Samenvatting buiteNLand

-
125 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "buiteNLand". De auteur(s) van het boek is/zijn Geert van den Berg. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - buiteNLand

 • 1.1 Het landschap als dynamisch systeem

 • Waarom heeft de grond van een naaldwoud een grijze kleur?
  Door de lage temperaturen en de grote hoeveelheid neerslag dit valt vind er weinig verdamping plaats en zakt een groot deel van de neerslag de grond in en vindt er uitspoeling plaats. 
 • Waarom is er bij een naaldwoud een kort groeiseizoen?
  Door de lage temperaturen liggen de processen waarbij levende organismen een rol spelen een groot deel van het jaar stil. 
 • Door de snelle chemische verwering ontstaan ijzer- en aluminium houdende verbindingen die de grond een rode kleur geven. 
 • Humus ontbreekt in het tropische regenwoud omdat het zo warm en vochtig is dat de mineralisering zo snel gaat dat er geen humus gevormd wordt. 
 • Waardoor wordt de rode bodem van het Tropische regenwoud veroorzaakt? 
  1. de ontbrekende humus. 2. door de sterke chemische verwering. 
 • Hoe komt het dat de processen bij het tropisch regenwoud zo snel verlopen?
  1. Door de hoge temperatuur. 2. De vochtigheid. 3. Het continue groeiseizoen.
 • Welke bossystemen zijn er?
  zomergroene loofwouden (gematigde zone), tropische regenwouden (tropische zone) en naaldwouden (subpolaire zone)
 • Wat is de bodem?
  Het gedeelte in de grond waarin planten wortelen en dat is verkleur door organisch materiaal en het water dat er doorheen sijpelt. 
 • Op welke drie plaatsen zijn voedingsstoffen opgeslagen?
  In het levende organische materiaal van de bodem. In het dode organische materiaal naast de boom en in de zwarte humus laag in de bodem.
 • Verwering vind plaats door de inwerking van water en CO2 en bacteriën. Er komen ook voedingsstoffen vrij.
 • Wat is een belangrijke eigenschap van humus?
  Het bindt kalium, calcium en stikstof (voedingsstoffen) en water tot zich.
 • Humus ontstaat als het organisch materiaal half wordt afgebroken. 
 • Welke stoffen ontstaan er als organisch materiaal mineraliseert?
  CO2, dat verdwijnt als gas. Kalium, calcium en stikstof. 
 • Mineralisatie: bacteriën, schimmels en wormen breken het organisch materiaal geheel af. 
 • Vorming van organisch materiaal: Vindt plaats in de herfst wanneer de blaadjes op de grond naast de boom vallen.
 • Fotosynthese: vindt plaats in de bladeren door zonlicht en voeding uit de wortels. 
 • Welke stromen zorgen ervoor dat bomen blijven leven?
  Fotosynthese, vorming van organisch materiaal en mineralisatie & humusvorming en verwering.
 • Plant, dier water, lucht en bodem zijn geofactoren. De dominante geofactoren zijn klimaat en bodem.
 • 1.2 Wanneer geofactoren veranderen

 • Wat zijn de voorwaarden voor bosgroei?
  voldoende water, niet te lage temperaturen en een lang genoeg groeiseizoen. 
 • In de tropische zone, de gematigde zone en de boreale zone word aan de voorwaarden voor bosgroei voldaan. Als een van de voorwaarden verdwijnt dan verdwijnen de bomen en komen daar struikgewassen voor in de plaats. 
 • Uitspoeling vindt plaats in alle bossystemen als het neerslagoverschot zo groot is dat de humus en voedingsstoffen samen met de neerslag naar het grondwater zakken. 
 • Als er in de gematigde zone een nihil neerslagtekort is dan verandert het bos in grassteppe.  Doordat er geen uitspoeling plaatsvindt heb je daar een dikke humuslaag. 
 • Hoge breedte betekent een lage temperatuur en een kort groeiseizoen. Door deze combinatie ontstaan er toendra's 
 • Lage breedte betekent neerslagtekort. Er ontstaat geen organisch materiaal. De woestijnbodem heeft een grijze kleur die veroorzaakt is door concentraties van kalk, zout of gips. 
 • Hoe ontstaan de concentraties in de woestijn bodem. 
  Als het heel veel regent in een korte tijd dan stijgt het grond water tot onder het oppervlak. Het grond water verdampt en de concentraties blijven over. 
 • Hoe wordt door landbouw het landschap beinvloed?
  De natuurlijke voedselkringloop wordt verbroken en er komt een monocultuur. Met andere woorden de biodiversiteit neemt af. 
 • Hoe wordt door landbouw de voedselkringloop verbroken en wat zijn de gevolgen?
  Het organisch materiaal dat op de grond zou vallen en verteren wordt nu door vee/mens opgegeten. Hierdoor is er kunstmest nodig. 
 • Waardoor wordt het systeem kwetsbaar bij een monocultuur?
  Als na oogst in één keer alle begroeiing weg is wordt de bodem blootgesteld aan neerslag en is de bodem gevoelig voor erosie. Natuurlijke ziekten hebben een groter effect omdat ze sneller kunnen verspreiden en niet worden tegen gehouden door andere begroeiing die er minder gevoelig is voor die ziekte. 
 • Wat is chemische vruchtbaarheid?
  Aanwezigheid van voedingsstoffen voor planten in de bodem zoals kalium, stikstof en fosfor. 
 • Wat is fysische vruchtbaarheid?
  De beschikbaarheid van water en lucht. Wordt beïnvloed door de korrelgrootte van de ondergrond. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is de energiebalans van de aarde?
1
Waar hangt de hoeveelheid straling die het aard oppervlak bereikt af?
1
Uit welke lagen is de atmosfeer opgebouwd?
1
Troposfeer?
1
Pagina 1 van 17