Samenvatting BuiteNLand

ISBN-10 9001878377 ISBN-13 9789001878375
109 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "BuiteNLand". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001878375 of 9001878377. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - BuiteNLand

 • 1.1 Globalisering: One World?

 • Globalisering: het begrip
  Het proces waarbij op een groot aantal terreinen de verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen op aarde toeneemt. 
  Globalisering heeft met ak te maken omdat het gaat om de functie en inrichting van gebieden. 
  Globalisering speelt op een aantal terreinen: 
  1. Economisch: Vrijwel alle kleding is in lagelonenlanden gemaakt
  2. Sociaal: Via een chatbox kom een Braziliaanse vriend of vriendin tegen
  3. Politiek: In VN-verband gaan Nederlandse soldaten naar brandhaarden in de wereld
  4. Cultureel: Tot in de armste uithoeken van de wereld wordt naar Amerikaanse films gekeken.
 • Technologische vernieuwing stimuleert de globalisering
  Globalisering wordt mogelijk gemaakt door transport- en informatietechnologie
  Bij transporttechnologie gaat het om alle technologie dat nodig is om mensen, producten en grondstoffen te vervoeren. 
  Onder informatie- en communicatietechnologie wordt de technologie bedoelt om informatie uit te wisselen.
  Op allebei de terreinen is de techniek in de afgelopen 25 jaar heel snel gegroeid. 
  Sinds 1980 zijn 3 ontwikkelingen van belang:
  1. Reis- en vervoerstijden zijn gedaald. Alles verloopt sneller
  2. Transport en communicatie zijn goedkoper geworden. --> toenemende capaciteit schepen / schepen + komst van containers.
  3. Infrastructuur rond transport enorm verbeterd
 • Tijd-Ruimte compressie
  Een van de motoren van de versnelde globalisering is de MNO. 
  Ze verspreiden zich over de hele aardebol en vormen een soort mondiaal netwerk. Relatieve afstand tussen gebieden nemen af. 
  De ontwikkeling waarbij en tijd en ruimte in elkaar worden gedrukt heet tijd-ruimte compressie. 
  Soms verloopt het proces in het ene gebied sneller dan in een ander gebied. BV infrastructuur. 
 • 1.2 Economische globalisering: oorzaken

 • Multinational: Think global act local
  Liberalisme van de economie is toegenomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat:
  1. De productie en uitwisseling van goederen krijgt een internationaal karakter
  2. Gebieden economisch steeds hechter aan elkaar verbonden raken. Goede ligging is wel noodzakelijk

  Na 1990 kun je sterke economische groei aflezen door de toenemende investeringen van het buitenland. 
  MNO's vragen zich af of ze nog wel goed zitten. Ze kijken o.a naar de arbeidsmarkt, bereikbaarheid, belastingvoordelen en politieke stabiliteit. 
  Soms verplaatsen MNO's zich. 
  Direct gevolg: Veel banen verloren
  Indirect gevolg: nog meer banen
  Het hoofdkantoor maakt de beslissing. 
 • Grenzen vervagen
  Als staatsgrenzen strenge controles hebben is dat slecht voor de globalisering. 
  Door het schrappen van handelsbeperkingen maak je het proces makkelijker.
  Tariefmuren: Hoge importtarieven
  Importquota: Beperkt aantal hoeveelheid importeren
 • Productieketen wordt uitgerekt
  Productieafdelingen van een mno zijn niet meer gekoppeld aan 1 thuisbasis.
  Voor verschillende onderdelen worden verschillende locaties gekozen waar ze het meeste winst kunnen halen. 
   Zo worden bijvoorbeeld arbeidsintensieve delen van het productieproces verplaatst naar lagelonenlanden. 
  Productieketen: De route die een product aflegt van grondstof tot eindproduct 
  productieketen wordt steeds meer verspreid en verdeeld over gebieden

  Ander gevolg is dat een groot deel van de wereldhandel plaats gaat vinden binnen de mno zelf. Hierdoor is de handel en vervoer veel sneller gegroeid dan de productie. 
 • 1.3 Economische globalisering: gevolgen

 • De triade bedreigd?
  De internationale kapitaal- en goederenstroom verloopt vooral tussen 3 economische kerngebieden in de wereld:
  1. Noord-Amerika
  2. De EU
  3. Japan
  --> triade. beheersen de wereldeconomie.
  Mondiaal netwerk van de triade wordt bedreigd omdat de invloed van de semi=periferie landen toenemen. Vooral landen in ZO-Azie groeien snel
  -->. global shift. --> het verschuiven van het economisch zwaartepunt

  Ook witteboordenbanen als callcenters en administratiekantoren verplaatsen zich naar goedkopere Aziatische landen. 
 • De ruimtelijke gevolgen van globalisering
  Geografische gevolgen globalisering:
  1. na 1980 nieuwe internationale arbeidsverdeling --> verplaatsen van de maakindustrie naar semiperiferie en periferie 
  2. Naast het verplaatsen van de maakindustrie worden er in deze gebieden ook nieuwe ketens opgezet
  3. Van uitschuiven naar doorschuiven. 
  4. Mno's beperken zich steeds meer tot hun core business. Alle andere activiteiten worden uitgesloten of ingehuurd
  5. Globalisering is tot in de uithoeken in de wereld merkbaar. Als er een conflict is in het midden-oosten, merk je dit aan de benzineprijzen bv
  6. Economische globalisering leidt vaak tot grote sociale en regionale ongelijkheid
 • Meedoen of niet?
  Alleen landen en regio's die interessant zijn voor internationale bedrijven doen mee aan globalisering. Het gevolg is dat er gebieden zijn die wel meedoen en gebieden zijn die niet meedoen. bv sub sahara of midden Azie. 
 • 1.4 Globalisering: One Culture?

 • Culturele globalisering
  Globalisering draagt bij aan de homogenisering van materiële cultuurkenmerken. 
  Informatietechnologie speelt ook een rol bij mondialisering van de cultuur
 • Moderne media: de grote platmaker?
  Sociale media heeft de informatie-uitwisseling erg gestimuleerd. 
  Je kunt overal en altijd op de hoogte blijven over wat er in de wereld gebeurt en hoe mensen in de rest van de wereld leven. 
  2/3 van alle internationale informatie-uitwisseling vindt plaats binnen het triadisch netwerk. 
 • Wereldcultuur: eenheid of diversiteit
  De vraag is of door de globalisering culturen meer op elkaar gaan lijken. 
  Culturele globalisering heeft 2 effecten:
  1. Homogenisering: Culturen gaan meer op elkaar lijken gelet op consumptiegedrag en levensstijl. Engels is de voertaal. Veel inlandse talen dreigen te verdwijnen. 
  2. Heterogenisering: Door wereldwijde migratie ontstaat er een mix van allerlei westerse en niet-westerse cultuurelementen. Er ontstaat een mengcultuur die je transnationaal kan noemen. 
  Mensen zijn ingeburgerd, maar blijven contact houden met hun land van herkomst. Zo brengen ze cultuurelementen van het zuiden naar het noorden
 • 1.5 Sociale globalisering: migratie

 • Migreren is heel gewoon
  Alle landen hebben in de wereld, als vestigingsland of vertrekland of doorgangsland, te maken met migratie. Veel mensen migreren van het zuiden naar het noorden.
  Pushfactor = gebrek aan werk en uitzichtloos bestaan
  Pullfactor = kans op beter betaald werk
 • Oorzaken van de internationale migratie
  Op 4 manieren wordt de migratie versterkt door globalisering:
  1. Door globalisering --> welvaartsverschillen toegenomen
  2. Jonge arbeiders uit arme landen komen naar Europa. Laaggeschoolde mensen worden geweerd --> duale arbeidsmarkt. Vooral niet-westerse mensen worden als bedreigend gezien.
  3. Doordat de communicatie en transporttechnologie is toegenomen, krijgen niet-westerse landen een goed beeld over westerse landen.
  4. - 
 • Migratie verbindt mensen en gebieden
  De meeste internationale migranten komen terecht in de grote steden. 
  Veel migranten blijven in contact met hun land van herkomst. bv Financieel door geld over te maken naar familie en vrienden. 

  Er is ook een sociaal-culturele band. Migranten trouwen met partner uit land van herkomst. Zij migreren dan naar het westen en zo wordt hun cultuur vermengd met het westen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe ontstaan en verslijten gesteente aan de lopende band
Dankzij de reeks van processen, verwering, erosie, transport, sedimentatie, wegzakken, subductie, vulkanisme, bergtevorming