Samenvatting Brock biology of microorganisms

-
ISBN-10 032173551X ISBN-13 9780321735515
625 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Brock biology of microorganisms". De auteur(s) van het boek is/zijn Michael T Madigan. Het ISBN van dit boek is 9780321735515 of 032173551X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Brock biology of microorganisms

 • 1.1 Introduction to Microbiology

 • Micro-organismen

  Eencellige, inclusief virussen (microscopisch)

  -> onafhankelijk van andere cellen

  Waarborgen de fundamentele processen van het leven

   

  Functies membraan

  • afsluiten compartiment
  • behoud compositie
  • tegengaan 'lekken'
  • stevigheid

  Eigenschappen cellen

  • Metabolisme -> nutriënten uit omgeving omzetten in nieuw cel materiaal en afval
  • Groei en reproductie
  • Evolutie (sneller in microorganismes
  • Bewegelijkheid -> zelfvoortstuwing d.m.v. flagel
  • Differentiatie = productie gemodificeerde cellen
  • Communicatie -> reacties op stoffen omgeving

  Cellen kunnen gezien worden als

  • Biochemische katalysatoren
  • Genetische codering apparaten

  Populatie: groep cellen ontstaan uit een ouder cel -> leeft in een habitat

  Populaties communiceren met andere populaties in microbiologische communities

  Diversiteit en aanwezigheid organismes hangt af van resources en condities

  Ecosysteem = levende organismes + fysische en chemische componenten

  • Eigenschappen ecosysteem bepaald door

   • Abiotische factoren: warmte, wind, pH, water, nutriënten, oppervlakken
   • Biotische factoren: organismen (competitie, samenwerking, prooi/predator
  • Micro-organismes beïnvloeden en soms controleren ecosysteem

  Microbiologische ecologie -> studie micro-organismes op globale ecosysteem

   

  Aarde is 4,6 miljard jaar oud, cellen 3,8/3,9 miljard jaar oud

  Cyanobacteriën -> produceren O2 als afvalproduct

  Gedacht dat alle cellen ontstaan zijn uit een cel: last universal common ancestor (LUCA)

  Bij onderzoek wordt gebruik gemaakt van biomarkers = stoffen die kenmerkend zijn voor bepaalde tijd, toen aanwezig waren

   

  3 hoofdgroepen cellen

  • Bacteria
  • Archea
  • Eukarya (planten en dieren)

  Andere functies van microorganismes

  • Pathogenen = micro-organismes die infectieziektes veroorzaken
  • Vertering en agriculture -> NH3 productie
  • Voedsel -> bederven en fermentatie
  • Productie biofuel
  • Microbial bioremediation -> opruimen vervuiling mens

  Industrial microbiology/biotechnology = productie op 2 manieren

  1. introductie specifieke microorganismes
  2. toevoegen nutriënten zodat populatie gestimuleerd wordt

   

 • Wat is microbiologie?

  Het bestuderen van micro-organismen.

 • Micro-organisme zijn eencellige microscopisch waarneembare organismen.

  In de microbiologie worden deze cellen bestudeerd om te zien hoe ze werken. Vooral bacteriën zijn een belangrijke en zeer grote groep.

   

  Micro-organismen beïnvloeden en helpen alle andere vormen van leven, het is dan ook van zeer groot belang.

   

  Planten en dieren zijn niet in staat te overleven wanneer ze geen onderdeel vormen van een groter geheel. Micro-organisme zijn wel onafhankelijk van andere levensvormen.

 • Wat zijn de functies van het membraan?

  Functies membraan:

  • afsluiten compartiment
  • behoud compositie
  • tegengaan 'lekken'
  • stevigheid
 • Wat zijn de algemene eigenschappen van cellen?

  • Metabolisme
  • Groei en reproductie
  • Evolutie
 • wat zijn de 6 basis eigenschappen van een cel, welke hebben iedere cel?
  alle cellen
  - Metabolisme
  - Groei
  - Evolutie


  sommige cellen: Differentiatie
  • Communicatie
  • Bewegelijkheid
 • Wat zijn de algemene eigenschappen van cellen?

  • Metabolisme
  • Groei en reproductie
  • Evolutie
  • Bewegelijkheid
  • Differentiatie
  • Communicatie
 • wat is het verschil tussen de katobolische en de genetische functies en waarom zijn ze los van elkaar niets waard in een microbiologische cel?

  • Genetische eigenschappen, DNA 
  • Katalytische eigenschappen, het genereren van ATP 

  zonder ATP kan DNA niet worden gerepliceerd, zonder DNA kan ATP niets
 • Hoe kunnen cellen gezien worden?

  1. Biochemische katalysatoren
  2. Genetische codering apparaten
 • Verschillende celtypes halen uit verschillende verbindingen hun benodigheden

  • Energie -> Zonlicht, H2 (hydrogenase)
  • Koolstof -> Glucose, CO2
  • Ademhaling -> SO4, )2

  Energiebron -> verbrand/geoxideerd/elektronen aan ontrokken voor ATP d.m.v. enzymatische reacties

  Verbindingen voor ademhalingsketen -> mogelijkheid elektronen opname in buitenste ring

   

  Thermofiel = organisme dat leeft onder een hoge temperatuur (>45C)

  Chemoautotroof = de eigenschap van een organisme om zelf een stof aan te kunnen maken of energie vrij te maken zonder daarbij de hulp van een ander organisme nodig te hebben. Bij chemoautotrofie wordt de energie verkregen uit oxidatieprocessen van anorganische stoffen.

   

  Antibiotica

  In ziekenhuizen steeds minder, in veterinaire praktijk veel meer

  Activiteit organismes in dieren onderdrukt door organismes

  Veel in urine en mest waardoor bodem en water vol komt -> micro-organismes worden hier resistent

 • Wat zijn de eigenschappen van sommige cellen?
  • Mobility
  • Differentiation (sporen vormen)
  • Communication
  • Genetic exchange
 • Wat is essentieel voor het welzijn van de mens, dier en planten?
  Micro-organismen, zeer veel meer zijn befficial en zelfs essential dan schadelijk.  
 • 1.1.1 The Science of Microbiology

 • Microbiologie draait om twee thema's:

  • het begrijpen van basis levensprocessen
   - microbe zijn hier zeer geschikt voor om zowel cellulaire processen in unicellulaire als in multicellulaire organismen te onderoeken.
  • deze kennis toepassen in het voordeel van mensen
   - microbe spelen een belangrijke rol in de medicijnwereld, agricultuur en de industrie.

   

   

 • wat zijn microorganismen?

  alle eencellige microscopische organismen en virussen

 • waarom zijn microorganismen zo belangrijk?

  microorganismen zijn belangrijk omdat ze essentieel zijn voor het leven op aarde denk maar aan zuurstof die we inademen

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe werkt de citroenzuurcyclus?
 • C2 word gekoppeld aan C4 en je krijgt C6
 • C6 ondergaat een reactie en word C5
 • C5 ondergaat een reactie en word C4

Daarna begint het verhaal weer opnieuw. 

Electronen gaan de ademhalingsketen in en worden daar gebruik voor de protonmotiveforce.
Hoe haalt een anaeroob organisme adem?
Met hulp van een andere electronen acceptor dan water. Dus ook een stof waarmee de buitenste schil niet verzadigd is. NO3-, (geoxideerde stoffen)
aërobe en anaërobe micro-organismen, wat is het verschil
Aërooborganisme “haaltadem” met zuurstof (O2); elektronacceptor.

- Anaërooborganismehaaltadem met andereelektronacceptor van buitenaf:
wat is halofiel, osmofiel, xerofiel
een halofiel organisme kan goed groeien bij een extreem hoge zoutconcentratie.
halotolerant geeft aan dat het organisme wel kan overleven maar liever meer water bevat.

een osmofiel organisme kan uitsluitend groeien in een omgeving waar veel suikers aanwezig zijn.

een xerofiel kan overleven in een zeer droog milieu
hoeveel mol per liter H+ is er bij een pH van 0
1 mol per liter H+ en 14 OH-

bij een pH van 14 is er 10^-14 mol/liter H+ en 1 mol/liter OH-
wat zijn neutrofielen, alkalifielen en acidofielen?
neutrofielen houden van een neutraal milieu (pH tussen 5,5 en 7,9)
acidofielen groeien het beste in een pH onder de 5.5
alkalifielen groeien het beste in een pH boven de 8
wat voor invloed heeft temperatuur op de snelheid van chemische reacties?
er is een minimum, optimum en maximum temperatuur. vanaf het minimum naar het optimum verdubbeld de reactie snelheid ver 10 graden.
na de maximum temperatuur denatureren de stoffen.


psychrofielen houden van een lage temperatuur. Mesofielen hebben hun optima in de midde-range. thermofielen houden van een hoge temperatuur en hyperthermofielen hebben een heel hoog optimum.
hoe bereken je het aantal delingen? (n)

n=         log Nt-log N0
              ----------
                  log 2  Nt = het aantal bacterien op tijdstip t
  N0 = het aantal bacterien op tijdstip 0
wat is reductie en oxidatie?

>oxidatie is verlies of afgifte van elektronen
>  reductie is opname van elektronen
>  oxidatiereactie is altijd gekoppeld aan een reductiereactie
>   zuurstof is er niet of nauwelijks bij betrokken


>   niet elke stof wordt even graag geoxideerd of gereduceerd
>   dit wordt weergegeven door de reductiepotentiaal  van de halfreactie [= evenwichtsconstante]     (E0’, standaard condities, uitgedrukt in volts(V)
hoe lager de redoxpotentiaal, hoe makkelijker de afgifte van elektronen. 

H2 is een goede elektronen donor (ox), O2 is een goede elektronen acceptor (red)
welke 2 macromoleculen worden voornamelijk gebruikt om een cel van stikstof te voorzien?
NH3 en NO3-