Samenvatting Brain and Cognition

-
ISBN-13 9781473775725
140 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Brain and Cognition". De auteur(s) van het boek is/zijn E Bruce Goldstein, James W Kalat, John T Cacioppo and Laura A Freberg. Het ISBN van dit boek is 9781473775725. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Brain and Cognition

 • 1.1.1 What Is the Mind?

 • Wat is de geest?
  De geest creëert en controleert mentale functies zoals perceptie, aandacht, geheugen, emoties, taal, besluitvorming, denken en redenering.
 • Wat is cognitie?
  Cognities bestaat uit de mentale processen zoals perceptie, aandacht en geheugen.
 • 1.1.2 Studying the Mind: Early Work in Cognitive Psychology

 • Hoe meette Donders in 1868 de tijd die het duurt voor een persoon om een beslissing te maken?
  Hij deed dit door te meten hoe lang het duurde voordat de proefpersoon reageerde op het tonen van een stimulus.
 • Welke twee maten van reactie tijd gebruikte hij?
  1. Simpele reactietijd taak 
  2. Keuze reactietijd taak
 • Hoe werkt de simpele reactietijd taak?
  De particpanten moeten een knop indrukken bij het zien van de stimuli.
 • Hoe werkt de keuze reactietijd taak?
  De participanten moeten, bij het zien van de stimuli aan de linker- of rechterkant, de knop indrukken die aan dezelfde kant van het scherm zit.
 • Uit welke 4 processen bestaat de reactietijd in geval van een een keuze reactietijd taak?
  1. Detectie
  2. Discriminatie (onderscheidt maken)
  3. Keuze maken
  4. Motor uitvoering
 • Waarom introduceerde Donders de go/nogo taak?
  Hij concludeerde dat de extra tijd die je nodig hebt in de keuze reactietijd taak, bestaat uit discriminatie en keuze maken. Hij geloofde dat je onderscheid kon maken tussen discriminatie en keuze maken.
 • Wat houdt de go/nogo taak in?
  In de go/nogo taak was de instructie om voor een stimulus aan de ene kant de knop in te te drukken, maar een stimulus aan de andere kant van het scherm te negeren.
 • Wat ontdekte Weber?
  Dat een verschil wat zintuigen kunnen ontdekken, bijvoorbeeld tussen twee groottes, niet abosluut is, maar relatief (zoals percentages).
 • Wat houdt structuralisme in?
  Onze algmene ervaring wordt bepaald door een combinatie van sensaties.
 • Wat is analytische introspectie?
  Een techniek waarbij getrainde participanten hun sensaties, gevoelens en gedachten in reactie op stimuli omschrijven.
 • Wat benadrukt de emprische benadering?
  Het benadrukt de cruciale rol van experimenten in het vergaren van kennis over de menselijke geest.
 • Waar deed Ebbinghaus in 1885 onderzoek naar?
  Hij onderzoekte hoe lang het hem duurde om een lijst lettergrepen te leren en hoe het proces van vergeten verliep.
 • Wat is spacing?
  Spacing is het herhalen van informatie die je moet leren, verspreidt over een langere periode van tijd.
 • Wat is interleaving?
  Interleaving is mixen van verschillende onderwerpen die over hetzelfde vakgebied gaan. Dit verbetert uiteindelijk de prestaties.
 • Wat is retrieval-based learning?
  Retrieval-based learning is het ophalen van informatie uit je geheugen dat wellicht voordelig is voor leren.
 • 1.2.1 1913: Watson Founds Behaviorism

 • Waarom stelde Watson behaviorisme als nieuwe kijk op de psychologie voor in 1913?
  hij was ontevreden over analytische introspectie omdat de resultaten heel erg verschilden van persoon tot persoon en de resultaten moeilijk te verifiëren waren.
 • Wat is behaviorisme?
  Het doel van behaviorisme is om psychologie te zien als een puur objectieve, experimentele tak van natuurwetenschap.
 • Wat is de klassieke conditionering van Pavlov?
  Pavlov toonde dat honden speeksel konden aanmaken bij het horen van een belletje doordat hij een link legde tussen voer en het belletje.
 • Welke 3 redenen maken dat er meer of andere stromingen in de psychologie zijn ontstaan?
  1. Onderzoek naar de ontwikkeling van taal
  2. De Tweede Wereldoorlog
  3. De opkomst van de computer
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Lange termijnpotentiatie
= bombarderen één of meerdere axonen aangesloten op een dendriet het met een korte maar snelle serie van impulsen. Door de uitbarsting van intense stimulatie worden sommige synapsen gepotentieerd
Sensitisatie
= een sterkere respons dan normaal op een sterke, plotselinge stimulus. Sensitisatie vindt plaats wanneer serotonine kaliumkanalen blokkeert in een presynaptisch neuron en dat daardoor de vrijlating van de transmitter van dat neuron verlengt
Habituatie
= de vermindering van een respons op een stimulus die herhaaldelijk gepresenteerd is en die niet vergezeld wordt door veranderingen in andere stimuli. Dit hangt af van een mechanisme dat de vrijlating van een transmitter in een bepaalde presynaptische neuron vermindert
Een aplysia
= een soort zeeslak, een populair dier geweest voor het onderzoek naar fysiologie van leren. Ze hebben minder neuronen, waarvan velen groot zijn en makkelijk te bestuderen.
Hebbian synapse
= een synaps die de effectiviteit verhoogt van simultane activiteit in de presynaptische en postsynaptische neuronen
Wat is het cognitive interview?
Interview techniek waarbij de getuige teruggeplaatst wordt op de plaats delict en een soort van terug de tijd in gaat. De getuige wordt zo min mogelijk onderbroken bij het ophalen van de herinneringen.
Wat is het post-identification feedback effect?
Getuigen die de dader moeten aanwijzen, blijken meer vertrouwen te hebben in hun keuze wanneer ze achteraf feedback krijgen op hun keuze.
Wat is een orienting response?
De oriëntatiereactie (OR) kan omschreven worden als een reflexmatige aangeboren reactie op nieuwe, informatieve of intense prikkels uit de omgeving.
Wat is een eyewitness testimony?
Iemand die een getuigenis geeft.
Wat is retroactive interference?
Oude soortgelijke herinneringen worden door de war gehaald met nieuwe herinneringen.