Samenvatting Buitenland (2e editie) 4h

-
ISBN-10 9011111001 ISBN-13 9789011111004
655 Flashcards en notities
78 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Buitenland (2e editie) 4h". De auteur(s) van het boek is/zijn Teunis Bloothoofd. Het ISBN van dit boek is 9789011111004 of 9011111001. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Buitenland (2e editie) 4h

 • 1 WERELD Wereldbeeld

 • Een speciale economische zone:  is een gebied in een land (vaak aan een grens of watergebied) waarbinnen bijzondere wetten gelden die buitenlandse investeringen aantrekkelijker maken. In het gebied hoeven bijv. geen of veel minder invoerrechten en andere belastinggelden betaald te worden.

 • ?

  ?

 • ????

 • NIC : newly industrialized countries.

  MOL : minst ontwikkelde landen.

 • Sociale bevolkingsgroei : immigratie-emigratie.

  Natuurlijke bevolkingsgroei : geboorte-sterfte.

 • Migratiesaldo : immigratie - emigratie

 • Waarom vestigen  bedrijven (mulitnationals) uit de VS zich graag in Mexico

  Omdat de lonen in Mexico veel lager zijn, en het dus goedkoper is.

 • Waarom trekken er zoveel Mexicanen naar het grensgebied?
  Omdat ze hier werk hopen te vinden. Ook is het vaak een tussenstap, ze wonen hier even en gaan dan illegaal door naar de  VS.
 • Waarom trekken er zoveel Mexicanen naar het grensgebied?

  Omdat ze hier werk hopen te vinden. Ook is het vaak een tussenstad, ze wonen hier even en gaan dan illegaal door naar de  VS.

 • Waarom is de grensregio tussen de VS en Mexico uniek?

  Omdat de verschillen erg groot waren maar nu steeds meer naar elkaar toe komen.

 • Wat zijn duidelijke verschillen tussen de VS en Mexico?

  De VS is rijker, Mexico armer. Mexico bestaat over het algemeen uit jongere mensen en de culturen verschillen heel erg.

 • Waarom verdwijnen er steeds meer maquiladora's uit de grensregio?

  Omdat ze door het NAFTA-verdrag ook naar het zuiden van het land mogen gaan, daar zijn de lonen nog lager. Het kan ook zijn dat ze helemaal uit Mexico vertrekken. Ze gaan dan naar landen waar ze nog meer winst kunnen maken door gebruik te maken van arbeiders die nog lagere lonen accepteren.

 • Nafta-verdrag: dit verdrag is in 1994 gesloten door , Canada de VS en Mexico. Dit houdt in dat bedrijven zich ook in het zuiden van Mexico mogen vestigen. Let op:dit is dus geen speciaal economische zone. In een speciaal economische zone zijn de grenzen open voor handel en migratie en dat is in het NAFTA-verdrag niet het geval.
 • Waarom is er in het grensgebied zo'n mengcultuur ontstaan?

  Door de migratie zijn de culturen gaanmengen. Je ziet dit vooral aan de kant van de VS. Hier zijn heel erg veel Hispanics gevesgtigd. Door die hispanics is de cultuur overgebracht.

 • Hoe werkt het proces van volgmigratie/kettingmigratie?

  In dit proces gaat er eerst iemand (of een paar) in het buitenland werken. Vaak blijven ze hier dan wonen en laten ze hun familie of zelfs hele stam/dorp ook komen naar hun nieuwe woonplaats. Dit heet volg- of ketting-migratie.

 • Nadelen van het meten van de welvaart door middel van het BNP/hoofd: 
  • De koopkracht is niet overal gelijk. In Mexico kan je bijvoorbeeld veel meer kopen van 1 dollar als bijvoorbeeld in de VS. 
  • De inkomsten uit de informele sector worden niet meegerekend. Het gemiddelde inkomen kan erg verschillen met het inkomen dat door veel mensen werkelijk verdient wordt. 
  • Er is vaak sprake van sociale ongelijkheid. De rijke mensen trekken de gemiddelde waarden erg omhoog. 
  • Het BNP/hoofd laat geen regionale ongelijkheden zien.
 • 1.1 Introductie Op de grens

 • Paragraaf 1 t/m 6

   

  Het verschil tussen bnp/hoofd en koopkracht is dat er bij koopkracht alleen wordt uitgedrukt hoeveel goederen iemand kan kopen in dat land per dollar. 

   

  Belangrijke verschillen tussen Mexico en de VS zijn:

  • Het loon in de VS is veel hoger
  • Leefomstandigheden in de VS zijn beter
  • In Mexico is veel criminaliteit 

   

  In de grensregio van de VS en Mexico gebeuren veel illegale pogingen om de grens over te steken. De Amerikaanse regering probeert zoveel mogelijk van die pogingen tegen te gaan, de Mexicanen doen het werk goedkoper dan de Amerikaanse arbeiders en daardoor komen de Amerikanen zonder werk te zitten. 

   

  Er zijn verschillende redenen waarom veel mensen de oversteek proberen te maken:

  • Er is meer werk
  • De lonen zijn hoger
  • Er is een beter leven (denken de Mexicanen)

  Voor de internationale bedrijven is het grensgebied zeer gunstig:

  • Veel werknemers
  • Lage loonkosten
  • Lage huurprijs
 • waarom gaat Pablo vanuit mexico naar de vs?

  om daar werk te vinden om geld te verdienen

 • analfabetisme
  Het niet kunnen lezen en schrijven
 • pablo gaat vanuit m naar de vs om werkt te vinden

 •  

  Hoofdstuk 1 Alles

  De grens tussen Mexico en de VS is een harde overgang tussen arm en rijk. Dat zie je op nationaal niveau niet alleen aan het verschil in bnp per hoofd, maar ook aan de verdeling van de beroepsbevolking, het verschil in welzijn en het verschil in geboorte- en sterftecijfers. Bovendien verklaart het verschil in welvaart de migratie van Mexico naar de VS en de komst naar de grensstreek van de assemblagebedrijven. Ook aan de samenstelling van de handelsbalans en de aard van geldstromen tussen de twee landen kun je zien dat centrum en semiperiferie hier aan elkaar grenzen. Typerend zijn de omvangrijke geldzendingen vanuit de noordelijke buurstaat door Mexicaanse migranten.  

   

  Als je inzoomt naar het schaalniveau van de grensregio, wordt het beeld genuanceerder. Nu zie je dat de noordelijke grensstaten rijker zijn dan de rest van Mexico, terwijl voor de VS juist het tegenovergestelde geldt. Door de economische groei is de bevolkingsdichtheid in deze van oudsher dunbevolkte gebieden snel toegenomen. 

   

  De grensregio heeft een heel eigen samenstelling van de bevolking. Er werken meer mensen in de industrie en de leeftijdsopbouw is er jonger dan het Mexicaanse gemiddelde. De migranten die vanuit het zuiden naar de grensregio trekken zijn vooral jong. Ook zie je dat in de grensregio een heel eigen cultuur is ontstaan, met zowel Amerikaanse als Mexicaanse gemiddelde. De migranten die vanuit het zuiden naar de grensregio trekken zijn vooral jong Ook zie je dat in de grensregio een heel eigen cultuur is ontstaan, met zowel Amerikaanse als Mexicaanse cultuurelementen. Ga je vanaf de grens noordwaarts, dan neemt deze mengcultuur af. Zoom je in tot op lokaal niveau, dan valt ook de typische inrichting van de grensregio op. Langs de grens zijn op veel plaatsen dubbelsteden ontstaan, elk met hun eigen functie. Door de groei van de stedelijke bevolking is er in de Mexicaanse grenssteden gebrek aan goede huisvesting en elementaire voorzieningen, zoals drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs. Op veel plaatsen hebben de fabrieken de omgeving dusdanig vervuild, dat de ecologische draagkracht van dit kwetsbare gebied ver wordt overschreden. De buitenlandse bedrijven trekken zich weinig aan van de milieuwetten in Mexico. Als deze er al zijn worden ze zelden gehandhaafd. Ook hieraan zie je zie je dat Mexico een ontwikkelingsland is en begrijp je waarom veel Mexicanen alsnog proberen de VS binnen te komen, vaak in het spoor van familieleden, vrienden of streekgenoten en soms ten koste van hun leven.

 • Paragraaf 1 t/m 6   Het verschil tussen bnp/hoofd en koopkracht is dat er bij koopkracht alleen wordt uitgedrukt hoeveel goederen iemand kan kopen in dat land per dollar.    Belangrijke verschillen tussen Mexico en de VS zijn: Het loon in de VS is veel hoger Leefomstandigheden in de VS zijn beter In Mexico is veel criminaliteit    In de grensregio van de VS en Mexico gebeuren veel illegale pogingen om de grens over te steken. De Amerikaanse regering probeert zoveel mogelijk van die pogingen tegen te gaan, de Mexicanen doen het werk goedkoper dan de Amerikaanse arbeiders en daardoor komen de Amerikanen zonder werk te zitten.    Er zijn verschillende redenen waarom veel mensen de oversteek proberen te maken: Er is meer werk De lonen zijn hoger Er is een beter leven (denken de Mexicanen) Voor de internationale bedrijven is het grensgebied zeer gunstig: Veel werknemers Lage loonkosten Lage huurprijs
 • arbeidsmarkt
  markt waar de vraag naar en het aanbod van arbeid samenkomen
 •   Hoofdstuk 1 Alles De grens tussen Mexico en de VS is een harde overgang tussen arm en rijk. Dat zie je op nationaal niveau niet alleen aan het verschil in bnp per hoofd, maar ook aan de verdeling van de beroepsbevolking, het verschil in welzijn en het verschil in geboorte- en sterftecijfers. Bovendien verklaart het verschil in welvaart de migratie van Mexico naar de VS en de komst naar de grensstreek van de assemblagebedrijven. Ook aan de samenstelling van de handelsbalans en de aard van geldstromen tussen de twee landen kun je zien dat centrum en semiperiferie hier aan elkaar grenzen. Typerend zijn de omvangrijke geldzendingen vanuit de noordelijke buurstaat door Mexicaanse migranten.     Als je inzoomt naar het schaalniveau van de grensregio, wordt het beeld genuanceerder. Nu zie je dat de noordelijke grensstaten rijker zijn dan de rest van Mexico, terwijl voor de VS juist het tegenovergestelde geldt. Door de economische groei is de bevolkingsdichtheid in deze van oudsher dunbevolkte gebieden snel toegenomen.    De grensregio heeft een heel eigen samenstelling van de bevolking. Er werken meer mensen in de industrie en de leeftijdsopbouw is er jonger dan het Mexicaanse gemiddelde. De migranten die vanuit het zuiden naar de grensregio trekken zijn vooral jong. Ook zie je dat in de grensregio een heel eigen cultuur is ontstaan, met zowel Amerikaanse als Mexicaanse gemiddelde. De migranten die vanuit het zuiden naar de grensregio trekken zijn vooral jong Ook zie je dat in de grensregio een heel eigen cultuur is ontstaan, met zowel Amerikaanse als Mexicaanse cultuurelementen. Ga je vanaf de grens noordwaarts, dan neemt deze mengcultuur af. Zoom je in tot op lokaal niveau, dan valt ook de typische inrichting van de grensregio op. Langs de grens zijn op veel plaatsen dubbelsteden ontstaan, elk met hun eigen functie. Door de groei van de stedelijke bevolking is er in de Mexicaanse grenssteden gebrek aan goede huisvesting en elementaire voorzieningen, zoals drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs. Op veel plaatsen hebben de fabrieken de omgeving dusdanig vervuild, dat de ecologische draagkracht van dit kwetsbare gebied ver wordt overschreden. De buitenlandse bedrijven trekken zich weinig aan van de milieuwetten in Mexico. Als deze er al zijn worden ze zelden gehandhaafd. Ook hieraan zie je zie je dat Mexico een ontwikkelingsland is en begrijp je waarom veel Mexicanen alsnog proberen de VS binnen te komen, vaak in het spoor van familieleden, vrienden of streekgenoten en soms ten koste van hun leven.
 • arbeidsmigratie
  verhuizen naar een ander gebied of plaats om daar te gaan werken
 • assemblagebedrijven
  bedrijven waar onderdelen in elkaar worden gezet tot een eindproduct
 • beroepsbevolking
  dat deel van de bevolking dat tegen betaling een beroep uitoefent plus de werklozen. de beroepsbevolking wordt ingedeeld in primaire, secundaire en tertiaire sector.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het debiet van de Rijn?
2300 m3/sec
Wat is het debiet van de Maas?
230 m3/sec
Wat zijn belangrijke onderdelen uit het Actieplan Hoogwater?
 • Het tegengaan van overstroming door water beter vast te houden en te bergen in retentiebekkens en noodoverlopen.
 • Het tegengaan van overstromingen door de rivier meer ruimte te geven. (bredere uiterwaarden)
 • De verbetering van de waarschuwingssystemen bij hoogwater, 
Alle oeverstaten van de Rijn en de Maas hebben regelmatig te kampen met wateroverlast. Wat wordt er daarom gehouden?
Om de 5 jaar een Rijnconferentie om afspraken te maken over de Rijn.
Wat is hiervoor noodzakelijk?
Dat de overstaten gezamelijk goede afspraken maken.
Waarom worden rivieren op een apart schaalniveau (fluviaal schaalniveau) bestudeerd?
Als er iets in de bovenloop gebeurd (hevige regenval, of giflozing) heeft dit gevolgen voor het gebied dat benedenstrooms ligt.

Rivieren houden geen rekening met landsgrenzen.
Wat moet er gebeurd worden voor het aanleggen van nieuwe woonwijken?
Plannen waar het regenwater het beste naar toe kan.
Wat wil men zeggen met afvoeren?
Als het water tot ene maximumpeil is gestegen, moet je het afvoeren. Dit wordt gedaan door bemaling of door openzetten van stuwen of sluizen.
Wat wil men zeggen met bergen?
Als er meer water is dan kan worden vastgehouden, stroomt dit in het oppervlakte. Hoe grote het oppervlak, hoe meer je kunt bergen.
Wat wil men zeggen met vasthouden?
Men wilt zoveel mogelijk regenwater in de bovenloop van de rivieren in de grond laten infiltreren.