Samenvatting BuiteNLand ak 1 havo /vwo

-
1593 Flashcards en notities
130 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "BuiteNLand ak 1 havo /vwo". De auteur(s) van het boek is/zijn Geert van den Berg. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - BuiteNLand ak 1 havo /vwo

 • 00 hulpvaardigheden

 • Welk godsdienst is het belangrijkst in Nederland?
  Het Christendom
 • Proefwerkleren
  Proefwerk aardrijkskunde
 • Welke 3 elementen zijn 'typisch Nederlands'?
  Klompen, molens en tulpen
 • In welke twee groepen worden allochtonen verdeeld?
  Westerse allochtonen en niet- westerse allochtonen.
 • Een allochtoon is iemand waarvan 1 van de ouders in het buitenland is geboren
 • Wat zijn de meeste nieuwe Nederlanders?
  Allochtonen
 • Arbeidsmigranten zijn eigenlijk mensen die tijdelijk naar een land komen om daar te werken, ook wel gastarbeiders.
 • In welke drie groepen kan je nieuwkomers verdelen?
  Immigranten uit vroegere Nederlandse koloniën, arbeidsmigranten en vluchtelingen.
 • In welke 3 grote groepen kan je Nederlanders verdelen?
  katholieken, protestanten en mensen die een andere of geen godsdienst hadden
 • Wat zijn de twee officiële talen van Nederland?
  Nederlands en Fries
 • 1 Bevolking Volle en lege gebieden

 • wat is bevolkingsspreiding?

  de manier waarop de bevolking over een gebied verdeelt is

 • Hoe noem je de manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is ?
  de bevolkingsspreiding
 • Wat is migratie?
  Verandering van woonplaats
 • wat is bevolkingsdichtheid?

  het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer

   

 • hoe bereken je de bevolkingsdichtheid
  inwoners: de oppervlakte ( in kilometers )
 • Welke redenen voor migratie zijn er?
  Economische redenen
  Politieke redenen
  Sociale redene
  Ecologische redenen
 • hoe berken je de bevolkingsdichtheid

  inwoners: de oppervlakte ( in kilometers )

 • Wat is vergrijzing?
  De toename van het aantal oudere mensen.
 • wat laat een bevolkingspiramide zien?

  de bevolkingsopbouw

 • waar wonen de meeste allochtonen?
  In de randstad, grote steden en de steden in bepaalde wijken.
 • wat gebruik je als je de bevolkingsgroei wil vergelijken?

  het sterftecijfer

 • Wat is segregatie?
  Als er verschillende bevolkingsgroepen ieder in hun eigen buurt wonen en er weinig contact is met andere bevolkingsgroepen.
 • wat is het sterftecijfer?

  het aantal mensen dat per 100 mensen wordt geboren of sterft

 • Wat is bevolkingsspreiding?
  De manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is.
 • er worden 2 kinderen meer geboren dan er sterven. welke 2 dingen vallen daar bij op?

  1. de wereldbevolking groeit sneller

  2. de groei vindt vooral plaats in arme landen

 • Wat is bevolkingsdichtheid?
  Het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer in een bepaald gebied of land.
 • wat is migratie?

  verhuizen naar een andere woonplek

 • hoe bereken je de bevolkingsdichtheid

  inwoners: de oppervlakte ( in kilometers )

 • Wat gebruik je om de bevolkingsgroei van het ene land met het andere wilt vergelijken?
  Het geboortecijfer en het sterftecijfer.
 • welke soorten migraties zijn er allemaal?

  binnenlandse migratie

  buitenlandse migratie

  emigratie

  zuid-noord migratie

  immigratie

 • Wat is het sterftecijfer?
  Het gemiddeld aantal overledenen in een gebied per 1000 inwoners in een jaar.
 • welke redenen voor migratie zijn er?

  econimische redenen

  politieke redenen

  sociale redene

  ecologische redenen

 • Hoe bereken je de bevolkingsdichtheid?
  Door het aantal inwoners in een gebied te delen door het aantal vierkante kilometers.
 • wat is ontgroening?

  dat er steeds minder jonge mensen zijn.

 • Wat is ontgroening?
  De afname van het aantal jonge mensen.
 • wat is vergrijzing?

  dat het aantal ouderen toeneemt.

 • Wat is een allochtoon?
  Iemand van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is.
 • wat is een allochtoon?

  iemand van wiens ouders in het buitenland is geboren.

 • wat is een allochtoon?
  van wie minstents 1 van de ouders uit het buitenland komt.
 • waar wonen de meeste allochtonen?

  in de randstad, grote steden en die steden in bepaalde wijken.

 • Wat is een arbeidsmigrant?
  Iemand die verhuisd om in het andere land te gaan werken.
 • wat is segratie?

  als er verschillende bevolkingsgroepen ieder in hun eigen buurt wonen.

 • Wat is een bevolkingsgrafiek
  Gekanteld staafdiagram, waarin je per leeftijdsgroep van vijf jaar,  het aantal mannen of vrouwen kunt aflezen.
 • Wat is bevolkingsgroei?
  Groei van de bevolking in van land door meer geboorten dan sterfte en/of meer immigratie dan emigratie.
 • Wat is bevolkingsopbouw?
  Het aantal mensen in een bepaalde leeftijdsgroep en hoeveel daarvan dan weer man of vrouw zijn.
 • Wat is ecologische migratie?
  Migratie met als doel te vluchten voor een natuurramp of andere natuurproblemen.
 • Wat is binnenlandse migratie?
  Verhuizen binnen een land.
 • Wat is de gemiddelde levensverwachting?
  Het gemiddeld aantal jaren dat iemand leeft.
 • Wat is gezinshereniging?
   De echtgenote van de migrant komt samen met alle kinderen naar het land waar die migrant nu woont, zodat het gezin weer samenwoont.
 • Wat is gezinsvorming?
  Een hier geboren allochtoon kiest voor een partner uit het herkomstland van de ouders, en vormt dan in Nederland een gezin.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

In welke drie groepen kun je cultuurelementen indelen?
 1. dingen die te maken hebben met je verstand, zoals taal en godsdienst
 2. dingen die te maken hebben met hoe je met elkaar samenleeft, zoals wetten, familiebanden en opvoeding
 3. de zichtbare dingen in een land zoals kleding, voedsel, gebouwen en alle kunstvormen
Wat is segregatie?
Mensen met verschillende culturen die apart van elkaar wonen in verschillende wijken.
cultuurvermenging
elementen van de verschillende culturen worden door elkaar gebruikt
westerse wereld
de culturen van Europa, noord-Amerika en Oceanië
regionale verschillen
de (culturele) verschillen tussen gebieden in één land
multiculturele samenleving
land waar meerdere culturen naast elkaar leven
kolonie
een land dat overheerst wordt door een ander land
islamitische wereld
cultuurgebied waarin het grootste deel van de bevolking islamitisch is
cultuurgebieden
gebieden in de wereld waar de culturen sterk op elkaar lijken
cultuurelementen
het soort dingen waaraan je een cultuur kunt herkennen