Samenvatting Buitenland (2e editie) 4h

-
ISBN-10 9011111001 ISBN-13 9789011111004
655 Flashcards en notities
78 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Buitenland (2e editie) 4h". De auteur(s) van het boek is/zijn Teunis Bloothoofd. Het ISBN van dit boek is 9789011111004 of 9011111001. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Buitenland (2e editie) 4h

 • 1.2 Een grens tussen rijk en arm

 • De grens tussen Mexico en de VS is een harde grens, waarom?
  Omdat deze grens keihard rijk en arm van elkaar scheidt.
 • 1.2.1 Verschil in welvaart

 • Wat betekent het verschil in welvaart letterlijk?
  Verschil in rijkdom.
 • Wat is het bruto nationaal product (bnp)?
  Totale inkomen van een land in 1 jaar.
 • Wat is het bnp/hoofd?
  Het gemiddelde inkomen van 1 persoon.
 • Hoe kun je welvaartsverschillen tussen landen vergelijken?
  Je deelt het bnp door het aantal inwoners.
 • Wat is de koopkracht?
  Hoeveelheid goederen/diensten die je voor 1 dollar kunt kopen.

  Betekent hoe duur alles is.
 • Hoe kun je het verschil in welvaart nog meer zien?
  Aan de indeling van de beroepsbevolking.
 • Wat is de beroepsbevolking?
  Deel van de bevolking dat bereid en in staat is om te werken.
 • Waar werken de mensen in Mexico nog veel?
  In de landbouw.
 • Wat is de regel?
  Hoe meer mensen in de landbouw werken, hoe armer het land is.
 • De VS is net als Nederland een echte?
  Dienstenmaatschappij.
  Handel, transport, de financiële sector, onderwijs en gezondheidszorg zijn hoog ontwikkeld.
 • Ook in Mexico werken vrij veel mensen in de dienstensector, maar dat is vooral in de?
  Informele sector.
 • Wat is de informele sector?
  Deel van de beroepen die niet officieel staan geregistreerd. 
  Het is ook wel zwart werk > een scharreleconomie of vluchtsector.
 • Als je veel mensen in de industrie/diensten hebt is een land?
  Rijk.
 • 1.2.2 Verschil in bevolkingskenmerken

 • Waarmee worden arme landen gekenmerkt?
  Door een jonge, snelgroeiende bevolking.
 • Wat is de leeftijdsopbouw?
  Verdeling van de bevolking over de leeftijdsklasse (cohortes; 0-4 ; 5-9 ; 10-14) ZIE BRON 5.
 • Wat is de bevolkingsdichtheid?
  Gemiddeld aantal mensen per km2.
 • Wat is de bevolkingsspreiding?
  Verdeling van de bevolking. Waar wonen ze?
 • Wat is het geboorte- en sterftecijfer?
  Aantal geboorten/sterf gevallen per 1000 inwoners per jaar. 
  (pro-milles) ; relatieve cijfers.
 • Wat is eenleefdtijdsdiagram/bevolkingsdiagram?
  Verdeling van de bevolking over leeftijdsklassen.
 • Hoe zit een leeftijdsdiagram in elkaar?
  • horizontaal = aantallen
  • links = mannen
  • rechts = vrouwen
  • verticaal = leeftijdgroepen (0-4, etc).
 • Wat als je een leeftijdsdiagram in de vorm van een piramide hebt?
  Dan is er een snel groeiende bevolking met veel jongeren > het is een arm land.
 • Wat als je een leeftijdsdiagram in de vorm van een granaat hebt?
  Dan zijn er minder jongeren en meer ouderen > het is een stabiele bevolking.
 • Het Amerikaans-Mexicaanse grensgebied was lange tijd dun bevolkt. Het is een droog en dorstig gebied in een steppe- en woestijnachtige omgeving. In 1960 woonden er ongeveer 4 miljoen mensen, NU bijna 15 miljoen. Wat is er gebeurd?
  De Mexicaanse overheid heeft vanaf 1960 dit gebied sterk gestimuleerd. Maar vooral de komst van veel Amerikaanse bedrijven heeft honderdduizenden migranten uit het zuiden naar het noorden gelokt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het debiet van de Rijn?
2300 m3/sec
Wat is het debiet van de Maas?
230 m3/sec
Wat zijn belangrijke onderdelen uit het Actieplan Hoogwater?
 • Het tegengaan van overstroming door water beter vast te houden en te bergen in retentiebekkens en noodoverlopen.
 • Het tegengaan van overstromingen door de rivier meer ruimte te geven. (bredere uiterwaarden)
 • De verbetering van de waarschuwingssystemen bij hoogwater, 
Alle oeverstaten van de Rijn en de Maas hebben regelmatig te kampen met wateroverlast. Wat wordt er daarom gehouden?
Om de 5 jaar een Rijnconferentie om afspraken te maken over de Rijn.
Wat is hiervoor noodzakelijk?
Dat de overstaten gezamelijk goede afspraken maken.
Waarom worden rivieren op een apart schaalniveau (fluviaal schaalniveau) bestudeerd?
Als er iets in de bovenloop gebeurd (hevige regenval, of giflozing) heeft dit gevolgen voor het gebied dat benedenstrooms ligt.

Rivieren houden geen rekening met landsgrenzen.
Wat moet er gebeurd worden voor het aanleggen van nieuwe woonwijken?
Plannen waar het regenwater het beste naar toe kan.
Wat wil men zeggen met afvoeren?
Als het water tot ene maximumpeil is gestegen, moet je het afvoeren. Dit wordt gedaan door bemaling of door openzetten van stuwen of sluizen.
Wat wil men zeggen met bergen?
Als er meer water is dan kan worden vastgehouden, stroomt dit in het oppervlakte. Hoe grote het oppervlak, hoe meer je kunt bergen.
Wat wil men zeggen met vasthouden?
Men wilt zoveel mogelijk regenwater in de bovenloop van de rivieren in de grond laten infiltreren.