Samenvatting Bouwstenen van management en organisatie

-
ISBN-10 9055163139 ISBN-13 9789055163137
191 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Bouwstenen van management en organisatie
 • Derk Jan Eppink Gert Jan Melker Pieter Jannis Tack
 • 9789055163137 of 9055163139
 • 2019

Samenvatting - Bouwstenen van management en organisatie

 • 1 Inleiding

 • Uit welke 3 bouwstenen bestaat een succesvolle organisatie?
  -De strategie: geleverde producten en diensten sluiten aan bij de wensen uit de samenleving. Strategie is de koppeling tussen de buitenwereld en en de binnenwereld van de eigen organisatie.

  -Operationele deel: operaties

  -Organosatiestructuur: de verdeling van het werk over de mensen waarop zij met elkaar samenwerken.
 • 2.1 Wat is management?

 • Wat zijn de 3 betekenissen van management
  Groep functionarissen
  Activiteiten van managers
  Vakgebied
 • Welke 3 betekenissen heeft het woord management?
  -Groep functionarissen: bijv topmanagement, middenmanagement en uitvoerend of eerstelijnsmanagement.

  -Activiteiten van managers: als de resultaten van de activiteiten goed zijn is het excellent management, zo niet dan is het  mismanagement.

  -vakgebied: alle kennis en kunde die op dat gebied is ontstaan.
 • Wat is een manager?
  Iemand die in een organisatie het handelen van andere mensen stuurt, ook wel leidinggevende genoemd
 • Wat zijn de 2 rollen van managers volgens Fayol?
  -Constituerende taken management: als de manager hoog in de organisatie zit is het vooral plannen en organiseren.

  -Dirigerende taken management: managers op lagere niveaus houden zich vooral bezig met het geven van opdrachten en controle daarvan.

  Vrijwel altijd vervult een manager een mix van constituerende en dirigerende taken.
 • Beschrijf de 3 groepen van activiteiten of rollen van de manager volgens Mintzberg
  -Interpersoonlijke rol: hierbij treedt de manager als boegbeeld van de organisatie naar buiten. Als leider die zijn mensen motiveert en aanstuurt en als onderdeel van een netwerk.

  -Informationele rol: hierbij houdt de manager goed in de gaten wat er intern en extern afspeelt, verspreidt informatie intern en informeert de buitenwereld over wat de organisatie doet.

  -Besluitvormende rol: hierbij is de manager ondernemer. Hij lost problemen op, wijst middelen toe en onderhandelt intern en extern.
 • Wat is het patroon van de effectieve manager volgens Kotter?
  -Agenda setting: het vaststellen van de problemen die om een oplossing vragen.

  -Netwerk: een netwerk ontwikkelen van mensen dat behulpzaam kan zijn om de organisatie succesvol te maken.  

  -Uitvoeren: de effectieve manager zorgt ervoor dat de agenda uitgevoerd wordt met behulp van het netwerk.
 • 2.2 Wat is organisatie?

 • Welke verschillende betekenissen heeft het woord organisatie?
  -Eenheid van organisatie: waarin mensen, middelen en methoden zijn samengebracht om vooraf geformuleerde resultaten te bereiken.

  -Hoe deze is ingericht: hoe is de structuur en waar zijn de vestigingen gelegen? 

  -Activiteit van de organiseren zelf: bijvoorbeeld bij een wereldkampioenschap.
 • Wat zijn de 3 betekenissen van organisatie
  Eenheid, waarin mensen, middelen en methode zijn samengebracht.
  De wijze waarop een organisatie is ingericht en vormgegeven.
  De activiteit organiseren
 • Hoe ziet het proces van een organisatie eruit?
  Input: grondstoffen om de producten te kunnen maken, komen uit de externe omgeving.

  Throughput: het productieproces zelf. ondersteund door logistiek.

  Output:  het product of dienst wat uiteindelijk aan de klant geleverd wordt, aan de externe omgeving.
 • 2.3 Kenmerken van theorie over management en organisatie

 • Wat is het verschil tussen een beschrijvende theorie en een voorschrijvende theorie?
  Beschrijvende theorie: geeft weer hoe de werkelijkheid eruitziet volgens de ontdekker ervan. De theorie beschrijft de elementen van de werkelijk en de verbanden ertussen, maar niet de relatie met succes.

  Voorschrijvende theorie: geeft aan hoe de werkelijkheid te verbeteren is. In veel gevallen is deze universeel en geeft een aanpak om stapsgewijs tot een beter resultaat te komen.
 • Wat is het verschil tussen een universele theorie en een situatieafhankelijke theorie?
  Universele theorie:  geeft aan hoe de werkelijkheid er altijd uitziet. Deze theorie zou altijd succesvol moeten zijn, de praktijk wijst uit dat dit niet altijd het geval is aangezien elke onderneming anders is.

  Situatieafhankelijke theorie: eerst kijken naar de structuur van een organisatie. Het succes hangt af van de aard van de situatie in een onderneming.
 • Waar let je op bij claims afkomstig uit onderzoeken volgens Rosenzweig?
  1. De achtergrond van de onderzoeker, academicus of praktijkmens?
  2. Wat zijn de feiten waarop het onderzoek berust?
  3. Hoe zijn de feiten verzameld en geanalyseerd? 
  4. Hoe groot was de steekproef en hoe was die samengesteld?  

  komt de eigen onderneming overeen met de geteste onderneming?
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Bouwstenen van management en organisatie
 • Derk Jan Eppink Gert Jan Melker Pieter Jannis Tack
 • 9789491743016 of 9491743015
 • 2013

Samenvatting - Bouwstenen van management en organisatie

 • 1 inleiding

 • Uit welke drie bouwstenen is een succesvolle organisatie opgebouwd  ?
  strategie ,operationele deel en organisatiestructuur 
 • Hoe wordt het omzetten van input naar output genoemd?
  Dit is throughput (of transformatie).
 • Waaruit bestaan de drie bouwstenen van een succesvolle organisatie.
  Uit strategie, operaties en organisatiestructuur.
 • Uit welke drie bouwstenen is een succesvolle organisatie opgebouwd?
  1. Allereerst de strategie (strategisch mgt.)
  Die inhoudt dat de producten en de diensten die geleverd worden, aansluiten bij de wensen uit de samenleving.
  Daar moeten de twee andere bouwstenen van de organisatie.
  2. het operationele deel van de organisatie (operationeel mgt.) en de organisatiestructuur (organisatieontwerp) voor zorgen .

  Oftewel strategie is: voor wie
  Operationele deel is: wat doen we / maken we
  Organisatiestructuur is: hoe doen we het / maken we het.
 • Uit welke drie bouwstenen is een succesvolle organisatie opgebouwd  ?
  strategie ,
  operationele deel 
  organisatiestructuur
 • strategie is de koppeling tussen 
  externe omgeving  en eigen organisatie  
 • De drie betekenissen van management:
  1. een groep functionarissen in een organisatie
  2. de activiteiten van die groep functionarissen
  3. een vakgebied
 • Waarom moeten de drie bouwstenen in lijn zijn met de omgeving?
  Wanneer de eisen uit de externe omgeven wijzigen, dan zal de organisatie hierop in moeten spelen. Als dat niet gebeurt dan komt het voortbestaan van de organisatie in gevaar.
 • Uit welke 3 bouwstenen is een succesvolle organisatie opgebouwd?
  1 strategisch management
  2 operationeel management
  3 organisatieontwerp
 • Wat houdt de organisatiestructuur in?
  Verdeling van werk (wie doet het) en de manier van samenwerken
 • En succes volle organisatie is opgebouwd uit drie bouwstenen .De eerste is de  (1e)strategie (die inhoud dat de producten en de diensten die geleverd worden, aansluiten bij de wensen uit de samenleving.Daar moeten de twee andere bouwstenen van de organisatie ,het (2e)operationele deel van de organisatie   en de (3e) organisatiestructuur voor zorgen .
  Strategie is voor wie 
  Operationele deel is wat doen we (maken we ) 
  En organisatiestructuur hoe doen we het (maken we het )
 • De drie betekenissen van organisatie:
  1. een eenheid (waarin mensen, middelen en methoden zijn samengebracht om doelen te bereiken).
  2. de wijze waarop de organisatie is ingericht.
  3. de activiteit organiseren.
 • Wat houdt de strategie in?
  De producten en diensten die geleverd worden moeten aansluiten bij de wensen uit de samenleving
 • Strategie is de koppeling tussen
  externe omgeving en eigen organisatie.
 • Een strategisch  
  ons product sluit niet (meer) aan bij de markt 
 • Hoe is het besluitvormingsproces op te delen?
  1. het formuleren van het probleem
  2. het ontwikkelen van oplossingsstrategieën
  3. de uiteindelijke keuze
 • Een organisatiestructuur probleem?
  Iemand ziek /of gaat weg
 • Wat zijn de drie betekenissen van organisatie?
  1. een eenheid (waarin mensen, middelen en methoden zijn samengebracht om doelen te bereiken).
  2. de wijze waarop de organisatie is ingericht.
  3. de activiteit organiseren.
 • Een operationeel probleem 
  machine stuk 
 • Een operationeel probleem?
  machine stuk
 • soorten problemen:

  strategisch probleem: product sluit niet meer aan bij de markt.

  organisatiestructuur probleem: iemand wordt ziek of gaat weg

  operationeel probleem: machine gaat stuk
 • Een organisatiestructuur probleem
  Iemand ziek /of gaat weg
 • Waarom is elke oplossing die door een manager of groep mensen ontwikkeld wordt uniek?
  Elke situatie is uniek.
 • Een strategisch probleem?
  ons product sluit niet meer aan bij de markt
 • Strategie is de koppeling tussen
  de externe omgeving  en de eigen organisatie
 • De drie betekenissen van organisatie:
  1. een eenheid (waarin mensen, middelen en methoden zijn samengebracht om doelen te bereiken).
  2. de wijze waarop de organisatie is ingericht.
  3. de activiteit organiseren.
 • Organisatiestructuur is wie 
  Operationeel is wat
  Strategie is voor wie  
 • Fig. 1.1 t/m 1.3 pag. 16;  Belang van 'in lijn zijn met de omgeving'.
  Bij de bouwsteen organisatiestructuur gaat het om
  - de verdeling van het werk over de mensen en
  - de manier waarop zij met elkaar samenwerken.
  De drie bouwstenen moeten op elkaar aansluiten.
  * Waarbij de strategie ervoor moet zorgen dat de producten en diensten aansluiten bij de wensen uit de omgeving van de organisatie.  
  * De strategie geeft aan hoe de organisatie wil voldoen aan de wensen uit de omgeving. De strategie is de koppeling tussen de buitenwereld (externe omgeving) en de organisatie.
  Als de eisen uit de externe omgeving veranderen moet de organisatie daarop inspelen. Doet ze dat niet, dan gaan de buitenwereld en de binnenwereld uit de pas lopen en komt het voortbestaan in gevaar.
 • Een strategisch  probleem
  ons product sluit niet meer aan bij de markt
 • Noem 1 operationeel probleem?
  machine gaat stuk
 • De drie betekenissen van management:
  1. een groep functionarissen in een organisatie
  2. de activiteiten van die groep functionarissen
  3. een vakgebied
 • Zie beknopte samenvatting per hoofdstuk. Pag. 18 t/m 22.
 • Noem de verschillen van de 3 bouwstenen?
  De organisatiestructuur zegt iets over de wie (personen in de organisatie)
  Operationeel zegt wat er geproduceerd wordt of welke dienst verleend
  Strategie is voor wie de organisatie het doet
 • Een strategisch probleem
  ons product sluit niet (meer) aan bij de markt
 • Wat is het verschil tussen missie en visie
  Je missie is waar je voor staat en visie is waar je naar toe wil.
 • Een strategisch probleem kan zijn?
  ons product sluit niet meer aan bij de markt
 • Wat is het verschil tussen missie en visie?
  Missie is waar je voor staat en
  Visie is waar je naar toe wil.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Bouwstenen van Management en Organisatie
 • J Eppink, GJ Melker, P Tack
 • of
 • 1st
 • 2011

Samenvatting - Bouwstenen van Management en Organisatie

 • 2 Management, Organisatie, Besluitvorming

 • Wat is management?
  • Groep functionarissen
  • Activiteiten van managers
  • Een vakgebied

 • Welke 3 betekenissen zijn er voor het begrip 'management'?
  - Een groep functionarissen
  - Activiteiten van managers
  - Een vakgebied
 • 2.1.1 Betekenissen van het woord management

 • Wat zijn de 3 betekenissen van het begrip "management" en geef bij elk begrip een voorbeeld?
  Groep functionarissen, topmanagement/managementteam

  Activiteiten, formuleren van strategie/aanwijzingen geven

  Vakgebied, opgebouwde kennis en kunde vastleggen in boeken/wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen
 • Wat is management?
  • Groep functionarissen
  • Activiteiten van managers
  • Een vakgebied
 • 2.1.2 Rollen van managers

 • Leg het verschil uit tussen constituerende en dirigerende taken en waarom is deze mix belangrijk?
  Constituerende taken zijn plannen en organiseren
  Dirigerende taken zijn opdrachten geven en controle op de uitvoering

  Constituerende taken is vooruit kijken en het bieden van kaders
  Dirigerende taken zijn gericht op het aansturen van mensen en het volgen van de primaire en secundaire processen.
 • Welke rollen onderscheidt Fayol?
  • vooruitzien (en plannen)
  • organiseren
  • opdrachten geven
  • coördineren
  • controleren
 • Mintzbergs onderscheid van de drie rollen van managers zijn:
  - Interpersoonlijke rollen
  - Informationele rollen
  - Besluitvormende rollen
 • Welke 3 rollen worden door Mintzberg onderscheiden en licht kort toe?
  Interpersoonlijke rol; optreden als boegbeeld, motiveren en aansturen als leider.
  Informationele rol; Verspreiden van informatie en informeren van de buitenwereld.
  Besluitvormende rol; Ondernemen, problemen oplossen en onderhandelen.
 • Welke rollen onderscheidt Mintzberg?
  • Interpersoonlijke rollen
  • Informationele rollen
  • besluitvormende rollen
 • Wat is het verschil tussen een beschrijvende en een voorschrijvende theorie?
  De beschrijvende theorie geeft weer hoe de werkelijkheid eruit zien en de voorschrijvende theorie hoe deze te verbeteren is.
 • Wat zijn de constateringen van Kotter en Mintzberg tov het werk van de manager?
  Het werk van managers bestaat uit kortdurende activiteiten. Kotter ziet een patroon in tegenstelling tot Mintzberg.
 • Wat is een interpersoonlijke rol?
  De manager treed naar buiten als boegbeeld
 • Waarbij helpt de krachtenveldanalyse?
  helpt bij het inzichtelijk maken van de krachten die het resultaat beïnvloeden en ze in te zetten om het aantal fouten met 50% te verminderen.
 • Wat is een informationele rol?
  Intern en extern informatie verspreiden
 • Wanneer kan brainstorming goed worden toegepast?
  Bij duidelijk omschreven problemen.
 • Wat is een besluitvormende rol?
  De manager lost problemen op, wijst middelen toe en onderhandelt intern en extern.
 • Wanneer kan lateraal denken het beste worden toegepast?
  Bij geheel nieuwe uitdagingen.
 • Hoe karakteriseert Mintzberg de activiteiten van de manager?
  • kortstondig
  • gevarieerd
  • gefragmenteerd
 • Met welk aspect wordt dankzij het gebruik van de beslissingsboom rekening gehouden?
  De reactie van concurrenten.
 • Kotter ziet wel een patroon in de werkzaamheden van een manager, welk patroon is dat?
  • Volgens Kotter is de manager bezig met agenda setting (problemen oplossen).
  • Het ontwikkelen van een netwerk van mensen die behulpzaam kunnen zijn.
  • Tenslotte zorgt de manager dat de agenda uitgevoerd wordt met behulp van het netwerk.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de 3 betekenissen van organisatie
Eenheid, waarin mensen, middelen en methode zijn samengebracht.
De wijze waarop een organisatie is ingericht en vormgegeven.
De activiteit organiseren
Wat zijn de 3 betekenissen van management
Groep functionarissen
Activiteiten van managers
Vakgebied
Wat zijn de overwegingen bij het bepalen van de mate van (de)centralisatie?
-Belang van het soort beslissing: hoe belangrijker de beslissing hoe hoger die in de organisatie genomen wordt.
-De urgentie van de beslissing: hoe urgenter een beslissing is, hoe minder tijd er verloren mag gaan. Als het probleem laag in de organisatie speelt kan de beslissing door centralisatie te laat komen.
-De reikwijdte van de beslissing: als er bijvoorbeeld prijzen uit verschillende landen effect hebben op elkaar en eerst op elkaar moeten worden afgestemd.
-Informatie en kennis: het is aan te raden de beslissing te laten bij diegene die de meeste kennis heeft erover.
Wat is Supply chain management? (ketenintegratie)
Alle activiteiten van opeenvolgende schakels van de computersystemen binnen en buiten de organisatie op elkaar afstemmen.
De Balanced Score Card als managementsysteem voor de langere termijn en betere resultaten. Welke 4 managementprocessen?
1. Verduidelijken en vertalen van de visie en de strategie
2. Communiceren en verbinden van strategische doelstellingen met concrete meetpunten.
3. Plannen, concreet te behalen resultaten vaststellen en de strategische initiatieven daarmee in lijn brengen.
4. Verbeteren van de feedback over de strategie (waarom komen de plannen wel of niet uit?) en het leervermogen (wat leren we ervan?)
Hoe kom je achter de sterkten en zwakten van een organisatie?
Kenmerken waardoor zij beter of slechter scoren dan vergelijkbare organisaties. Vergelijken met een concurrent heet benchmarking.

Twee manieren om achter de sterkten en zwakten te komen zijn waardeketen van Porter en Core competences benadering.
Hoe bepaal je het huidig strategisch profiel?
Het uitgangspunt van de organisatie voor het bereiken van de gestelde doelen. Goed de huidige positie kennen om te kijken of de doelen wel haalbaar zijn vanuit deze positie.

-Inventariseren van de doelstellingen: financieel-economisch is winst, marktaandeel en groei. Maatschappelijk verantwoord is zorg voor milieu en goed werkgeverschap.  

-Op welk terrein actief (spreiding): wat zijn de resultaten op welk terrein? Waar zijn we actief en waar zit de winst / verlies?  

-welke concurrentiestrategie in welk deel van de organisatie (positionering)? Bij lage prijzen dan het merk laag in de markt.

-mate van synergie tussen de onderdelen: synergie is het voordeel dat ontstaat doordat afzonderlijke onderdelen van elkaar kennis en kunde profiteren.
Wat is het 7-s model van McKinsey?
-Stategy: plan of acties die leiden tot het toewijzen van de schaarse bronnen van de onderneming om de doelen te bereiken.

-Structure: kenmerken van de oranisatie bijv functioneel, gedecentraliseerd enz.

-Systems: voorgeschreven rapporten en routinematige processen zoals vergaderplannen.

-Staff: demografische beschrijving van belangrijke personeelscategorieën binnen de onderneming zoals ingenieurs, ondernemers enz

-Style: kenmerken van het gedrag van managers bij het bereiken van de organisatiedoelen, ook de cultuur van de organisatie

-Skills: onderscheidende bekwaamheden van 'key' personeel van de onderneming als geheel.

-Superordinate goals: de significante betekenissen en leidende begrippen die een organisatie op haar leden overbrengt.
De 7 configuraties volgens Mintzberg
1. Eenvoudige structuur / ondernemende organisatie: bijv productiebedrijf, strategische top is het belangrijkst. Direct toezicht door de top

2. Machineorganisatie: technostructuur, horizontale decentralisatie. bijv hamburgerketen

3. Professionele organisatie: de operationele kern is verantwoordelijk. Horizontale en verticale decentralisatie. Bijv advocatenkantoor. 

4. Divisieorganisatie: bedrijf met verschillende product of klantgroepen. Coördinatie vanuit het hoofdonderdeel. Verantwoordelijkheid bij het middenkader.

5. Adhocratie / innovatieve organisatie: ontwerpopdrachten zoals reclamebureau. Ondersteunende staf is verantwoordelijk.

6. Missionaire organisatie: draait op ideologie zoals kloosters of vrijwilligheidsorganisaties.

7. Politieke organisaties: geen stabiel machtsevenwicht en veel conflicten bijv NS
De 5 componenten van het organisatieontwerp volgens Mintzberg
Volgens Mintzberg is een organisatieontwerp opgebouwd uit 5 componeneten:
1. De operationele kern (operation core): hier komen producten en diensten tot stand
2. De strategische top (strategic apex): deze bepaalt de strategie
3. De middenmanagers (middle line): deze verbinden de top met de operationele kern
4. De technische staf (technostructure): technische ondersteuning van de operationele kern en de analytische ondersteuning van de strategische top zoals onderhoudsdienst, marktonderzoek enz.
5. De ondersteunende staf (support staff): vervult een grote diversiteit aan diensten voor het primaire proces zoals HRM, juridische zaken, kantines, veiligheid enz.