Samenvatting BuiteNLand.

-
ISBN-10 9011101316 ISBN-13 9789011101319
1059 Flashcards en notities
70 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • BuiteNLand.
 • Teunis Bloothoofd concept Geert van den Berg Geert van den Berg ICT Hub Stohr
 • 9789011101319 of 9011101316
 • 2e dr.

Samenvatting - BuiteNLand.

 • 1 noorden tegenover het zuiden


 • Van ontwikkelingshulp naar ontwikkelingssamenwerking. De centrumlanden gaven altijd westerse dingen voor ontwikkelings hulp. Dit is niet goed de westerse profs moeten gebruik maken van de lokale kennis, technologie en gebruiken van die omgeving. hulp werkt natuurlijk alleen als het in de omgeving past. Daarnaast weten de mensen ter plekke wat wel en niet werkt daarom noemen we het geen ontwikkelingshulp maar juist ontwikkelingssamenwerking.
 • 1.1 choi en rosanne aan de koffie

 • choi en rosanne aan de koffie.  rosanne reist door midden amerika met haar ouders en zijn op een koffieplantage in panama. veel mensen moeten met minder dan 2 dollar per dag zien rond te komen. mensen werken keihard dag in dag uit en je kan er geen water uit de kraan drinken. etc etc 

 • hoe leven en werken mensen in bv panama

  hard werken en weinig verdienen soms maar 2 dollar per dag

 • Natrium

  Na

 • Kalium

  K

 • Magnesium

  Mg

 • Calcium

  Ca

 • Barium

  Ba

 • Chroom

  Cr

 • Ijzer

  Fe

 • Nikkel

  Ni

 • Koper

  Cu

 • Zink

  Zn

 • Aluminium

  Al

 • Zilver

  Ag

 • Tin

  Sn

 • Platina

  Pt

 • Goud

  Au

 • Kwik

  Hg

 • Lood

  Uraan

 • Waterstof

  H

 • Zuurstof

  O

 • Koolstof

  C

 • Stikstof

  N

 • Fluor

  F

 • Chloor

  Cl

 • Broom

  Br

 • Jood

  I

 • Zwavel

  S

 • Fosfor

  P

 • Helium

  He

 • Argon

  Ar

 • Neon

  Ne

 • Silicium

  Si

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • buiteNLand
 • Teunis Bloothoofd, Moniek de Boer, Adwin Bosschaart, Hamie Mennen, Henk Nonnekes, Huub Prinsen, Jocelyn Remmers
 • 9789011756847
 • 2nd

Samenvatting - buiteNLand

 • 1.2 Kantelt het economisch wereldbeeld?

 • Geef een voorbeeld van het kantelen van het economisch wereldbeeld.
  In 1990 werd 70% van de industriele goederen gemaakt in het westen in 2012 nog maar 45%. Het aandeel van de BRICS-landen steeg van 10 naar 25 %
 • Wat zijn de BRICS-landen?
  Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.
 • Waarom jagen de westerse mno's de verschuiving aan?
  1. Sinds 1980 verplaatsen ze hun maak industrie naar lagelonenlanden
  2. De opkomende landen vormen een interesante afzetmarkt. de koopkracht neemt er toe.
 • Waarom is de wereldhandel sinsd 1975 enorm toegenomen?
  1. de opdeling van de productieketen.
  2. Het transport van goederen is sneller en goedkoper.
  3. De handels grenzen verdwijnen steeds meer dus je hoeft geen geldt meer te betalen om goederen te transporteren naar andere landen.
 • Wat is globalisering?
  Proces waarbij de gebieden op aarde steeds meer met elkaar verbonden worden op tal van tereinen (economisch, cultureel, sociaal en politiek)
 • Wat is de global shift?
  De verschuiving van het economisch kerngebied op aarde
 • 2.8 Brandstof uit de diepte

 • Wat zijn delfstoffen?
  Stoffen die uit de aardkorst worden gehaald omdat ze nuttig zijn voor de mens.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • BuiteNLand
 • Teunis bloothoofd
 • of

Samenvatting - BuiteNLand

 • 1 bevolking

 • wat zijn allochtonen?
  een allochtoon is iemand  van wie minstens 1 van de ouders in het buitenland geboren is.
 • welke drie groepen kwamen de afgelopen 60 jaar naar nederland?
  1. migranten uit landen  die vroeger van Nederland waren. 2. arbeidsmigranten. 3. vluchtelingen.
 • wat is een arbeismigrant?
  iemand die verhuist naar een ander land om te werken
 • wat is gezinshereniging?

  de echtgeno(o)t(e) van de migrant komt samen met alle kinderen naar het land waar die migrant nu woont, zodat het gezin weer samen woont.
 • wat is gezinsvorming?
  een allochtoon kiest voor een partner uit het herkomst land van de oudsers en vormt dan in Nederland een nieuw gezin
 • wat is segeratie?
  als verschillende bevolkingsgroepen ieder in hun eigen buurt wonen en er weinig contact is met anderen bevolkingsgroepen.
 • 1.1 een maaltijd voor een maandsalaris

 • Wat zijn de BRIC- landen
  dit zijn grote opkomende economieen.
 • Waar word soja vooral veel voor gebruikt
  voor veevoer
 • Wat is een technopool
  een stad die snel groeit door veel technologisch hoogstaande activiteiten.
 • Wat is bio-ethanol?
  Bio-ethanol is een brandstof die gewonnen word uit suikers die in planten zitten
 • 2.1 Energie in brzillie

 • Wat betekend verdringing
  Dat betekend wegduwen
 • 2.2 Mediterraan klimaat en landschap

 • Wat is de verklaring voor het mogelijke verband tussen het reliëf en landgebruik? (Oorzaak-Gevolg)
  Reliëfrijke gebieden zijn erosiegevoelig (oorzaak), dus daar vind je vooral weilanden die de bodem het hele jaar bedekt houden (gevolg).

  Of omgekeerd, door de erosiegevoeligheid van reliëfrijke gebieden is de bodem dusdanig geraakt (oorzaak) dat er alleen nog maar gras groeit (gevolg). 
 • Hoe kan een bosbrand leiden tot een totaal verwoest landschap? (Situatie-Algemene Regel)
  Een bosbrand beschadigt de vegetatie ernstig (situatie). Bij beschadigde vegetatie treedt erosie eerder op (algemene regel).
 • Welk verband zie je tussen de verwoestijning en waterschaarste? (Hoe-Hoe-Regel)
  Regel: Hoe groter de waterschaarste, hoe hoger de kwetsbaarheid.
 • De Middellandse Zee heeft grote invloed op het klimaat van de omliggende landen.
 • Noem een ander woord voor Middellandse Zeeklimaat.
  Mediterraan klimaat.
 • Het Middellandse Zeeklimaat is een mengvorm van het steppeklimaat van Noord-Afrika en het Nederlandse gematigde klimaat.
 • Het Middellandse Zeeklimaat: De zomers zijn warm en droog, de winters mild en vochtig.
 • Een watertekort kun je aantonen door het verschil tussen de neerslag en de verdamping, de waterbalans, de berekenen.
 • Middellandse Zeegebied: De enkele zomerse buien zijn vaak zware onweersbuien, maar ook de winterse buien zijn dikwijls hevig. Je zegt dan dat de intensiteit van de neerslag hoog is.
  Daarnaast valt er het ene jaar veel regen, maar het andere jaar weinig: er is een hoge variabiliteit in neerslag.
 • Het klimaat heeft een grote invloed op het landschap.
 • Het Middellandse Zeegebied is een onderdeel van de subtropische landschapszone.
 • Waar dienen planten met leerachtige bladeren voor?
  Voor het tegengaan van het vochtverlies.
 • Planten groeien beter als er extra water is in de zomer. Er wordt daarom veel geïrrigeerd. We noemen dit soort landbouw irrigatielandbouw.
 • Mediterrane landbouw is nogal gebaat bij water.
 • Regenbuien zijn, zoals gezegd, hevig. Als er veel regen op braakliggende akkers valt, zorgt die voor veel erosie. Je weet al dat de jaarlijkse regenval erg variabel is. De regen is daardoor onvoorspelbaar. Als het weinig regent is er veel vraag naar irrigatiewater, maar ook weinig water beschikbaar ...
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 4:

 • BuiteNLand.
 • Teunis Bloothoofd Geert van den Berg, Hub Stohr (ICT )
 • 9789011111035 of 9011111036
 • 2e ed.

Samenvatting - BuiteNLand.

 • 1 Wereld: Wereldbeeld

 • wat is een patroon?

  een steeds terugkerende samenhangende  beschrijven van een situatie ( in dit geval wereldbeeld)

   

 • In dit hoofdstuk ga je op zoek naar verbanden en patronen achter beelden en informatie.
 • wat is een proces

  de drijvende  of vormgevende kracht achter een patroon of een nog te vormen patroon

   

 • hoe meet je welvaart?

   

  1. bnp per inwoner

  2.VN index of welzijns index

  3.overige aanwijzingen

 • wat is bnp per inwoner?

  de waarden van alle goederen en diensten die in een land in een jaar worden geproduceerd, plus de inkomsten uit het buitenland, gedeeld door het aantal inwoners.

 • wat is koopkrachtpariteit?

  de hoeveelheid goederen en diensten die je in een land voor 1 dollar kunt kopen.

 • 1.1 Introductie

 • analfabetisme

  het niet kunnen lezen en schrijven

 • wat staat er dit hoofdstuk centraal?

  opbouw geografisch wereldbeeld. opbouw bepaalde terreinen; economisch, demografisch, sociaal, cultureel en politiek.

 • bevolkingsdichtheid

  gemiddeld aantal inwoners per km

   

 • bevolkingsgroei

  de toename van de bevolking in een bepaalde periode. Je maakt onderscheid tussen natuurlijke groei en sociale groei

   

 • natuurlijke groei

   

  geboorte en overlijden

 • sociale groei

  vestiging en vertrek

 • bevolkingsspreiding

  de manier waarop de bevolking over een gebied is verdeeld

   

 • bnp per hoofd

  bruto nationaal product de waarde van alle goederen en diensten die in een land in een jaar worde geproduceerd, plus de inkomsten uit het buitenland gedeeld door het aantal inwoners.

 • centrum, sepiferie, periferie

  een indeling van de wereld naar ontwikkelingsland

 • 1.2 Patronen: verschillen in welvaart

 • hoe kun je welvaartsverschillen tussen landen meten?

  door het bnp/hoofd, het bbp/hoofd, VN-index, samenstelling van de beroepsbevolking

 • hoe bereken je de bnp per inwoner? en waar druk je het in uit?

  de waarde van alle goederen en diensten die in een land in een jaar worden geproduceerd op te tellen + de inkomsten uit het buitenland gedeeld door het aantal inwoners. je drukt het uit in dollars of euros

 • Welvaartverschillen tussen landen kun je op 3 manieren meten1) bnp/hoofd, Dat bereken je door de waarde van alle goederen en diensten die in een land in een jaar worden geproduceerd op te tellen. Daar voeg je de inkomsten uit het buitenland aan toe en deel je het door de aantal inwoners. Inkomsten uit het buitenland laat je als buiten beschouwing.2) VN-index of welzijnsindex. Naast koopkracht let je hierbij ook op de levensverwachting en analfabetisme. Daar naast heb je nog3) - de samenstelling van de beroepsbevolking,-de toegang tot schoon drinkwater,-de voedsel situatie,- de beschikbaarheid van telefoon en computer.Nadelen van het meten van bnp/hoofd1: Voor 1 dollar kun je in het ene land meer kopen dan in het andere land, daarom heeft men de koopkrachtpariteit bedacht. (de hoeveelheid goederen en diensten die je in een land voor 1$ kunt kopen)2: De inkomsten uit de formele sector, de ruilhandel en de zelfvoorziening tellen niet mee in de statistieken van de officiële economie. 3: Het bnp/hoofd is een gemiddeld getal en de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde kunnen erg groot zijn, dus je kan niet heel goed zien hoe arm of rijk een land is.4:Bij bnp/hoofd kun je de regionale verschillen in een land niet zien.Je kunt de wereld in 3 hoofdgroepen indelen die samen een wereldsysteem vormen.
  centrum: de rijke, vooral westerse landen
  semiperiferie: met een onderscheid in armer en rijker
  periferie: de armste landen.
 • hoe meet je welvaart?   -BNP per hoofd berekenen --> goederen, diensten en inkomsten buitenland / inwoners -VN-index of welzijn index --> hier kijk je naast de koopkracht naar de levensverwachting, analfabetisme, -andere aanwijzingen zoals; samenstelling beroepsbevolking, toegang schoon drinkwater/scholing/gezondheidszorg, voedselsituatie, beschikbaarheid telefoon en computer.     Problemen meten welvaart;   - voor dollar kun je in het ene land meer kopen dan in het andere. oplossing; koopkrachtpariteit, prijs gevulde boodschappenmand omgerekend naar een standaard----> dollar. -inkomsten uit ruilhandel, zelfvoorziening en informele sector tellen niet meer. (informele sector is in arme landen heel groot) -het bnp per hoofd is een gemiddelde, de afwijkingen kunnen heel groot zijn. Dit noemen we sociale ongelijkheid -het bnp per hoofd laat geen regionale verschillen zien, in sommige dorpen ligt het inkomen 50% lager dan in andere gebieden. Dit noemen we regionale ongelijkheid.     De verdeling van welvaart;   De welvaart in de wereld is slecht verdeeld en de verschillen worden steeds groter. De wereld is te verdelen in drie hoofdgroepen die samen het wereldsysteem worden genoemd; -centrum: de rijke landen, dit zijn vooral westerse landen -semiperiferie: landen die de laatste jaren een flinke groei hebben doorgemaakt. (met een onderscheid in armer en rijker.)

  -periferie: dit zijn de armste landen   De verschillen tussen het centrum en periferie zijn heel groot.    

 • Hoe meet je welvaart?
  Welvaartsverchillen tussen landen kun je op verschillende manieren meten. Elke manier heeft zijn voor- en nadelen. Met behulp van verschillende maatstaven kunnen we de wereld indelen in gebieden met bijvoorbeeld hoge of lage welvaart of welzijn. Deze maatstaven gaan we nu bespreken.

  • De maatstaaf Bruto Nationaal Product (bnpper inwoner of per hoofd is de meestgebruikte manier. Het is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een land, inclusief alle inkomsten uit het buitenland.
  • Het bbp is bijna hetzelfde: het laat alleen inkomsten uit het buitenland buiten beschouwing. De afkorting staat voor Bruto Binnenlands Product.
  • Welvaart gaat enkel over geld: dus hoe rijk is een land. Welzijn heeft daarnaast ook betrekking op de levenskwaliteit in een land. Deze kan worden gemeten aan de hand van de welzijnsindex, oftewel de VN-index. Indicatoren waarmee deze index welzijn meet zijn analfabetisme (het aantal mensen dat niet kan lezen of schrijven) en levensverwachting. Hiermee kun je kennis  (door naar analfabetisme te kijken) en volksgezondheid meten (door naar de levensverwachting te kijken).

  Dus, landen die hoog scoren op bnp en dus rijk zijn, scoren niet altijd hoog op de welzijnsindex. Een goed voorbeeld hiervan is rijk olieland Oman, waar de levensomstandigheden op sommige vlakken te wensen overlaat.
 • Op welke 3 manieren meet je welvaart?
  1. BBP / hoofd (jaarlijkse productie land gedeeld door aantal inwoners)
  2. VN-ontwikkelingsindex of welzijnsindex (koopkracht, levensverwachting, analfabetisme)
  3. De samenstelling van de beroepsbevolking
 • wat zegt meer over hoe het met de mensen echt gaat?

  het VN-index (welzijnsindex)

 • bbp per hoofd?

  de waarde van alle goederen en diensten die in een land in een jaar worden geproduceerd op tellen gedeeld door de inwoners.

 • Naast Bruto Nationaal Product (bnp) per hoofd en de welzijnsindex zijn er uiteraard meerdere indicatoren waarmee je de mate van ontwikkeling kunt meten, zoals bijvoorbeeld;
  • de toegang tot drinkwater,
  • de samenstelling van de beroepsbevolking (hoe hoog is de werkloosheid en in welke sectoren men werkt),
  • de voedselsituatie.
 • Wat betekent BBP per inwoner?

  Bruto binnenlands product per inwoner:

  dat is de toegevoegde waarde van alle goederen en diensten die in een land in 1 jaar worden geproduceerd, gedeeld door het aantal inwoners.
  Geldt voor productie door binnen-en buitenlandse ondernemingen.
 • wat zijn problemen bij het meten van de welvaart?

  1. voor een dollar kan je in het ene land minder kopen dan in het andere land

  2. de informele (zwart) sector telt niet mee in de officiële statistieken

  3. het bnp/hoofd laat geen scociale ongelijkheid zien

  4. het bnp/hoofd laat geen regionale verschillen zien

 • wat is een VN-index of welzijnsindex? Wat zijn de waardes?

  maatstaf samengesteld uit koopkracht, alfabetiseringsgraad en levensverwachting om de maatschappelijke ontwikkelingen vast te stellen.  1 is de maximale waarden en 0 de minimale. nederland 0,96 (6de plaats) niger op laatste plaats met 0,34

 • Problemen met het meten van de welvaart
  Er kleven helaas wat nadelen aan het meten van ontwikkeling in een land aan de hand van het bnp per hoofd;
  • De koopkracht (de hoeveelheid geld dat men heeft om producten/goederen mee te kopen) wordt niet in acht genomen. Onderaan deze samenvatting volgt een uitgebreide uitleg over dit begrip.
  • Inkomsten waarmee geen geld of zwart geld (een inkomstenbron waarover ten onrechte geen belasting is betaald) wordt verdiend, kunnen niet worden meegerekend. Voorbeeld: ruilhandel in voedsel kan niet worden meegerekend, of geld verdiend met onofficiële baantjes.
  • Bnp per hoofd is het gemiddelde over alle inwoners van een land: sociale ongelijkheid wordt buiten beschouwing gelaten. Dit is de inkomensongelijkheid tussen groepen mensen in een land. In de bijgevoegde afbeelding zie je dit uitgelegd: het overgrote deel van de bevolking is arm, terwijl een kleine groep elite alle economische en politieke macht heeft.
  • Naast sociale ongelijkheid (tussen groepen mensen) wordt ook regionale ongelijkheid (inkomensongelijkheid tussen gebieden in een land) niet meegenomen.

  Bovenstaande punten bewijzen dus dat harde cijfers zoals het bnp/hoofd met een korreltje zout genomen moeten worden. We moeten voorzichtig zijn hieruit conclusies te trekken over de rijkdom of het welzijn in een land.
 • Wat is koopkracht?
  De hoeveelheid goederen/diensten die je in een land voor een dollar kunt krijgen.
 • wat zijn de oplossingen voor de problemen die je met het meten van de welvaart tegenkomt?

  1. koopkrachtpariteit gebruiken 

  2. de statistieken verbeteren

  3. uitgaan van het VN-index

  4. inzoomen

 • wat is de samenstelling van de beroepsbevolking?

  samenstelling van de mensen die werken en de werkelozen, de werkende worden ingedeeld in de primaire, secundaire en tertiaire sector.

 • Maatstaven als het bnp per hoofd geven vaak een vertekend beeld van het welzijn van de bewoners van een land.

  Voorbeeld: Stel je twee landen voor met ieder 4 inwoners. In land A verdienen alle inwoners €5. Het bnp/hoofd is dus €5. In land B verdient één inwoner €20, terwijl de andere drie maar €2 verdienen. Het bnp/hoofd is €6,50. Dus: land B lijkt rijker dan land A, maar in werkelijkheid is het grootste deel van de bevolking in land B veel armer dan in land A.
 • Zijn werkloze mensen deel van de beroepsbevolking?
  Ja
 • in welke drie hoofdgroepen wordt het wereldsysteem ingedeeld?

  centrum (de rijke landen)

  semiperiferie (landen die een flinke groei hebben doorgemaakt)

  periferie (de arme landen)

 • hoe meet je de welvaart?

  de meest gebruikte maat is het bnp per inwoner of bbp per hoofd.

  De VN-index of welzijnsindex

  de samenstelling van de beroepsbevolking

  de toegang tot schoon drinkwater

  scholing en gezondheidszorg

  voedselsituatie

  beschikbaarheid van telefoon en computer.

 • De verdeling van de welvaart
  We kunnen de wereld in drie hoofdgroepen indelen op basis van welvaart:
  1. Centrum: hiertoe horen de meeste westerse, rijke landen
  2. Semi-periferie: hiertoe horen de landen die de laatste 20 jaar flinke ontwikkeling hebben doorgemaakt
  3. Periferie: hiertoe horen de allerarmste landen
 • Wat is de definitie van BNP?

  Het Bruto NationaalProduct  bestaat uit alle goederen en diensten
  die in een land in een jaar worden geproduceerd.
 • de conclusie is dat de welzijnsindex meer zegt over hoe het echt met de mensen gaat in een land dan het bnp/hoofd.

 • hoe rijker een land hoe ...... het verschil tussen bnp/hoofd en koopkracht

  kleiner

 • bnp per inwoner = Bruto Nationaal Product, de waarde van alle goederen en diensten die in een land in een jaar worden geproduceerd, plus de inkomsten uit het buitenland gedeeld door het aantal inwoners.
  bbp per inwoner = Bruto Binnenlands Product, de waarde van alle goederen en diensten die binnen een land geproduceerd worden gedeeld door het aantal inwoners.
  VN-index = maatstaf samengesteld uit de koopkracht, alfabetiseringsgraad en de levensverwachting en gebruikt om de maatschappelijke ontwikkeling vast te stellen.
  levensverwachting = het aantal jaren dat iemand gemiddeld nog te leven heeft gelet op de huidige sterftekans. De levensverwachting bij geboorte wordt het meest gebruikt.
  analfabetisme = het niet kunnen lezen en schrijven.
  beroepsbevolking = dat deel van de bevolking dat tegen betaling een beroep uitoefent plus de werklozen. De beroepsbevolking wordt ingedeeld in de primaire, secundaire en tertiaire sector.
  koopkrachtpariteit = de hoeveelheid goederen en diensten die je in een land voor 1 dollar kunt kopen.
  sociale ongelijkheid = grote en ongewenste verschillen in welvaart en ontwikkelingskansen tussen de verschillende groepen (klassen) van de bevolking.
  regionale ongelijkheid = grote en ongewenste verschillen in ontwikkeling tussen gebieden.
  wereldsysteem = de indeling van de wereld in centrum, semiperiferie en periferie.
  centrum = een indeling van de wereld naar ontwikkelingsgraad. (rijke landen)
  semiperiferie = een indeling van de wereld naar ontwikkelingsgraad. (Arm en rijke landen)
  periferie = een indeling van de wereld naar ontwikkelingsgraad. (armste landen)
 • Toelichting: wat wordt er bedoeld met koopkracht?
  Stel je voor: iemand die in India €6 verdient kan hiermee 30 broden kopen, terwijl een Nederlander hiermee maar 3 broden voor kan kopen. Terwijl de Indiër en Nederlander beiden evenveel geld hebben, is de Indiër relatief rijker: hij kan veel meer kopen met zijn geld, oftewel: de Indiër heeft meer koopkracht.

  Koopkrachtpariteit lost dit op. De prijs van een gevulde boodschappenmand in beide landen wordt omgerekend naar één standaard om zo verschillen tussen landen beter vergelijkbaar te maken.
 • Wat is de definitie van levensverwachting?

  Het gemiddeld aantal jaren dat een pasgeboren baby kan verwachten te leven.
 • wat zijn de nadelen van een meting met het bnp/hoofd?

  de koopkrachtpariteit. (Volgens het bnp/hoofd is china 23x lager dan in nederland maar met de koopkrachtpariteit is 6 x zo weinig. Dus de chinezen zijn in feite minder arm dan het bnp/hoofd aangeeft. ze hebben minder geld maar alles is ook goedkoper.)

  de inkomsten uit de informele sector (ruilhandel en zelfvoorziening) tellen niet mee in de statistieken van de officiele economie.

  de sociale ongelijkheid. (Volgens de cijfers gaat het redelijk goed, maar dat komt omdat maar een heel klein deel veel verdient maar het meerendeel heel weinig. dus het wordt een gemiddelde.) 

  regionale ongelijkheid. (De ene provincie kan veel minder verdienen dan de andere. Het bnp/hoofd laat alleen het gemiddelde zien)

 • Welke manier van het meten van welvaartsverschillen tussen landen is de meestgebruikte? Leg deze kort uit.
  De maatstaaf bruto nationaal product (bnp) per inwoner of per hoofd is de meestgebruikte manier.

  Het is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een land, inclusief alle inkomsten uit het buitenland.
 • Wat is analfabetisme?
  Niet of onvoldoende kunnen lezen en schrijven.
 • Waarin verschilt bnp per hoofd van bbp per hoofd?
  Bbp staat voor bruto binnenlands product. Hierbij worden inkomsten uit het buitenland buiten beschouwing gelaten. Deze worden in het bruto nationaal product (bnp) per hoofd wél meegenomen (= de waarde van alle goederen en diensten, inclusief inkomsten uit het buitenland).
 • Wat zegt meer over hoe het echt met de mensen gaat in een land; de welzijnsindex (ofwel de VN-ontwikkelingsindex) of het BNP-hoofd?
  De welzijnsindex omdat die zich richt op de omstandigheden van de mensen. Zoals de toegang tot schoon drinkwater, scholing en gezondheidszorg, de voedselsituatie, de beschikbaarheid tot computer en telefoon
 • De VN-index of welzijnsindex neemt naast koopkracht nog een aantal andere indicatoren mee, om zo welzijn in een land te kunnen meten. Wat zijn deze indicatoren?
  • Volksgezondheid (gemeten aan de hand van de gemiddelde levensverwachting in een land) en,
  • Kennis (gemeten aan de hand van analfabetisme in een land).
 • Met welke scores werkt de welzijnsindex?
  De welzijnsindex loopt van max. 1 tot 0 (NL scoort 0.96 = 6e plaats)
 • Hoe kan men  welvaarts- of welzijnsverschillen tussen landen meten?
  - Bnp per inwoner/hoofd
  - Welzijnsindex of VN-index: koopkracht, kennis en volksgezondheid.
  - Overige indicatoren zoals de toegang tot drinkwater, de samenstelling van de beroepsbevolking, de voedselsituatie, beschikbaarheid van internet, etc.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 5:

 • BuiteNLand.
 • Teunis Bloothoofd concept Geert van den Berg Geert van den Berg ICT Hub Stohr
 • 9789011100152 of 9011100158
 • 2e dr.

Samenvatting - BuiteNLand.

 • 1 wereld Het Noorden tegenover het Zuiden

 • Wat is de zon?
  Een ster
 • 2 aarde De aardkorst als archief

 • aardgas
  gas dat ontstaat tijdens het inkolingsproces.
 • aardolie
  olie die ontstaat wanneer micro-organismen die op de zeebodem hebben geleefd worden samengeperst.
 • ammonieten
  de fossiele overblijfselen van uitgestorven inktvissen met een opvallende schelp die in het water 'zweefden'
 • basalt
  vulkanisch gesteente (stollingsgesteente) waaruit de oceaanbodem is opgebouwd
 • breuk
  scheur in de grond waarlangs bewegingen kunnen ontstaan
 • carboon
  tijdvak in de geologische geschiedenis van de aarde dat duurde van 350 tot 290 miljoen jaar geleden
 • dalingsgebied
  een gebied dat miljoenen jaren lang wegzakt en wordt opgevuld met sedimenten
 • delfstof
  stoffen die uit de aardkorst worden gehaald omdat ze nuttig zijn voor de mens
 • evolutie van het leven
  de ontwikkeling naar steeds complexere vormen van et leven tijdens de geologische geschiedenis
 • fossiel
  een (versteend) overblijfsel of afdruk van een dier of plant
 • graniet
  stollingsgesteente dat op de continenten voorkomt
 • heelal
  alles wat er in de ruimte is
 • inkolingsproces
  het proces waarbij veen door samenpersen verandert in steenkool
 • kalksteen
  gesteente dat is opgebouwd uit samengeperste schelpen en kalkskeletjes van algen
 • krater
  een cirkelvormige laagte in een terrein
 • krijt
  tijdvak in de geologische geschiedenis van de aarde dat duurde van 140 tot 65 miljoen jaar geleden
 • kwartiar
  tijdvak in de geologische geschiedenis van de aarde dat duurde van 2,5 miljoen jaar geleden tot nu
 • mammoet
  dit dier behoorde tot de olifantachtigen en leefde tot 10000 jaar geleden op de toendra's
 • meteoriet
  groot brok steen dat tussen de planeten beweegt en soms ermee in botsing komt
 • organisch sedimentgesteente
  sedimentgesteente dat bestaat uit overblijfselen van planten en dieren
 • ozonlaag
  dit gas bevindt zich op grote hoogte in de dampkring en beschermt de aarde tegen schadelijke ultraviolette straling
 • planeet
  koude bol die rond een ster draait en daardoor verwarmd wordt
 • precambrium
  tijdvak in de geologische geschiedenis van de aarde dat duurde van 4600 tot 550 miljoen jaar geleden
 • sedimentgesteente
  gesteente dat ontstaat uit samengeperste korrels
 • steenkool
  gesteente dat ontstaat als er veen onder hoge druk wordt samengeperst
 • steenzout
  lagen zout die in de aardkorst voorkomen
 • ster
  gloeiend het gasbol die door kernreacties enorme hoeveelheden energie produceert en uitstraalt
 • stollingsgesteente
  gesteente dat ontstaat doordat lava of magma stolt
 • trilobieten
  de fossiele overblijfselen van uitgestorven schelpdieren die op de zeebodem leefden
 • zandsteen 
  sedimentgesteente dat ontstaat uit samengeperste zandkorrels
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de negatieve gevolgen van de mechanisatie in de landbouw?
- werkloosheid
- armoede
- migratie er trekken steeds meer mensen weg van het platteland omdat ze daar zonder werk zitten
Leg het begrip schaalvergroting uit
De bedrijven worden steeds groter dus meer grote bedrijven en het aantal kleine bedrijven neemt af.
Hoezo stapte landbouw bedrijven over op monocultuur?
Omdat 1 machine is 1 soort gewas dus minder machines nodig dus goedkoper.
Bedrijven stapte over op monocultuur wat betekent dat?
Een gewas
Hoezo importeren de Amerikanen ook producten?
Omdat het soms ergens anders goedkoper is om te laten maken
De vs heeft veel export bouw geef hier 3 voorbeelden van wat ze exporteren.
1) sojabonen
2) vlees
3) graan
Wat betekent genetische modificatie?
Genen van gewassen verbeteren.
Waardoor kan de vs veel landbouwproducten produceren?
- veel geschikte landbouw grond
- veel machine 
- genetische modificatie 
- beter bestrijding middelen
- betere zaden 
Wat is globalisering?
Er leven veel laag opgeleide mensen onder de armoede grens

bedrijven laten huispullen nu in Azië maken wand daar is het goedkoper maar dan verdwijnen dus de laag opgeleide banen en worden de meeste laag opgeleide dus werkloos.
Hoe komt het dat er zoveel mensen in de vs onder de armoede grens leven?
Door globalisering
en door automatisering