Samenvatting Bronnen van energie

-
ISBN-10 9006436917 ISBN-13 9789006436914
108 Flashcards en notities
51 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bronnen van energie". De auteur(s) van het boek is/zijn Alice Peters Wim ten Brinke EMK Tiekstra Media. Het ISBN van dit boek is 9789006436914 of 9006436917. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Bronnen van energie

 • 1 energie in nederland

 • wat is energie
  de kracht die dingen laat werken
 • noem 3 bronnen van energie
  aardolie,aardgas,of de zon
 • welke 2 energie bronnen gebruiken nederlanders veel
  aardgas en elektriciteit
 • wat zijn aardolie,aardgas,bruinkool en steenkool
  fossielebrandstoffen
 • wat zijn fossiele brandstoffen
  brandstof die in miljoenen jaren is gevormd uit planten en dierenresten
 • noem 3 primaire energie bronnen
  aardgas,aardolie,steenkool
 • wat zijn thermische centrales
  daar wordt elektriciteit opgewekt met behulp van stoom
 • wat is een infrastructuur
  alle voorzieningen die nodig zijn om personen,goederen of informatie te vervoeren
 • wat is een hoogspanningslijn
  leiding voor het vervoer van elektriciteit onder hoge spanning over grote afstand
 • wat zijn uitputbare energiebronnen
  energiebronnen die je maar 1 keer kan gebruiken zoals aardgas,olie,steenkool
 • wat zijn vernieuwbare energiebronnen
  energie dat nooit opraakt zoals zon,wind,heet gesteende onder de grond
 • wat is duurzame energie
  dat je onbeperkt energie kan gebruiken zonder je eigen omgeving ermee te vervuilen
 • door welke energie bronnen stijgt de temperatuur op de wereld
  doordat er bij verbranding van koolzuurgas het in de lucht te recht komt
 • wat is groene energie
  energie bronnen die nooit opraken en niks vervuilen
 • hoe ontstaat steenkool
  warm en vochtig klimaat met een weelderige plantengroei
 • wat is veen
  een dikke laag met planten resten die niet zijn vergaan
 • voor wat gebruiken nederlanders gas
  op weken van elektriciteit,verwarming,om te koken
 • waarom is de vraag naar fossiele brandstoffen minder geworden
  de winning te duur is of technisch niet mogelijk is
 • uit wat bestaat fossiele brandstoffen het meest
  steenkool
 • wat is het continentaal plat
  het deel van de zeebodem dat aan het land grenst en tot dat land behoort
 • wat is het nadeel van duurzame energie
  de productie ervan niet zeker is
 • waarvoor wordt windenergie gebruikt
  het opwekken van elektriciteit
 • wat is een offshore windpark
  een groep windmolens in zee waarmee elektriciteit wordt opgewekt
 • op welke 2 manieren kan je zonne energie gebruiken
  zonnepanelen en zonnecollectoren
 • wat kan je met zonnepanelen
  kun je elektriciteit opwekken
 • wat kan je met zonnecollectoren
  kun  je water verwarmen
 • op welke 2 manieren kan je gebruik maken van warmte uit de ondergrond
  aardwarmte of geothermische energie
 • wat is Biomassa
  resten van planten waarmee energie wordt opgewekt
 • groene stroom
  elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.