Samenvatting BuiteNLand

-
ISBN-10 9011101294 ISBN-13 9789011101296
1556 Flashcards en notities
178 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • BuiteNLand
 • concept Geert van den Berg
 • 9789011101296 of 9011101294
 • ak, [onderbouw], 2. dr., 1. opl.

Samenvatting - BuiteNLand

 • 1 meera Bamboemeisje uit mumbai.

 • hoe heete het meisje uit mumbai dat meubels van bamboe maakt?
  Meera
 • Wat vind meera ervan dat ze in een krottenwijk wonen?
  Ze vindt het wel spannend, soms lijkt het net een actie film!
 • 1.1 Drogma, sterspeler in Londen

 • Koopkracht = hoeveel je in 1 land kunt kopen voor 1 dollar
 • 1.2 Welvaart

 • Meten van de welvaart

  1. Bruto nationaal product per hooft van de bevolking per jaar (bnp) -> alles wat in een jaar in een land wordt verdiend gedeeld door het aantal inwoners - echte verschillen kleiner dan BNP aangeeft omdat:
   • koopkracht (=hoeveel je voor 1 dollar in een land kunt kopen) een betere vergelijking geeft.
   • de informele sector (=scharreleconomie) niet officieel geregistreerd is.
  2. Verdeling van de beroepsbevolking (=alle mensen in loondienst en de werklozen) over de sectoren:
   • primair: landbouw en visserij
   • secundair: industrie
   • tertiair: diensten 

   

  Verdeling van de welvaart

  Centrumlanden

  • meest ontwikkelde landen
  • hoge productiviteit dankzij machines en moderne technieken
  • hoge inkomens
  • veel mensen werken in de tertiaire sector
  • belangrijke rol in de wereldhandel

   

  Semiperiferie

  • landen in ontwikkeling
  • primaire sector neemt af, secundaire sector is sterk, tertiaire sector groeit
  • aandeel in de wereldhandel groeit

   

  Periferie

  • onderontwikkelde landen - arme landen - ontwikkelingslanden - De Derde Wereld
  • primaire sector het grootst
  • lage inkomens
  • kleine rol in de wereldhandel

   </p</p</p</p

 • Verdeling van de beroepsbevolking (= alle mensen in loondienst en de werklozen) over de sectoren:

  • primair: landbouw en visserij
  • secundair: industrie
  • tertiair: diensten 

  Verdeling van de welvaart

  Centrumlanden

  • meest ontwikkelde landen
  • hoge productiviteit dankzij machines en moderne technieken
  • hoge inkomens
  • veel mensen werken in de tertiaire sector
  • belangrijke rol in de wereldhandel

  Semiperiferie

  • landen in ontwikkeling
  • primaire sector neemt af, secundaire sector is sterk, tertiaire sector groeit
  • aandeel in de wereldhandel groeit

  Periferie

  • onderontwikkelde landen - arme landen - ontwikkelingslanden - De Derde Wereld
  • primaire sector het grootst
  • lage inkomens
  • kleine rol in de wereldhandel

   

 • Meten van welvaart
  Bruto nationaal product per hoofd (bnp/hoofd)
 • Noem de vier kenmerken van een stad

  - een bepaalde per land verschillende omvang.

  - een hoge bebouwingsdichtheid in vergelijking met het omringende gebied.

  - een beroepsbevolking die uitsluitend in de secundaire en tertiare sector werkt.

  - een hoog aantal functies voor het gebied buiten de stad

                                                                                                                                                

 • Hoe kan je welvaart meten?

  BNP/hoofd

  verdeling van de beroepsbevolking

 • leg de betekenis van welzijn uit.

  de levensomstandigheden van mensen, ook wel de maatschappelijke welvaart.

 • Wat is bnp/hoofd?

  Alles wat in een jaar in een land wordt verdiend gedeeld door het aantal inwoners.

   

 • hoeveel manieren zijn er om de welvaart van een land te meten?

  2 manieren

 • Waar zijn de rijke en waar zijn de arme gebieden?

  De rijken in het noorden, arm in het zuiden

 • wat is de definitie van beroepsbevolking?

  alle mensen die tegen betaling werken plus de werk-lozen

 • Wat is de broepsbevolking?
  Dat zijn alle mensen die werken tegen betaling en werkeloos zijn.
 • Noem 2 manieren waarmee je welvaart van een land kunt meten?
  1. bruto nationaal product per hoofd(bnp/hoofd)
  2. verdeling van de beroepsbevolking
 • koopkracht = hoeveel je in een land kunt kopen voor 1 dolla
 • Begrippen

  Bruto nationaal product per hoofd (bnp/hoofd) = alles wat in een jaar in een land verdiend wordt, gedeeld door het aantal inwoners.

  Koopkracht = hoeveel je in een land kunt kopen voor één dollar.

  Formele sector = het officiële deel van de economie, de activiteiten in de formele sector vind je terug in de statistieken van de overheid.

  Informele sector = het niet-officiële deel van de economie, ook wel 'scharreleconomie' genoemd, de activiteiten van deze sector komen meestal niet in de statistieken van de overheid terecht.

  Beroepsbevolking = alle mensen die tegen betalen werken, plus de werklozen.

  Tertiaire sector = beroepen bij kantoren, banken, winkels, de overheid; beroepen in de dienstverlening.

  Secundaire sector = beroepen in de industrie en in de bouw.

  Primaire sector = beroepen in de landbouw, visserij en mijnbouw.

  Centrumlanden = meest ontwikkelde landen.

  Semiperiferie = landen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn.

  Periferie = de armste landen, die nog sterk agrarisch zijn en vooral grondstoffen uitvoeren.

  Ontwikkelingslanden = landen die niet horen tot de rijke geïndustrialiseerde landen.</p

 • Wanneer is een stad een megastad?

  Als er meer dan tien miljoen mensen wonen.
 • waardoor kan het bnp afwijken?

  doordat mensen in de informele sector werken

 • wat is de levensverwachting van mali?

  rond de 45 jaar de levensverwachting is de gemiddelde levensduur van alle mensen in een land

 • welke manieren zijn er om de welvaart van een land te meten?

  1. Het bruto nationaal product per hoofd.
  2. en de verdeling van beroepsbevolking.
 • Wat is een veelgebruikte manier om de welvaart van een land te meten?

  Het bnp/hoofd, bruto nationaal product.

 • in welke drie zones verdelen wij de welvaartsniveaus op de wereld? waar bestaan deze uit?

   

  1. de centrumlanden, de meest ontwikkelde landen: VS, Europa, Australië, Japan en Singapore
  2. semiperiferie, economische groeiers: Zuid-Korea, China, Brazilie
  3. periferie, armste landen: Afrika ten Zuiden van Sahara
 • A. wat is de formele sector?
  B. wat is de informele sector?
  A. landen waar in alles aan het bnp/hooft word opgegeven.
  B. landen waar niet alles aan het bnp/hooft word opgegeven

 • Wat is een wereldstad?
  Een grote stad die voor een deel van de wereld belangrijk is op het gebied van economie, politiek en cultuur.
 • waaruit bestaat de beroepsbevolking?

  alle mensen die tegen betaling werken en werklozen

 • waardoor is de levensverwachting in mali zo laag en wat houd dit in?

  door de hoge kindersterfte, dit betekent dat er erg veel kinderen sterven dit haalt het gemiddelde erg omlaag.

 • Wat is koopkracht?

  Hoeveel je in een land kunt kopen voor 1 dollar.

 • wat is het bruto nationaal product per hoofd?

  alles wat in een jaar in een land verdiend word gedeeld door het aantal inwoners. voor vergelijking word het bnp uitgedrukt in dollars of in euro's.

 • Wat is het bruto nationaal product?

  Alles wat in een jaar in het land verdiend, gedeeld door het aantal mensen dat er wonen

 • wat kun je vertellen over het verschil in welvaart tussen de centrumlanden en de periferie?

  in de centrumlanden is de waarde van de productie per hoofd van de bevolking hoog, hoge inkomens, veel dienstensector, grote rol in de wereldhandel

  in de periferie wordt voornamelijk geld verdient in de landbouw, lage inkomens, kleine rol in de wereldhandel

 • wat is koopkracht?
  Wat je kan kopen in één land voor een dollar.
 • Wat is een hoofdstad?
  Een hoofstad is de belangrijkste stad in een land
 • in welke sectoren kan je de beroepsbevolking verdelen?

  primaire(landbouw)

  secundaire(industrie)

  tertiare(diensten)

 • wat kun je aflezen van de alfabetiseringsgraad?

  hoeveel mensen kunnen lezen en schrijven in een land.

 • Wat is de formele sector?

  Het officiële deel van de economie.

 • waarom zijn de verschillen van het bnp/hoofd in het echt veel kleiner?

  • koopkracht: Hoeveel je voor 1 dollar in een land kunt kopen.
  • formele sector: het officiële deel van de economie, de activiteiten in de formele sector vind je terug in de statistieken van de overheid.
 • waar gebruiken we de term ontwikkelingslanden voor? en waarom is dit niet helemaal juist? hoe noemen we ze ook wel eens?

   

  voor de arme landen

  omdat het moeilijk is te zeggen of een land ontwikkeld is, klinkt een beetje of ze daar dom zijn

  derdewereldlanden

 • wat is het bruto nationaal product?
  Dat is alles wat in een jaar in een land verdient word

 • Wat is een stedelijk netwerk?
  Een groep van steden in een land die op tal van tereinen verbonden zijn.
 • welke soort landen zijn er als je ze op economisch gebied indeeld?

  centrumlanden

  semi-periferie

  periferie

 • wat is de verzamelnaam van alle bovenstaande flaschcards?

  de VN welzijnsindex.

 • Wat is de informele sector?

   

  Het niet officiële deel van de economie.

 • Wat is de ''formele sector''?

  Al het verdiende geld dat wordt aangegeven bij de belasting

   

 • wat is welzijn?

  de maatschappelijke welvaart, de omstandigheden van de mensen

 • noem 2 manieren om de welvaart in een land te meten.
  1.) Bruto nationaal product per hooft.
  2.) De verdeling van de beroepsbevolking.

 • Wat is een primate city?
  Een megastad in een land waarvan de tweede stad vele malen kleiner is.
 • hoe noem je onontwikkelde landen?

  ontwikkelingslanden

 • wat is sociale ongelijkheid ?

  grote verschillen tussen groepen mensen.

 • Wat is de beroepsbevolking?

  Alle mensen die tegen betaling werken, plus de werklozen.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • buiteNLand
 • Geert van den Berg
 • of
 • 1st
 • 2009

Samenvatting - buiteNLand

 • 1.1 Het landschap als dynamisch systeem

 • Waarom heeft de grond van een naaldwoud een grijze kleur?
  Door de lage temperaturen en de grote hoeveelheid neerslag dit valt vind er weinig verdamping plaats en zakt een groot deel van de neerslag de grond in en vindt er uitspoeling plaats. 
 • Waarom is er bij een naaldwoud een kort groeiseizoen?
  Door de lage temperaturen liggen de processen waarbij levende organismen een rol spelen een groot deel van het jaar stil. 
 • Door de snelle chemische verwering ontstaan ijzer- en aluminium houdende verbindingen die de grond een rode kleur geven. 
 • Humus ontbreekt in het tropische regenwoud omdat het zo warm en vochtig is dat de mineralisering zo snel gaat dat er geen humus gevormd wordt. 
 • Waardoor wordt de rode bodem van het Tropische regenwoud veroorzaakt? 
  1. de ontbrekende humus. 2. door de sterke chemische verwering. 
 • Hoe komt het dat de processen bij het tropisch regenwoud zo snel verlopen?
  1. Door de hoge temperatuur. 2. De vochtigheid. 3. Het continue groeiseizoen.
 • Welke bossystemen zijn er?
  zomergroene loofwouden (gematigde zone), tropische regenwouden (tropische zone) en naaldwouden (subpolaire zone)
 • Wat is de bodem?
  Het gedeelte in de grond waarin planten wortelen en dat is verkleur door organisch materiaal en het water dat er doorheen sijpelt. 
 • Op welke drie plaatsen zijn voedingsstoffen opgeslagen?
  In het levende organische materiaal van de bodem. In het dode organische materiaal naast de boom en in de zwarte humus laag in de bodem.
 • Verwering vind plaats door de inwerking van water en CO2 en bacteriën. Er komen ook voedingsstoffen vrij.
 • Wat is een belangrijke eigenschap van humus?
  Het bindt kalium, calcium en stikstof (voedingsstoffen) en water tot zich.
 • Humus ontstaat als het organisch materiaal half wordt afgebroken. 
 • Welke stoffen ontstaan er als organisch materiaal mineraliseert?
  CO2, dat verdwijnt als gas. Kalium, calcium en stikstof. 
 • Mineralisatie: bacteriën, schimmels en wormen breken het organisch materiaal geheel af. 
 • Vorming van organisch materiaal: Vindt plaats in de herfst wanneer de blaadjes op de grond naast de boom vallen.
 • Fotosynthese: vindt plaats in de bladeren door zonlicht en voeding uit de wortels. 
 • Welke stromen zorgen ervoor dat bomen blijven leven?
  Fotosynthese, vorming van organisch materiaal en mineralisatie & humusvorming en verwering.
 • Plant, dier water, lucht en bodem zijn geofactoren. De dominante geofactoren zijn klimaat en bodem.
 • 1.2 Wanneer geofactoren veranderen

 • Wat zijn de voorwaarden voor bosgroei?
  voldoende water, niet te lage temperaturen en een lang genoeg groeiseizoen. 
 • In de tropische zone, de gematigde zone en de boreale zone word aan de voorwaarden voor bosgroei voldaan. Als een van de voorwaarden verdwijnt dan verdwijnen de bomen en komen daar struikgewassen voor in de plaats. 
 • Uitspoeling vindt plaats in alle bossystemen als het neerslagoverschot zo groot is dat de humus en voedingsstoffen samen met de neerslag naar het grondwater zakken. 
 • Als er in de gematigde zone een nihil neerslagtekort is dan verandert het bos in grassteppe.  Doordat er geen uitspoeling plaatsvindt heb je daar een dikke humuslaag. 
 • Hoge breedte betekent een lage temperatuur en een kort groeiseizoen. Door deze combinatie ontstaan er toendra's 
 • Lage breedte betekent neerslagtekort. Er ontstaat geen organisch materiaal. De woestijnbodem heeft een grijze kleur die veroorzaakt is door concentraties van kalk, zout of gips. 
 • Hoe ontstaan de concentraties in de woestijn bodem. 
  Als het heel veel regent in een korte tijd dan stijgt het grond water tot onder het oppervlak. Het grond water verdampt en de concentraties blijven over. 
 • Hoe wordt door landbouw het landschap beinvloed?
  De natuurlijke voedselkringloop wordt verbroken en er komt een monocultuur. Met andere woorden de biodiversiteit neemt af. 
 • Hoe wordt door landbouw de voedselkringloop verbroken en wat zijn de gevolgen?
  Het organisch materiaal dat op de grond zou vallen en verteren wordt nu door vee/mens opgegeten. Hierdoor is er kunstmest nodig. 
 • Waardoor wordt het systeem kwetsbaar bij een monocultuur?
  Als na oogst in één keer alle begroeiing weg is wordt de bodem blootgesteld aan neerslag en is de bodem gevoelig voor erosie. Natuurlijke ziekten hebben een groter effect omdat ze sneller kunnen verspreiden en niet worden tegen gehouden door andere begroeiing die er minder gevoelig is voor die ziekte. 
 • Wat is chemische vruchtbaarheid?
  Aanwezigheid van voedingsstoffen voor planten in de bodem zoals kalium, stikstof en fosfor. 
 • Wat is fysische vruchtbaarheid?
  De beschikbaarheid van water en lucht. Wordt beïnvloed door de korrelgrootte van de ondergrond. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • BuiteNLand
 • concept Geert van den Berg
 • 9789011099883 of 9011099885
 • ak, [onderbouw], 2. dr., 2. opl.

Samenvatting - BuiteNLand

 • 1 bevolking

 • Waar vluchten ze voor?
  Om naar school te gaan om te werken en niet meer armoedige klusjes te doen
 • In welke gebieden leeft men veelal dicht op elkaar?

  In gebieden langs rivieren en de kust leeft men vaak dicht op elkaar

 • Migreren

  Verhuizen

 • Aantekening

 • Buitenlandse migratie

  Verhuizen naar het buitenland

 • Binnenlandse migratie 

  Verhuizen in het binnenland

 • Ecologische reden

  Wegens natuurrampen

 • Politieke reden

  Wegens oorlog

 • Economische reden

  Geen geld en werkeloos

   

 • sociale reden

  dat er famillie woont

   

   

   

   

 • pushfactor

  een ding waarom je weg wil en naar een ander land vertrekt

 • pullfactor

  een ding wat je aantrekt om ergens heen te gaan

   

 • bevolkingsdichtheid

   het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer in een gebied of land

 • bevolkingsgrafiek

  gekanteld staafdiagram waarin je per leeftijdsgroep van vijf jaar het aantal mannen of vrouwen kunt aflezen

 • bevolkingsgroei 

  groei van bevolking of land

 • bevolingsspreiding

  de manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is

 • geboortecijfer

  gemiddeld aantal geboortes per 1000 inwoners

 • natuurlijke bevolkingsgroei

  er worden meer mensen geboren dan dat er sterven

   

 • zuid-noordmigratie

  migratie van de armere landen naar rijke landen

 • welke landen vluchten ze meestal

  landen in het noorden

   

 • 1.2 waar zit iedereen

 • dichtbevolkt
  veel mensen
 • wat is bevolkingsdichtheid
  het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer in een gebied of land
 • In welke gebieden leeft men dicht op elkaar?

  In gebieden langs de kust en langs rivieren.

 • dunbevolkt
  weinig  mensen
 • wat is een bevolkingsgrafiek
  gekanteld staafdiagram waarin je per leeftijdsgroep van vijf jaar het aantal mannen of vrouwen kunt aflezen
 • Waar wonen nauwelijks mensen?

  In gebergten, tropische regenwouden en Arctische streken.

 • emigratie
  je land verlaten om je in een ander lan te vestigen
 • Hoe noem je de manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is?

  Bevolkingsspreiding

 • Wat wordt er met bevolkingsdichtheid bedoeld?

  Het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer in een land of gebied.

 • Hoe bereken je bevolkingdichtheid?

   

  Het aantal inwoners delen door  het aantal vierkante kilometers.

 • Hoe komt het dat er in China te weinig vrouwen zijn?

  In China geldt de 1-kind politiek. Men geeft vaak de voorkeur aan een jongen. Meisjes worden soms geaborteerd.

 • Wat is bevolkingsopbouw?

  Hoeveel mensen in een bepaalde leeftijdsgroep zitten en hoeveel daarvan man of vrouw zijn.

 • Wat is een bevolkingsgrafiek?

  Een grafiek waarmee je in een oogopslag kunt zien hoe de bevolkingsopbouw eruit ziet.

 • Wat is een bevolkingspiramide?

  Dat is een bevolkingsgrafiek die de bevolingsopbouw weergeeft

 • Welke informatie heb je nodig om een bevolkingsgrafiek te kunnen tekenen?

  Je moet weten hoeveel mensen er in elke leeftijdsgroep van telkens vijf of tien jaar zitten. Zo'n groep heet een cohort.

 • Wat is een cohort?

  Een cohort is een leeftijdsgroep van telkens vijf of tien jaar.

 • Hoe teken je een bevolingsgrafiek?

  Voor elke cohort teken je een balk en deze stapel je op.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de doelen om de planeet te redden voor 2020?
 • 10% biobrandstof;
 • 20% energiebesparing door hogere efficiëntie;
 • 20% duurzame energie;
 • 20% minder broeikasgas in de EU als geheel / ieder land eigen doel.
Wat is het Bali-klimaatconferentie?
Een klimaat-conferentie van de VN in 2007op het Indonesische eiland Bali. Hier werd gesproken om wereldwijd te proberen de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Wat is ETS?
Een Europees systeem om te handelen in emissierechten.
Hoe kunnen we onze ecologische voetstap verkleinen?
Vertical farming;
Consuminderen;
Recyclen;
Duurzame ontwikkelingen.
Wat is consuminderen?
Minder consumeren; genoegen nemen met minder welvaart.
Wat is vertical farming?
Landbouwindustrie in hoge gebouwen met verschillende etages, waardoor men ruimte wint en duurzamer kan produceren.
Wat is groene stroom?
Elektriciteit die wordt opgewekt op een duurzame manier, bijvoorbeeld met een windmolen of een zonnepaneel.
Wat is radioactieve straling?
Giftige kankerverwekkende straling die vrijkomt bij een kernreactie.
Wat is kernafval?
Afval van kernreactoren dat nog lang gevaarlijke radioactieve straling uitzet en daarom veilig opgeborgen moet worden.
Wat is het "van wieg tot wieg" principe?
Principe dat afval herboren dient te worden als grondstof voor een nieuw product.