Samenvatting Buitenland (2e editie) 5h

-
ISBN-10 901111101X ISBN-13 9789011111011
425 Flashcards en notities
38 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Buitenland (2e editie) 5h". De auteur(s) van het boek is/zijn Geert van den Berg Geert van den Berg, Hub Stohr (ICT ). Het ISBN van dit boek is 9789011111011 of 901111101X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Buitenland (2e editie) 5h

 • 1.2 Globalisering: One World?

 • Noem de 3 factoren die voor Globalisering zorgen/versterken.

  - De MNO's die één groot netwerk hebben gecreeërd.
  - Verbeterde communicatie en transport tenhnologie.
  - Handelsbelemmeringen zijn opgeheven.

 • Wat bedoelen we bij aardrijkskunde met het begrip globalisering of mondialisering?
  Het proces waarbij de verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen op aarde toeneemt.
 • Waardoor laten bedrijven zich leiden voor het plaatsen van een nieuwe locatie voor hun bedrijf?
  Noem 4 factoren:

  -De arbeidsmarkt
  -De ligging
  -Opkomst van (afzet)markten
  -Politieke stabiliteit

 • Noem een voorbeeld van globalisering?
  Overal op de wereld vind je nu McDonald's-vestigingen terug.
 • Wat is Tijd-Ruimtecompressie

  De relatieve afstand tussen gebieden neemt af.

 • welke vier factoren zorgen voor de beste locatie van een MNO?
  1. arbeidsmarkt: loon en kennisniveau
  2. ligging: toegankelijkheid van een gebied
  3. opkomst van nieuwe afzetmarkten
  4. politieke stabiliteit van een land
 • primaire sector: landbouw
  secundaire sector: de industrie
  tertiaire sector: diensten
 • Globalisering speelt op een aantal terreinen, welke zijn dit?
  • economisch
  • sociaal
  • politiek
  • cultureel
 • Zorgt globalisering voor een afname van de ongelijkheid in de wereld?

  Nee, er is juist meer sprake van ongelijkheid in de wereld.

 • Wat is het gevolg van de transitielanden die een overgang maken naar een markteconomie?
  sociale en regionale ongelijkheid binnen deze landen groeit
 • Wat steunt de MNO's ?
  • verbetering van transport en communicatie technologie 
  • (tijd en ruimte compressie, de wereld wordt kleiner, global village) 
  • handelsbelemmeringen worden door de overheid opgeruimd 
  • (importheffingen)
 • Wat is de motor achter het proces van globalisering?
  De multinationale ondernemingen (mno's).
 • geef enkele voorbeelden van globalisering

  - Mc Donalds vestigingen in Azië,

  - Chinese restaurants in Nederland,

  - Oosterse sporten worden beoefend over de hele wereld

   

 • Hoe worden de multinationale ondernemingen ook wel genoemd?
  Multinationals.
 • het proces globalisering heeft invloed op de inrichting en de functie van gebieden: bijvoorbeeld Shanghai. tot 1980 was deze havenstad een Chinese stad, sterk gericht op China. nu is het een metropool met een westerse uitstraling (inrichting) en een belangrijk knooppunt (functie) in de internationale economie.
 • Wanneer kwam er voor het eerst een stroomversnelling van de globalisering?
  Tijdens de ontdekkingsreizen van de 16e eeuw en de daarop volgende kolonisatie.
 • globalisering begon tijdens de ontdekkingsreizen in de zestiende eeuw en de daarop volgende kolonisatie, maar na 1990 verliep dit nog veel sneller en op veel grotere schaal.

   

 • Wat vormen de multinationals met hun vestigingen rondom de hele aardbol?
  Een soort mondiaal netwerk.
 • de mno's (multinationals) zijn de motor achter de globalisering, doordat zij vestigingen hebben over de hele wereld, vormen zij een mondiaal netwerk. zij worden daarbij gesteund door:

  • enorme verbetering transport- en communicatietechnologie, waardoor vervoer sneller en goedkoper is. dus de relatieve afstand tussen gebieden neemt af. dit noem je tijd-ruimtecompressie.
  • overheden die veel handelsbelemmeringen zoals importheffingen hebben opgeruimd. ook hierdoor is de wereldhandel enorm toegenomen.
 • De mno's worden gesteund door een paar dingen, welke zijn dit?
  • verbetering van transport- en communicatietechnologie
  Vervoer wordt sneller en goedkoper --> gevolg: relatieve afstand tussen gebieden neemt af. De wereld wordt kleiner (global village)

  • overheden die veel handelsbelemmeringen zoals importheffingen hebben opgeruimd.
  Hierdoor is de wereldhandel enorm toegenomen.
 • globalisering zorgt voor meer eenheid maar ook voor meer tegenstellingen, doordat zij alleen landen en regio's kiezen die voor internationale bedrijven interessant zijn. zie de 4 factoren op de flash kaart.

   

 • Hoe noem je de ontwikkeling waarbij tijd en ruimte als het ware in elkaar worden gedrukt?
  Tijdruimtecompressie.
 • Globalisering / mondialisering: mensen en bedrijven in de wereld communiceren steeds meer met elkaar en sluiten steeds meer transacties met elkaar af waardoor ze steeds afhankelijker worden van elkaar met als gevolg dat organisaties die internationaal opereren steeds belangrijker worden terwijl de betekenis van nationale staten steeds kleiner wordt.

  Transitielanden: voormalige communistische landen waarvan de economie omgevormd wordt tot een markteconomie (Oostblok). dit is een lastig proces, waarbij de sociale en regionale ongelijkheid binnen deze landen groeit .de toekomst zal uitwijzen welke plek deze landen in een globaliserende wereld zullen veroveren.

  Globalisering leidt in het algemeen tot meer concurrentie, om zich hiertegen te wapenen zijn veel landen regionaal gaan samenwerken om hun thuismarkt te vergroten, hiermee behalen ondernemingen schaalvoordelen. (EEG, LAFTA, ASEAN, NAFTA, etc.)Directe investeringen: alle transacties in aandelen en investeringen in onroerend goed.Importsubstitutie: importen grotendeels vervangen door eigen productie. WTO streeft naar het stimuleren van de internationale handel door afschaffing van handelsbelemmeringen. Concurrentievoordelen multinationals:-         voorsprong in kennis (know how)-         schaalvoordelen-         bekend merk-         multinationals hebben toegang tot meer markten in verschillende landen, en kunnen hierdoor hun productie verplaatsen en hun afzetrisico is verspreid over verschillende landen 

 • Hoe noem je het als de wereld steeds kleiner wordt?
  Global village.
 • Waarvoor zorgt globalisering?
  Voor meer eenheid in de wereld maar ook voor meer tegenstellingen.
 • Wie doen mee met de globalisering?
  Alleen landen en regio's die voor internationale bedrijven interessant zijn.
 • In hun speurtocht naar de beste locaties voor hun bedrijven laten de mno's zich leiden door 4 factoren.
  Wat zijn deze 4 factoren?
  • de arbeidsmarkt
  • de ligging
  • de opkomst van nieuwe (afzet)markten
  • de politieke stabiliteit van een land
 • Waar heeft de arbeidsmarkt mee te maken?
  Met loon- en kennisniveau.
 • Waar heeft de ligging mee te maken?
  Met de toegankelijkheid van een gebied.
 • Waar heeft de opkomst van nieuwe (afzet)markten mee te maken?
  ?
 • Waar heeft de politieke stabiliteit van een land mee te maken?
  Investeren in politiek onrustige landen is voor veel ondernemingen te riskant.
 • Naast deze 4 factoren waar mno's zich door laten leiden, is er nog een ding waarmee gebieden internationale bedrijven proberen te lokken, wat is dit?
  Ze proberen ze te lokken met zeer gunstige vestigingswaarden in zogenaamde exportproductiezones (EPZ's).
 • Wat gebeurd er door deze EPZ's?
  Hierdoor kunnen ook binnen een land grote verschillen in ontwikkeling ontstaan.
 • Noem een voorbeeld van deze grote verschillen binnen een land?
  De oostkust van China heeft zich ontwikkeld in een moderne, industriële regio.
  Maar een miljard Chinezen wonen in het binnenland, daar leven ze nog als 100 jaar geleden en heerst er armoede.
 • Noem nog een ander voorbeeld van globalisering?
  De communistische landen ebben weg (ieder gelijk inkomen).
  Hierdoor hebben sommige mensen geen werk en migreren naar het westen en zien bedrijven hun kansen om in het oosten te groeien.
 • Wat gebeurde er toen het communistische blok in 1991 uit elkaar viel?
  De transitielanden maakte overgang door van communisme naar een markteconomie (globalisering).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Leer nu bron 56.
OKE
Leg de kringloop uit van magma tot basalt tot magma.
 • bij midoceaanische ruggen ontstaat nieuwe oceaanbodem (stollingsgesteente basalt)
 • basalt van oceaanbodem duikt de mantel weer in bij subductie 
 • verandert in magma en doet mee met de convectie
 • magma komt weer omhoog
 • en stolt weer tot basalt
Hoe worden de losse stukjes steen vervoerd naar de zee?
Met ijs, wind en water.
Leg de kringloop van gebergte tot sediment tot gebergte uit.
 • exogene processen zorgen voor losse stukjes steen in de bergen
 • deze processen zorgen voor het vervoer van de stukjes steen
 • lagen sediment worden daar dikker
 • door de druk wordt het sediment sedimentgesteente
 • botsing van aardkorstplaten plooiien de sedimentgesteenten tot een berg
 • en opnieuw
Er zijn 2 soorten gesteentekringlopen, welke zijn dit?
 • van gebergte tot sediment tot gebergte
 • van magma tot basalt tot magma
Wanneer ontstaat marmer, leisteen, gneis of steenkool?
Wanneer kalksteen, schalie of bruinkool onder hoge druk en temperatuur worden samengeperst en omgevormd.
Wat zijn de bekendste voorbeelden van metamorfe gesteente?
Marmer, leisteen, gneis en steenkool
Hoe ontstaat metamorfe gesteente?
Wanneer stollingsgesteenten of sedimentgesteenten diep wegzakken in de aardkorst en daar onder hoge druk en/of temperatuur komen te staan.

Het gesteente verliest zijn oorspronkelijke eigenschappen; gelaagdheid, kleur of korrelgrootte.
Wat herken je vaak in sedimentgesteente?
Laagjes en fossielen.
Hoe ontstaat sedimentgesteente?
Doordat verweringsmateriaal of resten van planten en dieren zich ergens ophopen, bedekt raken, wegzakken en vervolgens samengeperst worden.