voorkomen dat anderen dergelijke strafbare feiten pleegt

 • materieel strafrecht; verzamelnaam voor alle strafbepalingen, dus alle artikelen die vastleggen wat strafbaar is en wat niet

  formeel strafrecht; verzameling van alle procesrechtelijke regels, en bepaalt wat de regels voor de overheid zijn wanneer iemand een strafbaar feit pleegt

 • Materieel strafrecht is?

  verzamelnaam voor alle strafbepalingen, dus alle artikelen die vastleggen wat strafbaar is en wat niet

 • Formeel strafrecht is?

  verzameling van alle procesrechtelijke regels, en bepaalt wat de regels voor de overheid zijn wanneer iemand een strafbaar feit pleegt

 • het wetboek van strafrecht (sr) voor het materiële gedeelte

  het wetboek van strafvordering (sv) voor het processuele gedeelte

 • 3 bronnen van strafrecht;

  1. de wet

  2. jurisprudentie (rechtspraak)

  3. verdragen

 • wetboek van strafrecht verdeeld in 3 boeken, (1) algemene bepalingen, (2) de misdrijven, (3) de overtredingen

 • In welke 3 boeken is het wetboek van strafrecht verdeeld?

  algemene bepalingen, misdrijven en overtredingen

 • jurisprudentie geeft invulling aan termen uit de wet; belangrijkste uitspraken van rechters

 • 4 voorwaarden voor strafbaarheid

  1. menselijke gedraging

  2. die valt binnen de grenzen van een wettelijke delictsomschrijving

  3. die wederrechtelijk is

  4. en aan schuld te wijten

   

  1+2 zijn bijzondere voorwaarden van strafbaarheid, omdat ze in elk geval anders zijn

  3+4 zijn algemene voorwaarden omdat ze altijd het zelfde zijn

 • De 4 voorwaarden voor strafbaarheid zijn

  1. menselijke gedraging

  2. die valt binnen de grenzen van een wettelijke delictsomschrijving

  3. die wederrechtelijk is

  4.  en aan schuld te wijten

 • De bijzondere voorwaarden van strafbaarheid zijn

  menselijke gedragingen en wettelijke delictsomschrijving

 • De algemene voorwaarden van strafbaarheid zijn

  wederrechtelijkheid en aan schuld te wijten

 • 2 De menselijke gedraging

 • Menselijke gedragingen:

  commissiedelict (handelen) of een omissiedelict (nalaten)

  een dier of ding kan geen strafbaar feit plegen

  er moet een zekere mate van wilsgestuurd handelen achter de gedraging zitten (geen slaapwandelen of epileptische aanval bijvoorbeeld)

 • 2 soorten strafbare feiten;

  1. formeel omschreven delicten waarbij een gedraging strafbaar is gesteld, bijvoorbeeld diefstal

  2. materieel omschreven delicten waarbij het gaat om het veroorzaken van een strafbaar gevolg, bijvoorbeeld doodslag

 • 2 soorten strafbare feiten zijn...

  formeel; gedraging is strafbaar

  materieel; gevolg is strafbaar

 • de conditio sine qua non; de oudste causaliteitstheorie stelt de vraag of het gevolg ook zou zijn ingetreden indien de gedraging niet had plaatsgevonden. als deze vraag ontkennend moet worden beantwoord is er sprake van een conditio sine qua non.

   

  een omstandigheid zonder welke het gevolg niet gebeurd zou zijn (vader roept geen hulp voor ziek kind; kind overlijdt)

 • causa proxima kijkt naar wat de dichtstbijzijnde oorzaak tot het gevolg is

 • conditio sin qua non betekend?

  stelt de vraag of het gevolg ook zou zijn ingetreden als er andere gedragingen hadden plaatsgevonden

 • causa proxima betekend?

  kijken naar wat de dichtstbijzijnde oorzaak tot het gevolg is

 • de redelijke voorzienbaarheid kijkt in hoeverre het gevolg redelijkerwijs voorzienbaar was op het moment van de handeling. had een normaal persoon de gevolgen kunnen voorzien? 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

beleids sepot is?

veroordeling is wel mogelijk maar op gronden van algemeen belang niet gewenst, de verdachte is bijvoorbeeld al op een andere manier gestraft

technisch sepot is?

om technische redenen wordt de zaak geseponeerd, er is bijvoorbeeld te weinig bewijs

onder de rechtsmiddelen valt?

hoger beroep en cassatie

onder het hoofdonderzoek valt?

onderzoek ter terechtzitting, beraadslaging en uitspraak

onder het voorbereidend onderzoek valt?

opsporingsonderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek

waar staat EHRM voor?

Europese Hof voor de Rechten van de Mens

wanneer speelt de politie een belangrijke rol in het proces?

opsporingsfase

inquistoire proces?

rechter is actief bezig met het zoeken naar de waarheid

accusatoire proces?

rechter stelt zich terughoudend op en is een soort scheidsrechter tussen verdediging en aanklager

wat is functioneel daderschap?

aangesproken worden op het gedrag van anderen (met werk, ondergeschikte bijvoorbeeld)