Samenvatting Brandaan : geschiedenis.

-
ISBN-10 9034546160 ISBN-13 9789034546166
185 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Brandaan : geschiedenis.
 • Monique Goris leerlijnen Hans Bulthuis Katrui ten Barge controle historische juistheid Hans Bulthuis Idzard van Manen Jan Cleijne ' s Rijksmuseum
 • 9789034546166 of 9034546160
 • 1e dr.

Samenvatting - Brandaan : geschiedenis.

 • 1 De gouden eeuw

 • Wat zijn regenten?
  Rijke kooplieden die een gebied besturen.
 • Waarom werd Nederland in de 17de eeuw "De Gouden'' eeuw genoemd?
  Omdat ze erg rijk waren door de handel die ze voerden.
 • Welke woorden horen bij de arme mensen op het platteland? 
  Plaggenhut, geen werk, honger en Overijssel en Drenthe.
 • 1.2 Welvaart in de Republiek

 • Michiel de Ruyter was een zeeheld uit de gouden eeuw. hij was een admiraal die in de haven van London Engelse schepen vernielden en in veel zeeslagen vocht.
 • Rembrandt was heel goed in het schilderen van background-colorlicht.
 • 1.3 Een tijd van Oorlog

 • Michiel de Ruyter was een belangrijke zeeheld
 • Hoe hete de nieuwe stad houder?
  Willem |||
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Brandaan : geschiedenis.
 • Monique Goris leerlijnen Hans Bulthuis Katrui ten Barge, Frederike Pals controle historische juistheid Hans Bulthuis verhalen Anna van Praag verhalen Marijke van Ooijen Arjan Wilschut ' s Shutterstock
 • 9789034545930 of 9034545938
 • 1e dr.

Samenvatting - Brandaan : geschiedenis.

 • 1 egypte

 • welk tijd perk speeld het zich af
  5000 tod 3000 voor kristes
 • 1.1 Nederland lang geleden.


 • Duurde de zomers en winters vroeger even langs als nu?
  Nee, vroeger was het duizenden jaren lang warm en daarna duizenden jaren langs koud.
 • Hoe noemen we een lange winter van duizenden jaren lang?
  Een ijstijd
 • Lag er in alle ijstijden ijs in Nederland?
  Nee, in de laatste ijstijd was het erg koud in Nederland, maar er lag geen ijs.
 • Hoe zag Nederland er in de ijstijd uit?
  Het was een grote kale vlakte.
 • Woonden er al mensen in de ijstijd?
  Nee
 • Hoe zijn de heuvels in de ijstijd ontstaan?
  Het ijs duwde de grond voor zich uit. Zo ontstonden er rimpels. Deze rimpels werden heuvels.
 • Hoe zijn de zwerfkeien in Nederland gekomen?
  De zwerfkeien zijn door het ijs meegenomen uit het noorden.
 • Hoe noem je de grote stenen die meegenomen zijn door het ijs?
  Zwerfkeien
 • Was de Noordzee er al in de ijstijd?
  Nee, de Noordzee kwam pas toen het ijs gesmolten was.
 • Hoe lang geleden was de laatste ijstijd?
  Ongeveer 15.000 jaar geleden.
 • Wat is een toendra?
  Een stuk land waar weinig planten groeien. Vaak staat er in de zomer een laagje water op. In de winter was de grond bevroren.
 • Welke dieren leefden er?
  Mammoet, wolharige neushoorn, rendier, sabeltandtijger.
 • Waarom kon een mammoet wel tegen de kou en kan een olifant dat niet zo goed?
  Omdat een mammoet een dikke vacht heeft en een olifant niet.
 • Wat is het verschil tussen een mammoet en een olifant?
  Een mammoet is groter, heeft grotere slachttanden en heeft een dikkere vacht.

 • Wat is een rendier?
  Een soort hert.

 • Waarom sliepen de mensen in de prehistorie op hoge plekken?
  Daar zaten ze veilig voor het water.
 • Waarom trokken de mensen in de prehistorie zo vaak van plek naar plek?
  Om eten te zoeken. Ze trokken verder als het eten ergens op was.
 • Hoe noemen we de tijd dat de mensen nog niet konden schrijven?
  De prehistorie.
 • Waar tekenden de mensen in de prehistorie op?
  Op de rotsen.
 • 1.2 Jagers en verzamelaars

 • Waar leefden de eerste mensen in Nederland van?
  Van de dieren en planten om hen heen.
 • Waarom noemen we de mensen uit de prehistorie 'jagers en verzamelaars'?
  Omdat ze leefden van de dieren waar ze op jaagden en van de planten/wortels die ze verzamelden.
 • Wat maakten de mensen vroeger voor voorwerpen van vuursteen?
  Vuistbijl, krabber, speerpunt.
 • Hoe jaagden de mensen vroeger?
  Ze joegen een dier op tot het moe was. Daarna gooiden ze er met stenen en speren naar om het dier te doden.
 • Wat gebruikten de mensen vroeger van de dieren?
  Alles ( de botten, de huid, het vlees).
 • Wat maakten ze van de botten van dieren?
  Gereedschap, hutten, wapens.
 • Wat zijn nomaden?
  Mensen die niet vast op 1 plek wonen. Ze trekken van gebied naar gebied.
 • Waarom trokken ze vroeger van plek naar plek.
  Als het eten ergens op was, trokken ze ergens anders heen waar wel eten was.
 • Waar woonden de mensen vroeger in?
  In grotten, een simpele tent of een zelf gemaakte hut.
 • Waarvan maakten ze een tent?
  van takken, dierenhuiden en bladeren.
 • Wat was de taak van de man in de prehistorie?
  Jagen.
 • Wat was de taak van de vrouw en kinderen in de prehistorie?
  Eten verzamelen in het bos.
 • Wat zochten de vrouwen in het bos?
  Planten, wortels, noten, honing, eieren en insecten, vruchten en paddenstoelen.
 • Hoe komt het dat we dingen weten van de prehistorie?
  Archeologen hebben rotstekeningen gevonden. ook vonden ze botten van dieren uit die tijd en bijvoorbeeld bijlen en speerpunten.
 • Wat doet een archeoloog?
  Hij/zij zoekt voor zijn werk naar resten/sporen van vroeger.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Brandaan : geschiedenis.
 • Monique Goris leerlijnene Hans Bulthuis Katrui ten Barge controle historische juistheid Hans Bulthuis Idzard van Manen verhalen Anna van Praag verhalen Marijke van Ooijen Arjan Wilschut ' s Frans Hals Museum
 • 9789034546128 of 9034546128
 • 1e dr.

Samenvatting - Brandaan : geschiedenis.

 • 1 De gouden eeuw

 • wanneer was Nederland heel rijk
  rond 1600
 • Wanneer was Nederland heel rijk?
  rond 1600
 • Rond welke tijd was nederland heel rijk?
  1600
 • wat betekent een gewest?
  een gebied met eigen wetten en een eigen bestuur.
 • wat was Nederland in de gouden eeuw
  erg rijk
 • in welke eeuw was Nederland heel erg rijk
  in de zeventiende eeuw
 • waarom was nederland vroeger zo rijk
  door de handel in specerijen
 • wanneer was de gouden eeuw?

  In de 17de eeuw

 • Wat is een stapelmarkt?
  Een plaats waar alles verzameld werd.
 • wat is een stapelmarkt
  een verzamel plek van spullen die gekocht waren
 • wie is Rembrandt van Rijn??
  een schilder in de gouden eeuw. hij werd vooral beroemd omdat hij zo goed licht en donker kon schilderen.
 • wat is een gewest
  een gebied met eigen wetten en een eigen bestuur
 • hoe werd Nederland zo rijk
  door de handel
 • waarom noemde we het de gouden eeuw?

  1. Omdat de Nederlandse republiek goed kon handelen waardoor we veel geld verdiende.
  2. Omdat we veel mensen hadden met talend.
 • waar werden de handels waren opgeslagen 
  in pakhuizen
 • hoe werd Nederland rijk 
  door de handel van specerijen 
 • Waarom is Nederland heel rijk?
  Door alle handel
 • Wat zijn regenten??
  rijke kooplieden in het bestuur van de gewesten van de Nederlandse republiek.
 • Wat is een gewest?

  Een gebied met eigen wetten en eigen bestuur

 • hoe noemde we de tijd dat Nederland heel rijk was
  de gouden eeuw
 • hoeveel gewesten had Nederland?
  7 gewesten
 • Wat zijn regenten?

  Rijke kooplieden die in het bestuur van de gewesten zitten.

 • Wie had Nederland als leider?
  Een groep mensen die samen over het land beslissen.
 • Wie is Hugo de Groot?

  Een geleerde die schreef dat iedereen vrij mocht handelen over de zee

 • Wie is Christiaan Huygens?

  1. Wiskundige, natuurkundige en sterrenkundige.
  2. Vond een precieze klok uit.
  3. Ontdekte de ringen van Saturnus.
 • Wie is Spinoza?

  Een geleerde die schreef dat mensen vrij moesten zijn om te denken en geloven wat ze willen.

 • Wie is Rembrandt van Rijn?

  Een goede schilder die vooral goed was in licht en donker schilderen.

 • Wie is Michiel de Ruyter?

  1. Een admiraal die de haven van Londen Engelse schepen vernielde.
  2. Hij vocht in veel zeeslagen gevochten en gewonnen.
 • Wie is Johan de Witt?

  Leider van de Nederlandse republiek. Hij werd samen met zijn broer Cornelis in 1672 vermoord.

 • Wie is Cornelis?

  De broer van Johan de Witt

 • Wat is Hollandse waterlinie?

  Een gebied dat onder water kon worden gezet. Deze grens van water moest de vijand buiten houden.

 • Wanneer was het rampjaar?

  In 1672

 • Waarom noemden we 1672 een rampjaar?

  De Nederlandse Republiek werd aangevallen door Engelsen, Fransen en door de bisschop van Münster.

 • de regenten spraken al bij de geboorte van hun kind af met wie ze zouden trouwen. waarom deden ze dat

  omdat de regenten wouden dat hun kinderen met rijke mensen moesten trouwen

 • voor wie maakte Rembrandt van Rijn de schilderij `de nachtwacht´ 

  voor een vereniging

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke woorden horen bij de arme mensen op het platteland? 
Plaggenhut, geen werk, honger en Overijssel en Drenthe.
Hoe hete de nieuwe stad houder?
Willem |||
Waarom werd Nederland in de 17de eeuw "De Gouden'' eeuw genoemd?
Omdat ze erg rijk waren door de handel die ze voerden.
Wat zijn regenten?
Rijke kooplieden die een gebied besturen.