Samenvatting buiteNLand ak 2 vwo

-
530 Flashcards en notities
39 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "buiteNLand ak 2 vwo". De auteur(s) van het boek is/zijn Adwin Bosschaart. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - buiteNLand ak 2 vwo

 • 1.1 Drogba, sterspeler in Londen

 • achterland: 
  het gebied dat voor de aan en afvoer van goederen afhankelijk is van een haven
 • alfabetiseringsgraad 
  geeft aan hoeveel procent van de bevolking kan lezen en schrijven
 • arbeidsintensief
  er wordt voor het maken van een product veel arbeid gebruikt en weinig machines
 • arbeidsmigrant
  iemand die in het buitenland voor een korte of langere tijd werkt
 • beroepsbevolking
  iedereen die tegen betaling werkt plus de werkelozen
 • betalingsbalans 
  overzicht van inkomsten en uitgaven van een land met het buitenland 
 • bric landen
  Brazilië, Rusland, India en China landen die in de semi periferie en die zich economisch snel ontwikkelen.
 • bruto nationaal product
  alles wat er door een land in een jaar tijd verdiend wordt gedeeld door het aantal inwoners
 • centrum landen 
  rijke welvarende, ontwikkelde landen
 • communicatie middelen
  middelen waarmee gecommuniceerd wordt zoals computer, fax enz. gebruikt om informatie mee uit te wisselen
 • distributie land
  land dat een belangrijke rol speelt over de verdeling van goederen over het achterland
 • eindproducten
  producten die af zijn en die in de winkels te koop zijn
 • forensisme
  woon en werkverkeer
 • formele sector
  alles wat verdiend wordt en wat wordt opgegeven aan de belastingdienst zodat het bijv. meetelt voor het bnp/h
 • globalisering
  het proces dat de wereld op meerdere terreinen steeds meer met elkaar verbonden raakt: de wereld wordt steeds kleiner!
 • grondstoffen
  stoffen waar nog niks aan gedaan is, nog niet bewerkte goederen
 • halffabricaten
  bewerkte grondstoffen zit tussen grondstof en eindproduct in.
 • handelsbalans
  een overzicht van de waarde van goederen die in en uit worden gevoerd
 • informele sector
  alles wat niet wordt opgegeven aan de belasting dienst dus wat niet meetelt  eigenlijk alles wat zwart gebeurd en waar geld mee wordt verdiend
 • infrastructuur
  alles wat te maken heeft met de voorzieningen die nodig zijn verkeer mogelijk te maken
 • kindersterfte
  percentage sterfgevallen kinderen tot de 5 jaar vanaf het eerste jaar na de geboorte
 • koopkracht
  hoeveel je in een land kunt kopen voor 1$
 • lagelonelanden
  landen waar de lonen laag zijn, waar dus MNO's heen gaan om zich te vestigen vooral voor arbeidsintensief werk
 • levensverwachting
  geeft aan hoe oud mensen gemiddeld worden
 • mainport
  een haven of vliegveld die/dat een belangrijke toegangspoort is voor het vervoeren van goederen internationaal.
 • MNO
  multinationale onderneming grote bedrijven die in meerdere landen fabrieken en kantoren hebben
 • niet westerse allochtonen
  mensen die zelf in een niet westers land zijn geboren of hun ouders.
 • ontwikkelingslanden
  landen die niet horen tot de rijke industrie en diensten sector landen
 • periferie
  de armste landen die nog veel in de landbouw doen en vooral grondstoffen uitvoeren.
 • primaire sector
  beroepen in de landbouw, visserij, mijnbouw enz.
 • regionale ongelijkheid
  grote ongewenste verschillen in ontwikkelingsgraad binnen 1 land
 • ruimtelijke segregatie
  een duidelijke splitsing in een stad tussen de verschillende bevolkingsgroepen op basis van inkomst en afkomst
 • secundaire sector
  beroepen in de industrie en de bouw
 • semi periferie
  landen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn
 • sociale ongelijkheid
  grote verschillen tussen groepen mensen in inkomens
 • tertiaire sector
  beroepen bij kantoren, banken, winkels voor de overheid enz.
 • vestigingsplaats factor
  reden voor een bedrijf om zich om die plek te vestigen
 • VN-welzijnsindex
  een aanwijzing voor het welzijn in een land je let dan op de koopkracht de levensverwachting en de alfabetiseringsgraad van de bevolking
 • welzijn
  de rijkdom van een land gemeten op basis van levensomstandigheden bijvoorbeeld gezondheid scholing voedsel enz. ook wel maatschappelijke welvaart.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is thermische vervuiling?
Warm water wordt in koud water gegooid waardoor het zuurstofarmer wordt de planten en dieren die in dat water leven kunnen hier niet tegen en gaan dood
Wat is chemische vervuiling?
Chemische afvalstoffen kommen in het water terecht.
Wat is organische vervuiling?
Wanneer het water te vies wordt door organisch vuil heeft het niet genoeg zuurstof. Daardoor stopt het zelfreinigend vermogen.
Wat is het verstedelijkingstempo?
De stedelijke bevolking neemt snel toe.
Wat is gentrification?
Wanneer oude panden (of pakhuizen) worden omgabouwd naar woningen
Wat is een getto?
Arme probleemwijken in grote Amerikaanse steden
Wat zijn suburbs?
(Amerikaanse) voorsteden?
Wat is suburbanisatie?
Mensen verhuizen rondom de stad.
Wat is de verstedelijkingsgraad?
Welk deel van de bevolking in de steden woont.
Wat is primate city?
Wanneer er in een land een hele grote stad is en de een na grootste vele maler kleiner is.