Samenvatting BuiteNLand.

-
ISBN-10 9011101286 ISBN-13 9789011101289
745 Flashcards en notities
56 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "BuiteNLand.". De auteur(s) van het boek is/zijn Adwin Bosschaart concept Geert van den Berg Geert van den Berg ICT Hub Stohr. Het ISBN van dit boek is 9789011101289 of 9011101286. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - BuiteNLand.

 • 1 ontwikkeling

 • Welke twee manieren gebruikt aardrijkskunde om de welvaard van een land te meten?

  Alles wat een land verdiend gedeeld door het aantal inwoners

 • Het bruto nationaal product per hoofd is alles wat in een jaar door het aantal inwoners wordt verdiend

 • wat is bnp

  alles wat verdient wordt gedeelt door de inwoners

 • koopkracht

  wat je kna kopen van 1 euro

   

 • formele sector

  het officieele gebeid van de overheid

 • beroepsbevolking

  tegen betaling werken ze

 • centrumlanden

  de rijkste landen

 • semipreferie

   

  deze landen zijn iets minder rijk dan de centrumlanden

 • pererife

   

  de derde wereld landen

 • ontwikkelingslanden

  landen die nog moeten ontwikkelen

 • 1.1 Arm en Rijk

 • hoofdstuk 1 paragraaf 2

  welvaart gaat direct over inkomen. welvaart is dus een ontwikkelingskenmerk.

  bruto-binnenlands-product : het inkomen van 1 land per jaar

                              |||

                             \    /

                               \/

                    bbp per hoofd -> gedeeld door inwoners

  aanmerkingen:

  • zegt niets over inkomensverschillen
  • je rekend iedereen mee dus niet alleen mensen die werken
  • in vormele sector/zwartwerken
  • ruilhandel word niet mee geteld
  • landbouw (zelf verzorgende worden niet meegeteld)
 • Nederland is eonomisch groot.
 • wat is bnp?
  bruto nationaal product per hoofd(bnp) alles wat in een jaar in het land verdiend wordt gedeeld door het aantal inwoners.
 • op welke 3 manieren wordt de welvaart verdeelt

  centum landen,semiperiferie,perifirie

 • Nederland heeft veel zeehavens en exporteert heel veel landbouw producten.
 • koopkracht
  hoeveel je in een land kunt kopen
 • Tot waar zitten Nederlandse bedrijven?
  de Verenigde Staten
 • formele sector
  het officieelle deel van de economie de activiteiten in de formele sector vind je terug in de stastieken van de overheid
 • Wat zijn typische Nederlandse bedrijven in het buitenland?
  Philips, Akzo, Shell en Unilever
 • informal sector 
  het niet-officiële deel van de economie ook wel scharreleconomie genoemd. de activiteiten van deze decor komen meestal niet in de stattistieken van de overheid terecht.
 • Nederland is goed in waterbouwkunde.
 • beroeppsbevolking
  alle mensen die tegen betaling werken plus de werklozen
 • Nederland heeft zich ontwikkeld tot een dienstenmaatschappij.
 • tertiaire sector
  beroepen bij kantoren, banken, winkels, de overheid; beroepen in de dienstverlening
 • Rotterdam is een belangrijke mainport.
 • centrum landen
  meest ontwikkelende landen
 • Nederland is rijk vanwege de gunstige ligging aan de Noordzee.
 • semiperiferie
  landen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn.
 • Het achterland is het gebied dat voor de aan- en afvoer van goederen afhankelijk is van een haven.
 • periferie
  de armste landen die nog sterk agrarisch zijn en vooral grondstoffen uitvoeren.
 • Vestigingsplaatsfactoren
  1. Gunstige ligging
  2. De gerichtheid
  3. Goed opgeleide bevolking
  4. Lage belasting voor buitenlandse bedrijven
 • ontwikkelingslanden
  Landen die niet horen tot de rijke geïndustrialiseerde landen
 • Vestigingsplaatsfactoren zijn redenen voor een bedrijf om zich op een bepaalde plaats te vestigen.
 • welzijn
  de rijkdom van een land gemeten op basis van levensomstandigheden bijvoorbeeld gezondheid scholing voedsel

 • Distributieland
  Land dat een belangrijke rol speelt in de verdeling van goederen over het achterland.
 • levensverwachting
  geeft aan hoe oud mensen gemiddeld worden
 • Noem 2 grote mainports in Nederland
  Schiphol
  Rotterdamse havens
 • alfabetisteringsgraad 
  geeft aan hoeveel procent van de bevolking kan lezen en schrijven.
 • lagelonenland
  Land in de semiperiferie of periferie waar de lonen veel lager zijn dan in centrumlanden.
 • VN-welzijnsindex
  een aanwijzing voor het welzijn in een land. Je let dan op de koopkracht de levensverwachting en de alfabetiseringsgraad van de bevolking
 • Een MNO is een multinationale onderneming.
 • sociale ongelijkheid
  grote verschillen in komen tussen groepen mensen.
 • regionale ongelijkheid
  grote ongewenste verschillen in ontwikkelinkgsgraad binnen een land.
 • grondstoffen
  nog niet bewerkt goederen
 • halffabrikaten
  bewerkt grondstoffen, zit tussen grondstof en eindproduct in.
 • eindproduct
  producten die gereed zijn en verkocht kunnen worden
 • multinationale onderneming (MNO)
  grote bedrijven die in meerdere landen fabrieken en kantoren hebben.
 • communicatie middelen
  middelen zoals de computer of fax om informatie uit te wisselen
 • BRIC-landen
  Brazilië, Rusland, India en China: vier landen uit de semi periferie met een snelle economische ontwikkeling.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.