Samenvatting Bosecologie en bosbeheer

-
ISBN-10 9033477823 ISBN-13 9789033477829
617 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bosecologie en bosbeheer". De auteur(s) van het boek is/zijn Jan den Ouden. Het ISBN van dit boek is 9789033477829 of 9033477823. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Bosecologie en bosbeheer

 • 1 Bos en bosbeheer in Vlaanderen en Nederland

 • Hoi
  :)
 • 1.2 Inleiding

 • Waarom wordt houtproductie in Nederland en Vlaanderen ondergeschikt gezien aan waarden voor natuurbeheer?
  Omdat wij 90% van het hout importeren.
 • Waarom worden er tegenwoordig meer eisen gesteld aan de professionaliteit van de beheerder?
  1) Verschuivingen in wensen aan bos
  2) Ze moeten hun maatregelen uitleggen om draagvlak te creëren
 • Wat maakt het plannen van bosbeheer zo lastig?
  1) Omstandigheden natuur veranderen
  2) Doelstellingen beheer veranderen
 •  Wat is bosecologie?
  Het wetenschappelijke vakgebied dat de relaties bestudeert tussen organismen onderling, en tussen organismen en hun omgeving.
 • 1.3 Definities van bos en bosbeheer

 • Wat is de eerste definitie van een bos?
  Een gemeenschap van houtige gewassen gekarakteriseerd door bestendigheid, wederzijdse beïnvloeding en inwerking op de omgeving.
 • Waarom probeert men tegenwoordig de grens tussen bos en andere vormen van landgebruik uit te vlakken?
  Omdat in termen van biodiversiteit bos niet los kan worden gezien.
 • Wat is een bos?
  Een ecosysteem gedomineerd door houtachtige, met een minimumoppervlakte en een minimumdichtheid en hoogte van de vegetatie.
 • Wat is bosbeheer?
  Het geheel van menselijke activiteiten die de structuur, samenstelling en dynamiek van het bosecosysteem sturen teneinde de doelstellingen van de eigenaar en/of beheerder te realiseren.
 • Wat is duurzaam bosbeheer?
  Richt zich op een optimale en bestendige levering van goederen en diensten aan de samenleving, nu en in de toekomst.
 • Waar is het gekozen beheer afhankelijk van?
  1. Gewenste productie en/of dienstverlening
  2. Heersende sociaaleconomische context
  3. Heersende biotische en abiotische factoren
 • Waarom wordt bosbouw minder gebruikt?
  Het benadrukt te weinig het multiculturele karakter van bossen.
 • Wat is bosteelt?
  De wetenschappelijke discipline die de ecologische en technische basis legt voor het succesvol sturen van groei en ontwikkeling van bossen ter verwezenlijking van de maatschappelijke doelen.
 • 1.4 Bos in Vlaanderen en Nederland: geschiedenis en actuele situatie

 • Vlaanderen en Nederland maken onderdeel uit van het Atlantische deel van het Noord-Europese laagland.
 • Welk klimaat hebben wij en wat is de PNV(potentieel natuurlijke vegetatie)?
  Gematigd maritiem, bos.
 • In welke formatie valt ons bos?
  Zomergroene loofbossen en gemengde naaldloofbossen met gunstige vochtvoorziening.
 • Wat zijn kenmerken van ons bos?
  1. Klein deel van het landoppervlak
  2. Versnipperd (eigendom)
  3.  Merendeel is ongemengd
  4.  Oppervlakte neemt toe
  5. Veel hout moet geïmporteerd worden  
  6. Hoge recreatiedruk
  7. Lage graad van natuurlijkheid
  8. Meeste bomen zijn aangeplant (natuurlijkheid struik en kruidlaag groot
  9. Biodiversiteit hotspot en van groot belang voor natuurbehoud
 • Wat is de eerste periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Van laatste ijstijd tot nieuwe steentijd. Weinig impact mens, landschap grotendeels bos.
 • Wat is de tweede periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Van nieuwe steentijd tot Romeinse periode.
  Mens gaat zich permanent vestigen en aan nieuwe landbouw doen. Bos -> landbouwgrond. Nog geen sprake van bosbeheer, wel houtkap.
 • Wat is de derde periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Begin Romeinen tot eind Romeinen.
  Bos wordt sterk teruggedrongen. Hakhout.
 • Wat is de vierde periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Val Romeinen tot Middeleeuwen (bevolkingsgroei en organisatie).
  Door gedeeltelijke ontvolking platteland spontane bosuitbreiding. Draait later weer om.
 • Wat is de vijfde periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Lichte Middeleeuwen tot
  Meer bos weg door oprichting abdijen en steden. Verre bosdegradatie leidde tot houttekort. Ontstaan van dringende maatregelen die de aanvoer van hout veilig moesten stellen, bosaanplantingen.
 • Wat is de zesde periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Eerste historisch gedocumenteerde bosaanplantingen tot 19e eeuw.
  Verschillende gebruiksrechten werden strengen gereguleerd met het oog op bosbehoud. Hakhout groot, intensief beheerd dus. Bosbeheer met veel kennis en kunde uitgevoerd. Hout bestemd voor hoogwaardige toepassingen moest geimporteerd worden. Adel heeft veel gedaan voor bos (om te kunnen blijven jagen).
 • Wat is de zevende periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Van 19e eeuw tot nu.
  Opkomst moderne landbouwtechnieken, gedeelte vervanging van hout als brandstof door steenkool en olie. Globalisering en concurrentie. Verdere ontwikkeling van bosbouw als wetenschap. Bosareaal neemt sterk toe, vooral dennen aangeplant.
 • Waarom is er weinig bos dat minstens 150 tot 200 jaar oud is?
  De opeenvolgende periodes van bosontginning en uitbreiding.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar worden voedselwebmodellen voor gebruikt?
Om de stroom van C en N door de bodem te berekenen.
Waarom spelen energetische overwegingen ondergronds een kleinere rol?
Ondergrond hebben omnivoren een belangrijkere rol. Hierdoor is de energetische efficiëntie veel hoger waardoor er meer trofische niveaus mogelijk zijn. Omnivorie verhoogt ook de stabiliteit van ondergrondse voedselwebben.
Waar kun je voedselwebben voor gebruiken?
1. Relatie tussen soortenrijkdom van een bosecosysteem en eigenschappen zoals weerstand tegen en veerkracht na stress of verstoring.
2. Bijdrage van verschillende soorten aan kringlopen van voedingsstoffen te onderzoeken
Wat zijn ecosysteemingenieurs?
Als een taxonomische groep ook een niet-trofische rol vervult, met een disproportioneel groot effect op het fysische milieu in verhouding tot zijn biomassa.
Wat zijn subcategorieën van bodemdieren (gebaseerd op grootte)?
1. Microfauna
2. Mesofauna
3. Macrofauna
4. Megafauna
Waar leidt een lagere schimmelbiomassa tot?
1. Minder schimmel etende ongewervelde dieren
2. Lagere immobilisatie van stikstof in schimmelweefsel, stikstof circulatie kan toenemen
Hoe beinvloed de hvh stikstof de afbraaksnelheid?
Meer = lagere productie enzymen betrokken bij afbraak lignine
Meer = goed afbreekbare verbindingen worden sneller afgebroken

Zo daalt de strooiselkwaliteit sneller.
Wat zijn de hoofdoorzaken van de steeds dikker wordende strooisellagen in onze bossen?
Vermesting en verzuring -> grotere strooiselproductie en een lagere afbraaksnelheid.
Wat zijn de subcategorieën van bodemdieren (gebaseerd op dieet)?
1. Bacterie-eters
2. Schimmeleters ((a) alleen inhoud of (b) ook celwand)
3. Strooiseleters
4. Houteters
5. Worteleters
6. Predatoren
7. Omnivoren
Wat zijn en doen de bruinrotschimmels?
Ze kunnen geen lignine afbreken, maar wel cellulose. Hierdoor krijgt het hout een donkerdere kleur, is het droger en heeft een brokkelige, kubusvormige structuur. Vooral op grof dood hout van oude bomen.