Samenvatting buiteNLand 5 havo

-
405 Flashcards en notities
34 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "buiteNLand 5 havo". De auteur(s) van het boek is/zijn Geert van den Berg. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - buiteNLand 5 havo

 • 1.1 De draak wordt een Aziatische tijger

 • Voorbeeldparagraaf
 • 1.1.1 Opdrachten

 • Welk begrip hoort bij:
  De rol die de verschillende gebieden in de wereld spelen in de productie van goederen en diensten.
  internationale arbeidsverdeling
 • Welk begrip hoort bij:
  Het in EEN persoon verenigd zijn van twee culturen.
  transnationale identiteit
 • Welk begrip hoort bij:
  Het wereldsysteem op basis van de mate van ontwikkeling.
  centrum, semiperiferie en periferie

 • Welk begrip hoort bij:

  De verspreiding van een ruimtelijk verschijnsel vanuit een brongebied.
  diffusie

 • Welk begrip hoort bij:

  Overzicht van de totale waarde van de goederen die in- en uitgevoerd worden.
  handelsbalans

 • Welk begrip hoort bij:

  Systeem waarbij een moederland een ander land in zijn macht krijgt met als doel het te exploiteren.
  kolonialisme

 • Welk begrip hoort bij:

  De niet-actieve bevolking tegenover de actieve bevolking.
  demografische druk

 • Welk begrip hoort bij:

  Grote en ongewenste verschillen in ontwikkeling tussen gebieden.
  regionale ongelijkheid

 • Welk begrip hoort bij:

  Als er grote verschillen zijn in ontwikkeling en welvaart tussen groepen mensen.
  sociale ongelijkheid

 • Welk begrip hoort bij:

  Dit kun je hier voor een dollar kopen.
  koopkracht

 • Welk begrip hoort bij:

  De overgang van een hoog geboorte- en sterftecijfer naar een laag niveau in vier fasen.
  demografische transitie
 • Algemene regels:
  • A Cijfers op nationale schaal verhullen ruimtelijke en sociale verschillen.
  • B Bevolkingsdichtheid wordt mede bepaald door de natuurlijke omstandigheden.
  • C Er is verband tussen het centrum-periferiemodel en het koloniale verleden.
  • D Veranderingen in de internationale arbeidsverdeling veranderen ook het centrum-periferiemodel.


  Situaties:
  • 1 Dit kun je alleen verklaren als je weet dat hier natte rijstbouw mogelijk is.
  • 2 Deze gebieden worden al eeuwenlang gebruikt als leverancier van grondstoffen.
  • 3 In china is een grote regionale ongelijkheid.
  • 4 Een deel van de maakindustrie verdwijnt naar de (semi)periferie.
  • A : 3
  • B : 1
  • C : 2
  • D : 4
 • In 2010 groeide de Chinese economie voor de vijftiende keer achter elkaar met meer dan 8 procent. Voor Shanghai liggen de cijfers rond de 10 procent. Je bezoekt deze havenstad. Noem drie dingen waaraan je de snelle ontwikkeling kunt zien.
  1. Er wordt veel gebouwd.
  2. Er komen nieuwe bedrijven.
  3. Er ontwikkelt zich een nieuwe zakenwijk.
  4. Er is veel transport.
 • Sinds 1980 is China zich meer gaan richten op de rest van de wereld. Noem een geografische reden waarom juist Shanghai profiteert van deze koerswijziging.
  Tip: bij een geografische reden moet je iets zeggen over de ligging.
  Shanghai is een zeer gunstig gelegen havenstad aan de monding van een belangrijke rivier.
 • Ook de buitenlandse bedrijven hebben Shanghai ontdekt. Noem drie belangrijke redenen voor buitenlandse bedrijven om zich in Shanghai te vestigen.
  Let op: twee redenen liggen op het nationale niveau van China en één reden op het niveau van de regio Shanghai.
  1. Nationaal: goedkopere arbeidskrachten
  2. Nationaal: Een enorme afzetmarkt.
  3. Regionaal: Zeer goed bereikbaar en goede voorzieningen (zakencentrum, universiteiten).
 • Welke ontwikkeling zie je als je een lijn trekt van Shanghai naar Zhangzhen?
  Het aantal buitenlandse bedrijven neemt steeds verder af.
 • 1.1.1.1 H1 woordenschat.

 • Globalisering
  Het proces waarbij de verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen op aarde toeneemt.
 • Tijd en- ruimtecompressie
  Als tijd en ruimte in elkaar wordt gedrukt (afstanden worden relatief kleiner)
 • Exploitatiekolonie
  Een kolonie die alleen wordt gebruikt om goederen aan het moederland te leveren.
 • Vestigingskolonie
  Een kolonie die vestigen als functie hebben.
 • Dekolonisatie
  Het onafhankelijk worden van een kolonie.
 • Pushfactor
  Een factor die je laat willen emigreren.
 • Pullfactor
  Een factor die je laat willen immigreren.
 • Vrijhandel
  Een handel waar goederen vrij in- en uitgevoerd kunnen worden tussen verschillende landen.
 • MNO's (Multinationale ondernemingen)
  Ondernemingen die zich in meerdere landen hebben gevestigd. 
 • Productieketen
  De route die een grondstof maakt voordat het een product is.
 • Uitschuiving
  Het verplaatsen van een onderdeel van een bedrijf.
 • De-industralisatie
  Als de industrie in een gebied verdwijnt door uitschuiving.
 • Lingua Franca
  De gemeenschappelijke taal. 
 • Regionale identiteit
  De cultuur en gebruiken van een bepaalde regio.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn af en aw-gebieden?
af-klimaat is tropisch regenwoudklimaat en aw-klimaat is tropisch savanne klimaat
Wat is biodiversiteit?
hoeveel verschillenden bomen er in een gebied voorkomen
wat voor effect heeft de moesson op zuidoost Indonesië?
 droogte in januari en natte in juli.
hoe waait de moesson precies?
In december-maart waait er een droge wind vanuit het Chinese binnenland, die voor droogte zorgt. In juni-oktober waait een zeer droge wind vanuit Australië over de evenaar, waarna deze vochtig wordt en een moesson teweeg brengt
wat is een moesson?
 een wind die halfjaarlijks zo’n 180 graden draait, waardoor deze om-en-om van Zuid-China naar het droge Australië waait, van hoge naar lage druk
Wat is een moessonklimaat?
 Gebieden waar een wind heerst die om het halfjaar wisselt van richting, waardoor een natte en een droge tijd ontstaan. Het regent er in een periode van natte genoeg om de bodem het hele jaar vochtig te houden.
Wat hebben de oostelijke eilanden van Indonesië voor klimaat en wat houd het in?
het savanneklimaat, dat een droge periode in het jaar kent. De vegetatie daar bestaat uit grasvlakten met boomgroepen
Wat voor klimaat heeft Indonesië?
een tropisch regenwoudklimaat waar de temperatuur niet onder 18 graden Celsius zakt en het veel regent
Waarom ligt Indonesië nog relatief gunstig voor de zeespiegelstijging vergeleken met andere delen in Azië?
 Het kent weinig laaggelegen, kwetsbare en dichtbevolkte gebieden
wat zou er gebeuren met het weer aan de kust dankzij de relatieve zeespiegelstijging?
natte droogte wind, extremen weeromstandigheden